3 RUNDA DMP 1951: 1-7-1951

1 E.ZENDEROWSKI      4    (2,2,?)              :   :   :
2 W.KAMROWSKI        ?    (?,?,?)              :   :   :
3 T.FIJAŁKOWSKI      7    (3,3,1)              :   :   :
4 J.SOWA             ?    (?,?,?)              :   :   :
5 J.KWAŚNIEWSKI      5    (2,?,3)              :   :   :
6 W.WÓJTOWICZ        ?    (3,?,?)              :   :   :
R1 J.WĄSIKOWSKI      ns                        :   :   :
R2 J.FILIPCZAK       ns                        :   :   :
                                               :   :
9 W.SZWENDROWSKI     9    (3,3,3)
10 R.KRAJEWSKI       ?    (?,2,2)
11 E.CZOGAŁA         ?    (2,?,?)
12 L.PRÓCHNIAK       ?    (?,3,2)
13 J.BRENDLER        ?    (?,?,3)
14 B.PUPER           ?    (?,?,2)
R1 W.KOŁODZIJSKI     ns
R2 J.PALUCH          ns

bieg po biegu:
I Szwendrowski, Zendrowski,
II Fijałkowski, Czogała,
III Wójtowicz, Kwaśniewski,
IV Próchniak, Zendrowski,
V Fijałkowski, rzaden z pozostałych zawodników nie dojechał
VI Szwendrowski, Krajewski,
VII Brendler, Puper,
VIII Szwendrowski, Krajewski, Fijałkowski,
IX Kwaśniewski, Próchniak,

Sędzia:                                     tabela biegów
Zmiany:
GOŚCIE: -
GOSPODARZE: -

 Powrót

(źródło informacji - Dziennik Zachodni(Andrzej Korzybski))