9 RUNDA DM2L 1956: 7-9-1956                    cz.1.   cz.2.   cz.3.   cz.4.

1 M.STAWECKI         6    (3,3,w)              82:4    :    :    :
2 ?.WANIC            2    (1,d,1)              83:7    :    :    :
3 L.PRÓCHNIAK        8    (3,3,2)              81:2    :    :    :
4 J.BRENDLER         2    (1,1,0)              83:3    :    :    :
5 S.KĘPA             5    (3,2)                83:3    :    :    :
6 B.ISZTOK           2    (1,0,1)              81:5    :    :    :
R1 ?.GRUDZIEŃ        0    (d)                  84:3    :    :    :
                                               82:8    :    :    :
9 E.NAZIMEK          8    (2,3,3)              84:9    :    :    :
10 A.KIELAR          2    (0,1,1)
11 W.BISTROŃ         5    (d,2,3)
12 J.RÓŻAŃSKI        5+1  (2,1,2*)
13 J.KOŚCIELAK       7    (2,2,3)
14 A.TOMCZYSZYN      3+2  (1*,0,2*)
R1 ?                 ns

Po 6-tym biegu sędzia wykluczył Kępę za niebezpieczną jazdę. W biegu IX
zastąpił go rezerwowy Grudzień.

Sędzia: ?.KLAMUT                            tabela biegów
ZMIANY:
GOŚCIE: R1 w IX
GOSPODARZE:

 Powrót