11 RUNDA DM2L 1957: 1-9-1957

1 E.NAZIMEK          5    (1,2,d,2)            :
2 W.BISTROŃ          0    (0,0,u)              :
3 J.KOŚCIELAK        5+1  (1,2,1*,1)           :
4 W.OŻDŻYŃSKI        2    (0,0,2,0)            :
5 A.TOMCZYSZYN       2+1  (d,0,1*,1)           :
6 S.RÓŻAŃSKI         8    (3,2,2,1)            :
7 A.KIELAR           0    (0)                  :
                                               :
9 H.ŻYTO             12   (3,3,3,3)            :
10 J.BARTOSZKIEWICZ  5+2  (2*,1,0,2*)          :
11 Z.WALIŃSKI        12   (3,3,3,3)            :
12 L.MAJEWICZ        3+1  (2*,1,0,0)
13 J.KUSIAK          10+1 (2,3,2*,3)
14 Cz.SZYPLIŃSKI     2    (1,1)
15 Z.FLEGEL          5+1  (3,2*)

Sędzia:                                     tabela biegów
ZMIANY:
7-X 15-VII,XI

 Powrót