11 RUNDA DMP 1962: 9-9-1962

1 A.JARZĄBEK         3    (1,1,1,0)            74:80
2 J.ŁOTOCKI          2    (0,2,0,0)            78:00
3 W.JASTRZĘBSKI      0    (d,0,0,0)            79:70
4 S.RURARZ           9    (2,2,3,1,1)          81:00
5 L.KRUPIŃSKI        3    (1,1,0,1)            79:40
6 M.FIGZAŁ           1    (0,0,-,0,1,0)        78:80
7 W.KOŁODZIEJSKI     ns   (-,-)                78:00
                                               79:00
9 F.KAPAŁA           12   (3,3,3,3)            76:80
10 M.STAWECKI        8+2  (2*,3,1,2*)          77:50
11 J.MALINOWSKI      9+1  (1,3,3,2*)           78:30
12 M.SPYCHAŁA        9+2  (3,2*,2,2*)          77:60
13 J.KOŚCIELAK       10+2 (3,3,2*,2*)          78:00
14 J.BATKO           10+2 (2*,2*,3,3)
15 K.MIĘDLAR         2+1  (1,1*)

Sędzia:                                     tabela biegów
ZMIANY:
3-V 4-XIII 5-XII 6-IV,VIII

 Powrót