5 RUNDA DMP 1965: 16-5-1965

1 M.KAISER           8+2  (3,3,1*,1*)          :
2 S.KAISER           0    (0,u)                :
3 H.ŻYTO             6    (2,0,3,1)            :
4 Cz.KRASKA          2    (0,2,0,w)            :
5 J.TKOCZ            9    (3,2,2,2)            :
6 B.BERLIŃSKI        2    (1,0,1,0)            :
7 Z.PODLECKI         9+1  (3,2*,2,2)           :
                                               :
9 A.POGORZELSKI      10+1 (2,3,3,2*)           :
10 M.PILARCZYK       3+1  (1*,1,1,0)           :
11 E.MIGOŚ           12   (3,3,3,3)            :
12 J.BARTOSZKIEWICZ  3    (1,1,1,0)            :
13 J.FLIZIKOWSKI     0    (w,ns)               :
14 W.JURASZ          3    (2,1,u,0)
15 J.PADEWSKI        10   (2,3,2,3)

Sędzia: STEFAN SZMIDT                       tabela biegów
ZMIANY:
7-VII,XI 15-X,XII

 Powrót