4 RUNDA DMP 1965: 25-4-1965

1 M.SPYCHAŁA         1    (1,d)                :
2 F.KAPAŁA           12+1 (3,3,3,1*,2)         :
3 M.STAWECKI         1    (0,1,0,0)            :
4 J.MALINOWSKI       6    (2,w,2,1,1)          :
5 S.KĘPA             10+1 (2,2,3,2,1*)         :
6 J.BATKO            1    (u,-,1)              :
7 J.KOLBER           3+2  (1,1*,1*)            :
                                               :
9 B.ROGAL            8+2  (2,2*,2,2*)          :
10 M.PILARCZYK       0    (0,0,-,0)            :
11 A.POGORZELSKI     12   (3,3,3,3)            :
12 J.BARTOSZKIEWICZ  1    (1,0,0,0)            :
13 E.MIGOŚ           10+1 (3,2,2*,3)           :
14 W.JURASZ          2    (1,1,-,0)
15 J.PADEWSKI        11   (2,3,3,3)

Sędzia:                                     tabela biegów
ZMIANY:
2-XIII 4-XII 5-XI 7-V 15-VI,X

 Powrót