8 RUNDA DMP 1965: 11?12-8-1965

1 Z.NOWAK            2    (2,u)                :
2 Cz.KOLMAN          3    (0,1,2,0)            :
3 H.CIORGA           4    (0,d,2,2)            :
4 S.SOCHACKI         5+1  (2,1,1,1*,d)         :
5 M.MENDYKA          9    (3,2,1,2,1)          :
6 B.WÓJCIK           2+1  (2*,0,0,0)           :
7 J.SZURKOWSKI       ns   (ns,ns)              :
                                               :
9 W.WALOSZEK         12   (3,3,3,3)            :
10 P.MIROWSKI        7+3  (1,2*,2*,2*)         :
11 P.WALOSZEK        12   (3,3,3,3)            :
12 L.DUDEK           5+1  (1,1,2*,1)           :
13 E.BRABAŃSKI       1    (u,1,0)              :
14 J.MUCHA           9+1  (1,3,3,2*)
15 K.FOŁTYN          7    (3,3,1)

Sędzia:                                     tabela biegów
ZMIANY:
4-XIII 5-XI 15-XII

 Powrót