1 RUNDA DMP 1966: 4-4-1966

1 L.JASKULSKI        2+1  (0,0,1,1*,d)         79:50
2 J.SZURKOWSKI       7    (2,1,2,2)            79:50
3 Z.NOWAK            4    (2,u,2,d)            80:00
4 Cz.KOLMAN          1    (0,1,u)              81:20
5 M.MENDYKA          6    (2,2,d,2)            80:60
6 B.WÓJCIK           0    (d,d)                81:00
7 S.SOCHACKI         3    (u,2,d,1)            81:70
                                               81:80
9 E.MIGOŚ            10   (1,3,3,3)            79:50
10 J.PADEWSKI        10+2 (3,3,2*,2*)          81:20
11 A.POGORZELSKI     12   (3,3,3,3)            81:40
12 M.PILARCZYK       5    (1,1,3,0)            81:10
13 B.ROGAL           11+1 (3,3,3,2*)           ??:??
14 W.JURASZ          3    (1,1,1)
15 W.OPALA           4+1  (2*,1,1)

Sędzia:                                     tabela biegów
ZMIANY:
1-IX 7-X,XII 15-XIII

 Powrót

źródło informacji - MN