11 RUNDA DM2L 1966: 17-7-1966

1 S.RURARZ           6    (2,d,3?,1)           :
2 L.ZAPART           2    (u,1?,1,0?)          :
3 W.JASTRZĘBSKI      8    (3,?,?,?)            :
4 L.KRUPIŃSKI        5+1  (2*,?,d,?)           :
5 B.KACPERAK         5    (2,?,?,0)            :
6 Z.MALINOWSKI       5    (1,?,?,?)            :
7 J.ŁOTOCKI          7    (3?,2)               :
                                               :
9 A.MAZUR            10   (3,?,?,?)            :
10 M.ZIELIŃSKI       3    (1,2?,0,0)           :
11 W.KOWALSKI        6    (0,?,1?,3)           :
12 R.BIELECKI        7    (1,?,3,2?)           :
13 M.GOMUŁKA         2+1  (0,2*,?,?)           :
14 A.JENDREJ         11+1 (3,3,?,2*)
15 Z.MATJAN          1    (0?,1)

Sędzia:                                     tabela biegów
ZMIANY:

 Powrót