10 RUNDA DMP 1970: 28-6-1970

1 E.JANCARZ          6    (0,3,2,-,1)          78:20
2 Z.PLECH            1    (1,0,0,0)            78:20
3 W.JURASZ           1+1  (1*,-,0)             79:00
4 R.DZIATKOWIAK      6    (2,u,1,3)            79:00
5 E.MIGO¦            10+1 (0,2*,3,3,2)         77:60
6 B.NOWAK            3    (1,-,1,1)            80:00
7 J.PADEWSKI         11   (2,3,3,3)            78:80
8 R.RACZYŃSKI        ns                        79:60
                                               79:20
9 Z.PODLECKI         7    (3,2,2)              77:80
10 S.KOWALSKI        4+1  (2*,1,1,0)           ??:??
11 H.ŻYTO            9    (3,1,2,3)            ??:??
12 J.GˇGOLEWICZ      0    (0,0,0)              ??:??
13 J.SULEWSKI        7+1  (3,3,1*,0)
14 L.MARSZ           5+1  (2*,1,2,u)
15 J.TKOCZ           8+1  (3,2,1*,2)
16 Z.DUNAJSKI        ns

W czerwcu A.Pogorzelski otrzymał karę rocznego zakazu startu w imprezach krajowych.
Sędzia: STANISŁAW WI¦NIEWSKI                tabela biegów
ZMIANY:
1-V 5-VI 7-XI,XII 15-XI,XII

 Powrót