10 RUNDA DMP 1980: 27-7-1980

1 M.BERLIŃSKI        9    (w,d,3,2,2,2)        77:00
2 B.BLADOWSKI        1    (1,0,-,0,0)          75:00
3 A.MARYNOWSKI       11   (3,3,1,d,2,2)        76:00
4 G.DZIKOWSKI        0    (0,-,u,0,0)          75:60
5 P.ŻYTO             0    (0)                  75:20
6 G.SZYMKO           5    (2,1,u,2,0)          76:80
7 K.FEDE             3    (1,1,1,0)            76:80(M1)
8 J.KOŁACKI          7    (0,2,2,2,1,0)        77:40
R1 brak zawodnika                              77:60
                                               79:00
9 J.JARMUŁA          14   (3,2,3,3,3)          76:80
10 I.STALSKI         5+1  (2*,3,d,-,d)         79:60(M2)
11 A.JURCZYŃSKI      14   (2,3,3,3,3)          76:80
12 T.JURCZYŃSKI      5+2  (1*,2*,1,-,1)        77:20
13 S.NOCEK           10+2 (3,1*,3,2*,1)        76:80
14 Z.NOCUŃ           5    (1,2,-,1,1)          77:80
15 J.BOŻYK           5+2  (2*,0,2*,1)          77:00
16 J.KAFEL           13   (3,1,3,3,3)          77:40
R2 brak zawodnika

Sędzia:                                     tabela biegów
ZMIANY:
1-VII 3-VI 7-M1,M2 8-V,M1,IX,M2,XII,XV
10-M1,M2 15-VII,X 16-M1,VIII,M2,XIII,XVI

 Powrót