8 RUNDA DMP 1989: 6-6-1989

1 A.SKUPIEŃ          16+1 (3,3,3,1*,3,3)       69:59
2 D.FLIEGERT         3+1  (1,-,2*,-,t)         70:75
3 B.KLIMOWICZ        1    (t,u,1)              68:48
4 E.SKUPIEŃ          0    (u,-,d)              70:32
5 H.BEM              11+1 (t,3,3,2*,3)         69:66
6 A.MUSIOLIK         0    (d,-,0,0)            67:54
7 M.KORBEL           7+1  (2*,0,2,3,0)         68:47
8 A.PAWLICZEK        6    (3,2,1)              68:22
                                               68:25
9 W.ŻABIAŁOWICZ      12   (2,2,3,3,2)          67:94
10 R.SAWINA          1+1  (0,1*)               69:63
11 S.MIEDZIŃSKI      9    (3,1,2,1,2)          67:47
12 S.TIETZ           3+1  (2,0,1*)             68:59
13 E.MIASTKOWSKI     3    (2,1,0,-,0)          67:97
14 K.KUCZWALSKI      6    (3,2,1,0)            69:65
15 J.KRZYŻANIAK      5+1  (2*,0,2,1)
16 Mir.KOWALIK       5+1  (3,1,1*)

Sędzia: JÓZEF MUSIAŁ                        tabela biegów
ZMIANY:
1-XII 7-IV,VI,X,XIII(6),XIV 8-V,XI,XIII(3)
15-VIII,X(10),XIII,XV 16-X(13),XI,XIV

 Powrót