15 RUNDA DM1L 2003: 10-8-2003

1 P.KARLSSON         9    (3,3,3,0,d4)         69:84
2 R.WARDZAŁA         0    (0,0)                69:63
3 S.BURZA            8+4  (2*,0,2*,2*,2*)      68:16
4 G.REMPAŁA          12   (3,3,3,1,2)          69:40
5 S.DARKIN           3    (1,1,1,wu)           69:11
6 M.REMPAŁA          0    (0)                  68:79
7 J.KOŁODZIEJ        14   (2,3,3,3,3)          69:61
8 T.REMPAŁA          3    (0,2,1)              69:61
                                               69:16
9 D.¦LED¬            10+1 (2,3,1,2*,1,1)       69:42
10 J.MORDEL          1    (1,d4,0,-,0)         70:05
11 J.STACHYRA        2+1  (1,1*,0,0,0)         70:24
12 G.KNAPP           5    (0,2,2,-,1)          69:84
13 L.RICHARDSON      14+2 (2*,2,1*,3,3,3)      70:28
14 D.STACHYRA        ns                        69:84
15 D.JELENIEWSKI     9+1  (3,1*,2,1,2)
16 K.WRONA           ns

Sędzia: MAREK SMYŁA                         tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(D) 3-XIV(A) 4-XV(B) 7-VI,IX,XI,XIII(B),XIV(C) 8-VII,XII,XIII(D)
9-X,XV(A) 10-XIII(A) 11-XIV(B) 12-XIV(D) 13-XII,XV(C) 15-III,V,VII,XI,XIII(C)

 Powrót