2 RUNDA DMP 2004: 4-4-2004

1 L.ADAMS            14   (2,3,3,d1,3,3)       65:40
2 J.REMPAŁA          2    (0,0,-,1,1)          65:30
3 Dam.BALIŃSKI       8    (1,1,2,3,1,wsu)      64:80
4 Ł.JANKOWSKI        0    (0,-,0,0)            66:00
5 R.DOBRUCKI         4    (1,1,1,1)            64:20
6 M.JANKOWSKI        0    (wsu,0,-,0)          64:70
7 N.KO¦CIUCH         1    (1,0,0,0)            65:50
                                               65:90
9 J.HAMPEL           12+1 (3,2,2*,3,2)         66:20
10 K.SŁABOŃ          6+1  (1,0,3,2*)           66:50
11 S.DRABIK          11+1 (2*,3,2,3,1)         66:30
12 T.GAPIŃSKI        8+3  (3,2*,1*,-,2*)       66:50
13 G.HANCOCK         12+1 (2*,2,3,2,3)         65:00
14 P.¦WIDERSKI       6+2  (2*,3,1*,-,0)        66:70
15 R.MI¦KOWIAK       6+1  (3,1,2*)             65:70

Sędzia: RYSZARD BRYŁA                       tabela biegów
ZMIANY:
1-V,XV(C) 2-XIII(C) 4-XIV(D) 5-VII,XV(A) 7-III,VI,IX,XI,XIII(A),XIV(B)
9-XV(A) 11-XV(C) 12-XIV(B) 13-XIV(D) 15-VIII,XII

 Powrót