10 RUNDA DM1L 2010: 20-6-2010

1 D.WATT             7+1  (1,2,2*,1,1)         66:69
2 R.SCHLEIN          1    (0,1)                66:54
3 T.CHRZANOWSKI      0    (0,0,0)              66:91
4 K.BRZOZOWSKI       6    (2,3,1,0)            66:84
5 K.BUCZKOWSKI       13   (2,1,3,1,3,3)        66:00
6 A.MROCZKA          4+1  (3,1*,w,0)           66:71
7 K.WÖLBERT          13+1 (1,3,3,3,2*,1)       66:02
                                               66:69
9 P.LJUNG            11+1 (2*,3,3,3,wzd)       66:25
10 M.JABŁOŃSKI       9+2  (3,2*,2*,2,0)        65:97
11 Mich.SZCZEPANIAK  12   (3,3,2,2,2)          65:93
12 A.GOMÓLSKI        4+2  (1,wsu,1*,2*)        66:34
13 K.JABŁOŃSKI       7    (3,2,1,0,1)          66:52
14 K.GOMÓLSKI        0    (wu,0,-,0)           66:45
15 R.ASPEGREN        3+1  (2,1*,0)             66:47

Sędzia: RYSZARD BRYŁA                       tabela biegów
ZMIANY:
1-XI(1) 5-XIV(D),XV(A) 7-VIII,XI(2),XII,XIV(B),XV(C)
9-XV(D) 10-XIV(C) 11-XV(B) 13-XIV(A) 15-VI,XII

 Powrót