4 RUNDA DM1L 2012: 6-5-2012

1 M.MAX              11+1 (2,1,1*,3,3,1)       68:25
2 V.TARASENKO        4    (0,d3,2,2,d4)        68:37
3 K.PUODŻUKS         4    (1,2,1,d4)           68:56
4 K.HANSEN           1+1  (0,1*,0)             67:87
5 R.POVAZHNY         6    (2,0,1,3,wu)         68:65
6 A.LEBEDEVS         7+1  (2,wu,2,2*,1)        68:23
7 I.PLESAKOVS        0    (u4,-,t)             68:24
                                               69:19
9 L.SUNDSTRÖM        7+1  (1,3,2*,1)           68:60
10 P.KILDEMAND       10   (3,1,3,1,2)          69:68
11 R.TROJANOWSKI     8+2  (2*,3,2*,1,0)        68:51
12 Mat.SZCZEPANIAK   13+1 (3,2*,3,2,3)         68:62
13 Mich.SZCZEPANIAK  14+1 (3,3,3,3,2*)         69:21
14 M.WAWRZYNIAK      1    (1,0,0)              68:53
15 D.ADAMCZAK        4    (3,1,0)              68:57

Sędzia: TOMASZ PROSZOWSKI                   tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(D),XV(C) 2-XIII 5-XV(A) 6-IV,XIV(B)
10-XIV(A) 11-XIV(C) 12-XV(B) 13-XV(D)

 Powrót