14 RUNDA DM1L 2015: 23-8-2015

1 T.BATCHELOR        9+2  (2*,1,2,1,2,1*)      :
2 M.FRICKE           3    (3,0,0,-,0)          :
3 S.UŁAMEK           8    (2,2,2,0,2)          :
4 D.NORTH            2+2  (0,1*,1*,0)          :
5 Dam.BALIŃSKI       8    (1,2,3,2)            :
6 K.WORYNA           5+2  (wsu,1*,1,1*,2)      :
7 K.WIECZOREK        0    (wu,0)               :
                                               :
9 M.BOGDANOVS        4    (d4,0,3,1)           :
10 F.LINDGREN        7+1  (1,3,0,2*,1)         :
11 J.KYLMÄKORPII     8+1  (3,2*,0,3)           :
12 K.PUODŻUKS        9    (1,3,2,3,0)          :
13 A.LINDBÄCK        15   (3,3,3,3,3)          :
14 E.KOSTIGOVS       2    (2,0,0)              :
15 A.LEBEDEVS        9+1  (3,2*,1,3)           :

Sędzia: MICHAŁ STEC                         tabela biegów
ZMIANY:
1-XI,XV(D) 2-XIV(C) 3-XIV(A) 6-X,XV(B)
10-XIV(D) 12-XV(C) 13-XV(A) 15-XIV(B)

 Powrót