FINAŁ DPP 1993: 17-10-1993

1 P.BARON            9    (3,1,2,1,2,d)        64:28
2 K.JANKOWSKI        0    (0,0,wu4)            63:78
3 D.¦LED¬            5    (1,1,1,1,1)          64:37
4 Z.LECH             2    (0,0,0,0,2)          64:43
5 W.ZAŁUSKI          5    (2,2,1,0,0)          64:21
6 W.SZUBA            1    (d,-,-,-,0,1)        65:59
7 K.ZIELIŃSKI        1+1  (1*,0,0)             64:88
8 R.JASIK            ns                        65:00
                                               64:78
9 J.KRZYŻANIAK       14   (2,3,3,3,3)          65:25
10 W.WALCZAK         5+3  (1*,0,-,2*,2*)       66:00
11 M.KOWALIK         10   (3,3,3,-,1)          65:85
12 T.¦WIˇTKIEWICZ    10+5 (2*,2*,2*,2*,2*)     65:97
13 T.BAJERSKI        15   (3,3,3,3,3)          65:35
14 W.JAGU¦           5+1  (1,2*,1,1)           66:15
15 R.SAWINA          5+1  (2*,3)
16 S.DERDZIŃSKI      3    (3)

Sędzia: ROMUALD OWSIANY                     tabela biegów
ZMIANY:
1-XII 6-XV 7-VI,IX,XI 15-VIII,XII 16-XIV

 Powrót