1 Runda DPP Grupa 2 - Bydgoszcz 6/5/1978

1.Polonia Bydgoszcz                                              40

 (1)Marian Zaranek                      1   3   3                7
 (2)Paweł Bukiej                        d                        0
 (3)Andrzej Koselski                    2   2   3   3            10
 (4)Marian Michaliszyn                  3   3   3   3            12
 (17)Marek Ziarnik                          3   3   3   2        11
2.Start Gniezno                                                  29
 (13)Wojciech Kaczmarek                 3   2   2   3            10
 (14)Jan Puk                            0   2   2   2            6
 (15)Eugeniusz Błaszak                  3   3   2   2            10
 (16)Romuald Łoś                        0       2   1            3
 (20)Mirosław Łukaszewicz                   0                    0
3.Falubaz Zielona Góra                                           14
 (9)Zbigniew Filipiak                   2   2   0   0            4
 (10)Henryk Olszak                      3   1   1   1            6
 (11)Roman Mańczak                      0   d       0            0
 (12)Alfred Krzystyniak ???             2   0   0                2
 (19)Mirosław Pachulski                         0   2            2
4.Gwardia Łódź                                                   13
 (5)Roman Janczuro                      1   u   1   1            3
 (6)Tadeusz Gortat                      1   1   1   u            3
 (7)Zygmunt Banasiak                    2   1   1   1            5
 (8)Kazimierz Pakulski                  1   1   0   0            2
 (18)Paweł Szkobel (lub Benedykt Kosek)                          ns

    74:80    75:60    76:00    78:40
    75:40    76:40    77:00    76:60
    77:60    75:40    77:20    77:60
    77:20    78:80    77:40    78:40

Sędzia - Irena Nadolna                      tabela biegów

2 Runda DPP Grupa 2 - Łódź 18/5/1978


1.Gwardia Łódź                                                   37

 (1)Roman Janczuro                      2   1   3   0            6
 (2)Tadeusz Gortat                      3   2   3   3            11
 (3)Zygmunt Banasiak                    2   3   3   3            11
 (4)Benedykt Kosek                      3   3   3   w            9
 (17)Bogdan Krzyżaniak                                           ns
2.Start Gniezno                                                  28
 (9)Wojciech Kaczmarek                  2       1   3            6
 (10)Wojciech Puk                       1   1       1            3
 (11)Eugeniusz Błaszak                  3   3   2   2            10
 (12)Romuald Łoś                        2   1   2                5
 (19)Mirosław Łukaszewicz                   1   1   2            4
3.Falubaz Zielona Góra                                           16
 (5)Mirosław Pachulski                  1   d   1   1            3
 (6)Jarosław Glinka                     0   u   0                0
 (7)Jan Grabowski                       3   3   2   3            11
 (8)Alfred Krzystyniak                  1   0       1            2
 (18)Roman Mańczak                              0   0            0
4.Polonia Bydgoszcz                                              15
 (13)Andrzej Koselski                   1   u   2   2            5
 (14)Władysław Bembnista                0   2   0   2            4
 (15)Marek Ziarnik                      d                        0
 (16)Lech Bewicz                        0   2   0   w            2
 (20)Marian Michaliszyn                     2   1   1            4

    80:20    81:00    81:00    83:20
    81:00    81:20    81:60    81:80
    80:60    80:60    81:40    81:20
    80:40    81:40    82:20    81:80

Sędzia -                                    tabela biegów

3 Runda DPP Grupa 2 - Gniezno 27/5/1978

1.Falubaz Zielona Góra                                           36

 ()Henryk Olszak                                                 12
 ()Jan Grabowski                                                 10
 ()Zbigniew Filipiak                                             10
 ()Mirosław Pachulski                                            4
2.Start Gniezno                                                  25
 ()Jan Puk                                                       10
 ()Mirosław Łukaszewicz                                          8
 ()Wojciech Kaczmarek                                            4
 ()Romuald Łoś                                                   2
 ()Wojciech Puk                                                  1
3.Polonia Bydgoszcz                                              21
 ()Andrzej Koselski                                              6
 ()Kazimierz Ziarnik                                             4
 ()Władysław Bembnista                                           4
 ()Lech Bewicz                                                   4
 ()Marian Michaliszyn                                            3
4.Gwardia Łódź                                                   13
 ()Zygmunt Banasiak                                              5
 ()Bogdan Krzyżaniak                                             4
 ()Ryszard Witwicki                                              3
 ()Henryk Drozdek                                                1

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

4 Runda DPP Grupa 2 - Zielona Góra 28/5/1978

1.Falubaz Zielona Góra                                           42

 (13)Zbigniew Filipiak                  d   3   3   d            6
 (14)Mirosław Pachulski                 3   3   3   3            12
 (15)Jan Grabowski                      3   3   3   3            12
 (16)Henryk Olszak                      3   3   3   3            12
 (20)Alfred Krzystyniak                                          ns
2.Start Gniezno                                                  21
 (1)Mirosław Łukaszewicz                0   2   2   3            7
 (2)Wojciech Puk                        1                        1
 (3)Leon Kujawski                       2   1   2   0            5
 (4)Romuald Łoś                         2   2   2   d            6
 (17)Jan Puk                                2   d   0            2
3.Polonia Bydgoszcz                                              18
 (5)Marian Michaliszyn                  1   0   2   d            3
 (6)Lech Bewicz                         3   0   0   1            4
 (7)Andrzej Koselski                    2   1   1                4
 (8)Kazimierz Ziarnik                   2   1       1            4
 (18)Władysław Bembnista                        1   2            3
4.Gwardia Łódź                                                   14
 (9)Paweł Szkobel                       0   1   0   2            3
 (10)Zygmunt Banasiak                   1   2   0   2            5
 (11)Ryszard Witwicki                   1   0   1                2
 (12)Henryk Drozdek                     0   0   1   2            3
 (19)Krzysztof Błaszczyk                            1            1

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia - Bonifacy Langner                   tabela biegów

Ostateczna kolejność w GRUPIE 2

1.Polonia Bydgoszcz                         ??      ???
2.Falubaz Zielona Góra                      ?       ???
3.Start Gniezno                             ?       ??
4.Gwardia Łódź                              ?       ??

 Powrót