1 Runda DPP Grupa 3 - Wrocław 6/5/1978

1.Sparta Wrocław                                                 31

 (1)Henryk Jasek                        1                        1
 (2)Ryszard Jany                        d   3   2                5
 (3)Wojciech Augustynowicz              1   1   1   1            4
 (4)Bolesław Gorczyca                   3   1   3   2            9
 (17)Krzysztof Kałuża                       3   3   3   3        12
2.Unia Leszno                                                    27
 (5)Zdzisław Dobrucki                   w                        0
 (6)Ryszard Bu¶kiewicz                  3   2   3   d            8
 (7)Jerzy Kowalski                      0   3   1   d            4
 (8)Kazimierz Adamczak                  2   3   2   1            8
 (18)Stanisław Turek                        2   3   2            7
3.Kolejarz Opole                                                 21
 (13)Konrad Libor                       0   1   1                2
 (14)Norbert Ciomber                    2   2   1                5
 (15)Alfred Siekierka                   2   w   3   2            7
 (16)Franciszek Stach                   2   2   0   2            6
 (20)Leon Szmechta                                  0   1        1
4.¦l±sk ¦więtochłowice                                           16
 (9)Paweł Waloszek                      3   0       2            5
 (10)Kazimierz Bury                     3   1   2   3            9
 (11)Marian Stroba                      0   0                    0
 (12)Roman Buchczyk                     1   0   1   0            2
 (19)Zygmunt Dłucik                             0   0   0        0

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia - Tadeusz Skiba                      tabela biegów

2 Runda DPP Grupa 3 - Leszno 7/5/1978

1.Unia Leszno                                                    42

 (1)Jerzy Kowalski                      3   3   3                9
 (2)Ryszard Bu¶kiewicz                  3   3   3   2            11
 (3)Czesław Piwosz                      1           3            4
 (4)Kazimierz Adamczak                  2   3   3   3            11
 (17)Stanisław Turek                        2   3   2            7
2.¦l±sk ¦więtochłowice                                           22
 (5)Paweł Waloszek                      3   3   3   3            12
 (6)Kazimierz Bury                      2   d   2   u            4
 (7)Marian Stroba                       0   0   1   1            2
 (8)Roman Buchczyk                      1   2   u   1            4
 (18)Zygmunt Dłucik                                              ns
3.Sparta Wrocław                                                 19
 (13)Wojciech Augustynowicz             3   2   u   0            5
 (14)Bolesław Gorczyca                  w                        0
 (15)Krzysztof Kałuża                   2   0   1   2            5
 (16)Ryszard Jany                       2       1   2            5
 (20)Henryk Zieja                           2   1   u   1        4
4.Kolejarz Opole                                                 10
 (13)Franciszek Józefowski              0   1   2   1            4
 (14)Marian Witelus                     1   1   w   2            4
 (15)Stanisław Pogorzelski              0   0   0   0            0
 (16)Bernard Dropała                    1                        1
 (20)Ryszard Rogula                         1   0   0            1

    72:00    71:50    76:00    74:00
    73:40    72:30    75:00    73:30
    73:00    72:50    72:80    74:00
    73:90    72:90    74:10    72:80

Sędzia - Bonifacy Langner                   tabela biegów

3 Runda DPP Grupa 3 - Ruda ¦l±ska 27/5/1978

1.Unia Leszno                                                    44

 (13)Kazimierz Adamczak                 3   2       3            8
 (14)Mariusz Okoniewski                 3   3   3   3            12
 (15)Czesław Piwosz                     3   3   3   3            12
 (16)Stanisław Turek                    3       2   3            8
 (20)Bernard J±der                          2   2                4
2.¦l±sk ¦więtochłowice                                           27
 (1)Paweł Waloszek                      2   2   1   2            7
 (2)Kazimierz Bury                      2   3   3   2            10
 (3)Roman Buchczyk                      2   d                    2
 (4)Marian Stroba                       1   3   1   1            6
 (17)Eugeniusz Wyci¶lik                         0   2            2
3.Kolejarz Opole                                                 15
 (5)Bernard Dropała                     2   2   1   0            5
 (6)Franciszek Józefowski               0   0       0            0
 (7)Leon Szmechta                       0   0   1                1
 (8)Stanisław Pogorzelski               0   1       1            2
 (18)Norbert Ciomber                            3   2   2        7
4.Sparta Wrocław                                                 10
 (9)Stanisław Nowak                     1   1   2   1            5
 (10)Henryk Zieja                       1   1   0   1            3
 (11)Krzysztof Kałuża                   1   0   0   0            1
 (12)Zygfryd Kostka                     0                        0
 (19)Ryszard Jany                           1   0   w            1

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia - Edward Kozioł                      tabela biegów

4 Runda DPP Grupa 3 - Opole 28/5/1978

1.Kolejarz Opole                                                 28

 (1)Franciszek Stach                    1   w   2   3            6
 (2)Alfred Siekierka                    3   2   w   3            8
 (3)Norbert Ciomber                     3   3   0   0            6
 (4)Jacek Goerlitz                      w   3   3   2            8
 (17)Bernard Dropała                                             ns
2.Unia Leszno                                                    27
 (9)Henryk Brodala                      1   2                    3
 (10)Włodzimierz Heliński               2   1   0   0            3
 (11)Czesław Piwosz                     2   2                    4
 (12)Ryszard Bu¶kiewicz                 3   w   3   2            8
 (19)Bernard J±der                              1   3   3   2    9
3.Sparta Wrocław                                                 22
 (5)Stanisław Nowak                     1       2   0            3
 (6)Piotr Bruzda                        0   1   1   2            4
 (7)Krzysztof Kałuża                    3   1   2   0            6
 (8)?                                   w                        0
 (18)Ryszard Jany                           2   3   1   3        9
4.¦l±sk ¦więtochłowice                                           17
 (13)Paweł Waloszek                     1   3   2   1            7
 (14)Kazimierz Bury                     2   1   3   1            7
 (15)Roman Buchczyk                     2   0   0   1            3
 (16)Marian Stroba                      0   0   w                0
 (20)Eugeniusz Wyci¶lik                             w            0

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia - Czesław Dybizbański                tabela biegów

Ostateczna kolejno¶ć w GRUPIE 3

1.Unia Leszno                               10      140
2.Sparta Wrocław                            5       82
3.Kolejarz Opole                            5       74
4.¦l±sk ¦więtochłowice                      4       82

 Powrót