1 Runda DPP Grupa 3 - Wrocław 25/8/1979

1.Sparta Wrocław                                                 41

 (1)Bolesław Gorczyca                   2   3   w                5
 (2)Henryk Jasek                        3   3   3   3            12
 (3)Robert Słaboń                       2   2                    4
 (4)Piotr Bruzda                        2   3   3   3            11
 (17)Krzysztof Kałuża                           3   3   3        9
2.Kolejarz Opole                                                 29
 (5)Leonard Raba                        1   3   2   2            8
 (6)Jacek Goerlitz                      3   2   w   2            7
 (7)Marian Witelus                      3   1   2   1            7
 (8)Alfred Siekierka                    2   2   2   1            7
 (18)Stanisław Pogorzelski                                       ns
3.ROW Rybnik                                                     20
 (9)Ryszard Szymański                   1   0   1                2
 (10)Bronisław Klimowicz                1   d   u                1
 (11)Jan Nowak                          1   1   1   2            5
 (12)Piotr Pyszny                       3   2   3   2            10
 (19)Antoni Skupień                                 1   1        2
4.Śląsk Świętochłowice                                           5
 (13)J.Tomczok                          0   0   1   0            1
 (14)Maciej Fabiszak                    0   0                    0
 (15)Krystian Fros                      0   1   2   0            3
 (16)?.Kubica                           0   1   0   0            1
 (20)?.Sikora                                   0   wu           0

    74:20    73:80    75:40    73:60
    74:00    74:40    73:40    75:00
    73:60    75:60    73:20    74:00
    74:00    73:60    74:20    74:00

Sędzia - Czesław Dybizbański                tabela biegów

2 Runda DPP Grupa 3 - Opole 26/4/1979

?.Kolejarz Opole                                                 ?

 (1)Franciszek Stach                                             ?
 (2)Jacek Goerlitz                                               ?
 (3)Marian Witelus                                               ?
 (4)Alfred Siekierka                                             ?
 (17)Leonard Raba                                                ?
?.ROW Rybnik                                                     ?
 (5)Bronisław Klimowicz                                          ?
 (6)Piotr Pyszny                                                 ?
 (7)Grzegorz Szczepanik                                          ?
 (8)Jan Nowak                                                    ?
 (18)Antoni Skupień                                              ?
?.Śląsk Świętochłowice                                           ?
 (9)Paweł Waloszek                                               ?
 (10)Jerzy Kochman                                               ?
 (11)Eugeniusz Wyciślik                                          ?
 (12)Zygmunt Dłucik                                              ?
 (19)Marian Stroba                                               ?
?.Sparta Wrocław                                                 ?
 (13)Henryk Jasek                                                ?
 (14)Piotr Bruzda                                                ?
 (15)Bolesław Gorczyca                                           ?
 (16)Wojciech Kończyło                                           ?
 (20)Ryszard Jany                                                ?

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia - Marian Kaznowski                   tabela biegów

3 Runda DPP Grupa 3 - Rybnik 2/6/1979

1.ROW Rybnik                                                     36

 (1)Ryszard Szymański                   d   3   3   2            8
 (2)Piotr Brachmański                   3   3   d   3            9
 (3)Piotr Pyszny                        2   2   2                6
 (4)Grzegorz Szczepanik                 3   3   3   3            12
 (17)Bronisław Klimowicz                            1            1
2.Kolejarz Opole                                                 33
 (13)Jacek Goerlitz                     3   2   w   3            8
 (14)Leonard Raba                       1   d                    1
 (15)Alfred Siekierka                   2   3   2   2            9
 (16)Franciszek Stach                   3   2       2            7
 (20)Marian Witelus                             3   3   2        8
3.Śląsk Świętochłowice                                           18
 (5)Jerzy Kochman                       2   1   2   1            6
 (6)Zygmunt Dłucik                      1   1   1   d            3
 (7)J.Tomczok                           1   1   0   1            3
 (8)Krystian Fros                       0   1   2                3
 (18)Erwin Brabański                                3            3
4.Sparta Wrocław                                                 9
 (9)Krzysztof Kałuża                    1   0   1   0            2
 (10)Marek Kałuża                       2   d   1   1            4
 (11)Wojciech Kończyło                  0   2   1   0            3
 (12)Wojciech Augustynowicz             0   d   0   0            0
 (19)Ryszard Jany                                                ns

    74:10    75:90    75:90    76:60
    76:60    77:80    77:40    76:40
    77:10    75:50    78:70    76:70
    77:60    77:30    77:00    76:40

Sędzia - Józef Rzepa                        tabela biegów

(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

4 Runda DPP Grupa 3 - Świętochłowice 3/6/1979 (pierwsze zawody na torze Skałka)

1.Kolejarz Opole                                                 32

 (9)Jacek Goerlitz                      3   3   2   2            10
 (10)Leonard Raba                       2   2                    4
 (11)Alfred Siekierka                   1   1   2   2            6
 (12)Franciszek Stach                   d   3   2   2            7
 (19)Marian Witelus                             2   3            5
2.Śląsk Świętochłowice                                           31
 (1)Jerzy Kochman                       3   3   3   3            12
 (2)Zygmunt Dłucik                      2                        2
 (3)Erwin Brabański                     3   3   3   3            12
 (4)Krystian Fros                       1   0   1   1            3
 (17)J.Tomczok                              0   1   1            2
3.ROW Rybnik                                                     21
 (13)Piotr Pyszny                       2   2                    4
 (14)Grzegorz Szczepanik                3   2   1   2            8
 (15)Piotr Brachmański                  w   0   0                0
 (16)Ryszard Szymański                  0   2   d   1            3
 (20)Antoni Fojcik                              3   3   0        6
4.Sparta Wrocław                                                 11
 (5)Krzysztof Kałuża                    2   1   3   1            7
 (6)Wojciech Augustynowicz              0   1   1   0            2
 (7)Wojciech Kończyło                   1   1   0   0            2
 (8)Marek Kałuża                        w   0   0   0            0
 (18)Ryszard Jany                                                ns

    78:00    77:50    76:50    76:50
    75:40    75:50    76:00    76:70
    79:00    76:10    76:50    75:80
    74:90    75:10    75:80    75:50

Sędzia - Władysław Kaba                     tabela biegów

Ostateczna kolejność w GRUPIE 3

1.Kolejarz Opole                            ?       ???
2.ROW Rybnik                                ?       ???
3.Śląsk Świętochłowice                      ?       ??
4.Sparta Wrocław                            ?       ??

 Powrót