11. Finał IMP "Puchar Śląska" - zawody nr 1 - Rybnik 26/6/1955

1. (15)Andrzej Krzesiński - Leszno          3   3   3   3   3    15
2. (9)Zbigniew Raniszewski - Bydgoszcz      2   3   3   2   3    13+3
3. (11)Florian Kapała - Rawicz              3   2   3   2   3    13+2

4. (10)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz      1   3   3   3   2    12
5. (5)Janusz Suchecki - Budowlani Warszawa  3   2   2   2   1    10
6. (13)Edward Kupczyński - Wrocław          1   ?   2   3   3    9
7. (16)Stanisław Kowalski - Leszno          2   3   1   1   2    9
8. (6)Tadeusz Fijałkowski - Budowl.Warszawa 2   2   2   1   1    8
9. (12)Marian Spychała - Rawicz             0   1   1   3   2    7
10.(14)Tadeusz Teodorowicz - Wrocław        0   1   2   2   2    7
11.(8)Kazimierz Bentke - CWKS Warszawa      1   2   0   1   1    5
12.(1)Paweł Dziura - Rybnik                 3   ?   ?   0   1    4
13.(2)Eugeniusz Nazimek - Rzeszów           2   1   0   1   ?    4
14.(3)Waldemar Miechowski - Częstochowa     1   1   1   0   0    3
15.(4)Bernard Kacperak - Częstochowa        0   0   1   0   0    1
16.(7)Marian Kaiser - CWKS Warszawa         ns  ns  ns  ns  ns   ns

    81:9(82:3,83:9,84:1)    80:5(82:6,82:8,--:-)    82:0(82:2,83:0,83:4)    82:0(82:5,84:9,85:6)    82:7(83:7,89:2,--:-)
    84:9(85:2,86:4,--:-)    80:6(81:5,83:8,--:-)    82:3(84:6,84:8,--:-)    81:4(81:8,82:4,99:1)    ??:?(85:0,87:2,--:-)
    81:1(81:5,81:9,83:2)    80:4(80:8,83:0,--:-)    82:5(83:5,84:9,--:-)    81:9(82:3,83:9,86:0)    81:6(84:2,84:6,86:2)
    81:0(81:2,83:0,83:4)    82:4(83:8,85:6,86:0)    81:2(81:5,84:6,--:-)    81:9(82:6,83:9,86:4)    82:8(83:8,84:0,86:8)

Sędzia - Władysław Pietrzak                 tabela biegów

(źródło informacji - Stanisław Jastrzębowski)

11. Finał IMP "Memoriał Alfreda Smoczyka" - zawody nr 2 - Leszno 21/8/1955

1. (10)Edward Kupczyński - Wrocław          3   3   3   3   3    15
2. (5)Włodzimierz Szwendrowski - Łódź       3   3   3   2   2    13
3. (12)Florian Kapała - Rawicz              0   3   2   3   3    11

4. (3)Andrzej Krzesiński - Leszno           3   3   2   1   2    11
5. (15)Marian Spychała - Rawicz             3   2   1   3   0    9
6. (16)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz      2   0   3   0   3    8
7. (4)Eugeniusz Nazimek - Rzeszów           1   2   1   ns  3    7
8. (14)Tadeusz Teodorowicz - Wrocław        1   0   2   3   1    7
9. (2)Janusz Suchecki - Budowlani Warszawa  d   2   2   1   2    7
10.(8)Kazimierz Bentke - CWKS Warszawa      0   1   1   3   1    6
11.(7)Marian Kaiser - CWKS Warszawa         2   1   0   2   1    6
12.(6)Zbigniew Raniszewski - Bydgoszcz      1   2   0   2   1    6
13.(9)Konstanty Pociejkowicz - Wrocław      1   1   0   1   2    5
14.(11)Norbert Świtała - Bydgoszcz          2   0   1   d   0    3
15.(1)Stanisław Kowalski - Leszno           2   1   0   d   ns   3
16.(13)Waldemar Miechowski - Częstochowa    ns  ns  ns  ns  ns   ns

    76:20    76:60    77:60    ??:??    76:00
    76:50    75:40    76:50    ??:??    79:10
    75:30    76:70    ??:??    ??:??    77:50
    77:50    76:50    ??:??    ??:??    77:10

Sędzia -                                    tabela biegów

11. Finał IMP "Criterium Asów" - zawody nr 3 - Bydgoszcz 30/10/1955

1. (15)Włodzimierz Szwendrowski - Łódź      3   2   3   3   3    14
2. (5)Zbigniew Raniszewski - Bydgoszcz      3   3   2   2   3    13
3. (1)Andrzej Krzesiński - Leszno           3   3   u   3   3    12

4. (3)Florian Kapała - Rawicz               2   1   3   3   3    12
5. (7)Edward Kupczyński - Wrocław           0   3   3   3   2    11
6. (8)Tadeusz Teodorowicz - Wrocław         1   3   1   1   2    8
7. (13)Eugeniusz Nazimek - Rzeszów          2   2   2   2   d    8
8. (6)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz       2   d   3   u   2    7
9. (9)Tadeusz Fijałkowski - Bud.Warszawa   u/ns 0   2   2   1    5
10.(14)Alojzy Frach - Wrocław               1   2   2   u   ns   5
11.(4)Marian Spychała - Rawicz              0   1   1   1   2    5
12.(2)Czesław Szypliński - Leszno           1   1   1   1   1    5
13.(16)Józef Wieczorek - Rybnik             0   0   2   1   0    3
14.(12)Kazimierz Bentke - CWKS Warszawa    u/ns 2   1   0   d    3
15.(10)Janusz Suchecki - Budowl.Warszawa   u/ns ns  ns  ns  ns   0
16.(11)Marian Kaiser - CWKS Warszawa       u/ns ns  ns  ns  ns   0

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

11. Finał IMP "Puchar Ziem Odzyskanych" - zawody nr 4 - Wrocław 6/11/1955

1. (14)Włodzimierz Szwendrowski - Łódź      3   3   3   3   3    15
2. (8)Zbigniew Raniszewski - Bydgoszcz      2   3   1   3   3    12
3. (16)Florian Kapała - Rawicz              2   2   3   2   3    12

4. (3)Edward Kupczyński - Wrocław           d   3   2   3   3    11
5. (12)Eugeniusz Nazimek - Rzeszów          3   1   3   1   2    10
6. (2)Tadeusz Teodorowicz - Wrocław         3   1   2   2   1    9
7. (15)Marian Spychała - Rawicz             0   2   1   3   2    8
8. (5)Andrzej Krzesiński - Leszno           3   3   2   u   ns   8
9. (4)Czesław Szypliński - Leszno           1   u   2   2   2    7
10.(9)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz       2   2   0   u   2    6
11.(13)Kazimierz Bentke - CWKS Warszawa     1   0   3   0   1    5
12.(1)Jan Krakowiak - Łódź                  2   0   0   2   u    4
13.(10)Zdzisław Jałowiecki - Częstochowa    0   2   1   1   0    4
14.(11)Mieczysław Staszczak - Bud.Warszawa  1   0   0   1   1    3
15.(6)Paweł Dziura - Rybnik                 u   1   1   1   0    3
16.(7)Józef Wieczorek - Rybnik              1   1   ns  d   1    3

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów


KLASYFIKACJA KOŃCOWA 11. FINAŁU IMP 1955

1.  Włodzimierz Szwendrowski - Łódź        -   13  14  15     42
2.  Andrzej Krzesiński - Leszno            15  11  12  8      38
3.  Zbigniew Raniszewski - Bydgoszcz       13  6   13  12     38

4.  Edward Kupczyński - Wrocław            9   15  11  11     37
5.  Florian Kapała - Rawicz                13  11  12  12     37
6.  Mieczysław Połukard - Bydgoszcz        12  8   7   6      27
7.  Eugeniusz Nazimek - Rzeszów            4   7   8   10     25
8.  Tadeusz Teodorowicz - Wrocław          7   7   8   9      24
9.  Marian Spychała - Rawicz               7   9   5   8      24
10. Janusz Suchecki - Budowlani Warszawa   10  7   0   -      17
11. Kazimierz Bentke - CWKS Warszawa       5   6   3   5      16
12. Tadeusz Fijałkowski - Budow.Warszawa   8   -   5   -      13
13. Stanisław Kowalski - Leszno            9   3   -   -      12
14. Czesław Szypliński - Leszno            -   -   5   7      12
15. Marian Kaiser - CWKS Warszawa          0   6   0   -      6
16. Józef Wieczorek - Rybnik               -   -   3   3      6
17. Paweł Dziura - Rybnik                  4   -   -   1      5
    Alojzy Frach - Wrocław                 -   -   5   -      5
    Konstanty Pociejkowicz - Wrocław       -   5   -   -      5
    Zdzisław Jałowiecki - Częstochowa      -   -   -   4      4
    Jan Krakowiak - Łódź                   -   -   -   4      4
    Norbert Świtała - Bydgoszcz            -   3   -   -      3
    Waldemar Miechowski - Częstochowa      3   -   -   -      3
    Mieczysław Staszczak - Budow.Warszawa  -   -   -   3      3
    Bernard Kacperak - Częstochowa         1   -   -   -      2 ???
    Eugeniusz Zenderowski - Budow.Warszawa -   -   -   -      0 ???

Do klasyfikacji końcowej zaliczano wyniki z trzech najlepszych turniejów.
Przy równej ilości punktów po czterech turniejach o wyższej pozycji decydowała ilość
zwycięstw w ostatnim turnieju.

 IMP 1954            Powrót            IMP 1956