Fina³ Dru¿ynowych Mistrzostw ¦wiata Juniorów - Gniezno 1/9/2012

1.POLSKA                                                         61

 (D1)Patryk Dudek                       2   3   3   3   2        12
 (D2)Maciej Janowski                    3   3   3   3   3        15
 (D3)Tobiasz Musielak                   3   2   2   2   3        12
 (D4)Przemys³aw Pawlicki                3   3   2   3   2        13
 (D5)Bartosz Zmarzlik                   3   2   3  u/ns ns       8
2.AUSTRALIA                                                      44
 (C1)Darcy Ward                         3   3   2   3   3        14
 (C2)Nick Morris                        2   1   3   2   3        11
 (C3)Dakota North                       1   1   1   2   3        8
 (C4)Alex Davies                        0   3   wsu 0   2        5
 (C5)Sam Masters                        1   0   2   2   1        6
3.SZWECJA                                                        26
 (A1)Jacob Thorsell                     1   wsu 3   wu  1   0    5
 (A2)Oliver Berntzon                    1   1   wsu -   -        2
 (A3)Matthias Thörnblom                 0   0   0   0   -        0
 (A4)Pontus Aspgren                     1   2   1   3   1   2    10
 (A5)Anton Rosen                        2   2   1   1   2   1    9
4.ROSJA                                                          17
 (B1)Andrey Kudriashov                  d2  2   1   0   wsu      3
 (B2)Sergey Karchincev                  dst -   0   1   wu       1
 (B3)Vladimir Borodulin                 2   0   2   1   1   0    6
 (B4)Ilya Chalov                        2   0   1   0   2        5
 (B5)Vitaly Belousov                    0   1   0   1   0        2

Bieg po biegu:

1. Ward, Dudek, Thorsell, Kudriashev(dst)
2. Janowski, Morris, Berntzon, Karachincev(d2)
3. Musielak, Borodulin, North, Thörnblom
4. Pawlicki, Chalov, Aspgren, Davies
5. Zmarzlik, Rosen, Masters, Bielousov
6. Davies, Musielak, Bielousov, Thorsell
7. Pawlicki, Kudriashev, Berntzon, Masters
8. Ward, Zmarzlik, Kudriashev(za Karachincev), Thörnblom
9. Dudek, Aspgren, Morris, Borodulin
10. Janowski, Rosen, North, Chalov
11. Thorsell, Pawlicki, North, Karachincev
12. Zmarzlik, Borodulin, Berntzon(wsu), Davies(wsu)
13. Dudek, Masters, Chalov, Thörnblom
14. Janowski, Ward, Aspgren, Bielousov
15. Morris, Musielak, Rosen, Kudriashev
16. Janowski, Masters, Borodulin, Thorsell(wu)
17. Ward, Musielak, Rosen(za Berntzon), Chalov
18. Pawlicki, Morris, Bielousov, Thörnblom
19. Aspgren, North, Zmarzlik(u/ns), Kudriashev(wsu)
20. Dudek, Rosen, Karachincev, Davies
21. Morris, Chalov, Thorsell, Zmarzlik(ns)
22. North, Dudek, Aspgren(za Berntzon), Bielousov
23. Janowski, Davies, Borodulin, Thorsell(za Thörnblom)
24. Musielak, Aspgren, Masters, Karachincev(wu)
25. Ward, Pawlicki, Rosen, Borodulin

    64:98    64:44    65:25   65:82    66:03    66:20    66:30
    63:88    65:53    65:12   65:40    66:85    66:38
    65:53    64:70    66:30   66:30    66:51    66:50
    64:43    65:12    66:23   66:51    66:44    65:80

Sêdzia - Christian Froschauer

 Powrót