Trójmecz towarzyski: KADRA PZM-MOTOR-RENNCLUB ÖSTERREICH-BELLE VUE MANCHESTER - Wrocław 19/10/1955 godz.17:30 (przy sztucznym oświetleniu)

1.Belle Vue Manchester                                           38

 (6)Arthur Wright                           3   3   3   3        12
 (7)Ken Sharples                            2   2   2   1        7
 (8)Ron Johnston                            1   2   3   2        8
 (9)Peter Craven                            3   3   2   3        11
 (10)Dick Fisher                                                 ns
2.Kadra PZMot                                                    21
 (11)Włodzimierz Szwendrowski               2   3   0   1        6
 (12)Edward Kupczyński                      3   2   1   0        6
 (13)Andrzej Krzesiński                     2   1   2   3        8
 (14)Marian Kaiser                          0   0                0
 (15)Florian Kapała                                 1   u        1
3.Motor-Rennclub Österreich                                      12
 (1)Hans Sidlo                              1   0   0   0        1
 (2)Josef Kamper                            0   3   1   2        6
 (3)Erich Sidlo                             0                    0
 (4)Valentin Unterköfler                    u   0   u   1        1
 (5)Fritz Dirtl                                 1   1   2        4

Uwaga. Zawodnicy Motor-Rennclub startowali w pokrowcach czerwonych, Belle Vue
w pokrowcach białych, a zawodnicy PZM w pokrowcach czerwonych.
W tym samym programie zawodnicy mieli startować z następującymi numerami:
1-Kamper, 2-Dirtl, 3-Killmayer, 4-Sidlo, 5-
6-Sharples, 7-Wright, 8-Johnston, 9-Craven, 10-
11-Szwendrowski, 12-Kupczyński 13-Krzesiński, 14-Kaiser, 15-Kapała

    (1)82:40    83:70    83:90    88:00
    (2)84:10    85:90    94:10    95:30
    (3)83:50    85:40    85:50    87:90
    (4)86:10    86:80    87:60
    (5)84:40    86:30    86:90    90:80
    (6)83:20    85:20    85:30    88:40
    (7)85:30    85:40    88:50    98:00
    (8)84:90    85:20    85:90    100:30
    (9)85:30    86:00
    (10)85:70    87:00    87:00    87:90
    (11)84:70    85:70    87:00    94:60
    (12)85:60    86:20    87:00    93:00

Sędzia -                                    tabela biegów
Zmiany:

 Powrót