Turniej nr 1 - ¦więtochłowice 5/5/1962

1. (6)Roman G±sior - Krosno                                      14
2. (7)Włodzimierz Szwendrowski - ŁódĽ                            14
3. (12)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                         13

4. (5)Zygmunt Pytko - Tarnów                                     8
5. (4)Wiktor Waloszek - ¦więtochłowice                           8
6. (8)Stanisław Skowron - Opole                                  8
7. (1)Mieczysław Mendyka - Zielona Góra                          7
8. (14)Krystian Fołtyn - ¦więtochłowice                          7
9. (16)Paweł Mirowski - ŁódĽ                                     7
10.(13)Jan Mucha - ¦więtochłowice                                6
11.(9)Emil Jakubowski - Krosno                                   6
12.(10)Władysław Kamiński - Tarnów                               5
13.(2)Marian Kwarciński - Gniezno                                5
14.(3)Włodzimierz Sumiński - ŁódĽ                                4
15.(15)Jan Krakowiak - ŁódĽ                                      4
16.(11)Marian Curyło - Tarnów                                    0
Sędzia - Ro¶cisław Słowiecki                tabela biegów

Turniej nr 2 - Krosno 26/5/1962

1. (2)Jan Mucha - ¦więtochłowice            3   3   3   3   3    15
2. (12)Włodzimierz Szwendrowski - ŁódĽ                           13
3. (6)Mieczysław Mendyka - Zielona Góra                          12

4. (1)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                          12
5. (10)Zygmunt Pytko - Tarnów                                    10
6. (9)Wiktor Waloszek - ¦więtochłowice                           10
7. (16)Adam Ciepiela - Tarnów                                    8
8. (14)Emil Jakubowski - Krosno                                  7
9. (11)Roman G±sior - Krosno                                     7
10.(5)Paweł Mirowski - ŁódĽ                                      6
11.(15)Władysław Kamiński - Tarnów                               6
12.(3)Krystian Fołtyn - ¦więtochłowice                           4
13.(8)Włodzimierz Sumiński - ŁódĽ                                4
14.(13)Stanisław Skowron - Opole                                 3
15.(4)Jan Krakowiak - ŁódĽ                                       1
16.(7)Marian Kwarciński - Gniezno                                1
Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 3 - Tarnów 27/5/1962

1. (15)Zygmunt Pytko - Tarnów                                    14
2. (14)Wiktor Waloszek - ¦więtochłowice                          14
3. (7)Jan Mucha - ¦więtochłowice                                 11

4. (11)Mieczysław Mendyka - Zielona Góra                         11
5. (1)Włodzimierz Szwendrowski - ŁódĽ                            11
6. (8)Krystian Fołtyn - ¦więtochłowice                           9
7. (12)Marian Kwarciński - Gniezno                               7.5
8. (5)Adam Ciepiela - Tarnów                                     7
9. (16)Roman G±sior - Krosno                                     7
10.(3)Emil Jakubowski - Krosno                                   6
11.(4)Władysław Kamiński - Tarnów                                5
12.(6)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                          4
13.(10)Paweł Mirowski - ŁódĽ                                     4
14.(2)Stanisław Skowron - Opole                                  3.5
15.()Marian Curyło - Tarnów                                      3
16.()Jan Krakowiak - ŁódĽ                                        2
17.(13)Włodzimierz Sumiński - ŁódĽ                               1
Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 4 - Zielona Góra 2/6/1962

1. (6)Włodzimierz Szwendrowski - ŁódĽ                            14
2. (12)Jan Mucha - ¦więtochłowice                                13
3. (16)Mieczysław Mendyka - Zielona Góra                         13

4. (11)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                         10
5. (15)Paweł Mirowski - ŁódĽ                                     9
6. (4)Zygmunt Pytko - Tarnów                                     9
7. (1)Marian Kwarciński - Gniezno                                8
8. (3)Wiktor Waloszek - ¦więtochłowice                           8
9. (5)Roman G±sior - Krosno                                      7
10.(2)Włodzimierz Sumiński - ŁódĽ                                6
11.(13)Krystian Fołtyn - ¦więtochłowice                          6
12.(8)Emil Jakubowski - Krosno                                   5
13.()Jan Krakowiak - ŁódĽ                                        4
14.()Bonifacy Langner - Zielona Góra                             3
15.()Tadeusz Grzywacki - Zielona Góra                            2
16.(7)Stanisław Skowron - Opole                                  2
   Marian Rose - Toruń                                           ns
Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 5 - ŁódĽ 16/6/1962

1. (3)Marian Rose - Toruń                                        13
2. (16)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                         11
3. (2)Krystian Fołtyn - ¦więtochłowice                           11

4. (5)Mieczysław Mendyka - Zielona Góra                          10
5. (1)Jan Mucha - ¦więtochłowice                                 10
6. (11)Włodzimierz Szwendrowski - ŁódĽ                           9
7. (4)Paweł Mirowski - ŁódĽ                                      9
8. (10)Roman G±sior - Krosno                                     8
9. (7)Włodzimierz Sumiński - ŁódĽ                                7
10.(6)Marian Kwarciński - Gniezno                                6
11.(13)Emil Jakubowski - Krosno                                  5
12.()Jan Krakowiak - ŁódĽ                                        5
13.(9)Zygmunt Pytko - Tarnów                                     4
14.(12)Stanisław Skowron - Opole                                 4
15.(14)Władysław Kamiński - Tarnów                               2
16.()Marian Curyło - Tarnów                                      2
Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 6 - Gniezno 30/6/1962

1. (11)Marian Kwarciński - Gniezno                               14
2. (16)Włodzimierz Szwendrowski - ŁódĽ                           13
3. (9)Paweł Mirowski - ŁódĽ                                      12

4. (8)Marian Rose - Toruń                                        10
5. (5)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                          9
6. ()Henryk Ciorga - Zielona Góra                                9
7. (2)Emil Jakubowski - Krosno                                   9
8. (10)Mieczysław Mendyka - Zielona Góra                         9
9. (6)Jan Mucha - ¦więtochłowice                                 7
10.(12)Włodzimierz Sumiński - ŁódĽ                               6
11.(7)Krystian Fołtyn - ¦więtochłowice                           5
12.(15)Roman G±sior - Krosno                                     5
13.()Jan Krakowiak - ŁódĽ                                        3
14.(14)Zygmunt Pytko - Tarnów                                    2
15.()Marian Curyło - Tarnów                                      2
16.(3)Władysław Kamiński - Tarnów                                1
Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 7 - Toruń 7/7/1962

1. (13)Marian Rose - Toruń                                       14
2. (11)Jan Mucha - ¦więtochłowice                                11
3. (5)Włodzimierz Szwendrowski - ŁódĽ                            11

4. (4)Roman G±sior - Krosno                                      11
5. (?)Stanisław Bauta - Toruń                                    10
6. (10)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                         9
7. (16)Marian Kwarciński - Gniezno                               8
8. (1)Włodzimierz Sumiński - ŁódĽ                                7
9. (15)Mieczysław Mendyka - Zielona Góra                         6
10.(?)Roman Cheładze - Toruń                                     6
11.(?)Stanisław Domaniecki - Toruń                               6
12.(14)Paweł Mirowski - ŁódĽ                                     5
13.(7)Emil Jakubowski - Krosno                                   5
14.(12)Krystian Fołtyn - ¦więtochłowice                          3
15.()?                                                           ?
16.(2)Wiktor Waloszek - ¦więtochłowice                           1
Sędzia -                                    tabela biegów


KLASYFIKACJA KOŃCOWA 1. EDYCJI SREBRNEGO KASKU 1962

1.  Włodzimierz Szwendrowski - ŁódĽ  14  13  11  14  9   13  11    76
2.  Jan Mucha - ¦l±sk ¦więtochłowice 6   15  11  13  10  7   11    67
3.  Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp 13 12  4   10  11  9   9     64

4.  Mieczysław Mendyka - Zielona Góra 7  12  11  13  10  9   6     62
5.  Roman G±sior - Krosno            14  7   7   7   8   5   11    54
6.  Marian Kwarciński - Gniezno      5   1  7.5  8   6   14  8     48.5
7.  Paweł Mirowski - ŁódĽ            7   6   4   9   9   12  5     48
8.  Zygmunt Pytko - Tarnów           8   10  14  9   4   2   -     47
9.  Krystian Fołtyn - ¦więtochłowice 7   4   9   6   11  5   3     42
10. Wiktor Waloszek - ¦więtochłowice 8   10  14  8   -   -   1     41
11. Emil Jakubowski - Krosno         6   7   6   5   5   9   5     38
12. Marian Rose - Toruń              -   -   -   -   13  10  14    37
13. Włodzimierz Sumiński - ŁódĽ      4   4   1   6   7   6   7     34
14. Stanisław Skowron - Opole        8   3  3.5  2   4   -   -     20.5
15. Jan Krakowiak - ŁódĽ             4   1   2   4   5   3   -     19
16. Władysław Kamiński - Tarnów      5   6   5   -   2   1   -     19
17. Adam Ciepiela - Tarnów           -   8   7   -   -   -   -     15
18. Henryk Ciorga - Zielona Góra     -   -   -   -   -   9   -     9
19. Marian Curyło - Tarnów           0   -   3   -   2   2   -     7
20. Bonifacy Langner - Zielona Góra  -   -   -   3   -   -   -     3
21. Tadeusz Grzywacki - Zielona Góra -   -   -   2   -   -   -     2

Odliczono jeden najgorszy wyniki.

 Powrót