Turniej nr 1 - Zielona Góra 14/6/1970

1. (5)Paweł Protasiewicz - Zielona Góra     3   3   3   3   2    14
2. (2)Grzegorz Kuźniar - Rzeszów            3   3   2   3   3    14
3. (4)Marian Krajewski - Rzeszów            2   3   3   3   1    12

4. (11)Ryszard Dziatkowiak - Gorzów Wlkp    3   3   d   2   3    11
5. (9)Janusz Plewiński - Toruń                  2       2   2    10
6. (7)Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra  2   2   2   3   w    9
7. (12)Henryk Golec - Opole                 2   2   2   2   3    9
8. (1)Leszek Marsz - Gdańsk                 1                    7
9. (13)Marian Zaranek - Bydgoszcz           3                    6
10.(16)Bolesław Fizia - Rybnik              2                    6
11.(6)Marek Cieślak - Częstochowa           1           1        6
12.(3)Wojciech Kaczmarek - Leszno                                ?
13.(10)Jan Michalak - Wrocław                       w            3
14.(15)Zenon Nowak - Zielona Góra           ?   ?   ?   0   3    3
15.(8)Andrzej Tkocz - Rybnik                                     2
16.(14)Alojzy Fojcik - Rybnik                                    0
17.(R1)Jan Ratajczyk - Zielona Góra         1   1

Sędzia -                                    tabela biegów
Zmiany: R1 w 17 biegu za 15, w 19 biegu za 3.

(źródło informacji - Witold Łukowski)

Turniej nr 2 - Rzeszów 26/6/1970

1. (11)Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra 3   2   3   3   3    14
2. (13)Paweł Protasiewicz - Zielona Góra    3   3   3   0   3    12
3. (7)Marek Cieślak - Częstochowa           3   3   w   3   3    12

4. (15)Alojzy Fojcik - Rybnik               2   1   3   3   3    12
5. (8)Ryszard Dziatkowiak - Gorzów Wlkp     2   2   3   2   2    11
6. (10)Zenon Kazior - Rzeszów               u   2   2   3   1    8
7. (3)Stanisław Kowalski - Gdańsk           3   0   2   2   1    8
8. (6)Marian Krajewski - Rzeszów            1   3   1   d   2    7
9. (9)Jan Michalak - Wrocław                1   2   1   1   2    7
10.(16)Henryk Golec - Opole                 1   3   2   0   d    6
11.(4)Janusz Plewiński - Toruń              0   1   1   2   2    6
12.(2)Andrzej Tkocz - Rybnik                2   1   1   1   1    6
13.(12)Leszek Marsz - Gdańsk                2   0   0   2   0    4
14.(5)Marian Zaranek - Bydgoszcz            0   0   2   1   1    4
15.(1)Bolesław Fizia - Rybnik               1   1   0   1   0    3
16.(14)Jan Luśnia - Rzeszów                 0   u   ns  ns  ns   0

    80:10    79:90    78:00    79:40    79:30
    80:20    79:00    79:50    77:40    81:20
    79:80    79:00    79:20    79:60    79:20
    79:70    79:60    79:60    78:60    79:90

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 3 - Leszno 31/7/1970

1. ()Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra                        14
2. ()Paweł Protasiewicz - Zielona Góra                           12
3. ()Leszek Marsz - Gdańsk                                       12

4. ()Grzegorz Kuźniar - Rzeszów                                  12
5. ()Alojzy Fojcik - Rybnik                                      12
6. ()Bolesław Fizia - Rybnik                                     10
7. ()Marek Cieślak - Częstochowa                                 8
8. ()Marian Krajewski - Rzeszów                                  7
9. ()Stanisław Kowalski - Gdańsk                                 7
10.()Marian Zaranek - Bydgoszcz                                  6
11.()Janusz Plewiński - Toruń                                    5
12.()?                                                           ?
13.()?                                                           ?
14.()?                                                           ?
15.()?                                                           ?
16.()Andrzej Tkocz - Rybnik                                      2
17.()?                                                           ?
18.()Jan Michalak - Wrocław                                      1

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 4 - Gorzów Wlkp 14/8/1970

1. (3)Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra  3   3   3   3   3    15
2. (15)Marek Cieślak - Częstochowa          3   2   3   3   2    13
3. (4)Bogusław Nowak - Gorzów Wlkp          2   3   3   2   w    10

4. (16)Leszek Marsz - Gdańsk                2   2   3   1   2    10
5. (2)Grzegorz Kuźniar - Rzeszów            u   3   0   3   3    9
6. (12)Janusz Plewiński - Toruń             3   1   2   1   2    9
7. (R1)Zenon Plech - Gorzów Wlkp            2   3   3            8
8. (5)Paweł Protasiewicz - Zielona Góra     3   2   1   2   w    8
9. (9)Bolesław Fizia - Rybnik               0   3   2   1   1    7
10.(7)Alojzy Fojcik - Rybnik                0   1   2   3   d    6
11.(14)Marian Krajewski - Rzeszów           1   2   d       2    5
12.(8)Stanisław Kowalski - Gdańsk           u   u   1   2   1    4
13.(1)Jan Michalak - Wrocław                1   1   2   0   0    4
14.(6)Grzegorz Koło - Łódź                  2   0   1   0   0    3
15.(10)Jan Gągolewicz - Gdańsk              2   1   0   d        3
16.(13)Marian Zaranek - Bydgoszcz           0   0   1   0   1    2
17.(11)Jan Chudzikowski - Wrocław           1   d   d            1
18.(R2)Roman Jóźwiak - Gorzów Wlkp          1                    1

Sędzia -                                    tabela biegów
Zmiany: R1 w 13 biegu za 14, R2 w 14 biegu za 11, R1 w 17 biegu za 10, R1 w 20 biegu za 11.

Turniej nr 5 - Grudziądz 7/8/1970

1. ()Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra   3   3   3   3   3    15
2. ()Leszek Marsz - Gdańsk                                       13
3. ()Paweł Protasiewicz - Zielona Góra                           11

4. ()Janusz Plewiński - Toruń                                    11
5. ()Grzegorz Kuźniar - Rzeszów                                  10
6. ()Stanisław Kowalski - Gdańsk                                 9
7. ()Marian Zaranek - Bydgoszcz                                  8
8. ()Alojzy Fojcik - Rybnik                                      7
9. ()?                                                           ?
10.()Marian Krajewski - Rzeszów                                  6
11.()Bolesław Fizia - Rybnik                                     5
12.()?                                                           ?
13.()Marek Cieślak - Częstochowa                                 4
14.()Andrzej Tkocz - Rybnik                                      3
15.()?                                                           ?
16.()?                                                           ?

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 6 - Gdańsk 28/8/1970

1. ()Paweł Protasiewicz - Zielona Góra      3   3   3   3   3    15
2. ()Leszek Marsz - Gdańsk                                       13
3. ()Alojzy Fojcik - Rybnik                                      12

4. ()Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra                        9
5. ()Marek Cieślak - Częstochowa                                 9
6. ()Bolesław Fizia - Rybnik                                     8
7. ()Janusz Plewiński - Toruń                                    8
8. ()Stanisław Kowalski - Gdańsk                                 8
9. ()Grzegorz Kuźniar - Rzeszów                                  8
10.()?                                                           ?
11.()?                                                           ?
12.()?                                                           ?
13.()?                                                           ?
14.()Marian Zaranek - Bydgoszcz                                  4
15.()Marian Krajewski - Rzeszów                                  3
16.()?                                                           ?

Sędzia -                                    tabela biegów


KLASYFIKACJA KOŃCOWA 5. EDYCJI SREBRNEGO KASKU 1970

1.  Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra 9   14  14  15  15  9     58
2.  Paweł Protasiewicz - Zielona Góra    14  12  12  8   11  15    53
3.  Leszek Marsz - Gdańsk                7   4   12  10  13  13    48

4.  Grzegorz Kuźniar - Rzeszów           14  -   12  9   10  8     45
5.  Alojzy Fojcik - Rybnik               0   12  12  6   7   12    43
6.  Marek Cieślak - Częstochowa          6   12  8   13  4   9     42
7.  Janusz Plewiński - Toruń             10  6   5   9   11  8     38
8.  Marian Krajewski - Rzeszów           12  7   7   5   6   3     32
9.  Stanisław Kowalski - Gdańsk          -   8   7   4   9   8     32
10. Bolesław Fizia - Rybnik              6   3   10  7   5   8     31
11. Marian Zaranek - Bydgoszcz           6   4   6   2   8   4     24
12. Jan Michalak - Wrocław               3   7   1   4   -   -     15
13. Andrzej Tkocz - Rybnik               2   6   2   -   3   -     13
14. Henryk Golec - Opole                 9   6   -   -   ?   ?     ?
14. Jan Ratajczyk - Zielona Góra         2   -   -   -   ?   ?     ?
14. Jan Luśnia - Rzeszów                 -   0   -   -   ?   ?     ?
14. Bogusław Nowak - Gorzów Wlkp         -   -   -   10  ?   ?     ?
14. Zenon Plech - Gorzów Wlkp            -   -   -   8   ?   ?     ?
14. Grzegorz Koło - Łódź                 -   -   -   3   ?   ?     ?
14. Jan Gągolewicz - Gdańsk              -   -   -   3   ?   ?     ?
14. Jan Chudzikowski - Wrocław           -   -   -   1   ?   ?     ?
14. Roman Jóźwiak - Gorzów Wlkp          -   -   -   1   ?   ?     ?

Uczestników turniejów nominowała GKSŻ.
Do klasyfikacji końcowej odliczono dwa najgorsze wyniki.

 Powrót