Turniej nr 1 - Gdańsk 22/4/1971

1. ()Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra   3   3   3   3   3    15
2. ()Zenon Plech - Gorzów Wlkp                                   14
3. ()Paweł Protasiewicz - Zielona Góra                           11

4. ()Marek Cieślak - Częstochowa                                 9
5. ()Leszek Marsz - Gdańsk                                       8
6. ()Andrzej Tkocz - Rybnik                                      8
7. ()Henryk Golec - Opole                                        8
9. ()Benedykt Kosek - Bydgoszcz                                  7
10.()Bogusław Nowak - Gorzów Wlkp                                7
11.()Grzegorz Kuźniar - Rzeszów                                  7
12.()Janusz Plewiński - Toruń                                    6
18.()Franciszek Stach - Opole                                    0

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 2 - Toruń 13/5/1971

1. (10)Grzegorz Kuźniar - Rzeszów           2   3   3   3   3    14
2. (12)Leszek Marsz - Gdańsk                3   2   0   3   3    11
3. (5)Bogusław Nowak - Gorzów Wlkp          2   1   3   2   3    11

4. (4)Janusz Plewiński - Toruń              3   3   2   u   2    10
5. (2)Zenon Plech - Gorzów Wlkp             1   2   1   3   3    10
6. (9)Jacek Gieżyński - Częstochowa         u   3   3   1   1    8
7. (11)Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra 1   2   3   1   u    7
8. (8)Benedykt Kosek - Bydgoszcz            1   0   2   2   2    7
9. (7)Marek Cieślak - Częstochowa           3   3   u            6
10.(13)Paweł Protasiewicz - Zielona Góra    3   2   1   0   u    6
11.(15)Franciszek Stach - Opole             0   1   2   3   0    6
12.(6)Marian Wardzała - Tarnów              0   1   2   2   u    5
13.(16)Henryk Golec - Opole                 2   1       1        4
14.(14)Wojciech Kaczmarek - Lublin          1   0   1   2   u    4
15.(1)Andrzej Tkocz - Rybnik                2   u   0            2
16.(3)Jan Luśnia - Rzeszów                  0   0   0   0   0    0
17.(R1)Jan Gągolewicz - Gdańsk              1   1   1   2
18.(R2)Jerzy Lipertowicz - Toruń            0   0

    76:40    78:10    78:10    79:10    78:00
    76:20    76:40    77:00    77:40    77:20
    76:20    76:70    77:90    77:20    78:40
    77:40    76:10    76:60    78:60    78:20

Sędzia - Witold Wierciński                  tabela biegów
Zmiany: R1 w biegach 9,18 za 16, R2 w biegach 13,18 za 7, R1 w biegach 13,17 za 1.

(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Turniej nr 3 - Częstochowa 20/5/1971

1. (14)Grzegorz Kuźniar - Rzeszów           3   3   3   3   3    15
2. (9)Bogusław Nowak - Gorzów Wlkp          3   3   2   3   2    13
3. (2)Marek Cieślak - Częstochowa           d   2   3   3   3    11

4. (3)Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra  3   2   1   3   2    11
5. (6)Jacek Gierzyński - Częstochowa        3   1   1   1   3    9
6. (5)Janusz Plewiński - Toruń              2   2   2   2   1    9
7. (16)Andrzej Jurczyński - Częstochowa     2   3   d   3   u    8
8. (7)Benedykt Kosek - Bydgoszcz            d   3   3   1   1    8
9. (4)Zenon Plech - Gorzów Wlkp             1   1   2   2   2    8
10.(1)Paweł Protasiewicz - Zielona Góra     2   1   2   2   1    8
11.(15)Zenon Kazior - Rzeszów               1   u   1   u   3    5
12.(10)Andrzej Tkocz - Rybnik               1   0   0   1   2    4
13.(8)Henryk Golec - Opole                  1   0   0   2   d    3
14.(11)Andrzej Szostek - Częstochowa        2   w   d   u        2
15.(12)Franciszek Stach - Opole             0   2   d   u   u    2
16.(13)Leszek Marsz - Gdańsk                0   0   1   1   d    2
   (R1)Marek Czerny - Częstochowa           0

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów
Zmiany: R1 w 20 biegu za 11.

(źródło informacji - Paweł Milicz)

Turniej nr 4 - Lublin 1/7/1971

1. ()Zenon Plech - Gorzów Wlkp                                   12
2. ()Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra                        12
3. ()Grzegorz Kuźniar - Rzeszów                                  11

4. ()Janusz Plewiński - Toruń                                    11
7. ()Benedykt Kosek - Bydgoszcz                                  8
8. ()Marian Wardzała - Tarnów                                    8
10.()Paweł Protasiewicz - Zielona Góra                           7
   ()Marek Cieślak - Częstochowa                                 7
11.()Leszek Marsz - Gdańsk                                       7
12.()Bogusław Nowak - Gorzów Wlkp                                6
14.()Franciszek Stach - Opole                                    0
15.()Henryk Golec - Opole                                        0

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 5 - Zielona Góra 16/9/1971

1. (16)Zenon Plech - Gorzów Wlkp            2   3   3   3   3    14
2. (15)Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra 3   2   2   3   3    13
3. (1)Janusz Plewiński - Toruń              3   3   2   3   2    13

4. (11)Andrzej Tkocz - Rybnik               3   3   1   3   2    12
5. (6)Antoni Fojcik - Rybnik                3   3   0   2   3    11
6. (5)Bogusław Nowak - Gorzów Wlkp          2   2   3   1   3    11
7. (3)Zbigniew Filipiak - Zielona Góra      2   1   3   2   2    10
8. (13)Paweł Protasiewicz - Zielona Góra    1   1   3   2   1    8
9. (10)Grzegorz Kuźniar - Rzeszów           2   2   2   0   1    7
10.(12)Marian Wardzała - Tarnów             1   2   1   2   0    6
12.(2)Romuald Łoś - Zielona Góra            1   1   0   1   0    3
13.(8)Franciszek Stach - Opole              ?   1   2   0   0    3
14.(4)Henryk Golec - Opole                  ?   0   1   1   1    3
15.(9)Leszek Marsz - Gdańsk                 0   0   1   0   1    2
--.(14)Jan Grabowski - Zielona Góra         0   0   u   ns  ns   0

    77:20    77:00    77:60    79:00    77:00
    77:40    77:00    77:00    78:60    78:60
    76:80    78:40    78:00    76:80    78:00
    77:00    78:60    77:80    77:60    78:80

Sędzia - Tadeusz Skiba                      tabela biegów

(źródło informacji - Witold Łukowski)

Turniej nr 6 - Rzeszów 24/9/1971

1. ()Zenon Plech - Gorzów Wlkp                                   14
   ()Grzegorz Kuźniar - Rzeszów                                  14
   ()Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra                        14

4. ()Paweł Protasiewicz - Zielona Góra                           12
5. ()Bogusław Nowak - Gorzów Wlkp                                11
6. ()Benedykt Kosek - Bydgoszcz                                  10
9. ()Marian Wardzała - Tarnów                                    6
15.()Leszek Marsz - Gdańsk                                       1

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów


KLASYFIKACJA KOŃCOWA 6. EDYCJI SREBRNEGO KASKU 1971

1.  Zenon Plech - Gorzów Wlkp            14  10  8   12  14  14    54
    Grzegorz Kuźniar - Rzeszów           7   14  15  11  7   14    54
    Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra 15  7   11  12  13  14    54

4.  Bogusław Nowak - Gorzów Wlkp         7   11  13  6   11  11    46
5.  Janusz Plewiński - Toruń             6   10  9   11  13  -     43
6.  Paweł Protasiewicz - Zielona Góra    11  6   8   7   8   12    39
7.  Marek Cieślak - Częstochowa          9   6   11  7   -   -     33
    Benedykt Kosek - Bydgoszcz           7   7   8   8   -   10    33
9.  Leszek Marsz - Gdańsk                8   11  2   7   2   1     28
10. Andrzej Tkocz - Rybnik               8   2   4   -   12  -     26
11. Marian Wardzała - Tarnów             -   5   -   8   6   6     25
12. Henryk Golec - Opole                 8   4   3   0   3   -     18
13. Franciszek Stach - Opole             0   6   2   0   3   -     11

Odliczono dwa najgorsze wyniki.

 Powrót