Turniej nr 1 - Zielona Góra 10/6/1965

1. (7)Antoni Woryna - Rybnik                2   2   2   3   3    12
2. (16)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp    3   3   1   3   2    12
3. (11)Andrzej Wyglenda - Rybnik            0   3   2   3   3    11

4-6.(6)Joachim Maj - Rybnik                 1   3   3   3   0    10
   (1)Zenon Nowak - Zielona Góra            3   3   0   1   3    10
   (9)Henryk Żyto - Gdańsk                  2   2   3   2   1    10
7-8.(5)Paweł Waloszek - Świętochłowice      3   1   3   0   2    9
   (13)Jan Mucha - Świętochłowice           1   0   3   2   3    9
9. (10)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         3   1   0   2   2    8
10-11.(4)Stanisław Tkocz - Rybnik           2   2   1   1   1    7
   (12)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp           0   1   2   2   2    7
12.(14)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp         2   2   1   0   0    5
13.(5)Marian Rose - Toruń                   1   1   0   1   1    4
14.(8)Zbigniew Podlecki - Gdańsk            0   0   2   0   1    3
15.(15)Andrzej Domiszewski - Wrocław        0   0   1   0   0    1
16.(2)Marian Kaiser - Gdańsk                0   0   0   1   0    1

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

O zwycięstwie Woryny zdecydował wygrany bieg z Pogorzelskim.
Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 2 - Rybnik 17/6/1965

1. ()Andrzej Wyglenda - Rybnik                                   14
2. ()Joachim Maj - Rybnik                                        13
3. ()Paweł Waloszek - Świętochłowice                             12

4. ()Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                           12
5. ()Stanisław Tkocz - Rybnik                                    12
6. ()Antoni Woryna - Rybnik                                      10
7. ()Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                                9
8. ()Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp                                8
9. ()Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                  7
10.()Andrzej Domiszewski - Wrocław                               6
11.()Jan Mucha - Świętochłowice                                  5
12.()Henryk Żyto - Gdańsk                                        5
13.()Alojzy Norek - Rybnik                                       4
14.()Marian Kaiser - Gdańsk                                      2
15.()Karol Peszke - Rybnik                                       2
16.()Zenon Nowak - Zielona Góra                                  0

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 3 - Świętochłowice 1/7/1965

1. ()Stanisław Tkocz - Rybnik                                    14
2. ()Paweł Waloszek - Świętochłowice                             13
3. ()Zbigniew Podlecki - Gdańsk                                  13

4. ()Henryk Żyto - Gdańsk                                        11
5. ()Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                           11
6. ()Andrzej Wyglenda - Rybnik                                   10
7. ()Antoni Woryna - Rybnik                                      9
8. ()Joachim Maj - Rybnik                                        8
9. ()Jan Mucha - Świętochłowice                                  7
10.()Marian Kaiser - Gdańsk                                      5
11.()Krystian Fołtyn - Świętochłowice                            4,5
12.()Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                                3,5
13.()Wiktor Waloszek - Świętochłowice                            3
14.()Zenon Nowak - Zielona Góra                                  2
15.()Andrzej Domiszewski - Wrocław                               2
16.()Lotar Dudek - Świętochłowice                                1
17.()Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp                                0

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 4 - Gorzów Wlkp 7/7/1965

1. (7)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp     3   3   3   3   3    15
2. (14)Antoni Woryna - Rybnik               3   3   3   2   3    14
3. (13)Joachim Maj - Rybnik                 2   3   2   2   3    12

4. (3)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp            3   2   2   3   1    11
5. (12)Paweł Waloszek - Świętochłowice      2   3   3   0   2    10
6. (1)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław          1   1   3   1   3    9
7. (2)Andrzej Wyglenda - Rybnik             2   2   0   3   2    9
8. (11)Stanisław Tkocz - Rybnik             3   1   2   1   2    9
9. (5)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp          2   2   2   2   1    9
10.(15)Zbigniew Podlecki - Gdańsk           1   0   1   3   2    7
11.(16)Henryk Żyto - Gdańsk                 0   2   1   0   1    4
12.(4)Jan Mucha - Świętochłowice            0   1   1   2   0    4
13.(9)Marian Kaiser - Gdańsk                0   0   1   1   0    2
14.(8)Zenon Nowak - Zielona Góra            1   0   0   0   1    2
15.(10)Jerzy Bartoszkiewicz - Gorzów Wlkp   1   0   0   1   0    2
16.(6)Marian Pilarczyk - Gorzów Wlkp        0   1   0   0   0    1

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 5 - Toruń 12/8/1965

1. (4)Marian Rose - Toruń                   3   3   3   2   3    14
2. (9)Zbigniew Podlecki - Gdańsk            3   1   3   3   3    13
3. (5)Stanisław Tkocz - Rybnik              3   3   3   3   u1   12

4. (10)Henryk Żyto - Gdańsk                 2   3   2   2   2    11
5. (12)Andrzej Wyglenda - Rybnik            1   2   2   2   3    10
6. (7)Joachim Maj - Rybnik                  2   2   d   3   2    9
7. (1)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp     1   2   2   1   3    9
8. (15)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp         3   3   0   1   1    8
9. (2)Janusz Kościelak - Toruń              2   1   1   3   0    7
10.(14)Jan Mucha - Świętochłowice           d   2   2   0   2    6
11.(6)Paweł Waloszek - Świętochłowice       1   0   3   0   2    6
12.(16)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp           2   d   1   1   1    5
13.(8)Antoni Woryna - Rybnik                d   1   1   2   d    4
14.(13)Wiktor Waloszek - Świętochłowice     1   0   1   0   0    2
15.(3)Marian Kaiser - Gdańsk                0   1   0   0   1    2
16.(17)Bogdan Kowalski - Toruń              0   1   d            1
17.(11)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         0   u                0

    73:80    77:20    77:00    ??:??    ??:??
    73:90    76:00    76:00    ??:??    ??:??
    74:80    77:20    77:20    79:00    ??:??
    78:80    77:00    77:00    78:80    ??:??

Sędzia - E.Werner                           tabela biegów
Zmiany: 17 w biegach 9,14,20 za 11.
źródło informacji - Piotr Dziuba (www.speedway.info.pl)

Turniej nr 6 - Gdańsk 13/8/1965

1. ()Zbigniew Podlecki - Gdańsk                                  13
2. ()Paweł Waloszek - Świętochłowice                             13
3. ()Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                                10

4. ()Stanisław Tkocz - Rybnik                                    10
5. ()Henryk Żyto - Gdańsk                                        10
6. ()Jan Mucha - Świętochłowice                                  9
7. ()Joachim Maj - Rybnik                                        8
8. ()Marian Kaiser - Gdańsk                                      8
9. ()Andrzej Wyglenda - Rybnik                                   8
10.()Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                           7
11.()Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                  6
12.()Antoni Woryna - Rybnik                                      5
13.()Marian Rose - Toruń                                         5
14.()Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp                                3
15.()Bogdan Berliński - Gdańsk                                   3
16.()Wiktor Waloszek - Świętochłowice                            2
17.()Jan Tkocz - Gdańsk                                          2

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 7 - Bydgoszcz 24/9/1965

1. (7)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz       2   3   3   3   2    13
2. (15)Stanisław Tkocz - Rybnik             3   2   3   3   2    13
3. (10)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp           2   3   2   2   3    12

4. (5)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław          3   2   2   3   w    10
5. (1)Joachim Maj - Rybnik                  3   3   3   d   d    9
6. (11)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp    3   0   2   1   3    9
7. (2)Antoni Woryna - Rybnik                1   2   0   3   3    9
8. (12)Zygfryd Friedek - Bydgoszcz          1   3   1   2   2    9
9. (3)Zbigniew Podlecki - Gdańsk            0   1   3   1   3    8
10.(8)Jan Mucha - Świętochłowice            1   2   2   2   1    8
11.(14)Marian Rose - Toruń                  2   1   0   1   2    6
12.(16)Paweł Waloszek - Świętochłowice      1   0   1   0   1    3
13.(4)Henryk Żyto - Gdańsk                  2   1   1   0   1    5
14.(9)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp          0   1   1   2   0    4
15.(R1)Henryk Glücklich - Bydgoszcz         0   1   1            2
16.(13)Marian Kaiser - Gdańsk               0   0   0   0   0    0
17.(6)Andrzej Wyglenda - Rybnik             0   0                0
15.(R1)Andrzej Koselski - Bydgoszcz         ns

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 8 - Wrocław 24/10/1965

1. (11)Antoni Woryna - Rybnik               3   3   3   3   3    15
2. (7)Konstanty Pociejkowicz - Wrocław      3   2   3   1   2    11

3. (8)Stanisław Tkocz - Rybnik              2   3   2   2   2    11
4. (1)Jan Mucha - Świętochłowice            0   3   2   2   3    10
5. (3)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp            1   1   3   3   2    10
6. (8)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp     3   1   2   2   2    10
7. (9)Paweł Waloszek - Świętochłowice       1   2   0   3   3    9
8. (12)Zbigniew Podlecki - Gdańsk           0   2   d   3   3    8
9. (5)Adolf Słaboń - Wrocław                1   1   3   2   0    7
10.(10)Joachim Maj - Rybnik                 2   3   1   ?   1    7
11.(14)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         3   2   1   0   1    7
12.(17)Zygmunt Antos - Wrocław              2   0   2   1   0    5
13.(2)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp          2   1  w/-           3
14.(13)Bernard Kacperak - Częstochowa       1   0   0   1   1    3
15.(16)Bohdan Jaroszewicz - Wrocław         ?   0   1   1   1    3
16.(18)Stanisław Nowak - Wrocław            1   ?   0            1
17.(6)Stanisław Rurarz - Częstochowa        0   0   0   0   0    0
18.(15)Marian Rose - Toruń                  ns

    79:50    77:70    78:30    78:70    78:80
    78:10    78:60    78:10    81:40    78:50
    79:20    78:80    78:90    79:00    79:30
    79:20    78:90    78:70    78:80    79:20

Sędzia - Józef Chudoń                       tabela biegów
Zmiany: 17 w biegach 4,7,10,16,17 za 15, 18 w biegach 10,14,18 za 2.

(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


KLASYFIKACJA KOŃCOWA 5. EDYCJI ZŁOTEGO KASKU 1965

1.  Stanisław Tkocz - Rybnik             7   12  14  9   12  10  13  11    72
2.  Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp    12  12  11  15  9   7   9   10    70
3.  Antoni Woryna - Rybnik               12  10  9   14  4   5   9   15    69

4.  Paweł Waloszek - Świętochłowice      9   12  13  10  6   13  3   9     66
5.  Andrzej Wyglenda - Rybnik            11  14  10  9   10  8   0   -     62
6.  Zbigniew Podlecki - Gdańsk           3   -   13  7   13  13  8   8     61
7.  Joachim Maj - Rybnik                 10  13  8   12  9   8   9   7     61
8.  Edmund Migoś - Gorzów Wlkp           7   7   -   11  5   6   12  10    53
9.  Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         8   9   3.5 9   0   10  10  7     53
10. Henryk Żyto - Gdańsk                 10  5   11  4   11  10  5   -     51
11. Jan Mucha - Świętochłowice           9   5   7   4   6   9   7   10    48
12. Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp         5   8   0   9   8   3   4   3     37
13. Marian Kaiser - Gdańsk               1   2   5   2   2   8   0   -     20

Odliczono dwa najgorsze wyniki.

 Powrót