Turniej nr 1 - Zielona Góra 15/4/1966

1. ()Zbigniew Podlecki - Gdańsk                                  12
2. ()Joachim Maj - Rybnik                                        11
3. ()Andrzej Wyglenda - Rybnik                                   11

4. ()Marian Kaiser - Gdańsk                                      10
5. ()Stanisław Tkocz - Rybnik                                    10
6. ()Jan Mucha - Świętochłowice                                  9
7. ()Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                           9
8. ()Marian Rose - Toruń                                         9
9. ()Paweł Waloszek - Świętochłowice                             8
10.()Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                  8
11.()Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                                7
12.()Mieczysław Mendyka - Zielona Góra                           6
13.()Stanisław Skowron - Opole                                   6
14.()Stanisław Sochacki - Zielona Góra                           0
15.()Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp                                0
16.()Konstanty Pociejkowicz - Wrocław                            0

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 2 - Poznań 22/4/1966 (organizator Wybrzeże Gdańsk)

1. ()Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                                12
2. ()Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                           12
3. ()Zbigniew Podlecki - Gdańsk                                  11

4. ()Marian Rose - Toruń                                         10
5. ()Paweł Waloszek - Świętochłowice                             10
6. ()Konstanty Pociejkowicz - Wrocław                            10
7. ()Marian Kaiser - Gdańsk                 3   3   3   w        9
8. ()Joachim Maj - Rybnik                                        9
9. ()Jan Mucha - Świętochłowice                                  8
10.()Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                  8
11.()Andrzej Wyglenda - Rybnik                                   7
12.()Stanisław Skowron - Opole                                   6
13.()Stanisław Tkocz - Rybnik                                    3
14.()Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp                                3
15.()Jan Tkocz - Gdańsk                                          1
16.()Henryk Żyto - Gdańsk                                        1

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 3 - Bydgoszcz 16 lub 17/6/1966

1. (14)Paweł Waloszek - Świętochłowice      3   3   3   3   3    15
2. (15)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp    2   3   3   3   3    12
3. (10)Marian Rose - Toruń                  3   2   3   1   2    11

4. (6)Joachim Maj - Rybnik                  3   1   3   0   3    10
5. (13)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp         1   3   2   3   1    10
6. (4)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz       3   3   1   1   2    10
7. (5)Zbigniew Podlecki - Gdańsk            2   0   2   3   1    8
8. (3)Jan Mucha - Świętochłowice            0   2   2   2   2    8
9. (9)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp            2   1   1   2   2    8
10.(2)Antoni Woryna - Rybnik                2   0   1   1   3    7
11.(16)Andrzej Wyglenda - Rybnik            0   2   2   0   0    4
12.(1)Stanisław Tkocz - Rybnik              1   2   1   0   0    4
13.(8)Marian Kaiser - Gdańsk                0   1   0   2   1    4
14.(7)Henryk Glücklich - Bydgoszcz          1   1   0   1   1    4
15.(12)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         0   0   0   2   0    2
16.(11)Stanisław Skowron - Opole            1   0   0   0   0    1
   (R1)Jan Tkocz - Gdańsk                   ns
   (R2)Benedykt Kosek - Bydgoszcz           ns

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 4 - Nowa Huta 1/7/1966

1. (12)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp    3   3   3   3   2    14
2. (1)Konstanty Pociejkowicz - Wrocław      3   3   3   2   3    14
3. (11)Paweł Waloszek - Świętochłowice      2   3   2   1   3    11

4. (13)Andrzej Wyglenda - Rybnik            0   1   3   3   3    10
5. (16)Jan Mucha - Świętochłowice           1   2   1   3   3    10
6. (9)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław          1   2   2   3   2    10
7. (2)Zbigniew Podlecki - Gdańsk            2   3   2   2   1    10
8. (14)Stanisław Tkocz - Rybnik             3   1   3   0   2    9
9. (15)Antoni Woryna - Rybnik               2   2   1   2   0    7
10.(10)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp         0   2   1   2   1    6
11.(5)Marian Kaiser - Gdańsk                3   0   0   1   1    5
12.(6)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp            2   0   0   1   1    4
13.(8)Stanisław Skowron - Opole             1   0   1   0   2    4
14.(7)Henryk Żyto - Gdańsk                  0   1   0   1   0    2
15.(3)Wiktor Waloszek - Świętochłowice      0   0   0   0   0    0

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 5 - Poznań 14/7/1966 (organizator Sparta Wrocław)

1. (1)Paweł Waloszek - Świętochłowice       3   3   3   3   3    15
2. (5)Antoni Woryna - Rybnik                3   2   3   3   3    14
3. (11)Marian Kaiser - Gdańsk                                    11

4. (8)Zbigniew Podlecki - Gdańsk                                 10
5. (2)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                          10
6. (3)Andrzej Wyglenda - Rybnik                                  9
7. (6)Jan Mucha - Świętochłowice                                 9
8. (7)Konstanty Pociejkowicz - Wrocław                           9
9. (4)Stanisław Tkocz - Rybnik                                   8
10.(9)Joachim Maj - Rybnik                                       8
11.(14)Stanisław Skowron - Opole                                 5
12.(12)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                5
13.(15)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                              3
14.(13)Adolf Słaboń - Wrocław                                    2
15.(16)Bogdan Jaroszewicz - Wrocław                              1
16.(10)Zygmunt Pytko - Tarnów                                    1

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia - Tadeusz Mioduszewski               tabela biegów

Turniej nr 6 - Rybnik 26/8/1966

1. ()Andrzej Wyglenda - Rybnik              3   3   3   3   3    15
2. ()Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                           12
3. ()Joachim Maj - Rybnik                                        11

4. ()Antoni Woryna - Rybnik                                      11
5. ()Stanisław Tkocz - Rybnik                                    10
6. ()Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                  10
7. ()Marian Rose - Toruń                                         9
8. ()Stanisław Rurarz - Częstochowa                              8
9. ()Konstanty Pociejkowicz - Wrocław                            7
10.()Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp                                7
11.()Alojzy Norek - Rybnik                                       4
12.()Zygmunt Pytko - Tarnów                                      4
13.()Henryk Żyto - Gdańsk                                        3
14.()Wiktor Jastrzębski - Częstochowa                            3
15.()Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                                3
16.()Marian Kaiser - Gdańsk                                      1

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 7 - Gorzów Wlkp 16/9/1966

1. (3)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp     u   3   3   3   3    12
2. (1)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp          1   3   3   3   2    12
3. (10)Joachim Maj - Rybnik                 3   2   0   2   3    10

4. (14)Marian Rose - Toruń                  1   3   2   2   2    10
5. (6)Antoni Woryna - Rybnik                2   1   1   3   2    9
6. (11)Zygmunt Pytko - Tarnów               u   d   2   3   3    8
7. (2)Ludwik Jaskulski - Zielona Góra       3   0   3   1   1    8
8. (8)Konstanty Pociejkowicz - Wrocław      3   2   0   2   1    8
9. (7)Edward Jancarz - Gorzów Wlkp          0   1   3   0   3    7
10.(15)Stanisław Skowron - Opole            3   2   2   u   d    7
11.(16)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         2   3   d   1   0    6
12.(9)Władysław Opala - Gorzów Wlkp         u   1   1   2   2    6
13.(4)Andrzej Wyglenda - Rybnik             2   1   2   1   0    6
14.(13)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp           d   2   1   0   1    4
15.(12)Wojciech Jurasz - Gorzów Wlkp        2   0   1   1   u    4
16.(5)Marian Pilarczyk - Gorzów Wlkp        1   0   0   0   1    2

    80:20    78:60    78:80    80:20    79:40
    78:80    79:00    80:20    80:40    80:40
    79:80    77:80    79:80    79:80    79:80
    79:00    79:40    80:20    80:40    80:80

Sędzia - Jan Ćwiertnia                      tabela biegów


KLASYFIKACJA KOŃCOWA 6. EDYCJI ZŁOTEGO KASKU 1966

1.  Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp    9   12  14  14  10  12  12    64
2.  Paweł Waloszek - Świętochłowice      8   10  15  11  15  -   -     59
3.  Andrzej Wyglenda - Rybnik            11  7   4   10  9   15  6     52

4.  Zbigniew Podlecki - Gdańsk           12  11  8   10  10  -   -     51
5.  Joachim Maj - Rybnik                 11  9   10  -   8   11  10    51
6.  Marian Rose - Toruń                  9   10  11  -   -   9   10    49
7.  Antoni Woryna - Rybnik               -   -   7   7   14  11  9     48
8.  Konstanty Pociejkowicz - Wrocław     0   10  -   14  9   7   8     48
9.  Jan Mucha - Świętochłowice           9   8   8   10  9   -   -     44
10. Stanisław Tkocz - Rybnik             10  3   4   9   8   10  -     41
11. Marian Kaiser - Gdańsk               10  9   4   5   11  1   -     39
12  Edmund Migoś - Gorzów Wlkp           8   8   8   4   5   10  4     39
13. Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp         0   3   10  6   -   7   12    38
14. Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         7   12  2   10  3   3   6     38
15. Stanisław Skowron - Opole            6   6   1   4   5   -   7     28

Odliczono dwa najgorsze wyniki.

 Powrót