DMP DM2L IMP Turnieje


W tym roku odeszli do wieczności...

Witold Świątkowski
(ur.?-?-19?? zm.10-9-1960) - wypadek na torze w Rybniku 3-9-1960


Team Championship


1 Liga

                 RZES.   GDAŃ.   BYDG.   CZĘS.  RYBN.   LESZ.   TARN.  GNIE.
RZESZÓW          ** **   48-30   46-32   45-32  51-26 45,5-32,5 
52-26  55-23
GDAŃSK          
37-41   ** **   42-35   46-32  50-28   47-31   61-17  59-19
BYDGOSZCZ        
48-30   39-39   ** **   39-39  44-34   54-23   50-28  55-21
CZĘSTOCHOWA      48-30   51-27   45-32   ** **  56-22   42-36   
43-34  52-25
RYBNIK           
31-47   44-34   22-56   42-35  ** **   47-31   47-30  52-25
LESZNO           34-44   26-51   48-30   40-38  39-35   ** **   
40-36  42-31
TARNÓW           
37-41   34-42 36,5-41,5 40-37  40-38   41-37   ** **  42-36
GNIEZNO          20-57 27,5-50,5 33-45   28-50  35-43   36-40   
36-42  ** **

1 runda 10/4/60: Unia T.-Górnik, (3/4)Polonia-Stal, Włókniarz-Unia L., Legia-Start
2 runda 24/4/60:
Stal-Unia T., Włókniarz-Legia (Jałowiecki,Idzikowski - P.Waloszek,S.Kaiser, M.Kaiser, sędzia-Mioduszewski), Start-Polonia (Połukard-15(3,3,3,3,3),A.Kowalski,Suchecki,Kupczyński, N.Świtała,R.Świtała,Zagóra), Unia L.-Górnik
3 runda 1/5/60:
Górnik-Stal, Legia-Unia L., Unia T.-Start 42-36 lub 43-35, Polonia-Włókniarz
4 runda 8/5/60:
Unia L.-Stal (Waliński-13,Bentke-9,Kusiak-8,Bauta-2, Sochacki-1,Nowak-1 - J.Malinowski-14,Kapała-13,Kępa-8,Kościelak-4,Stawecki-3,Brzozowski-1, Batko-1), Włókniarz-Unia T. 43-34 lub 44-34, Start-Górnik, (10/5)Legia-Polonia
5 runda 15/5/60:
Stal-Start (Kapała-15,J.Malinowski-12,Kępa-12,Stawecki-7, Brzozowski-5,Kościelak-2,M.Pilarczyk-2 - Wróżyński-7,Cieślewicz-5,Pogorzelski-4,Odrzywolski-4, Świątkowski-1,Walicki-1,Kwarciński-1), Unia T.-Legia, Polonia-Unia L. (N.Świtała-15(3,3,3,3,3)), Górnik-Włókniarz,
6 runda 29/5/60:
Włókniarz-Stal (Kacperak-12,Rurarz-10,Kuciak-9,Chwilczyński-8, Idzikowski-6,Jałowiecki-2,Kucharek-1 - J.Malinowski-12,Kapała-8,Kępa-5,Brzozowski-3,Kościelak-2, Stawecki-0,M.Pilarczyk-0), Legia-Górnik (M.Kaiser-15(3,3,3,3,3),P.Waloszek-14+1(3,3,3,3,2*), S.Kaiser-8,W.Waloszek-6,Kamrowski-5,Nowak-2 - J.Maj-9,Philipp-8,Wieczorek-8,Lip-1,Wyglenda-1,Berliński-1), Polonia-Unia T., Unia L.-Start
7 runda 5/6/60:
Start-Włókniarz (mecz rozegrano w Poznaniu), Unia T.-Unia L., Stal-Legia (J.Malinowski-15(3,3,3,3,3),Kapała-13,Kępa-9,Stawecki-5,Brzozowski-4,M.Pilarczyk-2,Batko-1 - P.Waloszek-11,M.Kaiser-7,Nowak-5,Podlecki-4,W.Waloszek-2,Kamrowski-1), (15/8)Górnik-Polonia (S.Tkocz-7 - Bonin-12,Suchecki-10,R.Świtała-9,5,N.Świtała-9,5,Połukard-8,Kupczyński-7),
8 runda 19/6/60:
Unia L.-Unia T. 41-36 lub 40-36, Polonia-Górnik, Legia-Stal, Włókniarz-Start (mecz rozegrano w Poznaniu)
9 runda 26/6/60:
Stal-Włókniarz (Kapała-15(3,3,3,3,3),Kępa-12,J.Malinowski-11,Stawecki-4, M.Pilarczyk-2,Kościelak-1,Brzozowski-0 - Kacperak-9,Rurarz-8,Idzikowski-7,Chwilczyński-5, Jałowiecki-2,Kuciak-1), Górnik-Legia, (17/8)Unia T.-Polonia (Pytko-13 - Połukard-10,Bonin-2,N.Świtała-11, R.Świtała-8,Suchecki-8,5,Kupczyński-2, 26/6 czwórka zawodników: Bonin,Kupczyński,N.Świtała i Kowalski jadąc do Tarnowa ulegli wypadkowi, Polonia poprosiła o przełożenie meczu), Start-Unia L. (Kwarciński - Kusiak-14)
10 runda 21/8/60:
(20/8)Start-Stal 20-57 lub 19-52 (Kwarciński-9,Odrzywolski-6,Walicki-3, Świątkowski-2,Wróżyński-0,Cieślewicz-0 - Kapała-14,5,J.Malinowski-14,Kościelak-12,Brzozowski-6,5, M.Pilarczyk-6,Stawecki-4,Batko-ns) (mecz rozegrano w Poznaniu), Legia-Unia T., Unia L.-Polonia (Bentke-13, Żyto-12,Kusiak-9,Waliński-8,Sochacki-2,Bartoszkiewicz-2,Bartkowiak-2 - Połukard-9,R.Świtał1-5, Kupczyński-5,N.Świtała-4,Suchecki-4,Bonin-3), (18/8)Włókniarz-Górnik,
11 runda 4/9/60:
Stal-Unia L. (Kapała-13,Brzozowski-11,Kępa-8,M.Pilarczyk-6,5, Stawecki-4,Kościelak-3 - Bentke-10,Waliński-10,Kusiak-6,Bartoszkiewicz-3,Nowak2,5,Bartkowiak-1), Unia T.-Włókniarz, (3/9)Górnik-Start (śmiertelny wypadek Świątkowskiego - mecz przerwany, powtórzony 15/9 Berliński-13,Philipp-11), Polonia-Legia
12 runda 11/9/60:
Stal-Górnik (Kapała-14,5,J.Malinowski-11,5,Kępa-11,Kościelak-8, Stawecki-5,M.Pilarczyk-1,Brzozowski-0 - J.Maj-9,Berliński-5,Philipp-5,S.Tkocz-4,Woryna-2,Peszke-1, E.Maj-ns), Unia L.-Legia (Kusiak-9 - P.Waloszek-15,M.Kaiser-12,Kamrowski-8,W.Waloszek-6,Podlecki-6,Z.Nowak-4), (23/9)Start-Unia T., Włókniarz-Polonia,
13 runda 18/9/60:
Unia T.-Stal, Legia-Włókniarz, (17/9)Polonia-Start (Kupczyński-12,Bonin-8, N.Świtała-9,R.Świtała-12,Suchecki-12,Stachowiak-1,Domaniecki-2), Górnik-Unia L. 47-31 lub 41-37,
14 runda 25/9/60:
Unia L.-Włókniarz (Waliński-14,Kusiak-12,Bentke-11,Bartkowiak-1, Nowak-1,Cichoszewski-1 - Rurarz-9,Kacperak-8), Start-Legia, Stal-Polonia (Kępa-15(3,3,3,3,3), Kapała-10,J.Malinowski-10,Kościelak-7,Stawecki-3,Brzozowski-1,Batko-0 - Połukard-7,Kupczyński-7, R.Świtała-6,N.Świtała-5,Suchecki-4,Bonin-3), Górnik-Unia T. 47-30 lub 52-26 lub 42-32,

Ostateczna kolejność DMP 1960

1.  STAL RZESZÓW            24   12  0   2   +176
2.  LEGIA GDAŃSK            19   9   1   4   +143
3.  POLONIA BYDGOSZCZ       18   8   2   4   +114 lub +123

4.  WŁÓKNIARZA CZĘSTOCHOWA  17   8   1   5   +114
5.  GÓRNIKA RYBNIK          12   6   0   8   -62 lub -72
6.  UNIA LESZNO             12   6   0   8   -78
--------------------------------------------------
7.  UNIA TARNÓW             10   5   0   9   -118 lub -117
8.  START GNIEZNO           0    0   0   14  -289


Stal Rzeszów - Florian Kapała(2.74), Jan Malinowski(2.66), Stefan Kępa(2.42), Marian Pilarczyk, Janusz Kościelak, Wiktor Brzozowski, Marian Stawecki, Józef Batko, Hieronim Kunicki,
Legia Gdańsk - Marian Kaiser(2.78), Paweł Waloszek(2.60), Stanisław Kaiser, Wiktor Waloszek, Zbigniew Podlecki, Władysław Kamrowski, Euzebiusz Goździk, Zdzisław Nowak, Czesław Kraska, Zdzisław Zachara, Henryk Ciorga, Jerzy Dombrowski, Roman Wieczorek, Alfons Węsierski, Mieczysław Śledź, Bogdan Grajber, Jerzy Donath, Czesław Kraska,
Polonia Bydgoszcz - Mieczysław Połukard(2.53), Janusz Suchecki(2.36), Norbert Świtała(2.15), Edward Kupczyński(2.08), Bolesław Bonin, Rajmund Świtała, Stanisław Domaniecki, Jerzy Jeżewski, Antoni Kowalski, Ryszard Stachowiak,
Górnik Rybnik - Joachim Maj(2.55), Marian Philipp, Józef Wieczorek, Bogdan Berliński, Stefan Lip, Erwin Maj, Karol Peszke, Andrzej Wyglenda, Antoni Woryna, Waldemar Motyka, Henryk Brachmański, Jan Tkocz, Stanisław Tkocz(2.52)-17/10/59 zarząd klubu zawiesił zawodnika na okres 6 miesięcy za odmówienie startu w trójmeczach, a 29/12/59 podwyższył karę o dalsze 6 miesięcy za samowolne wzięcie sprzętu klubowego w związku z próbą przejścia zawodnika do Stali Rzeszów a później do Unii Tarnów. 12/1/60 GKŻ podtrzymała decyzję rybnickiego klubu o zawieszeniu do 16/10, natomiast w maju klub zwrócił się do GKŻ z prośbą o darowanie reszty kary, prośba została rozpatrzona w czerwcu pozytywnie i zawodnik powrócił na tor.
Unia Leszno - Kazimierz Bentke(2.52), Zdzisław Waliński(2.29), Jan Kusiak(2.25), Bartoszkiewicz, Stanisław Sochacki, Zenon Nowak, Stanisław Bauta, Marian Bartkowiak, Leon Majewicz, Andrzej Tanaś, Ireneusz Cichoszewski, Henryk Żyto(~2.0+występy w Coventry),
Włókniarz Częstochowa - Stefan Kwoczała(~2.0+występy w Leicester), Bernard Kacperak(2.34), Stanisław Rurarz(2.22), Bronisław Idzikowski, Tadeusz Chwilczyński, Zdzisław Jałowiecki, Waldemar Miechowski, Julian Kuciak, Bogusław Kurzak, Wacław Kucharek,
Unia Tarnów - Zygmunt Pytko(2.00), Marian Spychała, Albin Tomczyszyn, Marian Curyło, Adam Ciepiela, Jan Kolber, Władysław Kamiński, Benedykt Bogdanowicz, Władysław Depta, Eugeniusz Dzik, Józef Christiani,
Start Gniezno - Andrzej Pogorzelski(startował dopiero od czerwca-kara zawieszenia przez klub), Czesław Odrzywolski, Marian Kwarciński, Marian Wróblewski, Stanisław Gierdal, Henryk Cieślewicz, Eugeniusz Wróżyński, Witold Świątkowski (+3.9.1960 tor w Rybniku), Andrzej Walicki, Juliusz Ptaszyński (kara zawieszenia przez klub do 25/10), Wróbel, Czesław Safian, Henryk Ryczkowski, Bolesław Ciesielski, Henryk Karasiński, Marian Kwarciński, Włodzimierz Starczewski, Kazimierz Strzelecki,

2 Liga

W marcu Kolejarz Rawicz, Ostrovia Ostrów Wlkp i Skra Warszawa wobec problemów finansowych wycofały swoje zespoły z rozgrywek ligowych.

                      "GRUPA WSCHÓD"
                 NHUTA   ŁÓDŹ   KROS.  ŚWIĘ.   CRAC.   CZEL.
NOWA HUTA        ** **   41-37  44-34  43-35 42,5-31,5 46-31
ŁÓDŹ             49-28   ** **  53-25  41-36   -zw1-   -zw1-
KROSNO           54-24   45-32  ** **  53-25   62-16   -----
ŚWIĘTOCHŁOWICE 32,5-37,5 41-36  46-32  ** **   49-29   57-21
CRACOVIA         -zw2-   -zw2-  39-39  31-46   ** **   -----
CZELADŹ          -----   -----  -zw2-  -----   -zw2-   ** **

1 runda 10/4/60: Wanda-CKS, Tramwajarz-Legia (Gąsior-9,Christiani-5,Niezgoda-5, Jakubowski-4,Kręt-2), Śląsk-Cracovia,
2 runda 24/4/60:
Legia-Śląsk (Gąsior-15(3,3,3,3,3),Andrzejewski-12,Jakubowski-10,Kręt-6, Christiani-5,Niezgoda-5 - Hajok-8,L.Dudek-5,A.Dudek-4,Mucha-3,Nawrocki-3,Makuła-2), CKS-Cracovia, Wanda-Tramwajarz,
3 runda 1/5/60:
Śląsk-Wanda 32,5-37,5 lub 35-43, Cracovia-Legia, Tramwajarz-CKS,
4 runda 8/5/60:
CKS-Legia, Wanda-Cracovia, Tramwajarz-Śląsk,
5 runda 15/5/60:
Legia-Wanda (Gąsior-14,Jakubowski-12,Andrzejewski-10,Różański-8,Winch-5, Niezgoda-4,Christiani-1 - J.Fijałkowski-7,T.Fijałkowski-6,Jaroszewicz-5,Z.Fijałkowski-3,Stach-3), Śląsk-CKS, Cracovia-Tramwajarz, tabela po 5 rundzie: Tramwajarz 8 +101, Wanda 8 +24, Legia 7 +62, Śląsk 4 +15, Cracovia 3 -72, CKS 0 -136,
6 runda 29/5/60:
Wanda-Legia (Gąsior-14,Andrzejewski-10,Jakubowski-5,Winch-3,Różański-1, Christiani-1), CKS-Śląsk, Tramwajarz-Cracovia, tabela po 6 rundzie: Tramwajarz 10 +114, Wanda 10 +34, Legia 7 +53, Śląsk 4 +15, Cracovia 3 -96, CKS 0 -185,
7 runda 5/6/60:
Cracovia-Wanda, Śląsk-Tramwajarz, Legia-CKS,
8 runda 19/6/60:
Wanda-Śląsk, Legia-Cracovia (Gąsior-14,Jakubowski-12,5,Winch-10,5, Andrzejewski-10,Kręt-9,Różański-6 - Próchniak-7,Stawecki-4,Kozioł-2,Zachara-2,Kosierb-1), CKS-Tramwajarz,
9 runda 26/6/60:
Śląsk-Legia (Jakubowski-10,Andrzejewski-8,Gąsior-5,Winch-3,Kręt-3), Cracovia-CKS, Tramwajarz-Wanda, tabela po 9 rundzie: Tramwajarz 12 +132, Wanda 14 +30, Legia 9 +87, Śląsk 8 +39, Cracovia 3 -156,
10 runda 17/7/60:
CKS-Wanda, Legia-Tramwajarz, Cracovia-Śląsk,

UWAGA! Po rozegraniu 5-tej rundy CKS Czeladź rozwiązał sekcję żużlową, GKŻ zaliczyła wyniki
z pierwszej rundy, natomiast walkowerów z rund 6-10 nie uwzględniano w tabeli końcowej sezonu.

Kolejność DM 2 Ligi 1960 "Grupa Wschód"

1.  WANDA NOWA HUTA         14   7   0   2   +30

--------------------------------------------------
2.  TRAMWAJARZ ŁÓDŹ         12   6   0   3   +107 lub +119
3.  LEGIA KROSNO            11   5   1   3   +100
4.  ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE    10   5   0   4   +119 lub +54
5.  CRACOVIA KRAKÓW         3    1   1   7   -106 lub -171
6.  CKS CZELADŹ - nie sklasyfikowany


Wanda Nowa Huta - Bohdan Jaroszewicz(2.57), Tadeusz Fijałkowski(2.31), Jan Fijałkowski, Adam Stach, Zdzisław Figiel, Zbigniew Fijałkowski, Jan Raźny, Maciej Korus, Wacław Andrzejewski, Józef Górnikiewicz, Jarosław Łukasiewicz(Łukaszewicz), Józef Moc, Władysław(Stanisław???) Zając, Adam Sanderski, Zdzisław Zachara, Józef Górnikiewicz, Maciej Korus (karencja - dyskwalifikacja do 20.11.1960),
Tramwajarz Łódź - Paweł Mirowski(2.77), Włodzimierz Sumiński(2.40), Jan Krakowiak, Stanisław Gołofit, Jan Strzelecki, Witold Kołeczek, Piotrowski, A.Kwiatkowski,
Legia Krosno - Roman Gąsior(2.70), Emil Jakubowski, Wiesław Kręt, Andrzej Winch, Włodzimierz Niezgoda, Wacław Andrzejewski, Jan Różański, Józef Christiani, Kazimierz Węklar,
Śląsk Świętochłowice - Franciszak Hudała(2.69), Jan Mucha, Lotar Dudek, Antoni Dudek, Emanuel Hajok, K.Borkowski???, Robert Nawrocki, Franciszek Muszkieciarz, Krystian Fołtyn, Roman Staneczko, J.Witeska, Zygfryd Makuła,
Cracovia Kraków - Leszek Próchniak, Marian Stawecki, Jerzy Sałabun, Edward Kozioł, Jan Stawecki, Zygmunt Makuła, Edward Kozioł, Jerzy Olszówka, Mieczysław Nosek, Tadeusz Korecki, Marian Barakoński, Zachara???, Jerzy Kłapko, Wiesław Żywioł, Stefan Zugaj, Leszek Kokalski,
CKS Czeladź - Mirosław Koleda, Stanisław Czerny, Michał Czerny, Marian Figzał, Waldemar Szczechla, Bonifacy Gracyalny, Dominik Gracyalny, Julian Machura, Józef Herman, Jerzy Borkowski, Wiesław Kołodziejski, Franciszek Kukuła, Krystian Fołtyn, Roman Zimmerman(Zymerman), Czesław(Jan???) Kapuścik, Zdzisław(Bogusław???) Kurzak, Tadeusz Sikora, Józef Podhajski,

                      "GRUPA ZACHÓD"
                 WROC.  GORZ.  PIŁA    ZIEL.   ŚREM   TORUŃ
WROCŁAW          ** **  
42-35  47-31   57-20   42-36  59-19
GORZÓW WLKP      45-32  ** **  48-30   40-37   56-22  61-17
PIŁA             26-51  42-34  ** **   52-26   47-31  54-24
ZIELONA GÓRA     
27-50  30-45  35-42   ** **   44-34  48-29
ŚREM             24-52  28-48  44-32   44-33   ** **  41-37
TORUŃ            30-47  30-48  49-29 32,5-44,5 47-30  ** **

1 runda 10/4/60: LPŻ T.-LPŻ Z.G. (Miński-9,5 - Mendyka-10), Polonia-Stal (Rutkowski-15(3,3,3,3,3),Kurek-12 - Migoś-9,Rogal-9,Padewski), (17/4)Sparta Ś.-Sparta W. (Grabowski-9, Kaczmarek-7 - Pociejkowicz-15(3,3,3,3,3),Słaboń-13,Kałuża-10,Jezierski-6,Filip-5,Domiszewski-3),
2 runda 24/4/60:
LPŻ Z.G.-Stal (Migoś-14,Stercel-11,Rogal-9,Flizikowski-5,Padewski-4, Słobodzian-2 - Ciorga-9,Mendyka-6,Cieślawski-5,Jaskulski-5,Wiśniewski-3,Langner-2), LPŻ T.-Sparta Ś. (Jaworski-12(3,3,3,?,3),Szadziński-9(3,?,3),Rose-14+1(3,3,3,3,2*), - Kaczmarek-9(?,3,?,3), Flegel(?,?,?,3)), Sparta W.-Polonia, tabela po 2 rundzie: Wrocław 4 +44, Toruń 2 +5, Stal 2 +7, Polonia 2 -8, Zielona Góra 2 -3, Śrem 0 -45,
3 runda 1/5/60:
Stal-Sparta W. (Pociejkowicz-12(3,3,3,3,u),Błoch-8,Kałuża-6, Słaboń-4,Jezierski-2), Sparta Ś.-LPŻ Z.G., Polonia-LPŻ T. (Rutkowski-15(3,3,3,3,3),Kurek-11 - Rose-11,Podhajski-7), tabela po 3 rundzie: Wrocław 4 +31, Polonia 4 +22, Stal 4 +20, Zielona Góra 2 -14, Toruń 2 -25, Śrem 2 -34,
4 runda 8/5/60:
LPŻ Z.G.-Sparta W., LPŻ T.-Stal (Jaworski,Szadziński,Kowalski - Rogal-15(3,3,3,3,3),Stercel-14+1(3,3,3,3,2*),Migoś-12(3,3,3,3)), Sparta Ś.-Polonia, tabela po 4 rundzie: Wrocław 6 +54, Stal 6 +38, Polonia 4 +10, Śrem 4 -22, Zielona Góra 2 -37, Toruń 2 -43,
5 runda 15/5/60:
Stal-Sparta Ś. (Migoś-14,Stercel-12,Rogal-12,Flizikowski-8,Padewski-8, Słobodzian-1,Boniecki-1 - Kaczmarek-5,Flegel-5,Grabowski-5), Polonia-LPŻ Z.G. (Kurek-15(3,3,3,3,3), Rutkowski-11 - Jaskulski-7,Ciorga-7), LPŻ T.-Sparta W. (Rose-3(2,?,?,u),Cheładze-1(?,?,?,?,0), Jaworski-9(?,?,3,2,1),Szadziński-5(2,?,?,?),Podhajski-7(3,2,?,?),Kowalski-5 - Pociejkowicz-15(3,3,3,3,3), Słaboń-12(3,?,3,3,2*),Błoch-8(?,3,?,3),Kałuża-7(?,3,?,?),Jezierski-4,Domiszewski-2, sędzia-Andrzej Podgórski), tabela po 5 rundzie: Stal 8 +72, Wrocław 8 +71, Polonia 6 +36, Śrem 4 -56, Toruń 2 -60, Zielona Góra 2 -63,
6 runda 29/5/60:
LPŻ Z.G.-Polonia, Sparta Ś.-Stal, Sparta W.-LPŻ T. (Pociejkowicz-15(3,3,3,3,3),Słaboń-14,Błoch-9,Domiszewski-8,Kałuża-7,Jezierski-4,Hałas-2 - Rose-4), tabela po 6 rundzie: Wrocław 10 +111, Stal 10 +92, Polonia 8 +43, Śrem 4 -76, Zielona Góra 2 -70, Toruń 2 -100,
7 runda 5/6/60:
(4/6)Stal-LPŻ T. (Rogal-15(3,3,3,3,3),Stercel-13,Migoś-12, Flizikowski-8,Słobodzian-7,Padewski-6 - Jaworski-6,Sargun-5,Podhajski-3,Kowalski-3,Ptak-0,Szadziński-0), Sparta W.-LPŻ Z.G. (Pociejkowicz-15(3,3,3,3,3),Słaboń-13,Błoch-9,Kałuża-8,Domiszewski-7,Jezierski-4, Filip-1), Polonia-Sparta Ś., tabela po 7 rundzie: Wrocław 12 +148, Stal 12 +136, Polonia 10 +59, Śrem 4 -92, Zielona Góra 2 -107, Toruń 2 -144,
8 runda 19/6/60:
LPŻ Z.G.-Sparta Ś., Sparta W.-Stal (Pociejkowicz-15(3,3,3,3,3), Słaboń-10,Błoch-6,Domiszewski-6,Kałuża-3,Jezierski-2 - Rogal-10,Migoś-10,Stercel-7,Padewski-5, Flizikowski-3,Słobodzian-1), LPŻ T.-Polonia (Rose-12), tabela po 8 rundzie: Wrocław 14 +155, Stal 12 +129, Polonia 10 +39, Zielona Góra 4 -97, Śrem 4 -102, Toruń 4 -124,
9 runda 26/6/60:
Stal-LPŻ Z.G. (Migoś-13,Rogal-8,Flizikowski-6,Padewski-5,Stercel-4, Słobodzian-4 - Jaskulski-14,Ciorga-8,Langner-7,Wiśniewski-5,Sawicki-5), (3/7)Sparta Ś.-LPŻ T. (Rose-15(3,3,3,3,3),Podhajski-7,Sargun-5,Kowalski-5,Jaworski-5), Polonia-Sparta W., tabela po 9 rundzie: Wrocław 16 +180, Stal 14 +132, Polonia 10 +14, Śrem 6 -98, Zielona Góra 4 -100, Toruń 4 -128,
10 runda 17/7/60:
LPŻ Z.G.-LPŻ T., (20/8)Stal-Polonia (Migoś-15,Rogal-9, E.Pilarczyk-7,Flizikowski-7,Słobodzian-5,Padewski-5 - Rutkowski-10,Woźniak-8,Machnik-6,Bilejczyk-3, Siodła-3), Sparta W.-Sparta Ś. (Błoch-12,Domiszewski-11,Jezierski-7,Pustelnik-5,Filip-5,Antos-1 - Kaczmarek-10,Wechman-8),

Kolejność DM 2 Ligi 1960 "Grupa Zachód"

1.  SPARTA WROCŁAW          18   9   0   1   +186

--------------------------------------------------
2.  STAL GORZÓW WLKP        16   8   0   2   +150
3.  POLONIA PIŁA            10   5   0   5   -4
4.  LPŻ ZIELONA GÓRA        6    3   0   7   -81
5.  SPARTA ŚREM             6    3   0   7   -104
6.  LPŻ TORUŃ               4    2   0   8   -147


Sparta Wrocław - Konstanty Pociejkowicz(2.91), Adolf Słaboń, Jerzy Błoch, Andrzej Domiszewski, Henryk Kałuża, Rudolf Filip, Zygmunt Antos, Henryk Jezierski, Tadeusz Pustelnik, Stanisław Skowron, Z.Jezierski, Halas,
Stal Gorzów Wlkp - Bronisław Rogal(2.62), Tadeusz Stercel(2.47), Edmund Migoś(2.40), Edward Pilarczyk, Mieczysław Cichocki, Jerzy Flizikowski, Jerzy Padewski, Zdzisław Boniecki, K.Słobodzian
Polonia Piła - Wiesław Rutkowski(2.37), Mieczysław Siodła, Tadeusz Jankowski, Kazimierz Kurek, J.Woźniak, Stanisław Machnik, Tadeusz Bilejczyk, Henryk Gajdziński,
LPŻ Zielona Góra - Mieczysław Mendyka, Ludwik Jaskulski, Witold Kamiński, Tadeusz Miński, Bonifacy Langner, Jan Wiśniewski, Franciszek Cieślawski, Tadeusz Grzywacki, Ksawery Sawicki, Henryk Ciorga, Lech Krystkowiak, Biedrowski, Banasiak, Rurarz, Nowiński,
Sparta Śrem - Wacław Wechman, Edward Mielcarzewicz, Jerzy Bartoszkiewicz, Henryk Kaczmarek, Hipolit Kazimierczak, Jerzy(Zdzisław) Walewski, Tadeusz Jurga, Zbigniew Flegel, Władysław Grabowski, Ryszard Michalak, Z.Frąszczak, Stanisław Mocek, Sylwester Drzewiecki, Andrzej Boszyński, Władysław Jankowiak, Andrzej Tanaś (zawodnik Unii Leszno, odbywający służbę wojskową w Ostrowie Wlkp.)
LPŻ Toruń - Jerzy Wierzchowski, Andrzej Szadziński, Tadeusz Jaworski, Marian Rose, Bogdan Sargun, Roman Cheładze, Bogdan Kowalski, Józef Podhajski, Stanisław Ptak,

Baraż o 1 miejsce w 2 Lidze i prawo startu w 1 Lidze w sezonie 1961

25/9/1960 KRAKÓW - WROCŁAW         32-46

(Pociejkowicz-14,Domiszewski-9,Słaboń-7,Błoch-6,Filip-6,Kałuża-4, sędzia-Słowiecki)

2/10/1960 WROCŁAW - KRAKÓW         49-29

(Pociejkowicz-15(3,3,3,3,3),Błoch-11,Słaboń-8,Kałuża-7,Domiszewski-5,Filip-2,Pustelnik-1 - Jaroszewicz-11,Stach-8,T.Fijałkowski-7)
Z uwagi na fakt, że w 1961r. w 1 lidze miało występować 7 drużyn - rozegrano baraże. Po ich rozegraniu - od pomysłu zmniejszenia ilości drużyn odstąpiono, a awans uzyskały obydwie drużyny drugoligowe: Sparta Wrocław i Wanda Nowa Huta.

Baraż o 3 miejsce w 2 Lidze

18/9/1960 ŁÓDŹ - GORZÓW WLKP       ??-??

()

25/9/1960 GORZÓW WLKP - ŁÓDŹ       32-46

(Rogal-10,Flizikowski-8,Padewski-6,Migoś-5,E.Pilarczyk-2,Słobodzian-1 - Sumiński-14,Mirowski-12)

Baraż o 5 miejsce w 2 Lidze

18/9/1960 PIŁA - KROSNO            ??-??

()

25/9/1960 KROSNO - PIŁA            ??-??

()

Baraż o 7 miejsce w 2 Lidze

18/9/1960 ŚWIĘTOCHŁOWICE - ZIELONA GÓRA 31-46

()

25/9/1960 ZIELONA GÓRA - ŚWIĘTOCHŁOWICE 35-42

(Ciorga-7,Jaskulski-7,Grzywacki-7,Langner-6,Mendyka-5,Wiśniewski-3 - Mucha-15,Fołtyn-12,A.Dudek-9)

Baraż o 9 miejsce w 2 Lidze

18/9/1960 ŚREM - CRACOVIA          ??-??

()

25/9/1960 CRACOVIA - ŚREM          ??-??

()

Ostateczna kolejność DM 2 Ligi 1960

1.  SPARTA WROCŁAW
2.  WANDA NOWA HUTA

----------------------
3.  TRAMWAJARZ ŁÓDŹ
4.  STAL GORZÓW WLKP
5.  LEGIA KROSNO
6.  POLONIA PIŁA
7.  LPŻ ZIELONA GÓRA
8.  ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE
9.  SPARTA ŚREM
10. CRACOVIA KRAKÓW
11. LPŻ TORUŃ


Individual Polish Championship


16. Finał IMP - Rybnik 28/8/1960


1.     Konstanty Pociejkowicz      Sparta Wrocław
2.     Marian Kaiser               Legia Gdańsk
3.     Bernard Kacperak            Włókniarz Częstochowa


Tournaments


Rzeszów 27/3/1960 testmecz STAL RZESZÓW - POLONIA BYDGOSZCZ             56  -  22
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

J.Malinowski-14

Turniej Indywidualny - Toruń 27/3/1960
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Stanisław Ptak              LPŻ Toruń (11 pkt.)
2.     Andrzej Szadziński          LPŻ Toruń (10 pkt.)
3.     Marian Rose                 LPŻ Toruń (9 pkt.)

4.     Tadeusz Jaworski            LPŻ Toruń (9 pkt.)
5.     Roman Cheładze              LPŻ Toruń (7 pkt.)

Trójmecz towarzyski - Rybnik 2/4/1960
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Górnik Rybnik (25 pkt.)

(J.Maj-11)

2.     Stal Rzeszów (23 pkt.)

(J.Malinowski-10)

3.     Włókniarz Częstochowa (23 pkt.)

()

Gdańsk 3/4/1960 testmecz LEGIA GDAŃSK - TRAMWAJARZ ŁÓDŹ                 45  -  24
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

M.Kaiser, P.Waloszek

Śrem 3/4/1960 testmecz SPARTA ŚREM - SPARTA WROCŁAW                     33  -  44
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Kaczmarek-10, Wechman-8 - Pociejkowicz-9(3,3,3), Jezierski-9, Domiszewski-8, Słaboń-6(3,3), Kałuża-5, Filip-4, Hałas-1, Antos-1

Toruń 3/4/1960 testmecz LPŻ TORUŃ - UNIA LESZNO                         23  -  53
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Marian Rose-5, Józef Podhajski-4, Bogdan Sargun-4, -
Stanisław Bauta-12, Stanisław Sochacki-12, Kazimierz Bentke-11, Zdzisław Waliński, Jerzy Bartoszkiewicz

Gniezno 3/4/1960 testmecz START GNIEZNO - STAL GORZÓW WLKP              45  -  32
(źródło informacji - Witold Łukowski)

- Edmund Migoś-10, Jerzy Padewski-7, Boniecki-4, Pilarczyk-4, Rogal-3

Częstochowa 17/4/1960 testmecz WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - GÓRNIK RYBNIK    49  -  23
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Zdzisław Jałowiecki-12

Zielona Góra 18/4/1960 testmecz LPŻ ZIELONA GÓRA - UNIA LESZNO   33  -  38
(źródło informacji - Andrzej Korzybski i Witold Łukowski)

Jaskulski-7, Langner-7, Mendyka-6, Kamiński-5, Wiśniewski-3, Cieślawski-3, Sawicki-2 - Bartoszkiewicz-11
W 4-tym biegu Miński uległ ciężkiej kontuzji (złamanie nogi)

Turniej Indywidualny o Puchar Przewodniczącego MRN w Zielonej Górze - Zielona Góra 1/5/1960
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Ksawery Sawicki             LPŻ Zielona Góra (10(3,3,2,2))
2.     Marian Bartkowiak           Unia Leszno (10 pkt.)
3.     Halas                       Sparta Wrocław (9 pkt.)

4.     Leon Majewicz               Unia Leszno (9 pkt.)
startowali rezerwowi zawodnicy: Polonii Piła, Unii Leszno, Sparty Wrocław, Polonii Bydgoszcz i LPŻ Zielona Góra

Ćwierćfinał Kontynentalny Indywidualnych Mistrzostw Świata - Leszno 22/5/1960


1.     Bernard Kacperak            Polska
2.     Konstanty Pociejkowicz      Polska
3.     Edmund Migoś                Polska

Świętochłowice??? 22/5/1960 testmecz ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE - POLONIA PIŁA 29  -  48
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

L.Dudek-12, Hajok-7 - Kurek-12, Jankowski-12

Krosno 7/6/1960 testmecz LEGIA KROSNO - UNIA LESZNO                     33  -  35
(źródło informacji - Sport żużlowy w Krośnie - historia prawdziwa)

Jakubowski-10, Winch-7, Andrzejewski-6, Kręt-5, Różański-4, Christiani-1

Nowa Huta 8/6/1960 testmecz WANDA NOWA HUTA - LEGIA GDAŃSK              17  -  60
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Turniej Indywidualny na maszynach przystosowanych do 125ccm - Lublin 11/6/1960
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Stanisław Grześ             LPŻ Świdnik (14 pkt.)
2.     Stanisław Klimek            niestowarzyszony (13 pkt.)
3.     Andrzej Mazur               niestowarzyszony (12 pkt.)

4.     A.Szymański                 LPŻ Puławy (12 pkt.)

Zielona Góra 12/6/1960 testmecz LPŻ ZIELONA GÓRA - ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE 40  -  36
(źródło informacji - Witold Łukowski, Stanisław Szczuciński, Wojciech Wilde)

9.Jan Wiśniewski-2(0,2,0), 10.Mieczysław Mendyka-10(2,0,3,3,2), 11.Ksawery Sawicki-5(3,2,0), 12.Ludwik Jaskulski-4(0,0,3,1), 13.Henryk Ciorga-8(2,3,2,1), 14.Bonifacy Langner-8+3(1*,2,1*,3,1*), 15.Witold Kamiński-2(2), 16.Tadeusz Grzywacki-1(1) -
1.Franciszek Hudała-9(3,3,3,0), 2.Lotar Dudek-2(1,1,0,0), 3.Krystian Fołtyn-6(2,0,2,2), 4.Jan Mucha-3+1(0,0,1*,2), 5.Emanuel Hajok-2+1(0,1,1*,0), 6.Antoni Dudek-14(3,3,2,3,3), 7.Robert Nawrocki-ns
Zmiany: 1-XIII 6-XIII 10-XIII 14-XIII 15-XII 16-XI
Czasy: 84:5, ??:?, 82:0, 81:8, 83:5, ??:?, ??:?, 81:3, 82:5, 83:9, 84:5, 85:6, ??:?

Opole 16/6/1960 testmecz GÓRNIK RYBNIK - WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA          48  -  23
(źródło informacji - Andrzej Korzybski i Henryk Malisz)

Marian Philipp-12, Józef Wieczorek-11, Joachim Maj-9, Stanisław Tkocz-9, Antoni Woryna-4, Bogdan Berliński-2, Andrzej Wyglenda 1 -
Bernard Kacperak-7, Bronisław Idzikowski-5, Julian Kuciak-4, Tadeusz Chwilczyński-3, Stanisław Rurarz-3, Bogusław Kurzak-1, Wacław Kucharek-0

4. Memoriał Zbigniewa Raniszewskiego - Bydgoszcz 3/7/1960
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Edward Kupczyński           Polonia Bydgoszcz
2.     Konstanty Pociejkowicz      Sparta Wrocław
3.     Bronisław Idzikowski        Włókniarz Częstochowa

Zielona Góra 3/7/1960 testmecz LPŻ ZIELONA GÓRA - CRACOVIA KRAKÓW       60  -  18
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Langner-10, Mendyka-10, Jaskulski-14, Ciorga-11, Wisniewski-7 -
Sałabun-6, Próchniak-5, Zachara-4

Turniej Indywidualny o Puchar Prezesa ZW LPŻ - Gdańsk 5/7/1960
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Stanisław Tkocz             Górnik Rybnik (12 pkt.(3,3,3,3))
2.     Konstanty Pociejkowicz      Sparta Wrocław (11 pkt.)
3.     Norbert Świtała             Polonia Bydgoszcz (9 pkt.)

4.     Janusz Suchecki             Polonia Bydgoszcz (9 pkt.)
5.     Wiktor Waloszek             Legia Gdańsk (8 pkt.)
6.     Stanisław Kaiser            Legia Gdańsk (6 pkt.)
7.     Józef Wieczorek             Górnik Rybnik (6 pkt.)
8.     Czesław Kraska              Legia Gdańsk (4 pkt.)
9.     Edward Kupczyński           Polonia Bydgoszcz (4 pkt.)
10.    Bogdan Berliński            Górnik Rybnik (4 pkt.)
11.    Władysław Kamrowski         Legia Gdańsk (3 pkt.)
12.    Zdzisław Nowak              Legia Gdańsk (1 pkt.)
13.    Zbigniew Podlecki           Legia Gdańsk (1 pkt.)

Indywidualne Mistrzostwa Pomorza - Toruń 12/7/1960
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Rajmund Świtała             Polonia Bydgoszcz (12 pkt. (3,3,3,3))
2.     Norbert Świtała             Polonia Bydgoszcz (9 pkt.)
3.     Mieczysław Połukard         Polonia Bydgoszcz (9 pkt.)

4.     Janusz Suchecki             Polonia Bydgoszcz (8 pkt.)
5.     Marian Rose                 LPŻ Toruń (8 pkt.)
6.     Tadeusz Jaworski            LPŻ Toruń (7 pkt.)
7.     Bogdan Sargun               LPŻ Toruń (7 pkt.)
8.     Bogdan Kowalski             LPŻ Toruń (5 pkt.)
9.     Edward Kupczyński           Polonia Bydgoszcz (4 pkt.)
10.    Stanisław Podhajski         LPŻ Toruń (3 pkt.)
lista startowa:
1-Cheładze, 2-Jaworski, 3-A.Kowalski, 4-B.Kowalski, 5-Kupczyński, 6-Podhajski, 7-Połukard,
8-Rose, 9-Sargun, 10-Stachowiak, 11-Suchecki, 12-N.Świtała, 13-R.Świtała, 14-Ptak

Testmecze międzypaństwowe   P O L S K A   -   A U S T R I A
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


Częstochowa 18/7/1960
          43  -  35 lub 42  -  36 (Częstochowa-Wiedeń)
(? - ?)

Zielona Góra 20/7/1960
         45  -  32 (Zielona Góra-Wiedeń)
Poznań 23/7/1960
               44  -  34 (Poznań-Wiedeń)
Gniezno 24/7/1960
              55  -  22 (Gniezno-Wiedeń)
(Kwarciński-12, Świątkowski-12, Kuciak-10, Cieślewicz-10, Idzikowski-7, Odrzywolski-5 - Erich Luther-8)

Toruń 25/7/1960
                43  -  31 (Toruń-Wiedeń)
(Sargun-12,Jaworski-10,Podhajski-7,Kowalski-7,Rose-6,Cheładze-1 - Dolansky-12)

Zielona Góra 22/7/1960 testmecz LPŻ ZIELONA GÓRA - TRAMWAJARZ ŁÓDŹ     43  -  34
(źródło informacji - Witold Łukowski)

Jaskulski-15, Grzywacki-11, Mendyka-8, Ciorga-u -
Krakowiak-11, Sumiński-10, Mirowski-7

Międzynarodowy Turniej Indywidualny o Puchar GKKFiT - Warszawa 22/7/1960


1.     Stefan Kępa                 Stal Rzeszów
2.     Aage Hansen                 Norwegia
3.     Joachim Maj                 Górnik Rybnik

2. "Puchar I Sekretarza KM PZPR" - Toruń 22/7/1960
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Henryk Gajdziński           Polonia Piła (11 pkt.)
2.     Witold Świątkowski          Start Gniezno (10 pkt.)
3.     Tadeusz Jaworski            LPŻ Toruń (10 pkt.)

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Nowa Huta 23/7/1960


1.     Joachim Maj                 Górnik Rybnik (15 pkt.)
2.     Stefan Kępa                 Stal Rzeszów (14 pkt.)
3.     Aage Hansen                 Norwegia (12 pkt.)

Międzynarodowy Turniej Indywidualny o Puchar Przewodniczącego WKKFiT - Rzeszów 24/7/1960


1.     Aage Hansen                 Norwegia(4)   15 pkt.
2.     Stefan Kępa                 Stal Rzeszów(2)   14 pkt.
3.     Joachim Maj                 Górnik Rybnik(1)   12 pkt.

4.     Sverre Harrfeldt            Norwegia(7)   10 pkt.
5.     Norbert Świtała             Polonia Bydgoszcz(9)   10 pkt.
6.     Stanisław Tkocz             Górnik Rybnik(5)   10 pkt.
7.     Janusz Kościelak            Stal Rzeszów(3)   8 pkt.
8.     Bohdan Jaroszewicz          Wanda Nowa Huta(14)   7 pkt.
9.     Stanisław Kaiser            Legia Gdańsk(?)   7 pkt.
10.    Oysten Mellerand            Norwegia(11)   6 pkt.
11.    Marian Stawecki             Stal Rzeszów(?)   5 pkt.
12.    Janusz Suchecki             Polonia Bydgoszcz(13)   4 pkt.
13.    Aake Andersson              Szwecja(6)   3 pkt.
14.    Evert Andersson             Szwecja(10)   3 pkt.
15.    Marian Pilarczyk            Stal Rzeszów(?)   2 pkt.
16.    Torvard Carlsson            Szwecja(16)   1 pkt.
17.    Wiktor Brzozowski           Stal Rzeszów(?)   1 pkt.
18.    Józef Batko                 Stal Rzeszów(?)   1 pkt.

Turniej Indywidualny - Rawicz 31/7/1960


Wyniki cząstkowe turnieju:

1.     Jan Kolber (11 pkt.)        Unia Tarnów
9.     Adam Ciepiela (5 pkt.)      Unia Tarnów
11.    Władysław Kamiński (3 pkt.) Unia Tarnów
12.    Albin Tomczyszyn (2 pkt.)   Unia Tarnów

Memoriał Tadeusza Kołeczka - Łódź 31/7/1960


1.     Joachim Maj                 Górnik Rybnik (12 pkt.)
2.     Janusz Suchecki             Polonia Bydgoszcz (11 pkt.)
3.     Zdzisław Waliński           Unia Leszno (10 pkt.)

4.     Edward Kupczyński           Polonia Bydgoszcz (10 pkt.)

Turniej Indywidualny o Błękitną Wstęgę Odry - Opole 3/8/1960


1.     Jan Mucha                   Śląsk Świętochłowice   10 pkt.
2.     Franciszek Hudała           Śląsk Świętochłowice   9 pkt. (3,3,3,d)
3.     Lotar Dudek                 Śląsk Świętochłowice   9 pkt.

4.     Krystian Fołtyn             Śląsk Świętochłowice   9 pkt.
5.     Bogdan Berliński            Górnik Rybnik   8 pkt.
6.     Emanuel Hajok               Śląsk Świętochłowice   8 pkt.
7.     Wiktor Waloszek             Śląsk Świętochłowice   8 pkt.
8.     Czesław Kraska              Legia Gdańsk   5 pkt.
9.     Stanisław Skowron           Kolejarz Opole   3 pkt.
10.    T.Uranin                    Kolejarz Opole   3 pkt.
11.    Antoni Dudek                Śląsk Świętochłowice   3 pkt.
12.    Robert Nawrocki             Śląsk Świętochłowice   3 pkt.

Ostrów Wlkp 7/8/1960 testmecz SPARTA ŚREM - LPŻ ZIELONA GÓRA            44  -  34
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(? - ?)

Zielona Góra 13/8/1960 testmecz LPŻ ZIELONA GÓRA - LEGIA GDAŃSK         33  -  45
(źródło informacji - Stanisław Szczuciński)

9.Wiśniewski-3+1(0,0,2*,1), 10.Mendyka-11(1,3,3,2,2), 11.Grzywacki-5+1(2,2,0,1*), 12.Jaskulski-7+2(1*,1*,2,3), 13.Ciorga-4+1(0,2,1,1*), 14.Langner-3(1,0,0,2), 15.Sawicki-1(1) -
1.W.Waloszek-7+2(2*,0,3,2*), 2.P.Waloszek-15(3,3,3,3,3), 3.Kraska-2(0,1,1,w), 4.Nowak-9(3,3,0,3,0), 5.Podlecki-4+2(2*,1*,1,0), 6.Kamrowski-8(3,2,3,w,w)
Zmiany: 2-XIII(A), 6-XIII(B), 10-XIII(C), 15-XIII(D)
czasy biegów: 83:5, 83:5, 81:6, 81:9, 83:5, 81:8, 84:4, 82:5, 83:6, 81:0, ??:?, ??:?, ??:?

Finał Europejski Indywidualnych Mistrzostw Świata - Wrocław 14/8/1960


1.     Marian Kaiser               Polska
2.     Ove Fundin                  Szwecja
3.     Stefan Kwoczała             Polska

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Łódź 15/8/1960


1.     Florian Kapała              Stal Rzeszów   12 pkt.
2.     Stefan Kwoczała             Włókniarz Częstochowa   11 pkt.
3.     Jan Malinowski              Stal Rzeszów   10 pkt.

4.     Stefan Kępa                 Stal Rzeszów   7 pkt.
5.     Björn Knutsson              Szwecja   7 pkt.
6.     Rune Sörmander              Szwecja   7 pkt.
7.     Aage Hansen                 Norwegia
8.     Göte Nordin                 Szwecja

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Gdańsk 15/8/1960
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Ove Fundin                  Szwecja   12 pkt.
2.     Marian Kaiser               Legia Gdańsk   11 pkt.
3.     Konstanty Pociejkowicz      Sparta Wrocław   9 pkt.

4.     Stanislav Svoboda           CSRS   8 pkt.
5.     Henryk Żyto                 Unia Leszno   7 pkt.
6.     Paweł Waloszek              Legia Gdańsk   7 pkt.
7.     Kazimierz Bentke            Unia Leszno   6 pkt.
8.     Wiktor Waloszek             Legia Gdańsk   6 pkt.
9.     Zbigniew Podlecki           Legia Gdańsk   4 pkt.
10.    Lubomir Tomicek             CSRS   3 pkt.
11.    Curt Nyqvist                Szwecja   2 pkt.
12.    Frantisek Richter           CSRS   2 pkt.
13.    Stanisław Kaiser            Legia Gdańsk   1 pkt.
14.    Czesław Kraska              Legia Gdańsk   1 pkt.
sędzia zawodów - T.Mioduszewski

Toruń 21/8/1960 testmecz LPŻ TORUŃ - LPŻ ZIELONA GÓRA                   28  -  50
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Sargun-10 - Wiśniewski, Mendyka-12, Grzywacki, Jaskulski, Ciorga, Cieślawski

Zielona Góra 27/8/1960 testmecz LPŻ ZIELONA GÓRA - START GNIEZNO        38  -  30
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Przy stanie 30-30 sędzia wykluczył Kwarcińskiego za niebezpieczną jazdę. Kierownictwo Startu na znak protestu
zabroniło wyjazdu zawodnikom Startu do kolejnych biegów.
Mendyka-9, Jaskulski-9 - Świątkowski, Odrzywolski

Turniej par - Kraków 27/8/1960


1.     Stal Rzeszów (J.Malinowski, J.Kościelak)                 18
2.     Wanda Nowa Huta (B.Jaroszewicz, T.Fijałkowski?)          17
3.     Unia Tarnów (W.Kamiński, A.Ciepiela)                     11

4.     ?                                                        ?
5.     Unia Tarnów / Stal Rzeszów (Z.Pytko, W.Brzozowski)       8

Turniej par - Bydgoszcz 28/8/1960


1.     Stal Rzeszów / Unia Tarnów (F.Kapała(9),J.Kolber(10))    15
2.     Polonia Bydgoszcz (M.Połukard(5),B.Bonin(6))             ?
3.     ?                                                        ?

4.     LPŻ Toruń (M.Rose(1),B.Sargun(2))                        ?
?.     Polonia Bydgoszcz (R.Stachowiak(3),S.Domaniecki(4))      ?
?.     Polonia Bydgoszcz / Start Gniezno (J.Suchecki(7),M.Kwarciński(8)) ?

Piła 28/8/1960 testmecz POLONIA PIŁA - LPŻ ZIELONA GÓRA                 ??  -  ??
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Toruń 1/9/1960 testmecz LPŻ TORUŃ - TRAMWAJARZ ŁÓDŹ                     36  -  40
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

M.Rose-11, B.Sargun, S.Ptak - P.Mirowski, W.Sumiński

2. "Srebrna Ostroga IKP" - Toruń 7/9/1960
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Jan Malinowski              Stal Rzeszów (12 pkt. (3,3,3,3))
2.     Norbert Świtała             Polonia Bydgoszcz (11 pkt.)
3.     Edmund Migoś                Stal Gorzów Wlkp (9 pkt.)

lista startowa:
1-B.Sargun, 2-J.Malinowski, 3-N.Świtała, 4-S.Ptak, 5-E.Migoś, 6-T.Jaworski, 7-Cz.Odrzywolski,
8-W.Rutkowski, 9-W.Brzozowski, 10-M.Rose, 11-R.Świtała, 12-B.Kowalski, 13-M.Kwarciński

Turniej Indywidualny - Bydgoszcz 8/9/1960
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Mieczysław Połukard         Polonia Bydgoszcz (12 pkt. (3,3,3,3))
2.     Edward Kupczyński           Polonia Bydgoszcz (10 pkt.)
3.     Bolesław Bonin              Polonia Bydgoszcz (9 pkt.)

4.     Rajmund Świtała             Polonia Bydgoszcz (9 pkt.)
5.     Jan Malinowski              Stal Rzeszów (8 pkt.)
6.     Marian Rose                 LPŻ Toruń (6 pkt.)
7.     Norbert Świtała             Polonia Bydgoszcz (5 pkt.)
lista startowa:
1-J.Malinowski, 2-W.Brzozowski, 3-E.Migoś, 4-M.Rose, 5-B.Sargun, 6-N.Świtała, 7-R.Świtała,
8-B.Bonin, 9-E.Kupczyński, 10-M.Połukard, 11-R.Stachowiak, 12-S.Domaniecki, 13-Galczewski

Zielona Góra 11/9/1960 testmecz LPŻ ZIELONA GÓRA - SPARTA ŚREM          33  -  41
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Jaskulski-10.5, Langner-5.5, Ciorga-5, Wiśniewski-4, Grzywacki-3, Mendyka-3, Cieślawski-1 -
Kaczmarek-14, Flegel-14

Turniej Indywidualny o Puchar Miasta Opola - Opole 11/9/1960


1.     Rudolf Filip                Sparta Wrocław
2.     Krystian Fołtyn             Śląsk Świętochłowice
3.     Roman Stanecko              Śląsk Świętochłowice

5.     Stanisław Skowron           Kolejarz Opole

Zielona Góra 14/9/1960 testmecz LPŻ ZIELONA GÓRA - LEGIA GDAŃSK         33  -  45
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Jaskulski-7, Grzywacki-7, Ciorga-3, Wiśniewski-2, Langner-1, Cieślawski-1, Sawicki-1 -
P.Waloszek-15, Nowak-9, Kamrowski-8, W.Waloszek-6, Podlecki-5

Łódź 18/9/1960 testmecz TRAMWAJARZ ŁÓDŹ - LPŻ TORUŃ                     53  -  25
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

W.Sumiński-15(3,3,3,3,3), P.Mirowski-13, J.Krakowiak-13 -
B.Kowalski-8, M.Rose-5, T.Jaworski-4, B.Sargun-4, S.Podhajski-3, S.Ptak-1

Testmecz międzypaństwowy   P O L S K A   -   J U G O S Ł A W I A


Kraków 18/9/1960              48,5  -  26,5 (Wanda-reprezentacja klubów Jugosławii)
Opole 22/9/1960                 40  -  38 (Wanda-reprezentacja klubów Jugosławii)
Adam Stach-12, Jan Fijałkowski-6, Bohdan Jaroszewicz-6, Zbigniew Fijałkowski-5, Jan Raźny-4, Zdzisław Figiel-3, Adam Sanderski-3, Józef Górnikiewicz-1 - V.Medved-14, M.Rozman-8, J.Visocnik-8, F.Babic-4, M.Michalinec-3, A.Mlakar-1, B.Klasnetic-0

Toruń 2/10/1960 testmecz LPŻ TORUŃ - START GNIEZNO                      27  -  49
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

B.Kowalski, M.Rose, A.Kowalski, S.Podhajski, S.Ptak -
E.Wróżyński-15(3,3,3,3,3), M.Kwarciński-13,

10. Memoriał Alfreda Smoczyka - Leszno 2/10/1960


1.     Norbert Świtała             Polonia Bydgoszcz
2.     Mieczysław Połukard         Polonia Bydgoszcz
3.     Jan Kusiak                  Unia Leszno

Turniej o Puchar Zarządu Miejskiego LPŻ - Zielona Góra 2/10/1960


1.     Mieczysław Mendyka          LPŻ Zielona Góra   12 pkt.
2.     Ludwik Jaskulski            LPŻ Zielona Góra   11 pkt.
3.     Wiesław Rutkowski           Polonia Piła   10 pkt.

Startowali: Langner, Ciorga, Mendyka, Grzywacki, Jaskulski, Wiśniewski, Wechman, Kaczmarek, Jurga, Rutkowski, Kurek

Testmecze międzypaństwowe   P O L S K A   -   A N G L I A


Wrocław 9/10/1960               68  -  39
Nowa Huta 11/10/1960            46  -  62 (Reprezentacja Ligi-Wielka Brytania)
Rzeszów 13/10/1960              48  -  30 (Reprezentacja Ligi-Wielka Brytania)
Rybnik 15/10/1960               56  -  51
Leszno 16/10/1960               52  -  56

Gniezno 9/10/1960 testmecz START GNIEZNO - LPŻ ZIELONA GÓRA             ??  -  ??
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Piła 9/10/1960 testmecz POLONIA PIŁA - POLONIA BYDGOSZCZ                ??  -  ??
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Lublin 12/10/1960 testmecz LPŻ LUBLIN - LPŻ ŚWIDNIK                     21  -  33
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Andrzej Mazur-6, Jerzy Perczyński-? - Jerzy Brendler-8, Stanisław Grześ-6

Opole 14/10/1960 testmecz KOLEJARZ OPOLE - GÓRNIK RYBNIK                20  -  50
(źródło informacji - Henryk Malisz)

S.Skowron-8, J.Łucki-4, L.Śluzar-3, Z.Zygmuntowski-3, B.Grudziński-1, M.Maruszczak-1 -
B.Berliński-12, A.Woryna-12, A.Wyglenda-12, W.Motyka-5, A.Norek-5, S.Lip-4

10. Criterium Asów - Bydgoszcz 15/10/1960


1.     Marian Rose                 LPŻ Toruń
2.     ?                           ?
3.     ?                           ?

Turniej Indywidualny - Tarnów 16/10/1960


1.     Roman Gąsior                Legia Krosno
2.     ?                           ?
3.     Zygmunt Pytko               Unia Tarnów

Trójmecze towarzyskie "Złoty Wieniec IKP" - Gdańsk 22/10, Bydgoszcz 23/10/1960
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


Turniej gdański:

1.     Polonia Bydgoszcz (38 pkt. lub 30)

(numery startowe:6-10, N.Świtała, R.Świtała, Suchecki-10)

2.     Legia Gdańsk (31 pkt. lub 27)

(numery startowe:11-15, M.Kaiser-11, P.Waloszek-11)

3.     Sparta Wrocław ( pkt. lub 15)

(numery startowe:1-5, Pociejkowicz-9(3,3,3))


Turniej bydgoski:

1.     Polonia Bydgoszcz (29 pkt.)

(M.Połukard-6, E.Kupczyński-7, N.Świtała-6, J.Suchecki-9, R.Świtała-1)

2.     Legia Gdańsk (26 pkt.)

()

3.     Sparta Wrocław (17 pkt. lub 19)

()

Mistrzostwa Okręgu Zielonogórskiego - Zielona Góra 23/10/1960


1.     Mieczysław Mendyka          LPŻ Zielona Góra   14 pkt.
2.     Bronisław Rogal             Stal Gorzów Wlkp   12 pkt.
3.     Bonifacy Langner            LPŻ Zielona Góra   11 pkt.

4.     Edmund Migoś                Stal Gorzów Wlkp   11 pkt.
5.     Jan Wiśniewski              LPŻ Zielona Góra   9 pkt.
6.     Tadeusz Grzywacki           LPŻ Zielona Góra   8 pkt.
7.     Jerzy Padewski              Stal Gorzów Wlkp   7 pkt.
8.     Tadeusz Stercel             Stal Gorzów Wlkp   7 pkt.
9.     Mieczysław Cichocki         Stal Gorzów Wlkp   6 pkt.
10.    Franciszek Cieślawski       LPŻ Zielona Góra   6 pkt.
?.     Henryk Ciorga               LPŻ Zielona Góra
sędzia - Zyzański

Trójmecz towarzyski - Nowa Huta 23?/10/1960
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Unia Tarnów (?? pkt.)

()

2.     Wanda Nowa Huta (?? pkt.)

()

3.     Cracovia Kraków (?? pkt.)

()

Zielona Góra 30/10/1960 testmecz LPŻ ZIELONA GÓRA - POLONIA PIŁA        53  -  25
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Mendyka-15, Jaskulski-11, Grzywacki-10, Langner-5, Kamiński-5 -
Jankowski-8, Siodła-8

Turniej par "Złote Kaski Polonii" - Toruń 30/10/1960 (godz.11.00)


1.     (3)Janusz Suchecki-6, (4)Henryk Żyto-11                        17
2.     (1)Ove Fundin-9, (2)Mieczysław Połukard-7                      16
3.     (7)Marian Kaiser-10, (8)Paweł Waloszek-2                       12

4.     (5)Olle Nygren, (6)Norbert Świtała                             ?
5.     (9)Marian Rose-3, (10)Rajmund Świtała                          ?

Turniej par "Złote Kaski Polonii" - Bydgoszcz 30/10/1960 (po południu)


1.     (1)Ove Fundin-12, (2)Mieczysław Połukard-8                     20 suma 36
2.     (7)Marian Kaiser-11, (8)Paweł Waloszek-7                       18 suma 30
3.     (3)Janusz Suchecki-2, (4)Henryk Żyto-10                        12 suma 29

4.     (5)Olle Nygren, (6)Norbert Świtała                             ? suma 15
5.     (9)Edward Kupczyński, (10)Rajmund Świtała,                     ? suma 12

Indywidualnie w obu turniejach najwięcej punktów zdobyli:
Fundin-21,Kaiser-21,Żyto-21,Połukard-15,N.Świtała-11,Waloszek-9,Suchecki-8,Nygren-4

1. Turniej Indywidualny "O Puchar ZM TPP-R" - Świętochłowice ?/10/1960


1.     Jan Mucha                   Śląsk Świętochłowice
2.     Lotar Dudek                 Śląsk Świętochłowice
3.     Czesław Kraska              Legia Gdańsk

Łódź 6/11/1960 testmecz TRAMWAJARZ ŁÓDŹ - SPARTA WROCŁAW                34  -  38
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Mirowski-11 - Słaboń-11, Błoch-10, Jezierski-7, Domiszewski-5, Antos-3, Pustelnik-2

Opole 6/11/1960 testmecz KOLEJARZ OPOLE - ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE          37  -  39
(źródło informacji - Henryk Malisz)

S.Skowron-13, R.Filip-11, M.Maruszczak-8, R.Kapuła-2, K.Grzesiak-1, B.Grudziński-1, R.Zabawa-1 -
L.Dudek-13, J.Mucha-9, Waloszek-7, E.Brabański-7, S.Nawrocki-2, R.Nawrocki-1

Gorzów Wlkp 6/11/1960 testmecz STAL GORZÓW WLKP - START GNIEZNO         42  -  36
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Rogal-15, Padewski-9, Migoś-8, Flizikowski-5, Stercel-4, Słobodzian-1 -
Wróżyński-10, Pogorzelski-9, Kwarciński-6, Cieślewicz-5, Wróblewski-5, Walicki-1

Zawody z okazji Św. Mikołaja - Tarnów 4/12/1960

UNIA TARNÓW (ZESPÓŁ I) - UNIA TARNÓW (ZESPÓŁ II)   20 - 23

1.Z.Pytko             12(3,3,3,3)       9.W.Kamiński          9(1,3,3,2)
2.Z.Baran             0(0,0,0,0)        10.W.Depta            6(2,2,1,1)
3.A.Tomczyszyn        6(3,1,2,0)        11.M.Curyło           7(1,1,2,3)
4.J.Śledź             2(0,2)            12.E.Dzik             6(2,2,1,1)


1959     INDEX     1961