DMP DM2L PPZMot IMP MIMP Złoty Kask Srebrny Kask Turnieje


W tym roku odeszli do wieczno¶ci...

Andrzej Walicki
(ur.??-?-19?? zm.13/14-8-1967) - wypadek na torze w Pile 13-8-1967


Team Championship


1 Liga

Rozgrywki przeprowadzono takim samym systemem dwuletnim jak w poprzednich latach 1963-64, 1965-66, choć tytuł mistrza DMP ustalano co roku.

                 RYBN.  GDAŃ.  WROC.   GORZ.   RZES.  CZĘS.  BYDG.  TARN.
RYBNIK           ** **  56-22  52-26   
55-23   52-26  52-26  56-22  48-29
GDAŃSK           37-37  ** **  49-29  
39-37   44-33  49-29  50-28  49-28
WROCŁAW         
40-38  37-41  ** **   47-30   42-36  47-30  52-26  49-29
GORZÓW WLKP     
34-43  51-23  42-36   ** **   43-33  55-23  40-36  41-37
RZESZÓW         
45-33  41-37  41-37   40-38   ** **  54-24  37-40  47-31
CZĘSTOCHOWA     
37-39  36-41  44-33 39,5-38,5 40-37  ** **  46-32  42-36
BYDGOSZCZ       
38-40  41-36  38-40   35-42   36-42  49-28  ** **  47-31
TARNÓW           29-48  44-34  29-49   
46-32   36-40  46-32  39-38  ** **

1 runda 2/4/67: Stal Rz.-Sparta, ROW-Wybrzeże, Unia-Stal G., (9/4)Włókniarz-Polonia,
2 runda 16/4/67:
Sparta-Włókniarz, Stal G.-ROW, Wybrzeże-Unia 49-28 lub 49-29 (Żyto-12,Podlecki-11, J.Tkocz-8,B.Berliński-8,S.Kaizer-6,Sulewski-4,Wieczorek-0 - Pytko-12,Chorabik-6,Flegel-6,Ptak-2,Pacura-1, Kamiński-1), Polonia-Stal Rz.,
3 runda 23/4/67:
(2/7)Stal Rz.-Wybrzeże 41-37 lub 56-22 (Kapała-10,J.Malinowski-9, Kępa-8,Kolber-7 - Podlecki-12,Żyto-8,J.Tkocz-8), ROW-Sparta (Woryna-12,J.Maj-11,Wyglenda-10, S.Tkocz-9,Peszke-6,Motyka-2,Masłowski-2 - Pociejkowicz-9,Trzeszkowski-8,Jaroszewicz-6,Wawszczyk-2, Bruzda-1), Włókniarz-Stal G., Unia-Polonia,
4 runda 14/5/67:
Sparta-Unia, Polonia-ROW, (4/8)Stal G.-Stal Rz. (14/5 sędzia przerwał zawody przy stanie 6-6 z powodu ulewy), Wybrzeże-Włókniarz,
Po rozegraniu czterech rund "żużlowa centrala" zmieniła terminy meczów i najpierw rozegrano rundy 11-t±, 10-t±, itd.:

11 runda 28/5/67:
Stal Rz.-Stal G., ROW-Polonia, Włókniarz-Wybrzeże 36-41 lub 37-40, Unia-Sparta (Pytko-9,Flegel-8, Ptak-3,Chorabik-3,Tana¶-2,Curyło-2,Kamiński-2 - Pociejkowicz-11,Jaroszewicz-11,Trzeszkowski-10,Bruzda-7, A.Słaboń-7,Wawszczyk-2,S.Nowak-1,sędzia: Jankowski),
10 runda 4/6/67:
Sparta-ROW, Stal G.-Włókniarz, Wybrzeże-Stal Rz. (Podlecki-9,J.Tkocz-8,Żyto-8,Sulewski-8,Wieczorek-5,B.Berliński-3,S.Kaiser-3 - Kępa-11,Kolber-8,Kapała-6,Ciepiela-4,J.Malinowski-3,Stawecki-1), (3/6)Polonia-Unia,
9 runda 11/6/67:
(15/6)Włókniarz-Sparta 44-33 lub 39-34 lub 41-35, (30/6)Unia-Wybrzeże, (22/7)Stal Rz.-Polonia, (20/9)ROW-Stal G.,
8 runda 18/6/67:
Sparta-Stal Rz., Wybrzeże-ROW (pierwotnie mecz zakończył się wynikiem 39-37, który zweryfikowano do stanu 37-37 Żyto-11,Sulewski-8,Podlecki-7,B.Berliński-5, J.Tkocz-4,S.Kaiser-3,Winter-1 - Wyglenda-10,Woryna-9,S.Tkocz-8,J.Maj-5,Peszke-3,Motyka-1,Masłowski-1), (19/6)Stal G.-Unia, (17/6)Polonia-Włókniarz,
7 runda 9/7/67:
Sparta-Wybrzeże 37-41, (6/9)Stal G.-Polonia, (3/7)Unia-Włókniarz 46-32 lub 48-30, Stal Rz.-ROW 45-33 lub 30-48,
14 runda 30/7/67:
Wybrzeże-Sparta (Podlecki-12,J.Tkocz-11,Żyto-10,S.Kaiser-6,B.Berliński-4, Wieczorek-3,Szurkowski-2,Sulewski-1 - Jaroszewicz-12,Pociejkowicz-6,Trzeszkowski-5,Bruzda-2,A.Słaboń-2, Wawszczyk-1,S.Nowak-1), Polonia-Stal G., Włókniarz-Unia 42-36 lub 46-32, ROW-Stal Rz. (Woryna-12,J.Maj-11,S.Tkocz-11,Peszke-6,Motyka-6,Masłowski-3,Gryt-3 - J.Malinowski-7, Kępa-7,Ciepiela-6,Kolber-3,Stawecki-2,Lalicki-1),
13 runda 6/8/67:
Sparta-Polonia, Stal Rz.-Włókniarz, Wybrzeże-Stal G., ROW-Unia 48-29 lub 49-29 (Woryna-12,S.Tkocz-12,J.Maj-11 - Chorabik-10,Pytko-8),
12 runda 13/8/67:
Stal G.-Sparta, Włókniarz-ROW, (12/8)Polonia-Wybrzeże, Unia-Stal Rz. 36-40 lub 34-40,
5 runda 10/9/67:
(21/9)Sparta-Stal G., (24/9)ROW-Włókniarz 52-26 lub 53-24, (14/9)Wybrzeże-Polonia, Stal Rz.-Unia,
6 runda 24/9/67:
(19/9)Włókniarz-Stal Rz., Stal G.-Wybrzeże, Polonia-Sparta, (?/?)Unia-ROW,

Ostateczna kolejno¶ć drużyn w DMP 1967

1.  ROW RYBNIK              23   11  1   2   +218
2.  WYBRZEŻE GDAŃSK         17   8   1   5   +24
3.  SPARTA WROCŁAW          16   8   0   6   +39

4.  STAL RZESZÓW            16   8   0   6   +19
5.  STAL GORZÓW WLKP        14   7   0   7   +14
6.  WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA   10   5   0   9   -136
7.  POLONIA BYDGOSZCZ       8    4   0   10  -72
8.  UNIA TARNÓW             8    4   0   10  -106

ROW Rybnik                            Wybrzeże Gdańsk
Antoni Woryna (1)          2,79       Zbigniew Podlecki (8)      2,39
Joachim Maj (3)            2,51       Henryk Żyto (13)           2,21
Stanisław Tkocz (5)        2,47       Jan Tkocz (19)             2,00
Andrzej Wyglenda (6)       2,47       Stanisław Kaiser (33)      1,43
Alojzy Norek (34)          1,37       Bogdan Berliński (35)      1,33
Jerzy Gryt (42)            1,19       Roman Wieczorek (39)       1,22
Karol Peszke (43)          1,17       Jan Sulewski (46)          1,03
Antoni Masłowski (50)      0,97       Jan Szurkowski (65)        0,67
Waldemar Motyka (51)       0,96       Roman Winter (-)           1,00
Franciszek Ruger (-)       0,50       Jan Ziółkowski (-)         1,00
Ryszard Zawadzki (-)       0,00       Stanisław Kierpal (-)      0,00
                                      Antoni Rolis (-)           0,00

Sparta Wrocław                        Stal Gorzów Wlkp
Jerzy Trzeszkowski (12)    2,21       Jerzy Padewski (2)         2,64
Bohdan Jaroszewicz (15)    2,18       Andrzej Pogorzelski (7)    2,45
Konstan.Pociejkowicz (16)  2,16       Edmund Migo¶ (14)          2,20
Adolf Słaboń (26)          1,70       Edward Jancarz (24)        1,76
Piotr Bruzda (37)          1,32       Bronisław Rogal (29)       1,63
Zygmunt Antos (44)         1,11       Wojciech Jurasz (49)       0,98
Stanisław Nowak (53)       0,91       Ryszard Dziatkowiak (59)   0,72
Władysław Wawszczyk (55)   0,79       Jerzy Klentak (-)          1,33
Andrzej Domiszewski (64)   0,67       Czesław Nowak (-)          0,57
Waldemar Kaczmarski (-)    1,00       Zbigniew ¦mielak (-)       0,00
Jan Michalak (-)           0,33

Stal Rzeszów                          Włókniarz Częstochowa
Stefan Kępa (10)           2,37       Wiktor Jastrzębski (9)     2,37
Florian Kapała (11)        2,37       Stanisław Rurarz (21)      1,93
Jan Kolber (20)            2,00       Bernard Kacperak (36)      1,32
Jan Malinowski (22)        1,88       Lech Zapart (40)           1,20
Adam Ciepiela (25)         1,72       Zygmunt Malinowski (45)    1,04
Marian Stawecki (54)       0,89       Lucjan Krupiński (47)      1,02
Stanisław Lalicki (57)     0,75       Henryk Barylski (61)       0,69
Marian Spychała (58)       0,75       Jerzy Łotocki (62)         0,68
Józef Batko (66)           0,53       Tadeusz Rak (-)            0,33
Marian Krajewski (-)       0,43       Zygmunt Gołębiowski (-)    0,00

Polonia Bydgoszcz                     Unia Tarnów
Henryk Glücklich (17)      2,05       Zygmunt Pytko (4)          2,48
Mieczysław Połukard (18)   2,02       Stanisław Chorabik (23)    1,84
Stanisław Witkowski (27)   1,69       Andrzej Tana¶ (30)         1,58
Rajmund ¦witała (28)       1,67       Zbigniew Flegel (31)       1,58
Stanisław Kasa (32)        1,50       Stanisław Pacura (41)      1,19
Andrzej Koselski (38)      1,28       Władysław Kamiński (56)    0,78
Norbert ¦witała (48)       1,00       Józef Ptak (60)            0,71
Benedykt Kosek (52)        0,94       Marian Curyło (63)         0,67
Jerzy Dobrzański (-)       1,00       Benedykt Bogdanowicz (-)   0,00

2 Liga

                 ¦WIĘ.   LESZ.   OPOLE   ZIEL.  ŁÓD¬.  TORUŃ  GNIE.  LUBL.  KROS.   PIŁA
¦WIĘTOCHŁOWICE   ** **   51-25   50-27   56-22  48-30  56-21  45-32  48-29  60-17   59-18
LESZNO           42-33   ** ** 40,5-35,5 
57-19  47-31  51-23  51-24  57-20  56-18   59-19
OPOLE            35-41   36-41   ** **   50-28  46-29  43-34  46-29  49-29  54-24   46-32
ZIELONA GÓRA     25-53   40-37   41-37   ** **  41-37  41-37  42-36  51-26  45-33   53-25
ŁÓD¬             34-44   24-52   40-38   50-28  ** **  40-37  48-30  57-21  51-27   42-36
TORUŃ            30-45   13-65   42-34   39-38  36-40  ** **  44-34  55-22  53-25   13-65
GNIEZNO          25-53   35-43   35-43   40-38  41-37  38-39  ** **  45-33  53-25   48-29
LUBLIN           35-43   27-51   38-39   41-37  55-23  45-33  47-30  ** **  44-33   48-30
KROSNO           39-37   32-46   41-37   36-41  40-38  39-39  36-42  46-32  ** ** 42,5-35,5
PIŁA             26-51 29,5-44,5 31-46   35-42  26-51  34-43  38-39  30-47  42-35   ** **

1 runda 2/4/67: Kolejarz-Stal (B.Grudziński-10,Bombik-8,Friedek-8,Skowron-8,Filip-5, Szczakiel-3,Kozubski-1 - Krzyżaniak-9(3,3,3),Rose-8,Ko¶cielak-7,Szuluk-5,B.Kowalski-2,S.Kowalski-2, Z±bik-1), Start-Karpaty (Odrzywolski-12,Majewicz-11,Kwarciński-9,Gajdziński-8,K.Grudziński-5,Karasiński-5, Ptaszyński-3 - Jakubowski-8,Owoc-8,G±sior-4,Hap-2,Waliszko-2,T.Szydło-1), Zgrzeblarki-Unia (Jaskulski-11, Z.Nowak-8,Sochacki-6,Ciorga-5,Mendyka-5,Kolman-4,Szymczak-1 - Waliński-10,J.Kowalski-9,Dobrucki-8, Kusiak-5,Z.J±der-5,), ¦l±sk-Polonia (P.Waloszek-12,Jarmuła-12,Jezirowski-7,Fołtyn-6,Dudek-5,Mucha-5 - Rutkowski-9,Bartoszkiewicz-3,Gólcz-2,Bogucki-2,I.Nowak-1), (20/8)Motor-Gwardia ((9)Mazur-12(3,3,3,3), (14)W.Kowalski-11(3,2,3,3),Jendrej-9,(11)Matjan-8(3,3,2,t),Perczyński-7,Bielecki-5,Gomułka-3 - Mirowski-8,Kupczyński-7,Sumiński-5,Gołofit-2, Pawlak-1),
2 runda 9/4/67:
Karpaty-Motor (Owoc-12,Jakubowski-11,G±sior-11,Waliszko-5,Hap-3,G±sowski-3, T.Szydło-1 - Mazur-10,Jendrej-10,W.Kowalski-7,Bielecki-4,Próchniak-1,Sędzia: Mioduszewski), Polonia-Gwardia (Rutkowski-12,Bogucki-6,Bartoszkiewicz-5,I.Nowak-2,Różewski-1 - Sumiński-11,Mirowski-9,Kupczyński-9,Strzelecki-6, Wróżyński-6,Gołofit-5,Pietraszewski-5, sędzia: Najwer), Stal-Zgrzeblarki (Rose-12,Z±bik-1,Ko¶cielak-8, B.Kowalski-2,Krzyżaniak-9,Szuluk-7 - Jaskulski-10,Z.Nowak-8,Ciorga-7,Mendyka-5,Sochacki-5,Kolman-3), Unia-Start (Dobrucki-10,Bentke-9,Waliński-9,J.Kowalski-9,Kusiak-8,Z.J±der-6 - Odrzywolski-7,Kwarciński-7,Majewicz-5, K.Grudziński-3,Karasiński-2), (8/4)¦l±sk-Kolejarz (P.Waloszek-12(3,3,3,3),W.Waloszek-10,Jarmuła-8 - Friedek-9(0,3,3,3),B.Grudziński-5,Bombik-4,Skowron-4,Filip-2,Kozubski-2,Szczakiel-1),
3 runda 16/4/67:
Zgrzeblarki-¦l±sk (Z.Nowak-6,Mendyka-6,Ciorga-5,Jaskulski-3,Kolman-2, Sochacki-2,Protasiewicz-1 - P.Waloszek-11,Mucha-11,W.Waloszek-10,Jarmuła-8,Brabański-7,Fołtyn-3,Jeziorowski-2), Motor-Unia (W.Kowalski-7,Mazur-6,Jendrej-5,Bielecki-5,Próchniak-2,Matjan-1,Perczyński-1 - Dobrucki-11, J.Kowalski-10), Gwardia-Karpaty (Mirowski-12(3,3,3,3),Kupczyński-12(3,3,3,3),Sumiński-10,Wróżyński-7,Gołofit-5, Pietraszewski-3,Strzelecki-2 - Owoc-11,Jakubowski-5,G±sior-4,Hap-4,Waliszko-2,T.Szydło-1), Start-Stal (Kwarciński-10,K.Grudziński-6,Majewicz-5,Karasiński-4,Odrzywolski-4,Gajdziński-3,Stroiński-1 - Ko¶cielak-11, Rose-9(3,3,d,3),Krzyżaniak-9,B.Kowalski-7,Z±bik-2,Szuluk-1,Grzelak-0), Kolejarz-Polonia (Friedek-11, B.Grudziński-9,Skowron-8,Filip-6,Kozubski-5,Bombik-5,Szczakiel-2,Hyla-0 - Rutkowski-15,Bogucki-7, Bartoszkiewicz-5,Gólcz-5,I.Nowak-0,Różecki-0,Wentland-0),
4 runda 23/4/67:
Start-¦l±sk (Odrzywolski-11,Kwarciński-8 - P.Waloszek-12,Mucha-11,W.Waloszek-10, Jarmuła-8,Fołtyn-5,E.Brabański-5,Jeziorowski-2), Unia-Gwardia (Bendke-11,J.Kowalski-9,Dobrucki-9,Waliński-8, Kusiak-7,Z.J±der-3 - Mirowski-11,Kupczyński-8,Sumiński-8,Gołofit-2,Strzelecki-2), Stal-Motor (Rose-12(3,3,3,3), Z±bik-5,Ko¶cielak-12(3,3,3,3),Grzelak-1,Szuluk-10,Krzyżaniak-9,B.Kowalski-6 - Próchniak-1,Mazur-9,Jendrej-2, Bielecki-8,W.Kowalski-2,Perczyński), Zgrzeblarki-Kolejarz (Sochacki-11,Mendyka-9,Jaskulski-7,Ciorga-6,Z.Nowak-6, Kolman-1,Protasiewicz-1 - Friedek-13,B.Grudziński-12,Skowron-5,Bombik-4,Filip-1,Kozubski-1,Szczakiel-1), (7/5)Karpaty-Polonia,
5 runda 14/5/67:
Unia-Zgrzeblarki, Karpaty-Start (G±sior-14,Owoc-9,Jakubowski-9,Hap-2, Waliszko-2 - Odrzywolski-11,Kwarciński-9,Majewicz-8,K.Grudziński-6,Karasiński-4,Gajdziński-4), Gwardia-Motor (Sumiński-12,Mirowski-11,Kupczyński-11 - W.Kowalski-6,Jendrej-5,Mazur-4,Matjan-2,Bielecki-2, Perczyński-1,Próchniak-1), Stal-Kolejarz (Rose-12(3,3,3,3),Krzyżaniak-11(3,3,3,2),B.Kowalski-9,Ko¶cielak-6, Z±bik-3,S.Kowalski-1 - Skowron-10,Friedek-6,Bombik-6,Hyla-4,Filip-4,Kozubski-3,Szczakiel-1), Polonia-¦l±sk,
6 runda 28/5/67:
Stal-Karpaty (Rose-12(3,3,3,3),Z±bik-2,Ko¶cielak-12(3,3,3,3),Krzyżaniak-10, B.Kowalski-5,Szuluk-10,S.Kowalski-1,Grzelak-1 - G±sior-8,Jakubowski-8,Owoc-6,Waliszko-2,Hap-1), Gwardia-¦l±sk 34-44 lub 36-42 (Sumiński-10,Kupczyński-9,Mirowski-8,Gołofit-4,Strzelecki-3,Zawistowski-1, Pietraszewski-1 - Mucha-12,P.Waloszek-9,W.Waloszek-8,Jeziorowski-5,E.Brabański-4,Jarmuła-3,Fołtyn-1), Polonia-Unia 29,5-44,5 lub 28-45, Kolejarz-Motor (Skowron-12,Friedek-12,Bombik-12,Filip-5,Kozubski-4, Szczakiel-3,K.¦witała-1 - W.Kowalski-10(2,2,2,2,2),Mazur-9,Jendrej-8,Z.Jankowski-1,Safian-1,Matjan-0, Próchniak-0), Zgrzeblarki-Start (Kolman-9,Jaskulski-9,Sochacki-7,Ciorga-6,Nowak-4,Mendyka-4,Protasiewicz-3 - Odrzywolski-11,Kwarciński-11,Majewicz-9),
7 runda 4/6/67:
Kolejarz-Gwardia 46-29 lub 49-28 (Skowron-11,Bombik-10,Friedek-9,Filip-9, Kozubski-4,Szczakiel-4,K.¦witała-1 - Kupczyński-13,Sumiński-5,Mirowski-5,Gołofit-4,T.Pawlak-1, Pietraszewski-0,Strzelecki-0,Zawistowski-0), Motor-Zgrzeblarki (Mazur-12,W.Kowalski-11,Jendrej-10,Perczyński-4, Gomułka-2,Safian-1,Matjan-1 - Sochacki-12,Z.Nowak-9,Mendyka-6,Kolman-5,Protasiewicz-2,Ciorga-2,Jaskulski-1), Karpaty-¦l±sk (Owoc-11,Jakubowski-9,G±sior-8,Hap-6,Waliszko-2,T.Szydło-2,Szmyd-1 - P.Waloszek-11,Mucha-9, E.Brabański-6,W.Waloszek-5,Jezierski-4,Fołtyn-2,Sędzia: Stępniak), Unia-Stal (J.Kowalski-12,Bentke-11,Waliński-9, Dobrucki-6,Kusiak-6,Z.J±der-5,Kapała-2 - Ko¶cielak-8,Krzyżaniak-6,Szuluk-3,Z±bik-3,B.Kowalski-2,Grzelak-1), Start-Polonia (Majewicz-11,K.Grudziński-10,Odrzywolski-9,Gajdziński-6,Kwarciński-6,Karasiński-5,Stroiński-1 - Rutkowski-9,Bogucki-6,Gólcz-5,I.Nowak-4,Bartoszkiewicz-3,Siodła-2),
8 runda 11/6/67:
(1/7)¦l±sk-Unia, Kolejarz-Karpaty (Friedek-12,Skowron-11,Kozubski-8, Szczakiel-7,Filip-7,Bombik-7,K.¦witała-2 - Jerzy Owoc-10,Jakubowski-7,G±sior-4,Hap-2,T.Szydło-1,J.Dudek-0, Gackowski-0), Start-Motor (Kwarciński-12,Odrzywolski-11,K.Grudziński-10,Karasiński-8,Stroiński-2,Kujawski-1, K±sowski-1 - Jendrej-10,Mazur-9,W.Kowalski-8,Perczyński-4,Safian-1,Gomułka-1,sędzia: Werner), Gwardia-Zgrzeblarki (Kupczyński-12(3,3,3,3),Sumiński-12(3,3,3,3),Mirowski-11,Pietraszewski-6,Strzelecki-6, Gołofit-3 - Kolman-9,Jaskulski-6,Sochacki-4,Z.Nowak-4,Ciorga-2,Protasiewicz-2,Szymczak-1), Polonia-Stal (Ko¶cielak-12(3,3,3,3),Z±bik-6,B.Kowalski-10,Grzelak-4,Bauta-11),
9 runda 18/6/67:
Stal-¦l±sk (Rose-15(3,3,3,3,3),Ko¶cielak-8,Krzyżaniak-5,Bauta-2 - P.Waloszek-10,Mucha-9,W.Waloszek-9,E.Barabański-6,Jarmuła-5,Fołtyn-3,Jeziorowski-3), Gwardia-Start (Mirowski-12,Kupczyński-11,Sumiński-10,Gołofit-8,Strzelecki-4,Pietraszewski-3 - Odrzywolski-10,Kwarciński-9, K.Grudziński-8,Karasiński-2,Stroiński-1), Motor-Polonia (Jendrej-12,W.Kowalski-12,Mazur-9(u,3,3,3),(13)Perczyński-7, Matjan-4,Safian-3,Gomułka-1 - Rutkowski-10,Siodła-9,I.Nowak-2,Jankowski-2,Wentland-1,Bogucki-1), Unia-Kolejarz (Z.J±der-9,Bentke-8,S.Kapała-8,Dobrucki-6,Kusiak-6,J.Kowalski-3.5 - Skowron-12,Friedek-11.5, Bombik-3,Kozubski-3,¦witała-3,Filip-2,Szczakiel-1), Karpaty-Zgrzeblarki (Jakubowski-12,G±sior-7,Owoc-6, Hap-6,Dudek-3,T.Szydło-2 - Sochacki-11,Jaskulski-8,Z.Nowak-8,Ciorga-7,Kolman-5,Protasiewicz-2),
10 runda 25/6/67:
Gwardia-Stal (Krzyżaniak-11,Ko¶cielak-10,Bauta-8,Szuluk-4,sędzia: Nadolna), Start-Kolejarz (Odrzywolski-13,K.Grudziński-9,Kwarcinski-8,Karasiński-3,K±sowski-2 - Friedek-12,Skowron-11, Bombik-9,Szczakiel-4,B.Grudziński-3,Kozubski-3,Filip-1), Unia-Karpaty, Zgrzeblarki-Polonia (Mendyka-12, Sochacki-11,Nowak-10,Kolman-8,Ciorga-6,Protasiewicz-4,Szymczak-2 - Siodła-8,Rutkowski-8,Gólcz-7), Motor-¦l±sk (Jendrej-11),
11 runda 2/7/67:
Motor-Karpaty (Jendrej-12,Mazur-12,Kowalski-7,Matjan-6 - J.Owoc-11), Zgrzeblarki-Stal (Ciorga-9,Nowak-8,Sochacki-8,Kolman-7,Mendyka-6,Protasiewicz-3 - Rose-15(3,3,3,3,3), Krzyżaniak-8,Szuluk-4,Z±bik-3,Bauta-3,Ko¶cielak-2,Kowalski-2), Start-Unia 35-43 lub 12-66, (1/7)Kolejarz-¦l±sk (B.Grudziński-8,Bombik-7,Friedek-6,Skowron-6,Szczakiel-4,Filip-3,Kozubski-1,K.¦witała-0 - Mucha-11,P.Waloszek-11,W.Waloszek-8,Jarmuła-4,Brabański-3,Fołtyn-2,Jeziorowski-2,Dudek-0), (25/5)Gwardia-Polonia 42-36 lub 45-33 lub 44-34,
12 runda 9/7/67:
¦l±sk-Zgrzeblarki (P.Waloszek-12,Mucha-11,Jarmuła-10,W.Waloszek-9, Brabański-6,Jeziorowski-4,Dudek-4 - Mendyka-7,Ciorga-7,Sochacki-4,Kolman-2,Protasiewicz-1,Szymczak-1), Unia-Motor, Karpaty-Gwardia, Stal-Start (Rose-12(3,3,3,3),Ko¶cielak-7,B.Kowalski-7,Bauta-7,Z±bik-6, Krzyżaniak-4,Grzelak-1 - Odrzywolski-11,K.Grudziński-10,Kwarciński-7), Polonia-Kolejarz 31-46 lub 28-43 (Rutkowski-13.5,J.Bartoszkiewicz-5,Gólcz-4.5,Bogucki-4,T.Jankowski-2,Onyszko-1,I.Nowak-1 - Skowron-11.5, Bombik-7,Filip-7,B.Grudziński-7,Friedek-6,Kozubski-4.5,¦witała-3),
13 runda 16/7/67:
¦l±sk-Start (Mucha-12,W.Waloszek-10,E.Brabański-9,Jeziorowski-6, Dudek-6,Płaszczyk-2 - B.Grudziński-12,Odrzywolski-10,Walicki-5,Kwarciński-3,Stroiński-1,Zawiński-1), (17/7)Gwardia-Unia, Motor-Stal ((12)W.Kowalski-11,Jendrej-9,(9)Mazur-7,5,(10)Matjan-6,5,(15)Gomułka-5,Perczyński-5, Safian-1 - Rose-15(3,3,3,3,3),kontuzja Z±bika w 3-biegu), (15/7)Kolejarz-Zgrzeblarki (Friedek-12,B.Grudziński-12,Skowron-12,Bombik-7, Filip-4,Hyla-2,Kozubski-1,K.¦witała-0 - Kolman-6,Mendyka-6,Jaskulski-6,Z.Nowak-5,Ciorga-3, Protasiewicz-1,Szymczak-1), Polonia-Karpaty 42-35 lub 46-32 lub 46-31,
14 runda 30/7/67:
Stal-Gwardia (Ko¶cielak-12,Krzyżaniak-10,Szuluk-7,B.Kowalski-6, S.Kowalski-1,Bauta-0 - Kupczyński-11,Mirowski-9,Sumiński-8,Gołofit-6,Pietraszewski-3,Zawistowski-2, Pawlak-1 kolejne biegi wygrywali:I-Kupczyński,II-Sumiński,III-Mirowski,IV-Kupczyński,V-Mirowski,VI-Ko¶cialak, VII-Krzyżaniak,VIII-Sumiński,IX-Mirowski,X-Krzyżaniak,XI-Kupczyński,XII-Ko¶cialak,XIII-B.Kowalski), Karpaty-Unia (Hap-7,Jakubowski-7,G±sior-6,Owoc-5,Gackowski-4,T.Szydło-2,Waliszko-1 - Waliński-12, Z.J±der-10,Kusiak-10,J.Kowalski-8,Dobrucki-5,Szymanowski-1,sędzia:T.Kuborek), Kolejarz-Start 46-29 lub 46-26 (Friedek-12, B.Grudziński-12,Bombik-8,Skowron-6,Filip-3,Hyla-3,Kozubski-2,K.¦witała-0 - Odrzywolski-13,K.Grudziński-7, Kwarciński-7,Waliński-1,Majewicz-1,Kujawski-0,Stroiński-0), Polonia-Zgrzeblarki (Jaskulski-13,Mendyka-9, Ciorga-8,Kolman-6,Nowak-5,Protasiewicz-1), ¦l±sk-Motor,
15 runda 6/8/67:
Karpaty-Stal (Jakubowski-10,Owoc-10,Hap-6,G±sior-6,Waliszko-4,Gackowski-1, T.Szydło-1,Szmyd-1 - Ko¶cielak-11,Krzyżaniak-11,B.Kowalski-9,S.Kowalski-3,Z±bik-3,Jankowski-2), Unia-Polonia 59-19 lub 59-16 (Z.J±der-12,Dobrucki-11,J.Kowslki-10,Kusiak-9,Bentke-8,Waliński-7,Kaczmarek-1,Szymanowski-1 - Gólcz-6,Rutkowski-4,Siodła-4,Bogucki-2,Bartoszkiewicz-2,I.Nowak-1), Start-Zgrzeblarki (Odrzywolski-12, Majewicz-9,Kwarciński-7,K.Grudziński-5,Waliński-3,L.Grudziński-2 - Jaskulski-10(w 5 biegach),Z.Nowak-9, Mendyka-9,Ciorga-7,Kolman-3), Motor-Kolejarz (Mazur-11,W.Kowalski-8,Matjan-6,Perczyński-4, Gomułka-4,Safian-3,Bielecki-2 - B.Grudziński-11,Skowron-8,Kozubski-6,Friedek-6,Bombik-4,Hyla-2,Filip-2), (mecz rozegrano w Łodzi) ¦l±sk-Gwardia (Sumiński-10,Kupczyński-9,Mirowski-5,Gołofit-3,Pietraszewski-3 - P.Waloszek-12,E.Brabański-9,W.Waloszek-8,Mucha-8,Jeziorowski-4,Jarmuła-2,Płaszczyk-2),
16 runda 13/8/67:
(3/9)Gwardia-Kolejarz (Kupczyński-10,Mirowski-10,Gołofit-9,Sumiński-6, Wróżyński-3,Strzelecki-1,Pietraszewski-1 - Friedek-9,Skowron-9,Bombik-7,B.Grudziński-6,Szczakiel-5,Hyla-1,¦witała-1), Zgrzeblarki-Motor (Z.Nowak-12,Mendyka-11,Jaskulski-11,Ciorga-8,Kolman-7,Szymczak-2 - Matjan-9,W.Kowalski-8, Perczyński-5,Bielecki-3,Gomułka-1), ¦l±sk-Karpaty (P.Waloszek-12,Mucha-12,W.Waloszek-12), (14/8)Stal-Unia mecz przerwany z powodu ulewy, nie został dokończony i po 8/10 GKŻ zweryfikował wynik jako walkower dla Unii 13-65, Polonia-Start 38-39 po weryfikacji bo na torze było 36-42,
17 runda 10/9/67:
Unia-¦l±sk (Dobrucki-11,Z.J±der-7,Kusiak-6,J.Kowalski-6,Waliński-5,Bentke-5, Kapała-2 - P.Waloszek-13,W.Waloszek-8,Płaszczyk-3,Mucha-3,Fołtyn-3,E.Brabański-3), Motor-Start ((10)Jendrej-12(3,3,3,3), Mazur-12(3,3,3,3),W.Kowalski-12(3,3,3,3),(9)Gomułka-6(?,?,2*,3),Matjan-3,Bielecki-2,Safian-0 - Odrzywolski-8,Kwarciński-8,K.Grudziński-6, Majewicz-5,Stroiński-2,Kujawski-1), Karpaty-Kolejarz (G±sior-10,Hap-9,Jakubowski-9,Owoc-8,T.Szydło-3, Gackowski-1,Szmyd-1 - Friedek-9,Grudziński-9,Hyla-5,Skowron-5,Szczakiel-4,Bombik-4,H.Szydło-1,sędzia: T.Buborek), Stal-Polonia (mecz nie został rozegrany i po 8/10 GKŻ zweryfikował wynik jako walkower dla Polonii 13-65), (17/9)Zgrzeblarki-Gwardia (Jaskulski-12,Ciorga-11,Mendyka-6,Kolman-6 - Sumiński-10,Mirowski-9, Kupczyński-ns bo startował w 1/2 IMP),
18 runda 24/9/67:
(15/9)¦l±sk-Stal (Szuluk-11,S.Kowalski-3,Krzyżaniak-3,Z±bik-2,A.Jankowski-2), Start-Gwardia, Polonia-Motor, Kolejarz-Unia (Friedek-11,Skowron-8,Bombik-5,B.Grudziński-5,Szczakiel-4, K.¦witała-2,Hyla-1,H.Szydło-0 - Z.J±der-11,Bentke-10,J.Kowalski-7,Kusiak-6,Szymanowski-2,Waliński-5, S.Kapała-0,W.Kaczmarek-0), Zgrzeblarki-Karpaty (Kolman-9,Mendyka-9,Ciorga-9,Jaskulski-6,Skoczylas-6, Protasiewicz-4,Szymczak-2 - Jakubowski-13,Owoc-9,Hap-7,Dudek-3,Lu¶nia-1,G±sior-0(u)),

Ostateczna kolejno¶ć drużyn w DM 2 Ligi 1967

1.  ¦LˇSK ¦WIĘTOCHŁOWICE     32   16  0   2   +361
2.  UNIA LESZNO              32   16  0   2   +355
3.  KOLEJARZ OPOLE           20   10  0   8   +96
4.  ZGRZEBLARKI ZIELONA GÓRA 20   10  0   8   -53
5.  GWARDIA ŁÓD¬             18   9   0   9   +9
6.  STAL TORUŃ               15   7   1   10  -124
7.  START GNIEZNO            14   7   0   11  -81
8.  MOTOR LUBLIN             14   7   0   11  -118
9.  KARPATY KROSNO           11   5   1   12  -217
10. POLONIA PIŁA             4    2   0   16  -228

¦l±sk ¦więtochłowice                  Unia Leszno
Paweł Waloszek (2)         2,82       Jerzy Kowalski (8)         2,40
Jan Mucha (3)              2,79       Kazimierz Bentke (9)       2,38
Wiktor Waloszek (5)        2,54       Zdzisław Dobrucki (10)     2,38
Józef Jarmuła (21)         2,14       Zdzisław Waliński (16)     2,17
Erwin Brabański (39)       1,72       Zbigniew J±der (28)        1,95
Krystian Fołtyn (45)       1,29       Jan Kusiak (31)            1,91
Lotar Dudek (50)           1,20       Stanisław Kapała (61)      0,93
Stanisław Płaszczyk (51)   1,19       Edmund Szymanowski (78)    0,44
Jan Jeziorowski (52)       1,17       Wojciech Kaczmarek (-)     1,00

Kolejarz Opole                        Zgrzeblarki Zielona Góra
Zygfryd Friedek (4)        2,77       Ludwik Jaskulski (25)      2,05
Stanisław Skowron (12)     2,30       Zenon Nowak (29)           1,95
Bogumił Grudziński (20)    2,14       Stanisław Sochacki (32)    1,90
Stanisław Bombik (33)      1,89       Henryk Ciorga (34)         1,88
Jerzy Szczakiel (48)       1,23       Mieczysław Mendyka (35)    1,83
Rudolf Filip (49)          1,21       Czesław Kolman (40)        1,48
Jan Kozubski (56)          1,08       Ryszard Skoczylas (42)     1,40
Joachim Hyla (60)          0,95       Paweł Protasiewicz (71)    0,69
Karol ¦witała (65)         0,82       Jerzy Szymczak (82)        0,36
Hubert Szydło (91)         0,25       Zbigniew Marcinkowski (-)  0,00
Stefan Warzecha (-)        1,00

Gwardia ŁódĽ                          Stal Toruń
Edward Kupczyński (11)     2,31       Marian Rose (1)            2,97
Paweł Mirowski (13)        2,23       Bogdan Krzyżaniak (26)     2,03
Włodzimierz Sumiński (17)  2,16       Janusz Ko¶cielak (27)      2,03
Stanisław Gołofit (41)     1,41       Bogdan Szuluk (37)         1,77
Eugeniusz Wróżyński (47)   1,26       Stanisław Bauta (43)       1,38
Jan Strzelecki (66)        0,83       Bogdan Kowalski (46)       1,27
Marian Pietraszewski (69)  0,74       Jan Z±bik (70)             0,74
Janusz Zawistowski (73)    0,60       Stanisław Kowalski (72)    0,69
Tadeusz Pawlak (89)        0,25       Marian Grzelak (81)        0,37
Kazimierz Pakulski (-)     1,00       Alfons Jankowski (-)       0,00

Start Gniezno                         Motor Lublin
Czesław Odrzywolski (6)    2,49       Andrzej Mazur (7)          2,40
Marian Kwarciński (18)     2,15       Andrzej Jendrej (19)       2,15
Leon Majewicz (23)         2,12       Wojciech Kowalski (24)     2,11
Kazimierz Grudziński (36)  1,82       Zygmunt Matjan (53)        1,15
Henryk Gajdziński (58)     1,00       Ryszard Bielecki (54)      1,14
Henryk Karasiński (62)     0,9l       Andrzej Perczyński (64)    0,86
Juliusz Ptaszyński (80)    0,40       Marian Gomułka (67)        0,79
Wincenty Stroiński (83)    0,34       Czesław Safian (74)        0,57
Zdzisław Kujawski (85)     0,33       Leszek Próchniak (92)      0,23
Jerzy K±sowski (88)        0,26       Zdzisław Jankowski (-)     0,50
Waldemar Zawiński (-)      0,33
Jerzy KniaĽ (-)            0,00
Andrzej Walicki (+14.8.1967) tor w Pile, mecz 13.8

Karpaty Krosno                        Polonia Piła
Jerzy Owoc (15)            2,20       Wiesław Rutkowski (14)     2,22
Emil Jakubowski (22)       2,12       Mieczysław Siodła (38)     1,76
Roman G±sior (30)          1,91       Henryk Gólcz (44)          1,35
Zdzisław Hap (55)          1,09       Jerzy Bartoszkiewicz (57)  1,02
Zdzisław Waliszko (63)     0,91       Jan Bogucki (59)           0,98
Aleksander Gackowski (75)  0,53       Idzi Nowak (68)            0,78
Jerzy Dudek (79)           0,43       Tadeusz Jankowski (76)     0,50
Tadeusz Szydło (86)        0,32       Czesław Onyszko (77)       0,48
Tadeusz Szmyd (87)         0,31       Czesław Hołowaniuk (84)    0,33
Jan Lu¶nia (90)            0,25       Franciszek Wentland (93)   0,20
Czesław Czajkowski (-)     0,50       ?.Różecki (-)              0,00
Jerzy Cetnar (-)           0,00


Polish Moto Federation Cup


Kolejno¶ć w grupach

         GRUPA 1 - 1 LIGA                      GRUPA 2 - 1 LIGA

1. Górnik Rybnik          148          1. Sparta Wrocław         124,5

2. Stal Gorzów Wlkp       86           2. Włókniarz Częstochowa  102,5
3. Wybrzeże Gdańsk        75           3. Unia Tarnów            95
4. Stal Rzeszów           74           4. Polonia Bydgoszcz      63


         GRUPA 3 - 2 LIGA                      GRUPA 4 - 2 LIGA

1. Unia Leszno            120          1. Stal Toruń             137,5

2. ¦l±sk ¦więtochłowice   114          2. Polonia Piła           92,5
3. Kolejarz Opole         103          3. Start Gniezno          90
4. Zgrzeblarki Zielona G. 44           4. Motor Lublin           61


Individual Polish Championship


23. Finał IMP - Rybnik 1/10/1967


1.     Zygmunt Pytko               Unia Tarnów
2.     Antoni Woryna               ROW Rybnik
3.     Zygfryd Friedek             Kolejarz Opole


Individual Junior Polish Championship


1. Finał MIMP - Bydgoszcz 30/9/1967


1.     Zbigniew J±der              Unia Leszno
2.     Zdzisław Dobrucki           Unia Leszno
3.     Bogdan Szuluk               Stal Toruń


Golden Helmet


7. Finał Złotego Kasku - Rzeszów 14/4, Rybnik 2/6, Częstochowa 9/6, Poznań 30/6,
Gdańsk 7/7 lub 14/7, Tarnów 28/7, Bydgoszcz 8/9, Ostrów Wlkp 28/9/1967


1.     Antoni Woryna               ROW Rybnik
2.     Henryk Glücklich            Polonia Bydgoszcz
3.     Andrzej Wyglenda            ROW Rybnik


Silver Helmet


2. Finał Srebrnego Kasku - Toruń 7/5, Lublin 25/5, Gdańsk 20/8, Opole 26/8, Tarnów 3/9/1967


1.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp
2.     Zygfryd Friedek             Kolejarz Opole
3.     Bogdan Szuluk               Stal Toruń


Tournaments


Memoriał Eugeniusza Nazimka i Stanisława Różańskiego - Rzeszów 14/4/1967


1.     Andrzej Wyglenda            ROW Rybnik
2.     Antoni Woryna               ROW Rybnik
3.     Zygmunt Pytko               Unia Tarnów

Trójmecz towarzyski o Puchar ZW LOK - ŁódĽ 30/4/1967
(Ľródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Gwardia ŁódĽ                                             31

(Gołofit-9)

2.     Wybrzeże Gdańsk                                          22

(M.Kaiser-11)

3.     Polonia Bydgoszcz                                        19

(R.¦witała)

Częstochowa 7/5/1967 testmecz międzynarodowy WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - TATRA KOPRIVNICE 50  -  28
(Ľródło informacji - Paweł Milicz)

(1)Dobroslav Prichystal 1(0,1,0), (2)Slany 10(1,3,3,1,2), (3)Duda 2(0,u,1,1), (4)Karasek 6(1,1,2,2), (5)Vojtik 6(1,3,2,u), (6)Kladiva 2(0,1,1,0), (7)Matula 1(0,1) -
(9)Kacperak 11+1(2*,3,3,3), (10)Krupiński 7+1(3,2,2*,w), (11)Jastrzębski 9(3,d,3,3), (12)Z.Malinowski 9+2(2*,2,3,2*), (13)Barylski 10+1(3,2,3,2*), (14)Łotocki 3+1(2*,w,d,1), (15)Gołębiowski 1(1*,u)
Zmiany: 2-XIII

"Puchar ¦l±ska" - ¦więtochłowice 31/5/1967


1.     Paweł Waloszek              ¦l±sk ¦więtochłowice (12 pkt.)
2.     Wiktor Waloszek             ¦l±sk ¦więtochłowice (10 pkt.)
3.     Antoni Woryna               ROW Rybnik (10 pkt.)

4.     Jan Mucha                   ¦l±sk ¦więtochłowice (9 pkt.)
5.     Andrzej Wyglenda            ROW Rybnik (8 pkt.)
6.     Joachim Maj                 ROW Rybnik (7 pkt.)

Lublin 6/7/1967 testmecz reprezentacji młodzieżowej DRUŻYNA "A" - DRUŻYNA "B" 39  -  38
(Ľródło informacji - Andrzej Korzybski)

DRUŻYNA "A": Chorabik(Tarnów)-9, Kasa(Bydgoszcz)-8, Lalicki(Rzeszów)-7, Zapart(Częstochowa)-6, Perczyński(Lublin)-5, Gomułka(Lublin)-3 -
DRUŻYNA "B": Krajewski(Rzeszów)-9, Łotocki(Częstochowa)-8, Masłowski(Rybnik)-6, Kaczmarek(Leszno)-3, Kosek(Bydgoszcz)-3, Brzeziński(Bydgoszcz)-1
zgrupowanie prowadził Włodzimierz Szwendrowski

Turniej Par z okazji 650-lecia miasta Lublina - Lublin 30/7/1967
(Ľródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     (1)Andrzej Jendrej(10),(2)Andrzej Mazur(10)   Motor Lublin           20 pkt.
2.     Zygmunt Matjan(8(3,3,2,0),Andrzej Perczyński(6) Motor Lublin         14 pkt.
3.     (5)Jan Mucha(6),(6)Stanisław Płaszczyk(3)     ¦l±sk ¦więtochłowice   9 pkt.

4-5.   Marian Krajewski(6),? Potoczny(1)             Stal Rzeszów           7 pkt.
       (9)Czesław Safian(3),(10)Ryszard Bielecki(4)  Motor Lublin           7 pkt.

Kolejno¶ci w biegach: I Jendrej/Mazur, 3-4, II Mucha,7-8,Płaszczyk, III Jendrej/Mazur,9-10,
IV Mucha,3-4,Płaszczyk, V 7/9/8/10, VI Jendrej/Mazur,Płaszczyk,Mucha(u), VII 3/7/4/8,
VIII Safian(?),Płaszczyk(?),Bielecki(u1),Mucha(ns), IX Jendrej/Mazur,7-8, X 9/3/10/4
Puchar Indywidualny: (bieg najlepszych zawodników)


       Zygmunt Matjan                                Motor Lublin

Testmecze międzypaństwowe   P O L S K A   -   N R D


Tarnów ?/?/1967                       44  -  34 (Unia-ADMV)
(Andrzej Tana¶-12, Stanisław Chorabik-11, Marian Curyło-9, Stanisław Pacura-6, Władysław Kamiński-3, Józef Ptak-3 - Gerhard Uhlenbrock-9, Hans J.Fritz-8, Jurgen Hehlert-5, Jochen Dinse-5, Bruno Bulan-4, J.Hetmank-2, Stefan Martens-1)

Krosno ?/?/1967                       40  -  38 (Karpaty-ADMV)
(Roman G±sior-12, Jerzy Owoc-11, Emil Jakubowski-10, Zdzisław Hap-4, Tadeusz Szydło-2, Zdzisław Waliszko-1 - Jochen Dinse-11, Bruno Bulan-7, Gerhard Uhlenbrock-6, Hans J.Fritz-5, Jurgen Hehlert-4, Stefan Martens-3, J.Hetmank-2)

¦więtochłowice 25/7/1967              27  -  50 (¦l±sk-ADMV)
Gniezno 18/7/1967                     37  -  38 (Start-ADMV)
(Czesław Odrzywolski-11, Andrzej Koselski-9, Marian Kwarciński-6, Kazimierz Grudziński-6, Henryk Glücklich-2 -
Jochen Dinse-12, Jurgen Hehlert-10)

Opole 27/7/1967                       47  -  30 (Kolejarz-ADMV)
(Bogumił Grudziński-10, Stanisław Bombik-10, Stanisław Skowron-10, Zygfryd Friedek-8, Rudolf Filip-4, Jan Kozubski-4, Joachim Hyla-0, Karol ¦witała-0 -
Jochen Dinse-9, Gerhard Uhlenbrock-6, Hans Joerg Fritz-6, J.Hetmank-4, Bruno Bulan-3, G.Firnis-1, Stefan Martens-1, Jurgen Hehlert-0)

Finał Europejski Indywidualnych Mistrzostw ¦wiata - Wrocław 27/8/1967


1.     Andrzej Wyglenda            Polska
2.     Andrzej Pogorzelski         Polska
3.     Igor Plechanov              ZSRR

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Lublin 1/9/1967
(Ľródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Stanisław Tkocz             ROW Rybnik (11+3 pkt.)
2.     Andrzej Mazur               Motor Lublin (11+2 pkt.)
3.     Wojciech Kowalski           Motor Lublin (11+1 pkt.)

4-6.   Zygmunt Matjan              Motor Lublin (7 pkt.)
       Waldemar Motyka             ROW Rybnik (7 pkt.)
       Barnabas Gyepes             Węgry (7 pkt.)
7.     Jan Mucha                   ¦l±sk ¦więtochłowice (6 pkt.)
8-10.  Ryszard Bielecki            Motor Lublin (4 pkt.)
       Paweł Waloszek              ¦l±sk ¦więtochłowice (4 pkt.)
       Bernard                     Węgry (4 pkt.)
11.    Andrzej Jendrej             Motor Lublin (3 pkt.)
12-13. Dojka                       Węgry (1 pkt.)
       Morstan                     Węgry (1 pkt.)
14.    Istron                      Węgry (0 pkt.)

17. Memoriał Alfreda Smoczyka - Leszno 3/9/1967


1.     Henryk Glücklich            Polonia Bydgoszcz
2.     Kazimierz Bentke            Unia Leszno
3.     Jan Kusiak                  Unia Leszno

Turniej Indywidualny - ¦więtochłowice 3/9/1967


1.     Paweł Waloszek              ¦l±sk ¦więtochłowice (12 pkt.)
2.     Wiktor Waloszek             ¦l±sk ¦więtochłowice (9 pkt.)
3.     Karol Peszke                ROW Rybnik (9 pkt.)

4.     Jan Mucha                   ¦l±sk ¦więtochłowice (8 pkt.)
5.     Czesław Odrzywolski         Start Gniezno (8 pkt.)

1. Memoriał Bronisława Idzikowskiego - Częstochowa 22/9/1967


1.     Zygmunt Pytko               Unia Tarnów
2.     Stanisław Rurarz            Włókniarz Częstochowa
3.     Antoni Woryna               ROW Rybnik

Toruń 24/9/1967 testmecz międzynarodowy STAL TORUŃ - MC GUSTROW         46 - 32
(Ľródło informacji - Andrzej Korzybski)

Marian Rose-12(3,3,3,3), Jan Z±bik-10, Bogdan Szuluk-9, Alfons Jankowski-4, Stanisław Kowalski-4, Bogdan Krzyżaniak-4, Bogdan Kowalski-3 -
Hans Joerg Fritz-12

Grudzi±dz 26/9/1967 testmecz międzynarodowy STAL TORUŃ - MC GUSTROW     45 - 33
(Ľródło informacji - Andrzej Korzybski)

Marian Rose-11, Bogdan Szuluk-11 -
Hans Joerg Fritz-7, Tetzlaff-7

¦więtochłowice 1/10/1967 testmecz ¦LˇSK ¦WIĘTOCHŁOWICE - ROW RYBNIK     40 - 38
(Ľródło informacji - Andrzej Korzybski)

6. "Puchar I Sekretarza KM PZPR" - Toruń 7/10/1967
(Ľródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Marian Rose                 Stal Toruń (12 pkt.)
2.     Jan Tkocz                   Wybrzeże Gdańsk (11 pkt.)
3.     Wiesław Rutkowski           Polonia Piła

4.     Rajmund ¦witała             Polonia Bydgoszcz
5.     Bogdan Krzyżaniak           Stal Toruń
6.     Czesław Odrzywolski         Start Gniezno
7.     Marian Kwarciński           Start Gniezno

"Puchar I Sekretarza KM PZPR" - Grudzi±dz 8/10/1967
(Ľródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Rajmund ¦witała             Polonia Bydgoszcz (12 pkt.)
2.     Marian Rose                 Stal Toruń (11 pkt.)
3.     ?                           ?

"Puchar Bałtyku" - Gdańsk 8/10/1967


1.     Zbigniew Podlecki           Wybrzeże Gdańsk (13 pkt.)
2.     Andrzej Wyglenda            ROW Rybnik
3.     Henryk Żyto                 Wybrzeże Gdańsk

4.     Andrzej Pogorzelski         Stal Gorzów Wlkp (10 pkt.)
5.     Jerzy Padewski              Stal Gorzów Wlkp (10 pkt.)
6.     Stanisław Tkocz             ROW Rybnik (10 pkt.)
7.     Stanisław Kaiser            Wybrzeże Gdańsk
8.     Bogdan Berliński            Wybrzeże Gdańsk

Lublin 8/10/1967 testmecz MOTOR LUBLIN - STAL RZESZÓW                   37,5 - 40,5
(Ľródło informacji - Andrzej Korzybski)

(9)Andrzej Mazur-12(3,3,3,3), Wojciech Kowalski-8(3,3,2,u), (11)Andrzej Jendrej-6.5(?,?,?,ust), (13)Zygmunt Matjan-6(?,?,?,3), (14)Marian Gomułka-3(?,?,?,1), Henryk Barylski-1, Ryszard Bielecki-1 -
(1)Stefan Kępa-11(2,3,3,3), Adam Ciepiela-10, (5)Jan Malinowski-8.5(?,?,?,2*), Marian Stawecki-5, Florian Kapała-3, Marian Krajewski-1, Józef Batko-0, Stanisław Lalicki-0

Testmecze międzypaństwowe   P O L S K A   -   C S R S


Lublin 1/10/1967                       51  -  27 (Motor-CSRS)
((9)Wojciech Kowalski-3(?,3,?,?), (10)Andrzej Mazur-10, (11)Andrzej Jendrej-7, (12)Stefan Kępa-11, (13)Marian Rose-10(2,?,?,?), (14)Adam Ciepiela-8, (15)Bogdan Szuluk-2, (16)Matjan-? - (1)Antonin Kasper-3, (2)Vaclav Verner-?, (3)Lubos Tomicek-?, (4)Jaroslav Volf-6(2,2), (5)Miroslav Verner-6(3,?,?,?), (6)Frantisek Ledecky-4, (7)Stanislav Kubicek-0, (8)Jan Holub-4, sędzia - Witek)

Opole 5/10/1967                       49  -  28 (¦l±sk-CSRS)
(Jan Mucha-11, Zygfryd Friedek-10, Paweł Waloszek-9, Bogumił Grudziński-7, Konstanty Pociejkowicz-6, Stanisław Skowron-4, Stanisław Bombik-2 - Jan Holub-8, Frantisek Ledecky-7, Antonin Kasper-6, Lubos Tomicek-4, Josef Brecha-3, Stanislav Kubicek-0)

Leszno 8/10/1967                      45  -  33 lub 44  -  34
(Henryk Glücklich-9, Kazimierz Bentke-9, Zdzisław Dobrucki-8, Jerzy Kowalski-7, Zygfryd Friedek-5 lub 6, Zbigniew J±der-5 lub 3, Stanisław Skowron-2 lub Stanisław Sochacki-2, Jan Kusiak-ns - Lubos Tomicek-8, Jan Holub-7, Frantisek Ledecky-7, Antonin Kasper-5, Miroslav Verner-3, Stanislav Kubicek-0 lub 3, Jaroslav Volf-3 lub 1, Josef Brecha-0)

Poznań 9/10/1967                      49  -  29 (Wielkopolska-Praga)
(Andrzej Pogorzelski-12, Henryk Glücklich-11, Adolf Słaboń-10, Konstanty Pociejkowicz-7, Zygmunt Antos-3, Stanisław Kasa-3, Jerzy Padewski-2 - Lubos Tomicek-10, Jan Holub-6, Miroslav Verner-5, Antonin Kasper-3, Jaroslav Volf-3, Frantisek Ledecky-1, Stanislav Kubicek-1, Josef Brecha-0)

Gniezno 10?/10/1967                   30  -  48
(Henryk Glücklich-13, Marian Kwarciński-7, Andrzej Pogorzelski-5, Jerzy Padewski-4, Czesław Odrzywolski-1 - Lubos Tomicek-11, Jan Holub-10, Jaroslav Volf-7)

Ostrów Wlkp ?/10/1967                 40  -  37
Tarnów 15/10/1967                     41  -  37
(Zygmunt Pytko-12, Jan Malinowski-9, Andrzej Tana¶-9, Stanisław Chorabik-8, Bogdan Szuluk-2, Józef Ptak-2 - Antonin Kasper-9, Lubos Tomicek-9, Jan Holub-5, Miroslav Verner-5, Stanislav Kubicek-5, Jaroslav Volf-3, Josef Brecha-1)

Lublin ?/10/1967                      51  -  27
(Stafan Kępa-11, Andrzej Mazur-10, Marian Rose-10, Adam Ciepiela-8, Andrzej Jendrej-7, Wiesław Kowalski-3, Bogdan Szuluk-2 - Jaroslav Volf-6, Miroslav Verner-5, Lubos Tomicek-4, Jan Holub-4, Frantisek Ledecky-4, Antonin Kasper-3, Stanislav Kubicek-0)

Testmecze międzypaństwowe   P O L S K A   -   Z S R R


Gorzów Wlkp 15/10/1967                40  -  25
Częstochowa 17/10/1967                40  -  38 lub 42  -  36
Opole 19/10/1967                      44  -  33
Wrocław 21/10/1967                    39  -  39
Leszno 22/10/1967                     39  -  38 lub 41  -  37
Częstochowa 23/10/1967                42  -  36
Lublin 25/10/1967                     48  -  30

7. "Puchar ROW" - Rybnik 15/10/1967


1.     Antoni Woryna               ROW Rybnik
2.     Jan Mucha                   ¦l±sk ¦więtochłowice
3.     Zygfryd Friedek             Kolejarz Opole

10. Memoriał Zbigniewa Raniszewskiego - Bydgoszcz 17/10/1967


1.     Henryk Glücklich            Polonia Bydgoszcz
2.     Marian Rose                 Stal Toruń
3.     Bernt Persson               Szwecja

6. Międzynarodowy Turniej Indywidualny "O Puchar ZM TPP-R" - ¦więtochłowice 17 lub 18/10/1967


1.     Paweł Waloszek              ¦l±sk ¦więtochłowice
2.     Jan Mucha                   ¦l±sk ¦więtochłowice
3.     Viktor Trofimov             ZSRR

Testmecze międzypaństwowe   P O L S K A   -   S Z W E C J A


ŁódĽ 19/10/1967                       40  -  38
(Henryk Glücklich-9,Edward Kupczyński-8,Marian Rose-7,Zdzisław Dobrucki-6,Benedykt Kosek-6, Stanisław Kasa-2,Zbigniew J±der-2 - Ove Fundin-12(3,3,3,3),Bengt Larsson-6,Hans Holmqvist-6, Bengt Jansson-4,Conny Samuelsson-4,Bernt Persson-3,Christer Lofqvist-3,Lars Eriksson-ns)

Grudzi±dz 23/10/1967                  26  -  52

Lublin 19/10/1967 testmecz MOTOR LUBLIN - UNIA TARNÓW                   46 - 32
(Ľródło informacji - Andrzej Korzybski)

(9)Andrzej Mazur-12(3,3,3,3), Wojciech Kowalski-10, (13)Zygmunt Matjan-8(3,?,?,?), (14)Andrzej Pogorzelski-8(2*,?,?,?), Andrzej Jendrej-6, Ryszard Bielecki-1, Czesław Safian-1, Marian Gomułka-0 -
(1)Zugmunt Pytko-11(2,?,?,?,?), Jerzy Padewski-9, (5)Stanisław Chorabik-6(1,?,?,?), Marian Curyło-3, Andrzej Tana¶-2, Józef Ptak-1, Władysław Kamiński-0

9. "Srebrna Ostroga IKP" - Toruń 22/10/1967


1.     Bernt Persson               Szwecja
2.     Hans Holmqvist              Szwecja
3.     Marian Rose                 Stal Toruń

"Puchar Przewodnicz±cego MRN" - Opole 22/10/1967


1.     Stanisław Tkocz             ROW Rybnik (12 pkt.)
2.     Zygmunt Pytko               Unia Tarnów (11 pkt.)
3.     Paweł Waloszek              ¦l±sk ¦więtochłowice (9 pkt.)

4.     Antoni Woryna               ROW Rybnik (9 pkt.)
5.     Jan Mucha                   ¦l±sk ¦więtochłowice (7 pkt.)
6.     Konstanty Pociejkowicz      Sparta Wrocław (7 pkt.)
7.     Wiktor Waloszek             ¦l±sk ¦więtochłowice (6 pkt.)
8.     Stanisław Skowron           Kolejarz Opole (5 pkt.)
9.     Joachim Maj                 ROW Rybnik (4 pkt.)
10.    Jerzy Szczakiel             Kolejarz Opole (3 pkt.)
11.    Bogumił Grudziński          Kolejarz Opole (3 pkt.)
12.    Stanisław Bombik            Kolejarz Opole (1 pkt.)
13.    Joachim Hyla                Kolejarz Opole (0 pkt.)

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Gdańsk 23/10/1967
(Ľródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Bernt Persson               Szwecja (nr.st.3 - 12(3,3,3,3) pkt.)
2.     Henryk Glücklich            Polonia Bydgoszcz (nr.st.4 - 9 pkt.)
3.     Zbigniew Podlecki           Wybrzeże Gdańsk (nr.st.1 - 9 pkt.)

4.     Bengt Larsson               Szwecja (nr.st.5 - 9 pkt.)
5.     Bengt Jansson               Szwecja (nr.st.11 - 7 pkt.)
6.     Jerzy Trzeszkowski          Sparta Wrocław (nr.st.8 - 6 pkt.)
7.     Henryk Żyto                 Wybrzeże Gdańsk (nr.st.10 - 5 pkt.)
8.     Hans Holmqvist              Szwecja (nr.st.7 - 5 pkt.)
9.     Christer Lofqvist           Szwecja (nr.st.13 - 4 pkt.)
10.    Torbjorn Harrysson          Szwecja (nr.st.2 - 4 pkt.)
11.    Jan Tkocz                   Wybrzeże Gdańsk (nr.st.9 - 4 pkt.)
12.    Conny Samuelsson            Szwecja (nr.st.12 - 3 pkt.)
13.    Stanisław Kaiser            Wybrzeże Gdańsk (nr.st.6 - 1 pkt.)

Częstochowa 29/10/1967 testmecz WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - ROW RYBNIK      34 - 44
(Ľródło informacji - Andrzej Korzybski i Paweł Milicz)

(1)Woryna 15(3,3,3,3,3), (2)Masłowski 4+1(d,1,2*,1), (3)S.Tkocz 9(1,2,3,3), (4)Norek 2+1(0,1*,1), (5)J.Maj 9+2(3,2*,2,2*), (6)Zawadzki 1+1(0,-,1*), (7)Peszke 4(0,3,0,1) -
(9)Rurarz 10(2,3,3,2), (10)Zapart 3+1(1,2*,0), (11)Jastrzębski 6(3,1,2), (12)Łotocki 2+1(2*,0,0,0), (13)Kacperak 4+1(2,1,1*), (14)Z.Malinowski 3+1(1*,0,2), (15)Krupiński 6(3,2,1), (16)Rak 0(0,d,0)
Zmiany: 1-V 7-XII,XIII 15-XIII 16-IX,XII,XIII

Mistrzostwa Okręgu Bydgoskiego - Grudzi±dz 12/11/1967
(Ľródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Marian Rose                 Stal Toruń (11 pkt.)
2.     Henryk Glücklich            Polonia Bydgoszcz (10 pkt.)
3.     Rajmund ¦witała             Polonia Bydgoszcz

4.     Stanisław Witkowski         Polonia Bydgoszcz
5.     Stanisław Kasa              Polonia Bydgoszcz
6.     Jerzy Dobrzański            Polonia Bydgoszcz
7.     Bogdan Kowalski             Stal Toruń
8.     Alfons Jankowski            Stal Toruń
9.     Jan Z±bik                   Stal Toruń
10.    Norbert ¦witała             Polonia Bydgoszcz
11.    ? Brzeziński                Polonia Bydgoszcz


1966     INDEX     1968