DMP DM2L PPZMot IMP MIMP Złoty Kask Srebrny Kask Turnieje


W tym roku odeszli do wieczności...

Jerzy Bildziukiewicz
(ur.??-?-19?? zm.29-8-1971) - wypadek na torze w Bydgoszczy


Team Championship


1 Liga

                 BYDG.   GORZ.  RYBN.  ŚWIĘ.  OPOLE  WROC.  GDAŃ.  TARN.
BYDGOSZCZ        ** **   
46-32  43-34  48-30  45-33  27-20  47-29  56-22
GORZÓW WLKP      
42-34   ** **  45-33  46-32  47-31  48-30  44-34  51-26
RYBNIK           54-24   
43-35  ** **  47-31  44-34  47-30  53-25  49-28
ŚWIĘTOCHŁOWICE 
38,5-38,5 40-36  42-36  ** **  41-37  53-23  43-35  47-30
OPOLE            43-35   
40-36  24-18  42-36  ** **  47-30  52-26  56-21
WROCŁAW          
54-24   45-32  41-37  42-36  45-33  ** **  51-27  57-21
GDAŃSK           
37-41   31-47  41-36  40-38  38-36  41-36  ** **  46-31
TARNÓW           
38-40   33-45  21-57  36-42  41-36  40-38  48-30  ** **

1 runda 4/4/71: ROW-Stal, Wybrzeże-Unia (Podlecki-10,Żyto-10,Marsz-8,J.Tkocz-8, S.Kowalski-4,Gągolewicz-3,Sulewski-3 - Pytko-14,Chorabik-7,Pacura-4,Flegel-3,Tanaś-2,Wardzała-1), Sparta-Śląsk, Kolejarz-Polonia (Skowron-10,Szczakiel-10,Bombik-7, Golec-5,Libor-4,Kozubski-4,Stach-2,Hyla-1 - Kasa-14,Glücklich-10,Kosek-5,Zaranek-4,R.Świtała-1,Koselski-1)
2 runda 25/4/71:
Polonia-ROW, (24/4)Śląsk-Wybrzeże, Unia-Sparta (Pytko-11,Chorabik-10,Wardzała-7, Tanaś-5,Madej-3,Pacura-2,Kolman-2 - Bruzda-11,Pociejkowicz-11,Trzeszkowski-8,Chudzikowski-3,Nowak-3,Antos-2), Stal-Kolejarz
tabela po 2-rundzie: 1.Gorzów Wlkp 2 +8, 2.Gdańsk 2 +7, 3.Wrocław 2 +4, 4.Świętochłowice 2 +2,
5.Bydgoszcz 2 +0, 6.Rybnik 2 +0, 7.Opole 2 -8, 8.Tarnów 2 -13

3 runda 1/5/71:
Sparta-Polonia, Wybrzeże-Stal, ROW-Unia (Wyglenda-12,Gryt-11,Woryna-7,A.Tkocz-7 - Chorabik-11,Kolman-7,Wardzała-4), Kolejarz-Śląsk
4 runda 2/5/71:
Polonia-Wybrzeże, Stal-Sparta, Unia-Kolejarz, (30/7)Śląsk-ROW (P.Waloszek-12,Jarmuła-9,Brabański-9, Mucha-8,Bury-2,Jeziorowski-1 - Gryt-9,Wyglenda-8,A.Tkocz-8,S.Tkocz-4,Fojcik-3,Woryna-3,Masłowski-1)
tabela po 4-rundzie: 1.Gorzów Wlkp 6 +42, 2.Rybnik 4 +21, 3.Wrocław 4 +21, 4.Opole 4 -7,
5.Bydgoszcz 4 -12, 6.Tarnów 4 -21, 7.Świętochłowice 2 -4, 8.Gdańsk 2 -27

5 runda 10/6/71 (Boże Ciało):
Polonia-Stal, ROW-Kolejarz, Śląsk-Unia, (22/8)Wybrzeże-Sparta
tabela po 5-rundzie: 1.Rybnik 6 +31, 2.Gorzów Wlkp 6 +28, 3.Bydgoszcz 6 +2, 4.Wrocław 4 +21,
5.Świętochłowice 4 +13, 6.Opole 4 -17, 7.Tarnów 4 -46, 8.Gdańsk 2 -27

6 runda 13/6/71:
Stal-Śląsk, Unia-Polonia, Sparta-ROW, Kolejarz-Wybrzeże (Szczakiel-12,Skowron-8,Hyla-7,Friedek-6, Golec-6,Kozubski-6,Stach-5,Grudziński-2 - Żyto-10,Podlecki-8,Gągolewicz-2,J.Tkocz-2,Zieliński-2,Ślaz-2)
tabela po 6-rundzie: 1.Gorzów Wlkp 8 +42, 2.Bydgoszcz 8 +4, 3.Rybnik 6 +27, 4.Wrocław 6 +25,
5.Opole 6 +9, 6.Świętochłowice 4 -1, 7.Tarnów 4 -48, 8.Gdańsk 2 -53

7 runda 20/6/71:
Polonia-Śląsk (Glücklich,Kasa), Wybrzeże-ROW, (21/6)Unia-Stal (Pytko-8,Chorabik-7,Pacura-6, Wardzała-4,Kolman-3,Flegel-3,Duda-2 - 1-Jancarz-12(3,3,3,3),3-Plech-11(3,3,2*,3),4-Padewski-9(3,2,3,1), 5-Dziatkowiak-8(2,2,2,2*),Fabiszewski-2(1,1,0),Nowak-2(0,1,1),Woźniak-1(1,0,d,0),Jóźwiak-ns), Kolejarz-Sparta (Friedek-11,Szczakiel-10 - Trzeszkowski-10)
tabela po 7-rundzie: 1.Gorzów Wlkp 10 +54, 2.Bydgoszcz 10 +22, 3.Opole 8 +26, 4.Rybnik 6 +21,
5.Wrocław 6 +3, 6.Świętochłowice 4 -19, 7.Gdańsk 4 -48, 8.Tarnów 4 -60

8 runda 4/7/71:
(5/7 lub 6/7)Śląsk-Polonia (4/7 przerwany przy stanie 11-6 z powodu opadów deszczu), ROW-Wybrzeże, Stal-Unia, Sparta-Kolejarz
tabela po 8-rundzie: 1.Gorzów Wlkp 12 +79, 2.Bydgoszcz 10 +22, 3.Rybnik 8 +49, 4.Wrocław 8 +15,
5.Opole 8 +14, 6.Świętochłowice 4 -19, 7.Gdańsk 4 -76, 8.Tarnów 4 -85

9 runda 18/7/71:
Śląsk-Stal, Polonia-Unia, ROW-Sparta, Wybrzeże-Kolejarz
tabela po 9-rundzie: 1.Bydgoszcz 13 +57, 2.Gorzów Wlkp 12 +75, 3.Rybnik 10 +66, 4.Opole 8 +12,
5.Wrocław 8 -2, 6.Świętochłowice 7 -15, 7.Gdańsk 6 -74, 8.Tarnów 4 -119

10 runda 1/8/71:
Stal-Polonia, Kolejarz-ROW (1/8 przerwany przy stanie 24-18 z powodu opadów deszczu), Unia-Śląsk (Pytko-10,Chorabik-9,Flegel-7,Madej-5,Pacura-3,Tanaś-2 - Mucha-12,P.Waloszek-11, Płaszczyk-6,Brabański-6,W.Waloszek-4,Bury-2,Wieczorek-1), Sparta-Wybrzeże
tabela po 10-rundzie: 1.Gorzów Wlkp 14 +84, 2.Bydgoszcz 13 +48, 3.Świętochłowice 11 -3, 4.Rybnik 10 +60,
5.Wrocław 10 +22, 6.Opole 8 +12, 7.Gdańsk 6 -98, 8.Tarnów 4 -125

11 runda 8/8/71:
Wybrzeże-Polonia, Sparta-Stal, Kolejarz-Unia, (7/8)ROW-Śląsk
tabela po 11-rundzie: 1.Bydgoszcz 15 +52, 2.Gorzów Wlkp 14 +71, 3.Rybnik 12 +70, 4.Opole 12 +53,
5.Wrocław 12 +35, 6.Świętochłowice 11 -19, 7.Gdańsk 6 -102, 8.Tarnów 4 -160

12 runda 29/8/71:
Polonia-Sparta, Stal-Wybrzeże, Unia-ROW (Pytko-6,Chorabik-4,Tanaś-4,Wardzała-3, Pacura-3,Flegel-1 - Wyglenda-12,Woryna-11,Gryt-10,A.Tkocz-8,S.Tkocz-8,Wilim-6,Masłowski-2), Śląsk-Kolejarz (P.Waloszek-12,Mucha-12,Jarmuła-10,Jeziorowski-2,Bury-2,Płaszczyk-2,Brabański-1 - Szczakiel-9,Golec-8,Friedek-7, Hyla-4,Libor-3,Kozubski-2,Stach-2,Skowron-2)
tabela po 12-rundzie: 1.Gorzów Wlkp 16 +81, 2.Bydgoszcz 15 +52, 3.Rybnik 14 +106, 4.Świętochłowice 13 -15,
5.Opole 12 +49, 6.Wrocław 12 +30, 7.Gdańsk 8 -97, 8.Tarnów 4 -196

13 runda 5/9/71:
ROW-Polonia (Gryt-11,Wyglenda-11,Woryna-9 - Glücklich-11,Zaranek-6,Koselski-5), Wybrzeże-Śląsk (J.Tkocz-9,Podlecki-7,Zieliński-5,Żyto-5,Marsz-5,Berdyś-3,Ślaz-3,Gągolewicz-3 - P.Waloszek-10, Mucha-9,Brabański-7,Jarmuła-6,Bury-5,Jeziorowski-1), Sparta-Unia, (3/9)Kolejarz-Stal
tabela po 13-rundzie: 1.Bydgoszcz 17 +29, 2.Rybnik 16 +136, 3.Gorzów Wlkp 16 +78, 4.Wrocław 14 +59,
5.Opole 14 +43, 6.Świętochłowice 13 -17, 7.Gdańsk 10 -106, 8.Tarnów 4 -222

14 runda 19/9/71:
(28/9)Stal-ROW, Unia-Wybrzeże, Śląsk-Sparta (P.Waloszek-12,Mucha-12,Brabański-9, Jarmuła-6,Jeziorowski-5,Wieczorek-4,Bury-4,Płaszczyk-1 - Trzeszkowski-8,Bruzda-7,Nowak-3,Chudzikowski-2, Słowiński-2,Słaboń-1), Polonia-Kolejarz (Glücklich-12,Zaranek-10,Koselski-8,R.Świtała-7,Malinowski-1,Michaliszyn-1, Brzeziński-1 - Szczakiel-10,Hyla-7,Golec-6,Friedek-5,Skowron-3,Libor-1,Kozubski-1)

Ostateczna kolejność drużyn w DMP 1971

1.  POLONIA BYDGOSZCZ       19   9   1   4   +42
2.  STAL GORZÓW WLKP        18   9   0   5   +88
3.  ROW RYBNIK              16   8   0   6   +124

4.  ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE    15   7   1   6   +13
5.  KOLEJARZ OPOLE          14   7   0   7   +41
6.  SPARTA WROCŁAW          14   7   0   7   +29
--------------------------------------------------
7.  WYBRZEŻE GDAŃSK         10   5   0   9   -123
8.  UNIA TARNÓW             6    3   0   11  -214

Baraż o prawo startu w 1 Lidze w sezonie 1972

10/10/71  CZĘSTOCHOWA - GDAŃSK       
47-28
17/10/71  GDAŃSK - CZĘSTOCHOWA       
47-30

Polonia Bydgoszcz                     Stal Gorzów Wlkp
Henryk Glücklich (1)       2,68       Edward Jancarz (2)         2,65
Stanisław Kasa (12)        2,30       Andrzej Pogorzelski (3)    2,64
Andrzej Koselski (23)      1,88       Jerzy Padewski (18)        2,04
Marian Zaranek (30)        1,60       Zenon Plech (19)           2,00
Rajmund Świtała (39)       1,33       Ryszard Dziatkowiak (22)   1,89
Benedykt Kosek (45)        1,25       Wojciech Jurasz (41)       1,33
Zbigniew Malinowski (50)   1,17       Bogusław Nowak (42)        1,30
Bogumił Brzeziński (72)    0,60       Edmund Migoś (46)          1,25
Marian Michaliszyn (80)    0,36       Ryszard Fabiszewski (64)   0,89
Stanisław Witkowski (93)   0,00       Mieczysław Woźniak (73)    0,60
                                      Roman Jóźwiak (78)         0,45
Jerzy Bildziukiewicz (??)  1,00 (+29.8.1971) tor w Bydgoszczy

ROW Rybnik                            Śląsk Świętochłowice
Andrzej Wyglenda (5)       2,55       Jan Mucha (4)              2,59
Jerzy Gryt (10)            2,30       Paweł Waloszek (6)         2,52
Antoni Woryna (14)         2,23       Józef Jarmuła (11)         2,30
Antoni Fojcik (16)         2,13       Wiktor Waloszek (20)       2,00
Andrzej Tkocz (32)         1,50       Erwin Brabański (37)       1,38
Stanisław Tkocz (35)       1,44       Stanisław Płaszczyk (53)   1,09
Antoni Masłowski (36)      1,40       Jan Jeziorowski (62)       1,38
Jerzy Wilim (54)           1,08       Kazimierz Bury (63)        0,83
Bronisław Reihold (65)     0,86       Andrzej Nawrocki (71)      0,63
Karol Peszke (70)          0,67       Antoni Wieczorek (77)      0,50
Jan Koczy (82)             0,20       Paweł Adam (79)            0,43
Piotr Pyszny (85)          1,50
Bolesław Fizia (90)        0,00

Kolejarz Opole                        Sparta Wrocław
Jerzy Szczakiel (7)        2,50       Jerzy Trzeszkowski (8)     2,33
Zygfryd Friedek (13)       2,26       Piotr Bruzda (21)          1,95
Stanisław Bombik (25)      1,77       Stanisław Nowak (24)       1,84
Stanisław Skowron (27)     1,69       Bohdan Jaroszewicz (29)    1,61
Henryk Golec (33)          1,48       Konstanty Pociejkowicz (31)1,60
Jan Kozubski (34)          1,44       Zygmunt Słowiński (43)     1,27
Joachim Hyla (48)          1,19       Jan Chudzikowski (56)      1,06
Konrad Libor (58)          1,05       Zygmunt Antos (61)         1,00
Franciszek Stach (60)      1,00       Adolf Słaboń (63)          0,97
Bogumił Grudziński (84)    2,00       Krzysztof Kałuża (83)      2,00
Janusz Gos (91)            0,00       Zygfryd Kostka (87)        1,00
Hubert Polok (92)          0,00       Jan Michalak (?)           ?,??

Wybrzeże Gdańsk                       Unia Tarnów
Henryk Żyto (15)           2,15       Zygmunt Pytko (9)          2,30
Zbigniew Podlecki (17)     2,04       Stanisław Chorabik (26)    1,70
Jan Tkocz (28)             1,66       Czesław Kolman (40)        1,33
Leszek Marsz (38)          1,34       Marian Wardzała (47)       1,22
Roman Zieliński (44)       1,26       Stanisław Pacura (51)      1,11
Stanisław Kowalski (49)    1,17       Andrzej Tanaś (52)         1,11
Zbigniew Berdyś (55)       1,06       Zbigniew Flegel (59)       1,03
Jan Gągolewicz (57)        1,05       Edmund Madej (67)          0,77
Jan Sulewski (69)          0,75       Kazimierz Duda (68)        0,75
Bolesław Ślaz (74)         0,60       Stanisław Bartnik (75)     0,57
Bogdan Berliński (76)      0,57       Wojciech Baran (81)        0,20
Leszek Papakul (86)        1,00
Janusz Maraszek (88)       0,00
Zbigniew Dunajski (89)     0,00
Krzysztof Siudek (94)      0,00
Janusz Włoch (95)          0,00

2 Liga

                 ZIEL.  CZĘS.  LESZ.  TORUŃ  ŁÓDŹ.  LUBL.  RZES.  GNIE.
ZIELONA GÓRA     ** **  
45-33  43-35  44-34  51-27  52-26  58-20  57-21
CZĘSTOCHOWA      
47-31  ** **  44-31  42-36  54-24  53-25  43-34  55-23
LESZNO           38-39  
43-35  ** **  42-36  49-29  50-28  48-28  59-19
TORUŃ            35-43  
41-37  37-40  ** **  39-37  40-37  36-39  42-35
ŁÓDŹ             28-48  
35-43  37-40  35-42  ** **  47-31  65-13  47-31
LUBLIN           45-32  
35-42  35-42  41-37  50-27  ** **  44-34  42-34
RZESZÓW          
33-44  36-42  33-43  47-31  47-31  46-32  ** **  55-22
GNIEZNO          25-53  
27-50  42-34  32-45  37-41  46-32  42-36  ** **

1 runda 18/4/71: Motor-Włókniarz, Zgrzeblarki-Unia, Stal T.-Start (Plewiński-8,Ząbik-8,Szuluk-7, Bartosiński-7,B.Kowalski-6,Krzyżaniak-4,Romanowski-1,Lipertowicz-1 - Odrzywolski-11,Pilarczyk-7,N.Świtała-6, mecz rozegrano w Grudziądzu), Stal Rz.-Gwardia
2 runda 25/4/71:
Unia-Stal Rz. (Dobrucki-12,Z.Jąder-8,J.Kowalski-8,Norek-8,B.Jąder-7,Nowak-5 - Kuźniar-11,Owoc-8,Krajewski-4,Kazior-2,Hap-2,Luśnia-1), Start-Motor (Odrzywolski-11,N.Świtała-9,Pilarczyk-8, Grudziński-7,Rutkowski-5,Raczyński-4,Kniaź-2 - Mazur-12,Perczyński-7,Bielecki-6,Gomułka-3,Barylski-2,Jendrej-2), Zgrzeblarki-Gwardia, (15/5)Włókniarz-Stal T.
tabela po 2-rundzie: 1.Zielona Góra 4 +32, 2.Leszno 2 +12, 3.Toruń 2 +7, 4.Częstochowa 2 +7,
5.Gniezno 2 +7, 6.Rzeszów 2 -4, 7.Lublin 0 -21, 8.Łódź 0 -40

3 runda 2/5/71:
Zgrzeblarki-Włókniarz, Stal T.-Unia (Krzyżaniak-10,Plewiński-9, Ząbik-9,Szuluk-6,Bartosiński-1,B.Kowalski-1,Romanowski-1 - Dobrucki-12,Z.Jąder-9,Norek-9), (10/6)Stal Rz.-Start, (20?/5)Motor-Gwardia (W.Kowalski-8,Perczyński-8,Mazur-8 - Mirowski-12)
tabela po 3-rundzie: 1.Zielona Góra 6 +44, 2.Leszno 4 +15, 3.Gniezno 2 +7, 4.Toruń 2 +4,
5.Rzeszów 2 -4, 6.Częstochowa 2 -5, 7.Lublin 0 -21, 8.Łódź 0 -40

4 runda 9/5/71:
Start-Zgrzeblarki(Odrzywolski-9,N.Świtała-7,Pilarczyk-5,Kniaź-2 lub 1, K.Grudziński-1 lub 3,Stroiński-1 lub 0 - Ratajczyk-11 lub 9,Mendyka-10,Marcinkowski-9,Protasiewicz-8 lub 10,Filipiak-6, Tyliński-5,Jaskulski-4,sędzia-Bielecki), Włókniarz-Stal Rz., Unia-Motor (Dobrucki-12,Z.Jąder-11,B.Jąder-11, Norek-6,Kaczmarek-6,Nowak-4 - Mazur-7,Perczyński-6,Bielecki-5,Gomułka-4,Jendrej-3,W.Kowalski-2,Barylski-1, sędzia-Krzyżaniak), Gwardia-Stal T. (Mirowski-11,Kościelak-8 - Ząbik-10)
tabela po 4-rundzie: 1.Zielona Góra 8 +72, 2.Leszno 6 +37, 3.Toruń 4 +11, 4.Częstochowa 4 +4,
5.Rzeszów 2 -13, 6.Gniezno 2 -21, 7.Lublin 0 -43, 8.Łódź 0 -47

5 runda 23/5/71:
Start-Włókniarz, Zgrzeblarki-Stal Rz., (22/5)Stal T.-Motor (Plewiński-12,Krzyżaniak-8,Ząbik-8 - Mazur-9,W.Kowalski-7), (?/6)Gwardia-Unia mecz zakończył się wynikiem 40-38, ale decyzją GKSŻ wynik został zweryfikowany do stanu 37-40,
tabela po 5-rundzie: 1.Zielona Góra 10 +110, 2.Leszno 6 +37, 3.Częstochowa 6 +27, 4.Toruń 6 +14,
5.Gniezno 2 -44, 6.Rzeszów 2 -51, 7.Lublin 0 -46, 8.Łódź 0 -47

6 runda 30/5/71:
Unia-Start (Dobrucki-12,Z.Jąder-12,B.Jąder-9,Norek-9,Kaczmarek-8,Nowak-6, Waliński-3 - N.Świtała-8,Grudziński-5,Majewicz-3,Zawiński-2,Kniaź-1), Stal Rz.-Stal T., Motor-Zgrzeblarki (W.Kowalski-12,Mazur-11,Perczyński-7, Bielecki-7,Jendrej-5,Krawczyk-2,Berej-1 - Marcinkowski-9,Tyliński-6,Jaskulski-5,Protasiewicz-5,Mendyka-4,Ratajczyk-2, Filipiak-1), (10/6)Włókniarz-Gwardia
tabela po 6-rundzie: 1.Zielona Góra 10 +97, 2.Leszno 8 +77, 3.Częstochowa 6 +27, 4.Toruń 6 -2,
5.Rzeszów 4 -35, 6.Lublin 2 -33, 7.Gniezno 2 -84, 8.Łódź 0 -47

7 runda 13/6/71:
Stal Rz.-Motor, Gwardia-Start (Gortat-12,Gołofit-11), Stal T.-Zgrzeblarki (Plewiński-15,Krzyżaniak-8,Szuluk-7,Ząbik-4,B.Kowalski-1 - Mendyka-11,Protasiewicz-10,Marcinkowski-9, Tyliński-6,Filipiak-3,Ratajczyk-3,Łoś-1), Włókniarz-Unia
tabela po 7-rundzie: 1.Zielona Góra 12 +109, 2.Leszno 8 +63, 3.Częstochowa 8 +41, 4.Toruń 6 -10,
5.Rzeszów 4 -29, 6.Łódź 2 -31, 7.Lublin 2 -39, 8.Gniezno 2 -100

8 runda 20/6/71:
Motor-Stal Rz., Start-Gwardia (Grudziński-10,Odrzywolski-8 - Mirowski-11,Gołofit-10), Zgrzeblarki-Stal T., Unia-Włókniarz
tabela po 8-rundzie: 1.Zielona Góra 14 +115, 2.Leszno 12 +72, 3.Częstochowa 12 +69, 4.Rzeszów 8 -6,
5.Lublin 6 -6, 6.Toruń 6 -26, 7.Łódź 4 -84, 8.Gniezno 2 -137

9 runda 4/7/71:
Start-Unia (Kniaź-12,N.Świtała-8,Grudziński-7,Pilarczyk-6,Sikora-4,Zawiński-3, Rutkowski-1 - Nowak-9,Z.Jąder-9,B.Jąder-7,Norek-6,Heliński-3, w 1-szym biegu w wyniku kraksy kontuzji ulegli: Dobrucki,Kaczmarek,Odrzywolski i Rutkowski), Stal T.-Stal Rz., Zgrzeblarki-Motor, (5/7)Gwardia-Włókniarz
tabela po 9-rundzie: 1.Zielona Góra 16 +141, 2.Częstochowa 12 +69, 3.Leszno 12 +64, 4.Rzeszów 10 -3,
5.Lublin 8 -12, 6.Toruń 6 -33, 7.Łódź 4 -84, 8.Gniezno 4 -129

10 runda 11/7/71:
Stal Rz.-Zgrzeblarki 33-44 lub 33-45, Unia-Gwardia, (10/7)Włókniarz-Start, (27/6)Motor-Stal T. (W.Kowalski-11,Bielecki-8,Jendrej-6,Matjan-5,Berej-4,Mazur-3,Krawczyk-2,Perczyński-1 - Szuluk-9,Ząbik-9,Krzyżaniak-8,Plewiński-8,B.Kowalski-2,Lipertowicz-1)
tabela po 10-rundzie: 1.Zielona Góra 18 +153, 2.Częstochowa 16 +108, 3.Leszno 14 +84, 4.Rzeszów 10 +3,
5.Lublin 8 -36, 6.Toruń 6 -43, 7.Łódź 4 -108, 8.Gniezno 4 -161

11 runda 22/8/71:
Zgrzeblarki-Start, Stal Rz.-Włókniarz, (27/8)Motor-Unia (Mazur-10,W.Kowalski-6 - Dobrucki-12,Nowak-10, mecz przełożony z powodu występu zawodników Lublina i Leszna na Węgrzch), Stal T.-Gwardia 39-37 lub 37-38 (Krzyżaniak-12,Ząbik-9,Plewiński-8,Szuluk-8,Bartosiński-2 - Mirowski-8,Pakulski-8,Gortat-5,Gołofit-5,Kościelak-4,Lalicki-4, Sumiński-3)
tabela po 11-rundzie: 1.Zielona Góra 20 +173, 2.Częstochowa 20 +130, 3.Leszno 16 +91, 4.Rzeszów 10 -9,
5.Toruń 8 -41, 6.Lublin 8 -43, 7.Gniezno 6 -191, 8.Łódź 4 -110

12 runda 29/8/71:
Włókniarz-Zgrzeblarki, (1/8)Unia-Stal T., Start-Stal Rz. (Kniaź-11,Rutkowski-10,N.Świtała-7, Sikora-5,Pilarczyk-4,Odrzywolski-3,Grudziński-2 - Kuźniar-10,J.Owoc-7,Krajewski-5,Hap-4,Ciepiela-4,Kazior-3, Luśnia-3), Gwardia-Motor (Kościelak-10,Gołofit-10,Mirowski-8,Gortat-7,Sumiński-5,Pakulski-4,Lalicki-2,Jatczak-1 - Mazur-11,Berej-6,Krawczyk-4,Matjan-4,Zwierzchowski-4,Jendrej-1,Perczyński-1)
tabela po 12-rundzie: 1.Zielona Góra 20 +189, 2.Częstochowa 18 +114, 3.Leszno 14 +84, 4.Rzeszów 10 -3,
5.Lublin 8 -36, 6.Toruń 8 -41, 7.Łódź 4 -110, 8.Gniezno 4 -197

13 runda 5/9/71:
(18/9)Stal Rz.-Unia, Motor-Start (Perczyński-10,Mazur-9,Berej-8,Matjan-8, Krawczyk-5,Zwierzchowski-1,Drużkowski-1 - Rutkowski-10,Odrzywolski-7,Pilarczyk-6,Kniaź-4,Grudziński-4,Zawiński-2, Sikora-1), Gwardia-Zgrzeblarki (Gołofit-13 - Marcinkowski-10,Ratajczyk-10), Stal T.-Włókniarz
tabela po 13-rundzie: 1.Zielona Góra 22 +192, 2.Częstochowa 20 +126, 3.Leszno 18 +100, 4.Rzeszów 10 -18,
5.Toruń 10 -33, 6.Lublin 10 -51, 7.Łódź 6 -117, 8.Gniezno 6 -163

14 runda 26/9/71:
(25/9)Włókniarz-Motor, Unia-Zgrzeblarki (Z.Jąder-8,Norek-8,Dobrucki-7,Ber.Jąder-6,J.Kowalski-6,Piwosz-1,Skrzypczak-1 - Tyliński-8, Protasiewicz-7,Marcinkowski-7,Jaskulski-5,Ratajczyk-5,Mendyka-4,Filipiak-3), Start-Stal T. 32-45 lub 33-42 (Grudziński-9,Odrzywolski-7 - Plewiński-12,Krzyżaniak-11), Gwardia-Stal Rz. 65-13 lub 65-00 (rzeszowianie nie przedstawili aktualnych badań lekarskich, w meczu towarzyskim 48-30)

Ostateczna kolejność drużyn w DM 2 Ligi 1971

1.  ZGRZEBLARKI ZIELONA GÓRA 24   12  0   2   +194 lub +193
2.  WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA    22   11  0   3   +154

---------------------------------------------------
3.  UNIA LESZNO              20   10  0   4   +109 lub +115
4.  STAL TORUŃ               12   6   0   8   -21 lub -28 lub -22
5.  MOTOR LUBLIN             10   5   0   9   -79
6.  STAL RZESZÓW             10   5   0   9   -80 lub -30
7.  GWARDIA ŁÓDŹ             8    4   0   10  -65
8.  START GNIEZNO            6    3   0   11  -212 lub -210 lub -174

Zgrzeblarki Zielona Góra              Włókniarz Częstochowa
Zbigniew Marcinkowski (7)  2,34       Marek Cieślak (1)          2,69
Ludwik Jaskulski (13)      2,10       Wiktor Jastrzębski (6)     2,43
Mieczysław Mendyka (17)    2,02       Zygmunt Gołębiowski (12)   2,16
Paweł Protasiewicz (19)    2,00       Stanisław Rurarz (24)      1,81
Jan Ratajczyk (21)         1,96       Andrzej Jurczyński (38)    1,41
Kazimierz Tyliński (27)    1,71       Jacek Gierzyński (40)      1,33
Zbigniew Filipiak (42)     1,30       Zygmunt Malinowski (41)    1,31
Romuald Łoś (53)           1,18       Marek Czerny (51)          1,21
                                      Jerzy Bożyk (66)           0,79
                                      Andrzej Szostek (67)       0,79
                                      Zenon Urbaniec (88)        0,00

Unia Leszno                           Stal Toruń
trener -                              trener - Albin Tomczyszyn
trener -                                       Roman Cheładze (od lipca)
Zdzisław Dobrucki (2)      2,65       Janusz Plewiński (4)       2,58
Zbigniew Jąder (5)         2,48       Bogdan Krzyżaniak (10)     2,22
Alojzy Norek (8)           2,30       Jan Ząbik (20)             1,98
Jerzy Kowalski (14)        2,08       Bogdan Szuluk (23)         1,85
Bernard Jąder (15)         2,07       Józef Bartosiński (61)     0,92
Zenon Nowak (25)           1,76       Bogdan Kowalski (68)       0,76
Wojciech Kaczmarek (57)    1,10       Roman Kościecha (69)       0,71
Antoni Heliński (60)       0,94       Ryszard Romanowski (71)    0,65
Zenon Skrzypczak (65)      0,80       Janusz Lipertowicz (79)    0,27
Ryszard Zawadzki (73)      0,60       Stefan Załuński (??)       0,??
Czesław Piwosz (77)        0,42       Zenon Kania (??)           0,??
Zdzisław Waliński (90)     0,00

Gwardia Łódź                          Motor Lublin
Paweł Mirowski (9)         2,23       Wojciech Kowalski (11)     2,18
Stanisław Gołofit (26)     1,73       Andrzej Mazur (18)         2,02
Janusz Kościelak (31)      1,69       Ryszard Bielecki (29)      1,70
Kazimierz Pakulski (35)    1,51       Andrzej Perczyński (30)    1,69
Tadeusz Gortat (39)        1,37       Zbigniew Krawczyk (37)     1,48
Włodzimierz Sumiński (55)  1,14       Marian Gomułka (44)        1,29
Stanisław Lalicki (58)     1,07       Witold Zwierzchowski (48)  1,24
Edward Kupczyński (59)     1,00       Zygmunt Matjan (49)        1,24
Grzegorz Koło (74)         0,50       Andrzej Jendrej (50)       1,23
Karol Świtała (75)         0,50       Tadeusz Berej (52)         1,18
Henryk Jatczak (85)        1,00       Henryk Barylski (72)       0,62
                                      Józef Drużkowski (84)      1,00

Stal Rzeszów                          Start Gniezno
Grzegorz Kuźniar (3)       2,63       Czesław Odrzywolski (22)   1,87
Jerzy Owoc (16)            2,0?       Norbert Świtała (28)       1,71
Marian Krajewski (34)      1,51       Kazimierz Grudziński (32)  1,64
Adam Ciepiela (45)         1,26       Jerzy Kniaź (33)           1,58
Zdzisław Hap (46)          1,25       Wiesław Rutkowski (36)     1,50
Józef Batko (47)           1,25       Marian Pilarczyk (54)      1,15
Zenon Kazior (56)          1,11       Gerard Sikora (63)         0,84
Jan Luśnia (62)            0,86       Leon Majewicz (64)         0,83
Tadeusz Ciupak (80)        0,20       Waldemar Zawiński (70)     0,65
Stanisław Wójcik (81)      0,17       Ryszard Raczyński (76)     0,43
Eugeniusz Bański (82)      1,00       Wincenty Stroiński (78)    0,30
Antoni Baran (86)          0,50       Marian Kwarciński (83)     1,00
Jan Wilk (89)              0,00       Józef Piasecki (87)        0,00


Polish Moto Federation Cup


Kolejność w grupach

         GRUPA 1 - 1 LIGA                      GRUPA 2 - 1 LIGA

1. Górnik Rybnik          134          1. Stal Gorzów Wlkp       133

2. Śląsk Świętochłowice   109          2. Sparta Wrocław         111
3. Kolejarz Opole         73           3. Wybrzeże Gdańsk        91
4. Polonia Bydgoszcz      68           4. Unia Tarnów            57


         GRUPA 3 - 2 LIGA                     GRUPA 4 - 2 LIGA

1. Zgrzebl.Zielona Góra   134          1. Włókniarz Częstochowa  135

2. Stal Rzeszów           92           2. Stal Toruń             121
3. Unia Leszno            85           3. Gwardia Łódź           71
4. Motor Lublin           69           4. Start Gniezno          53


Individual Polish Championship


27. Finał IMP - Rybnik 3/10/1971


1.     Jerzy Gryt                  ROW Rybnik
2.     Jerzy Szczakiel             Kolejarz Opole
3.     Andrzej Wyglenda            ROW Rybnik


Individual Junior Polish Championship


5. Finał MIMP - Toruń 3/10/1971


1.     Jerzy Wilim                 ROW Rybnik
2.     Zbigniew Filipiak           Zgrzeblarki Zielona Góra
3.     Janusz Plewiński            Stal Toruń


Golden Helmet


11. Finał Złotego Kasku - Gorzów Wlkp 16/4, Opole 22/4, Rybnik 17/6,
Bydgoszcz 14/7, Tarnów 8/7, Wrocław 15/7, Świętochłowice 12/8/1971


1.     Antoni Woryna               ROW Rybnik
2.     Paweł Waloszek              Śląsk Świętochłowice
3.     Jerzy Szczakiel             Kolejarz Opole


Silver Helmet


6. Finał Srebrnego Kasku - Gdańsk 22/4, Toruń 13/5, Częstochowa 30/5,
Lublin 1/7, Zielona Góra 14/9, Rzeszów 23/9/1971


1-3.   Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp
1-3.   Grzegorz Kuźniar            Stal Rzeszów
1-3.   Zbigniew Marcinkowski       Zgrzeblarki Zielona Góra


Tournaments


Rzeszów 2/4/1971 testmecz międzynarodowy STAL RZESZÓW - RUDA HVEZDA PRAGA 42  -  36
(źródło informacji - Janusz Stankiewicz)

9.Jerzy Owoc 7(2,u,2,3), 10.Zenon Kazior 5+2(0,2*,2,1*), 11.Grzegorz Kuźniar 9+1(1*,3,3,2), 12.Marian Krajewski 5+1(2,1,2*,0), 13.Zdzisław Hap 7+1(1,3,2*,1), 14.Adam Ciepiela 3(0,d,3), 15.Józef Batko 6(3,3), 16.Eugeniusz Bański 0(0) -
1.Jan Klokocka 6+1(3,1,1*,1), 2.Jiri Stancl 5(1,0,2,2), 3.Pavel Mares 9(3,3,1,2), 4.Milan Spinka 1(0,1,0,0), 5.Vaclav Verner 8(3,2,0,3), 6.Jaroslav Volf 5+1(2*,0,3,0), 7.Jan Volf 2(1,1)
Po zawodach rozegrano bieg najlepszych par:
(79:20) Owoc(C), Maresz(A), Ciepiela(D), Jar.Volf(B)
czasy biegów: 79:2, 79:5, 79:8, 80:2, 79:8, 80:0, 79:9, 80:0, 80:2, 80:2, 79:6, 80:1, 79:9
Zmiany: 16-XIII                       tabela biegów

Częstochowa 4/4/1971 testmecz międzynarodowy WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - RUDA HVEZDA PRAGA 34  -  44
(źródło informacji - Paweł Milicz)

9.Marek Cieślak 9(2,3,3,1), 10.Zygmunt Gołębiowski 4+1(1*,3,0,u), 11.Zygmunt Malinowski 8(3,0,3,2), 12.Bernard Kacperak 5(0,2,2,1), 13.Stanisław Rurarz 4(1,2,1), 14.Marek Czerny 1+1(0,1*,0), 15.Jacek Gierzyński 3+2(2*,1*,0), 16.Andrzej Szostek 0(d) -
1.Jiri Stancl 7(3,3,0,1), 2.Jaroslav Volf 0(0,0,0), 3.Vaclav Verner 7+3(1*,1*,3,2*), 4.Milan Spinka 9+1(2,2,3,2*), 5.Pavel Mares 11(3,3,2,3), 6.Jan Klokocka 7+1(2*,1,1,3), 7.Jan Volf 3(1,0,2)
Zmiany: 7-XI 15-XII 16-XIII           tabela biegów

Międzynarodowy Turniej Par "O Puchar Gazety Pomorskiej" - Bydgoszcz 12/5/1971


1.     Henryk Glücklich - Marian Zaranek             Polonia Bydgoszcz
2.     Andrzej Pogorzelski - Edward Jancarz          Stal Gorzów Wlkp
3.     Stanisław Kasa - Benedykt Kosek               Polonia Bydgoszcz

Turniej Indywidualny na zakończenie zgrupowania Młodzieżowej Kadry Narodowej - Leszno 14???/5/1971
(źródło informacji - Witold Łukowski)


1.     Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp
2.     Paweł Protasiewicz          Zgrzeblarki Zielona Góra
3.     Jan Ratajczyk               Zgrzeblarki Zielona Góra

Testmecze międzypaństwowe   P O L S K A   -   W I E L K A   B R Y T A N I A
(w tym samym czasie pierwsze reprezentacje rozgrywały mecze w Anglii. Polskę reprezentowali:
Andrzej Wyglenda, Jerzy Szczakiel, Antoni Woryna, Jan Mucha, Stanisław Bombik, Zygmunt Pytko, Paweł Waloszek, Jerzy Trzeszkowski.
Wyniki:
(1)Swindon: Wlk.Brytania-Polska 80-28 (Moore-14,Airey-13,Hedge-12,Wilson-12,McMillan-11,Cribb-10,N,Hunter-5,Loval-3 - Wyglenda-8,Szczakiel-7,Mucha-5,Woryna-4,Bombik-2,Pytko-1,P.Waloszek-1)
(2)Reading 24-5-71: Wlk.Brytania-Polska 78-30 (Wilson-18,N.Boocock-15,Airey-13,Briggs-12,Moore-12,E.Boocock-8 - Wyglenda-11,P.Waloszek-6,Szczakiel-6,Woryna-4,Mucha-2,Trzeszkowski-1)
(3)Leicester 25-5-71: Wlk.Brytania-Polska 77-30 (Mauger-18,Briggs-15,Wilson-15,Moore-13,E.Boocock-10,E.Boocock-3,Airey-2,Plant-1 - P.Waloszek-8,Woryna-8,Trzeszkowski-8,Mucha-6,Szczakiel-2,Wyglenda-1)
(4)Sheffield 27-5-71: Wlk.Brytania-Polska 66-42 (Briggs-16,Airey-14,Mauger-13,N.Boocock-11,Wilson-7,E.Boocock-5 - Wyglenda-12,Woryna-9,Mucha-8,P.Waloszek-7,Szczakiel-4,Trzeszkowski-2)
(5)Glasgow 28-5-71: Wlk.Brytania-Polska 47-61 (Mauger-16,Wilson-10,McMillan-7,Monk-6,Cole-5,Betts-1 - Mucha-14,Trzeszkowski-11,Wyglenda-10,P.Waloszek-9,Szczakiel-9,Woryna-8
(6)Manchester: Wlk.Brytania-Polska 57-51 (Mauger-18,Moore-12,McMillan-11,Airey-11,Cribb-3,Hemus???-2 - Wyglenda-12,Woryna-12,Mucha-8,Szczakiel-7,Trzeszkowski-6,P.Waloszek-5)


Gdańsk 22/5/1971                      81  -  26
Bydgoszcz 23/5/1971                   71  -  37
Gorzów Wlkp 25/5/1971                 70  -  38
Wrocław 27/5/1971                     76  -  32
Opole 29/5/1971                       75  -  33
Tarnów 30/5/1971                      76  -  31

Grudziądz 23/5/1971 testmecz STAL TORUŃ - MOTOR LUBLIN                  38  -  40
(źródło informacji - Janusz Stankiewicz)

zawody rozegrano dzień po meczu ligowym

Półfinał Kontynentalny Indywidualnych Mistrzostw Świata - Gorzów Wlkp 6/6/1971


1.     Gennadiy Kurilenko          ZSRR
2.     Jerzy Szczakiel             Polska
3.     Vladimir Gordeev            ZSRR

Turniej Indywidualny z okazji Dnia Chemika - Tarnów 7/6/1971
(źródło informacji - Janusz Stankiewicz)


1.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp - 15(3,3,3,3,3) pkt.
2.     Zygfryd Friedek             Kolejarz Opole - 13 pkt.
3.     Stanisław Chorabik          Unia Tarnów - 11 pkt.

Turniej Indywidualny na zakończenie zgrupowania Młodzieżowej Kadry Narodowej - Toruń 8/7/1971
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Janusz Plewiński            Stal Toruń - 12(3,3,3,3) pkt.
2.     Leszek Marsz                Wybrzeże Gdańsk - 10 pkt.
3.     Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp - 9 pkt.

4.     Andrzej Tkocz               ROW Rybnik - 9 pkt.
5.     Bogusław Nowak              Stal Gorzów Wlkp - 8 pkt.
6.     Zbigniew Marcinkowski       Zgrzeblarki Zielona Góra - 5 pkt.
7.     Paweł Protasiewicz          Zgrzeblarki Zielona Góra - 5 pkt.
8.     Jerzy Wilim                 ROW Rybnik - 5 pkt.
9.     Zbigniew Filipiak           Zgrzeblarki Zielona Góra - 5 pkt.
10.    Roman Zieliński             Wybrzeże Gdańsk - 5 pkt.
sędzia - Witold Wierciński

Finał Mistrzostw Świata Par - Rybnik 11/7/1971


1.     POLSKA                                                   30
2.     NOWA ZELANDIA                                            25
3.     SZWECJA                                                  22

Gorzów Wlkp 22/7/1971 testmecz STAL GORZÓW WLKP - ZGRZEBLARKI ZIELONA GÓRA 43  -  32
(źródło informacji - Witold Łukowski i Stanisław Szczuciński)

9.Plech-6(u,d,3,3), 10.Fabiszewski-5(2,2,d,1), 11.Padewski-9+1(3,3,1*,2), 12.Nowak-8+1(2*,1,3,2), 13.Dziatkowiak-10+1(3,3,2,2*), 14.Woźniak-4+1(2*,1,1,d), 15.Jóźwiak-1(w,1) -
1.Mendyka-11(3,2,3,3), 2.Tyliński-4(1,3,w), 3.Marcinkowski-4(0,w,3,1), 4.Filipiak-7(1,3,2,1), 5.Protasiewicz-5(1,2,2,0,u), 6.Ratajczyk-0(u,w,w), 7.Łoś-1(1,0,w,0)
czasy: 75:8, 73:6, 72:3, 76:5, 74:8, 77:6, 73:8, 74:2, 75:6, 75:6, 76:1, 75:5, 75:7
zmiany: 5-XII 7-V,VII

Zielona Góra 25/7/1971 testmecz ZGRZEBLARKI ZIELONA GÓRA - STAL GORZÓW WLKP 39,5  -  38,5
(źródło informacji - Witold Łukowski)

9.Mendyka-8(2,3,2,1), 10.Tyliński-2+2(1*,-,0,1*), 11.Marcinkowski-5+1(1*,1,1,2), 12.Filipiak-11(2,3,3,3), 13.Protasiewicz-8(2,2,1,3), 14.Ratajczyk-2+2(1*,1*,0,0), 15.Jaskulski-3(2,1), 16.Łoś-0.5+1(0.5*) -
1.Plech-11(3,3,2,3), 2.Fabiszewski-3(0,3,0,0), 3.Dziatkowiak-7(0,2,3,2), 4.Nowak-8+2(3,1*,2*,2), 5.Padewski-9(3,2,3,1), 6.Woźniak-0(0,0,0,0), 7.Jóźwiak-0.5(0.5,0)

Toruń 25/7/1971 testmecz międzynarodowy STAL TORUŃ - MSC NEUBRANDENBURG 49  -  29
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

9.Ząbik-9+1(2,3,2,2*), 10.Bartosiński-5+3(1*,2*,2*,0), 11.Plewiński-12(3,3,3,3), 12.Lipertowicz-1(w,ns,1,0), 13.Szuluk-11(3,2,3,3), 14.B.Kowalski-2+1(1,1*), 15.Krzyżaniak-9+1(3,3,1,2*), 16.brak zawodnika -
1.J.Hehlert-11(3,3,3,2), 2.Werner-2+1(0,1,0,1*), 3.P.Hehlert-4(2,1,0,1), 4.J.Strehlow-5(1,0,2,2), 5.Firnis-5(2,2,1), 6.Seidler-1(0,1,0), 7.G.Krause-0(0,0), 8.brak zawodnika
czasy biegów: 76:6, 76:2, 79:0, 79:2, 76:2, 79:0, 77:6, 78:2, 77:9, 79:6, 76:6, ??:?, 76:6
zmiany: 15-X,XIII

Czwórmecz Towarzyski o nagrodę I Sekretarza KZ PZPR przy PZWANN w Toruniu - Toruń 16/8/1971
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     ROW Rybnik (kaski białe)                                 34

((1)Jerzy Gryt 11(3,3,3,2), (2)Andrzej Wyglenda 8(2,0,3,3), (3)Antoni Woryna 11(3,2,3,3), (4)Jerzy Wilim 4(1,1,2), (5)Andrzej Tkocz 0(0))

2.     Stal Toruń (kaski czerwone)                              32

((1)Janusz Plewiński 11(2,3,3,3), (2)Bogdan Krzyżaniak 11(3,3,2,3), (3)Jan Ząbik 6(3,0,2,1), (4)Józef Bartosiński 4(0,2,1,1), (5)Janusz Lipertowicz-ns)

3.     Kolejarz Opole (kaski niebieskie)                        18

((1)Zygfryd Friedek 6(1,3,1,1), (2)Jan Hyla 4(1,2,0,1), (3)Jerzy Golec 5(2,1,0,2), (4)Franciszek Stach 3(1,1,1,0), (5)Stanisław Skowron-ns)

4.     Śląsk Świętochłowice (kaski żółte)                       12

((1)Józef Jarmuła 5(0,1,2,2), (2)Antoni Wieczorek 3(1,2,0,0), (3)Jan Płaszczyk 4(2,0,2,0), (4)Kazimierz Bury 0(0,0,-,0), (5)Paweł Adam-ns)
czasy: 75:0, 74:8, 74:7, 75:2, 75:0, 76:0, 75:2, 76:4, 75:2, 78:0, 76:3, 75:3, 76:1, 75:4, 76:0, 76:3
sędzia -                   tabela biegów

Gorzów Wlkp 22/8/1971 testmecz STAL GORZÓW WLKP - ZGRZEBLARKI ZIELONA GÓRA 43  -  32
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Dziatkowiak-10, Padewski-9, Nowak-8, Plech-6, Fabiszewski-5, Woźniak-4, Jóźwiak-1 -
Mendyka-11, Marcinkowski-5, Protasiewicz-5, Tyliński-4, Filipiak-4, Łoś-1

Zielona Góra 25/8/1971 testmecz ZGRZEBLARKI ZIELONA GÓRA - STAL GORZÓW WLKP 39,5  -  38,5
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Filipiak-11, Mendyka-8, Protasiewicz-8, Marcinkowski-5, Jaskulski-3, Tyliński-2, Ratajczyk-2, Łoś-0,5 -
Plech-11, Padewski-9, Nowak-8, Dziatkowiak-7, Fabiszewski-3, Jóźwiak-0,5

Turniej Indywidualny o Puchar Przewodniczącego PWRN - Poznań 10/9/1971
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Zdzisław Dobrucki           Unia Leszno
2.     ?                           ?
3.     Zbigniew Marcinkowski       Zgrzeblarki Zielona Góra

Lublin 24?/9/1971 testmecz międzynarodowy MOTOR LUBLIN - VOLAN DEBRECZYN 54  -  24
(źródło informacji - Janusz Stankiewicz)

Finał Drużynowych Mistrzostw Świata - Wrocław 26/9/1971
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     WIELKA BRYTANIA                                          37
2.     ZSRR                                                     22
3.     POLSKA                                                   19

4.     SZWECJA                                                  18

Czwórmecz międzynarodowy - Opole 29/9/1971


1.     ZSRR                                                     30
2.     ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE                                     26
3.     KOLEJARZ OPOLE                                           24

4.     NRD                                                      15

Czwórmecz "O Puchar TPP-R" - Świętochłowice 30/9/1971


1.     ZSRR                                                     44
2.     POLSKA                                                   29
3.     NRD                                                      21

4.     CSRS                                                     1

4. Memoriał Bronisława Idzikowskiego - Częstochowa 2/10/1971


1.     Vladimir Gordeev            ZSRR
2.     Henryk Glücklich            Polonia Bydgoszcz
3.     Wiktor Jastrzębski          Włókniarz Częstochowa

Turniej Indywidualny - Łódź 3/10/1971


1.     Anatolij Kuzmin             ZSRR
2.     Vladimir Smirnov            ZSRR
3.     Viktor Trofimov             ZSRR

Trójmecz towarzyski: ZSRR-NRD-STAL TORUŃ - Toruń 5/10/1971


1.     ZSRR                                                     30
2.     Stal Toruń                                               29
3.     NRD                                                      13

Czwórmecz międzynarodowy - Puchar 25-lecia Ekspressu Poznańskiego - Poznań 7/10/1971


1.     ZSRR                                                     39
2.     POLSKA                                                   33
3.     POLSKA MŁODZIEŻOWA                                       15

4.     NRD                                                      8

Testmecze międzypaństwowe   P O L S K A ( j u n i o r )   -   S Z W E C J A ( j u n i o r )


Gorzów Wlkp 9/10/1971                 64  -  44
Zielona Góra 10 lub 11/10/1971        72  -  36
Gdańsk 12/10/1971                     68  -  40
Częstochowa 14/10/1971                73  -  35
Lublin 17/10/1971                     68  -  40

Turniej Indywidualny - Gniezno 9/10/1971


1.     Anatolij Kuzmin             ZSRR
2.     Dieter Tetzlaf              NRD
3.     Vladimir Smirnov            ZSRR

14. Memoriał Zbigniewa Raniszewskiego - Bydgoszcz 9/10/1971


1.     Henryk Glücklich            Polonia Bydgoszcz
2.     Hans Jürgen Fritz           NRD
3.     Benedykt Kosek              Polonia Bydgoszcz

Czwórmecz międzynarodowy - Leszno 10/10/1971


1.     ZSRR                                                     33
2.     UNIA LESZNO                                              30
3.     NRD                                                      23

4.     STAL TORUŃ                                               15

Lublin 10?/10/1971 testmecz MOTOR LUBLIN - ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE         37  -  40
(źródło informacji - Janusz Stankiewicz)

Perczyński-9, Jendrej-7, Mazur-6, Bielecki-6 -
Mucha-12, P.Waloszek-11, Brabański-9

Turniej o Puchar Prezydium MRN - Opole 16/10/1971


1.     Jerzy Szczakiel             Kolejarz Opole (12 pkt.)
2.     Zdzisław Dobrucki           Unia Leszno (11 pkt.)
3.     Zygfryd Friedek             Kolejarz Opole (10 pkt.)

Tarnów 17?/10/1971 testmecz UNIA TARNÓW - STAL RZESZÓW                  49  -  27
(źródło informacji - Janusz Stankiewicz)

11. "Puchar ROW" - Rybnik 17/10/1971


1.     Zygfryd Friedek             Kolejarz Opole
2.     Paweł Waloszek              Śląsk Świętochłowice
3.     Stanisław Tkocz             ROW Rybnik

Grand Prix Poznania / Puchar Zakładów Stomil Dębica - Poznań 23/10/1971


1.     Antoni Woryna               ROW Rybnik (15 pkt.)
2.     Zdzisław Dobrucki           Unia Leszno (14 pkt.)
3.     Jerzy Szczakiel             Kolejarz Opole (11 pkt.)

7.     Zbigniew Marcinkowski       Zgrzeblarki Zielona Góra
8.     Paweł Protasiewicz          Zgrzeblarki Zielona Góra

Drużynowe Mistrzostwa Federacji Stal, Puchar Ministra Przemysłu Maszynowego i
Przewodniczącego ZGZZ Metalowców - Rzeszów 23/10/1971


1.     Stal Gorzów Wlkp                                         43
2.     Stal Rzeszów                                             25
3.     Zgrzeblarki Zielona Góra                                 21
4.     Stal Toruń                                               21
5.     Motor Lublin                                             9

Indywidualne Mistrzostwa Federacji Stal - Rzeszów 24/10/1971


1.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp
2.     Grzegorz Kuźniar            Stal Rzeszów
3.     Zbigniew Filipiak           Zgrzeblarki Zielona Góra

21. Memoriał Alfreda Smoczyka - Leszno 24/10/1971


1.     Zdzisław Dobrucki           Unia Leszno
2.     Jerzy Szczakiel             Kolejarz Opole
3.     Zbigniew Jąder              Unia Leszno

Tarnów 24?/10/1971 testmecz UNIA TARNÓW - MOTOR LUBLIN                  43  -  35
(źródło informacji - Janusz Stankiewicz)

Chorabik-11, Wardzała-10, Bartnik-8, Flegel-8, Pagos-2, Łabędź-2, Duda-1, Baran-1 -
Bielecki-11, Mazur-10, Berej-6, Perczyński-5, Psionka-1, Studziński-1, Krawczyk-1

"Wielki Indywidualny Turniej Żużlowy o Puchar Przechodni Miasta Gorzowa Wlkp" - Gorzów Wlkp 31/10/1971


1.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp
2.     Zdzisław Dobrucki           Unia Leszno
3.     Zbigniew Filipiak           Zgrzeblarki Zielona Góra

"Puchar Przechodni Miasta Leszna - Puchar Przewodniczącego MRN" - Leszno 7/11/1971


1.     Zdzisław Dobrucki - Alojzy Norek              Unia Leszno
2.     Henryk Glücklich - Marian Zaranek             Polonia Bydgoszcz
3.     Edward Jancarz - Ryszard Dziatkowiak          Stal Gorzów Wlkp

Puchar Indywidualny:


       Henryk Glücklich                              Polonia Bydgoszcz


1970     INDEX     1972