DMP DM2L MPPZMot IMP MIMP MPPK Złoty Kask Srebrny Kask Turnieje


W tym roku odeszli do wieczności...

Józef Kalinowski
(ur.6-11-1914 zm.20-4-1975)
Igor Kazakin
(ur.?-?-1917 zm.4-6-1975)
Grzegorz Kupczak
(ur.25-11-1953 zm.10-6-1975)
Bolesław Jeżewski
(ur.?-?-1916 zm.14-9-1975)


Team Championship


1 Liga

                 GORZ.  CZĘS.   LESZ.   OPOLE  WROC.   RYBN.   BYDG.   GDAŃ.
GORZÓW WLKP      ** ** 
40-38   55-23   54-23  49-28   49-28   49-29   46-32
CZĘSTOCHOWA     
49-28  ** **   51-27   42-36  55-22   49-29 42,5-34,5 50-28
LESZNO          
37-41  53-25   ** **   57-21  44-34 41,5-36,5 46-32   53-25
OPOLE            40-38 
43-35   42-36   ** **  41-36   41-36   44-33   55-23
WROCŁAW          42-36 
54-24   50-28   62-16  ** **   41-37   39-39   59-19
RYBNIK           36-42 
40-38 43,5-34,5 51-27  46-32   ** **   48-30   47-31
BYDGOSZCZ       
28-50  33-44   55-22   44-32  56-22   41-37   ** **   44-32
GDAŃSK          
38-39  49-29   37-41   41-36  52-26   46-29   40-36   ** **

1 runda 20/4/75: Włókniarz-ROW, Unia-Sparta (Z.Jąder-11,Kowalski-8, Piwosz-8,Okoniewski-7,Adamczak-5,Dobrucki-4,Heliński-1 - Bruzda-9,Jany-8,Kostka-6,Słowiński-4,Słaboń-3, Nowak-2,Gorczyca-2, sędzia: Kłoska), Kolejarz-Polonia, Wybrzeże-Stal
2 runda 27/4/75:
Stal-Włókniarz, ROW-Unia (Wyglenda-11.5,Tkocz-11,Pyszny-10,Kiljan-6, Szostak-2,Wilim-1,Koczy-1,Nowak-1 - Kowalski-9.5,Dobrucki-7,Okoniewski-6,Adamczak-5,Piwosz-4,Z.Jąder-2, Heliński-1, w biegach par 8-4: Pyszny,Tkocz,Okoniewski,Adamczak, sędzia: T.Skiba), Sparta-Kolejarz (Bruzda-12,Chudzikowski-10,Słowiński-10,Jany-9,Słaboń-9,Kostka-8,Gorczyca-3,Kałuża-1 - Szczakiel-5, Raba-4,Hyla-2,Witelus-2,Libor-1,F.Stach-1,Siekierka-1, w biegach par 10-2: Kostka,Bruzda sędzia: Gąsiorowski), (26/4)Polonia-Wybrzeże,
tabela po 2-rundzie: 1.Gorzów Wlkp 4 +3, 2.Wrocław 2 +36, 3.Częstochowa 2 +18, 4.Bydgoszcz 2 +1,
5.Leszno 2 +1, 6.Rybnik 2 -11, 7.Opole 2 -35, 8.Gdańsk 2 -13

3 runda 1/5/75:
Włókniarz-Sparta, Unia-Polonia, Kolejarz-Stal (Szczakiel-9,Raba-8,F.Stach-8,Witelus-6,Hyla-5,Siekierka-2,Libor-2 - Jancarz-12,Rembas-9,Plech-5,Fabiszewski-4,Nowak-3,Woźniak-3,Padewski-2, w biegach par 6-5: Szczakiel, Ciomber(lub Witelus),Rembas,Rzewiński(Plech), sędzia: T.Gatkowski), Wybrzeże-ROW (Żyto-11,Marsz-11,Skrobisz-10, Ślaz-6,Zieliński-5,Kowalski-3,Maraszek-0,Papakul-0 - Pyszny-7,Fojcik-6,Wilim-5,Wyglenda-5,Kiljan-3,Tkocz-2, Woryna-1,Szostak-0, w biegach par 8-4: Żyto,Marsz,Fojcik,Wilim, sędzia: S.Piłat),
tabela po 3-rundzie: 1.Częstochowa 4 +51, 2.Leszno 4 +15, 3.Gorzów Wlkp 4 +2, 4.Opole 4 -33,
5.Gdańsk 2 +4, 6.Wrocław 2 +3, 7.Bydgoszcz 2 -13, 8.Rybnik 2 -28

4 runda 4/5/75:
Stal-Unia, ROW-Kolejarz (Tkocz-12,Pyszny-12,Wyglenda-11,Fojcik-10, Kiljan-3,Wilim-2,Koczy-1 - Szczakiel-7,Hyla-5,Stach-5,Raba-4,Witelus-3,Friedek-2,Libor-1, w biegach par 10-2: Pyszny,Tkocz,Hyla,Stach, sędzia: Wróblewski), Sparta-Wybrzeże (Chudzikowski-12,Kostka-11,Słowiński-9, Bruzda-9,Słaboń-7,Gorczyca-6,Jany-5 - Skrobisz-6,Żyto-5,Marsz-5,Zieliński-1,Maraszek-1,Kowalski-1, w biegach par 9-3: Bruzda,Słowiński,Zieliński,Ślaz, sędzia: T.Mierecki), Polonia-Włókniarz
tabela po 4-rundzie: 1.Częstochowa 6 +71, 2.Gorzów Wlkp 6 +34, 3.Wrocław 4 +43, 4.Rybnik 4 -4,
5.Leszno 4 -17, 6.Opole 4 -57, 7.Bydgoszcz 2 -24, 8.Gdańsk 2 -36

5 runda 25/5/75:
(10/6)Włókniarz-Unia, (24?23/8)ROW-Sparta (Pyszny-10,Fojcik-10,Wyglenda-9,A.Tkocz-9,Szczepanik-5,Wilim-3 - Słowiński-8,Kostka-7,Słaboń-6,Jany-4, Gorczyca-4,Kałuża-2,Chudzikowski-1, w biegach par 10-2), Polonia-Stal, Kolejarz-Wybrzeże (Szczakiel-12, Raba-9,Stach-9,Libor-8,Hyla-8,Friedek-6,Witelus-3 - Żyto-8,Marsz-7,Skrobisz-5,Marynowski-1,Gągolewicz-1, Zieliński-1, w biegach par 9-3: Szczakiel,Stach,Żyto,Marsz, sędzia: Sosiński),
tabela po 5-rundzie: 1.Gorzów Wlkp 8 +56, 2.Częstochowa 6 +71, 3.Opole 6 -35, 4.Wrocław 4 +43,
5.Rybnik 4 -4, 6.Leszno 4 -17, 7.Bydgoszcz 2 -46, 8.Gdańsk 2 -58

6 runda 6/7/75:
(5/7)Stal-ROW, Sparta-Polonia, Unia-Kolejarz (Kowalski-10, Dobrucki-9,Z.Jąder-9,Okoniewski-8,Adamczak-8,Piwosz-7,B.Jąder-6 - Szczakiel-8,Witelus-4,Siekierka-3, Libor-2,Friedek-2,Stach-2,Rogula-1, w biegach par 7-5: Dobrucki,Z.Jąder,Szczakiel,Witelus, sędzia: Sosiński), Wybrzeże-Włókniarz
tabela po 6-rundzie: 1.Gorzów Wlkp 10 +107, 2.Częstochowa 8 +66, 3.Leszno 6 -5, 4.Opole 6 -61,
5.Wrocław 5 +43, 6.Rybnik 4 -25, 7.Gdańsk 4 -48, 8.Bydgoszcz 3 -46

7 runda 20/7/75:
(14/8)Stal-Sparta, (14/8)ROW-Polonia, (14/8)Unia-Wybrzeże (Z.Jąder-12, Kowalski-11,B.Jąder-10,Okoniewski-10,Adamczak-7,Dobrucki-2,Heliński-1 - Marsz-9,Marynowski-5,Ślaz-5, Papakul-4,Nawrocki-2,Kowalski-1, w biegach par 6-6), (31/7)Kolejarz-Włókniarz
8 runda 22/7/75:
Włókniarz-Kolejarz, Polonia-ROW, Sparta-Stal (Bruzda-10,Gorczyca-8,Słaboń-6,Nowak-5,Słowiński-5,Chudzikowski-4,Jany-4 - Plech-11, Fabiszewski-9,Jancarz-8,Nowak-4,Rembas-3,Padewski-1, w biegach par 4-8: Bruzda,Gorczyca, sędzia: Cheładze), Wybrzeże-Unia (Ślaz-14,Marynowski-7,Żyto-6,Marsz-5,Papakul-3, Zagorski-1,Gągolewicz-1,Zieliński-0 - B.Jąder-9,Adamczak-7,Dobrucki-7,Kowalski-7,Okoniewski-6,Z.Jąder-5, w biegach par 8-4, sędzia: Wróblewski/Kędzia),
tabela po 8-rundzie: 1.Gorzów Wlkp 10 +101, 2.Częstochowa 10 +72, 3.Leszno 8 -1, 4.Wrocław 7 +49,
5.Opole 6 -67, 6.Bydgoszcz 5 -42, 7.Rybnik 4 -29, 8.Gdańsk 4 -52

9 runda 27/7/75:
Włókniarz-Wybrzeże, ROW-Stal (A.Tkocz-12,Fojcik-8, Wyglenda-7,Pyszny-3,Gryt-3,Kiljan-2,Wilim-1 - Jancarz-12,Plech-10,Rembas-8,Padewski-4,Woźniak-3,Nowak-3, Fabiszewski-2, w biegach par 7-5: Tkocz,Fojcik,Jancarz,Rembas, sędzia: Nawrocki), Kolejarz-Unia (Szczakiel-9,Friedek-9,Witelus-7,Raba-6,Stach-4,Libor-3,Siekierka-3,Ciomber-1 - Kowalski-8,Dobrucki-7, Z.Jąder-6,B.Jąder-5,Okoniewski-5,Adamczak-3,Wójcik-2, w biegach par 7-5: Szczakiel,Friedek,Dobrucki, Z.Jąder, sędzia: Klamut), Polonia-Sparta,
tabela po 9-rundzie: 1.Gorzów Wlkp 12 +107, 2.Częstochowa 12 +94, 3.Leszno 8 -7, 4.Opole 8 -61,
5.Wrocław 7 +15, 6.Bydgoszcz 7 -8, 7.Rybnik 4 -35, 8.Gdańsk 4 -74

10 runda 3/8/75:
Stal-Polonia, Unia-Włókniarz, Wybrzeże-Kolejarz (Marsz-12,Ślaz-12,Marynowski-11,Nawrocki-3,Zieliński-2,Kowalski-1 - Szczakiel-9, Stach-6,Witelus-6,Raba-6,Friedek-6,Libor-2,Siekierka-1, w biegach par 5-6), Sparta-ROW 41-37 lub 41-35 (Słowiński-10,Bruzda-7,Słaboń-7,Chudzikowski-7,Jany-5,Nowak-3,Gorczyca-1,Kałuża-1 - Pyszny-12,Fojcik-8, Tkocz-6,Wyglenda-5,Gryt-4,Wilim-1,Szczepanik-1, w biegach par 6-6: Bruzda,Słowinski,Pyszny,Fojcik),
tabela po 10-rundzie: 1.Gorzów Wlkp 14 +96, 2.Częstochowa 12 +57, 3.Leszno 10 +21, 4.Opole 10 -58,
5.Wrocław 9 +21, 6.Bydgoszcz 7 -27, 7.Gdańsk 6 -69, 8.Rybnik 4 -41

11 runda 10/8/75:
Unia-Stal, Włókniarz-Polonia, Wybrzeże-Sparta (Ślaz-11,Marsz-10,Marynowski-10,Papakul-10,Zieliński-6,Nawrocki-3,Kowalski-2 - Słowiński-8,Bruzda-5, Chudzikowski-5,Słaboń-4,Jany-3,Nowak-1, w biegach par 8-4: Papakul,Ślaz,Bruzda,Słowiński, sędzia: Sosiński), Kolejarz-ROW (Stach-9,Szczakiel-6,Witelus-6,Ciomber-6,Libor-5,Friedek-5,Raba-3 - A.Tkocz-11, Pyszny-7,Wyglenda-6,Szczepanik-4,Gryt-3,Fojcik-3,Kiljan-2, w biegach par 9-3: Tkocz,Pyszny,Stach,Ciomber, sędzia: Skiba),
tabela po 11-rundzie: 1.Gorzów Wlkp 14 +99, 2.Częstochowa 14 +63, 3.Opole 12 -53, 4.Leszno 10 +18,
5.Wrocław 9 -5, 6.Gdańsk 8 -43, 7.Bydgoszcz 7 -33, 8.Rybnik 4 -46
tabela po 11-rundzie (po 14/8): 1.Gorzów Wlkp 18 +120, 2.Częstochowa 14 +63, 3.Leszno 12 +39, 4.Opole 12 -53,
5.Wrocław 9 -26, 6.Gdańsk 8 -64, 7.Bydgoszcz 7 -51, 8.Rybnik 6 -28

12 runda 17/8/75:
(16/8)Sparta-Włókniarz, Stal-Kolejarz, (16/8)ROW-Wybrzeże (Pyszny-11,Szczepanik-8,Wilim-7,Kiljan-7,Wyglenda-5,A.Tkocz-5,Fojcik-2,Koczy-2 - Marsz-8, Kowalski-8,Marynowski-8,Papakul-4,Ślaz-2,Zagórski-1, w biegach par 8-4: Pyszny,Szczepanik,Marsz, Marynowski, sędzia: Robert Nawrocki-zastąpił wyznaczonego-nieobecnego sędziego Bolesława Mużdżaka), (16/8)Polonia-Unia,
tabela po 12-rundzie: 1.Gorzów Wlkp 20 +151 (DMP), 2.Częstochowa 14 +33, 3.Leszno 12 +13, 4.Opole 12 -84,
5.Wrocław 11 +4, 6.Bydgoszcz 9 -18, 7.Rybnik 8 -12, 8.Gdańsk 8 -87

13 runda 31/8/75:
Kolejarz-Sparta (Witelus-9,Libor-8,Szczakiel-7,Stach-6,Raba-4, Siekierka-4,Ciomber-3 - Jany-10,Gorczyca-8,Kostka-7,Kałuża-4,Słaboń-3,Słowiński-3,Chudzikowski-1, w biegach par 7-5: Witelus,Libor,Jany,Gorczyca, sedzia: Sadowski), Unia-ROW (B.Jąder-11,Kowalski-7,Z.Jąder-7, Okoniewski-6,Adamczak-4,Dobrucki-3.5,Heliński-2,Turek-1 - Wilim-9.5,Wyglenda-9,Pyszny-7,A.Tkocz-6, Fojcik-3,Koczy-2,Woryna-0,Szczepanik-0, w biegach par 8-4: B.Jąder,Kowalski,Wyglenda,Wilim, sędzia: Wróblewski), (11/9)Włókniarz-Stal, (11/9)Wybrzeże-Polonia,
tabela po 13-rundzie: 1.Gorzów Wlkp 20 +151, 2.Częstochowa 14 +33, 3.Leszno 14 +18, 4.Opole 14 -79,
5.Wrocław 11 -17, 6.Rybnik 10 -1, 7.Bydgoszcz 9 -18, 8.Gdańsk 8 -87

14 runda 14/9/75:
Stal-Wybrzeże, ROW-Włókniarz, Sparta-Unia (Jany-11,Kostka-11,Chudzikowski-9,Gorczyca-7,Słaboń-6,Słowiński-3,Kałuża-2,Augustyniak-1 - Dobrucki-6, B.Jąder-5,Adamczak-5,Kowalski-5,Okoniewski-4,Z.Jąder-3, w biegach par 6-6: Kostka,Jany,Dobrucki,Adamczak, sędzia: Głowacz), Polonia-Kolejarz

Ostateczna kolejność drużyn w DMP 1975

1.  STAL GORZÓW WLKP        22   11  0   3   +145 lub +144
2.  WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA   16   8   0   6   +55 lub +52
3.  UNIA LESZNO             14   7   0   7   -5 lub -4

4.  KOLEJARZ OPOLE          14   7   0   7   -91
5.  SPARTA WROCŁAW          13   6   1   7   +5
6.  ROW RYBNIK              12   6   0   8   +1
7.  POLONIA BYDGOSZCZ       11   5   1   8   -13 lub -10
8.  WYBRZEŻE GDAŃSK         10   5   0   9   -97

Baraż o prawo startu w 1 Lidze w sezonie 1976

05/10/75 BYDGOSZCZ - TORUŃ        50-28
12/10/75 TORUŃ - BYDGOSZCZ        
46-32

14/12/1975 Plenum GKŻ PZM podjęło decyzję o zwiększeniu ilości drużyn w 1 lidze z 8 do 10. W ten sposób awans uzyskała Stal Toruń (wicemistrz 2 ligi) i Wybrzeże Gdańsk, które wcześniej zostało z 1 ligi zdegradowane.

Stal Gorzów Wlkp                      Włókniarz Częstochowa
trener - Ryszard Nieścieruk           trener - Bernard Kacperak,
         Edward Jancarz               Wiktor Jastrzębski,
         Jerzy Padewski               J.Drapak
Edward Jancarz (1)         2,72       Zenon Urbaniec (3)         2,56
Zenon Plech (2)            2,66       Marek Cieślak (6)          2,46
Jerzy Rembas (5)           2,47       Andrzej Jurczyński (15)    2,16
Ryszard Fabiszewski (33)   1,81       Józef Jarmuła (19)         2,12
Bogusław Nowak (34)        1,80       Czesław Goszczyński (32)   1,81
Mieczysław Woźniak (60)    1,25       Jerzy Kowalczyk (37)       1,75
Jerzy Padewski (62)        1,23       Mirosław Błaszak (42)      1,66
Bolesław Rzewiński (66)    1,16       Jacek Gierzyński (46)      1,56
Mirosław Ćwikła (80)       0,75       Lech Zapart (54)           1,36
Stanisław Chomski (-)      0,40       Włodzimierz Tomaszewski(69)1,01
Andrzej Mielczarek (-)     0,33       Daniel Chmielewski (-)     0,75
                                      Henryk Barylski (-)        0,50

Unia Leszno                           Kolejarz Opole
trener - Andrzej Pogorzelski          trener - Marian Spychała
Zbigniew Jąder (12)        2,20       Jerzy Szczakiel (10)       2,27
Jerzy Kowalski (13)        2,18       Franciszek Stach (27)      1,87
Bernard Jąder (14)         2,18       Zygfryd Friedek (29)       1,85
Czesław Piwosz (25)        1,88       Joachim Hyla (38)          1,73
Mariusz Okoniewski (28)    1,85       Marian Witelus (39)        1,73
Kazimierz Adamczak (30)    1,83       Konrad Libor (40)          1,73
Zdzisław Dobrucki (35)     1,75       Leonard Raba (44)          1,64
Kazimierz Wójcik (51)      1,42       Alfred Siekierka (57)      1,31
Antoni Heliński (72)       0,95       Norbert Ciomber (64)       1,21
Stanisław Turek (75)       0,50       Ryszard Rogula (-)         1,00
Stefan Smoła (-)           0,00

Sparta Wrocław                        ROW Rybnik
trener - Marian Milewski              trener - Andrzej Wyglenda
Zygfryd Kostka (7)         2,45       Piotr Pyszny (11)          2,21
Piotr Bruzda (9)           2,31       Andrzej Tkocz (16)         2,16
Bolesław Gorczyca (18)     2,15       Andrzej Wyglenda (17)      2,15
Jan Chudzikowski (21)      1,97       Antoni Fojcik (36)         1,75
Zygmunt Słowiński (22)     1,94       Jerzy Wilim (53)           1,39
Ryszard Jany (26)          1,88       Jerzy Gryt (58)            1,27
Robert Słaboń (45)         1,62       Jan Koczy (61)             1,23
Stanisław Nowak (49)       1,47       Stanisław Kiljan (65)      1,18
Krzysztof Kałuża (70)      1,00       Grzegorz Szczepanik (67)   1,14
Wojciech Augustynowicz (-) 2,00       Franciszek Szostak (-)     0,50
Jan Michalak (-)           0,00       Andrzej Węgrzyk (-)        0,50
                                      Jan Nowak (-)              0,50
                                      Antoni Woryna (-)          0,50

Polonia Bydgoszcz                     Wybrzeże Gdańsk
trener - Jan Malinowski               trener - Edward Kupczyński
                                      Bogdan Berliński
Henryk Glücklich (4)       2,50       Henryk Żyto (8)            2,34
Andrzej Koselski (23)      1,90       Leszek Marsz (20)          2,12
Stanisław Kasa (31)        1,82       Andrzej Marynowski (24)    1,89
Marian Zaranek (48)        1,50       Bogdan Skrobisz (41)       1,72
Lech Bewicz (50)           1,44       Bolesław Ślaz (43)         1,66
Marian Michaliszyn (52)    1,41       Leszek Papakul (47)        1,52
Andrzej Maroszek (55)      1,36       Roman Zieliński (56)       1,31
Kazimierz Ziarnik (59)     1,25       Stanisław Kowalski (63)    1,22
Paweł Bukiej (71)          1,00       Andrzej Nawrocki (68)      1,12
Wiesław Patynek (-)        0,00       Andrzej Zagórski (73)      0,63
                                      Jan Gągolewicz (74)        0,60
                                      Janusz Maraszek (76)       0,50
                                      Wiktor Waloszek (-)        1,50
                                      Marek Grycan (-)           1,00

2 Liga

                 ZIEL.   TORUŃ  ŚWIĘ.  LUBL.  TARN.  GNIE.  RZES.  ŁÓDŹ
ZIELONA GÓRA     ** **  
49-29  43-35  43-34  53-24  61-17  52-26  59-19
TORUŃ           
39-39   ** **  43-35  40-37  54-24  43-35  57-21  56-20
ŚWIĘTOCHŁOWICE   58-20   45-33  ** **  41-35  48-30  46-31  45-32  55-23
LUBLIN           49-29   48-29  45-28  ** **  62-16  58-19  58-20  58-20
TARNÓW         
42,5-34,5 37-39  39-39  41-37  ** **  48-29  44-34  45-33
GNIEZNO          37-39   37-41  
38-37  42-35  43-35  ** **  47-31  52-26
RZESZÓW         
30-48   31-47  37-40  23-55  38-40  39-39  ** **  45-31
ŁÓDŹ             35-43  
30-48  37-41  19-59  38-39  38-40  38-39  ** **

1 runda 20/4/75: Stal T.-Gwardia, Falubaz-Start, (25?/4)Motor-Stal Rz. (Drużkowski-12, Nocek-11,Zwierzchowski-11,Berej-7,Studziński-7,Mazur-5,Gomułka-4,Psionka-1 - Kuźniar-8,Wilk-4,Baran-2, Kniaź-2,Krajewski-2,Kazior-1,Janik-1), Unia-Śląsk (Wardzała-12,Chorabik-8,Proszowski-6,Wojtanowski-6, Bartnik-6,Łabędź-1 - P.Waloszek-11,Goerlitz-9,Brabański-9,Kochman-4,Wieczorek-3,Musioł-2,Wyciślik-1, w biegach par 4-8),
2 runda 27/4/75:
Stal Rz.-Stal T. (Kuźniar-10,Kniaź-10,Wilk-5,Rak-3,Janik-1, Krajewski-1,Baran-1 - Ząbik-12,Plewiński-11,Araszewicz-6,Olkiewicz-5,Kościecha-4,Krzyżaniak-4,Knyter-3, Janczuro-2, mecz rozegrano w Lublinie), (26/4)Śląsk-Motor (Goerlitz-10,P.Waloszek-10,Brabański-8,Kochman-5, Stroba-4,Musiał-2,Wyciślik-2 - Studziński-10,Mazur-8,Berej-7,Nocek-4,Psionka-3,Gomułka-2,Drużkowski-1), Gwardia-Falubaz (Kolman-11,Gortat-7,Banasiak-7,Lalicki-4,Gołofit-3,Pakulski-2,Witwicki-1 - Marcinkowski-11, Filipiak-9,Łoś-7,Protasiewicz-6,Grabowski-5,Ratajczak-3,Grygor-2, w biegach MPPK Filipiak, Protasiewicz wygrali 8:4 z Banasiakiem i Pakulskim), Start-Unia (Błaszak-12,Kaczmarek-9,W.Puk-9,Sikora-5,Krajewski-3,Rożak-2,J.Puk-2, Witkowski-1 - Wardzała-12,Bartnik-9,Proszowski-7,Chorabik-4,Zając-1,Chrupek-1,Łabędź-1),
tabela po 2-rundzie: 1.Zielona Góra 4 +52, 2.Toruń 4 +52, 3.Świętochłowice 3 +6, 4.Gniezno 2 -36,
5.Tarnów 1 -8, 6.Lublin 0 -6, 7.Rzeszów 0 -16, 8.Łódź 0 -44

3 runda 1/5/75:
Stal T.-Start (Plewiński-11,Ząbik-9,Knyter-9,Janczuro-6,Kościecha-4, Olkiewicz-3,Krzyżaniak-1 - Błaszak-14,Kaczmarek-9, bieg par wygrali Plewiński,Ząbik 8-3), Falubaz-Śląsk, (4?/6)Motor-Gwardia, Unia-Stal Rz.,
tabela po 3-rundzie: 1.Zielona Góra 6 +60, 2.Toruń 6 +60, 3.Tarnów 3 +2, 4.Świętochłowice 3 -2,
5.Gniezno 2 -44, 6.Lublin 0 -6, 7.Rzeszów 0 -26, 8.Łódź 0 -44

4 runda 4/5/75:
Śląsk-Stal T. (Kochman-12,Brabański-10,Goerlitz-9 - Ząbik-9,Plewiński-8, Janczuro-5,Kościecha-4,Knyter-3,Krzyżaniak-3,Olkiewicz-2, biegi par wygrali P.Waloszek,Kochman 7-5 z Plewiński,Ząbik, mecz rozegrano w Chorzowie), (11/6)Stal Rz.-Falubaz, Start-Motor, Gwardia-Unia,
5 runda 25/5/75:
Motor-Stal T. 48-29 lub 49-28 (Psionka-11,Zwierzchowski-9,Barej-8,Nocek-7, Krawczyk-5,Mazur-4,Studziński-3,Gomułka-1 - Plewiński-10,Kościecha-6,Olkiewicz-4,Janczuro-3,Knyter-2, Araszewicz-2,Ząbik-2, biegi par Kościecha,Plewiński 6-6), Falubaz-Unia, (2/6)Stal Rz.-Gwardia, Start-Śląsk (Kaczmarek-10, Błaszak-10,Sikora-8,Rożak-5,W.Puk-3,Kujawski-2 - P.Waloszek-11,Barbański-7,Stroba-7,Kochman-7,Wieczorek-5),
tabela po 5-rundzie: 1.Zielona Góra 8 +89, 2.Gniezno 6 +38, 3.Toruń 6 +29, 4.Świętochłowice 5 +9,
6.Tarnów 5 -26, 6.Lublin 2 +6, 7.Rzeszów 0 -26, 8.Łódź 0 -45

6 runda 8/6/75:
Unia-Stal T. (Wardzała-13,Chorabik-7,Bartnik-6,Wojtanowski-5, Proszowski-3,Łabędź-2,Chrupek-1 - Plewiński-12,Ząbik-9,Olkiewicz-6,Krzyżaniak-5,Araszewicz-4,Kościecha-3, biegi par wygrała Stal 7-5), Motor-Falubaz (Berej-11,Krawczyk-9,Nocek-7,Mazur-6,Zwierzchowski-5, Drużkowski-5,Gomułka-3,Studziński-3 - Filipiak-9,Proch-7,Grabowski-5,Marcinkowski-3,Grygor-2,Łoś-2, Ratajczyk-1, biegów par nie rozegrano z powodu opadów deszczu), Start-Stal Rz. (Kaczmarek-12,Błaszak-12,W.Puk-7, Sikora-6,J.Jąder-6,Kujawski-3,J.Puk-1 - Kniaź-11,Kuźniar-7,Wilk-4,Owoc-3,Kazior-2,Janik-2,Baran-1,Rak-1), Gwardia-Śląsk (Lalicki-9,Gołofit-8,Pakulski-7,Gortat-6,Banasiak-3,Żerdziński-3,Kolman-1 - P.Waloszek-13,Kochman-9, Stroba-8,Brabański-5,Wieczorek-4,Musioł-1,Wyciślik-1),
tabela po 6-rundzie: 1.Zielona Góra 8 +69, 2.Gniezno 8 +54, 3.Lublin 8 +52, 4.Toruń 8 +31,
5.Świętochłowice 7 +13, 6.Tarnów 5 -28, 7.Rzeszów 2 -40, 8.Łódź 0 -91

7 runda 6/7/75:
Stal T.-Falubaz, Śląsk-Stal Rz. (P.Waloszek-12,Kochman-9,Stroba-8, Goerlitz-8,Brabański-6,Dłucik-1,Wieczorek-1 - Kniaź-9,Kuźniar-8,Rak-5,Wilk-4,Baran-3,Janik-2,Krajewski-1, Owoc-0, w biegach par 9-3: P.Waloszek,Kochman,Kniaź,Kuźniar), Gwardia-Start (Gołofit-8,Żerdziński-7, Banasiak-7,Pakulski-6,Gortat-5,Jatczak-4,Lalicki-1 - Kaczmarek-12,Błaszak-10,J.Jąder-5,Sikora-5, W.Puk-3,J.Puk-3,Kujawski-2), Unia-Motor
tabela po 7-rundzie: 1.Zielona Góra 11 +87, 2.Gniezno 10 -18, 3.Toruń 9 +31, 4.Świętochłowice 9 +26,
5.Lublin 8 +98, 6.Tarnów 7 -24, 7.Rzeszów 2 -97, 8.Łódź 0 -103

8 runda 20/7/75:
(19/7)Falubaz-Stal T., Motor-Unia, Stal Rz.-Śląsk, Start-Gwardia,
tabela po 8-rundzie: 1.Zielona Góra 13 +107, 2.Gniezno 12 +8, 3.Lublin 10 +144, 4.Świętochłowice 9 +26,
5.Toruń 9 +11, 6.Tarnów 7 -70, 7.Rzeszów 2 -97, 8.Łódź 0 -129

9 runda 27/7/75:
(26/7)Stal T.-Unia, Śląsk-Gwardia 55-23 lub 56-22 (P.Waloszek-12,Goerlitz-12, Kochman-10,Brabański-9,Stroba-8,Buchczyk-3,Kocur-1 - Gołofit-7,Pakulski-4,Gortat-4,Banasiak-3, Żerdziński-3,Lalicki-1,Jatczak-1), Falubaz-Motor, Stal Rz.-Start (Wilk-10,Kniaź-8,Baran-7,Kuźniar-6, Janik-3,Krajewski-3,Matjan-2 - Kaczmarek-15,Błaszak-9,W.Puk-5,J.Jąder-4,J.Puk-3,Sikora-3),
tabela po 9-rundzie: 1.Zielona Góra 15 +116, 2.Świętochłowice 13 +63, 3.Gniezno 13 +8, 4.Toruń 11 +41,
5.Lublin 10 +135, 6.Tarnów 7 -100, 7.Rzeszów 3 -100, 8.Łódź 0 -163

10 runda 10/8/75:
Stal T.-Motor (Ząbik-12,Plewiński-9,Kościecha-7,Janczuro-7,Olkiewicz-3, Knyter-2 - Nocek-8,Studziński-7,Psionka-6,Berej-6,Krawczyk-5,Drużkowski-3,Zwierzchowski-2, w biegach par 8-4: Plewiński,Ząbik), Śląsk-Start (P.Waloszek-12,Goerlitz-12,Kochman-10,Brabański-5,Buchczyk-4,Stroba-3 - Błaszak-11,Kaczmarek-7,W.Puk-6,Sikora-3,J.Puk-2,Kujawski-2, w biegach par 9-3), Gwardia-Stal Rz. (Banasiak-9, Lalicki-7,Żerdziński-6,Gołofit-5,Gortat-5,Pakulski-4,Kwiatkowski-2 - Kniaź-11,Kuźniar-10,Matjan-6, Wilk-5,Baran-4,Janik-3, w biegach par 5-6), Unia-Falubaz
tabela po 10-rundzie: 1.Zielona Góra 15 +108, 2.Świętochłowice 15 +78, 3.Toruń 13 +44, 4.Gniezno 13 -7,
5.Lublin 10 +132, 6.Tarnów 9 -92, 7.Rzeszów 5 -99, 8.Łódź 0 -164

11 runda 24/8/75:
(23/8)Stal T.-Śląsk (Olkiewicz-10,Ząbik-9,Plewiński-7,Kościecha-5, Araszewicz-6,Knyter-3,Moskowicz-2,Janczuro-1 - P.Waloszek-12,Kochman-7,Brabański-6, bieg par wygrali torunianie 10-2), (23/8)Falubaz-Stal Rz., Motor-Start, Unia-Gwardia,
tabela po 11-rundzie: 1.Zielona Góra 17 +134, 2.Świętochłowice 15 +70, 3.Toruń 15 +52, 4.Gniezno 13 -46,
5.Lublin 12 +171, 6.Tarnów 11 -79, 7.Rzeszów 5 -125, 8.Łódź 0 -177

12 runda 31/8/75:
Start-Stal T. (Błaszak-11,Kaczmarek-7,Sikora-7,Kujawski-4,J.Puk-4, J.Jąder-3,W.Puk-1 - Araszewicz-9,Olkiewicz-8,Plewiński-7,Ząbik-6,Knyter-4,Janczuro-3,Kościecha-3, Moskowicz-1, nie rozegrano biegów par), Śląsk-Falubaz (P.Waloszek-12,Kochman-12,Brabański-9,Stroba-8, Dłucik-7,Wieczorek-6,Buchczyk-4 - Filipiak-8,Łoś-3,Marcinkowski-3,Protasiewicz-2,Grabowski-2,Łukaszewicz-1, Ratajczyk-1, bieg par wygrali 7-5 Waloszek,Kochman z Filipiakiem), Stal Rz.-Unia (Kniaź-12,Matjan-9,Kuźniar-7, Wilk-7,Krajewski-2,Janik-1 - Wojtanowski-9,Bartnik-9,Zając-7,Chorabik-6,Wardzała-5,Gawełczyk-2,Łabędź-1, Skowron-1), Gwardia-Motor (Jatczak-5,Pakulski-4,Banasiak-4,Witwicki-2,Gołofit-1,Nowakowski-1,Gortat-1, Żerdziński-1 - Krawczyk-12,Drużkowski-11,Studziński-10,Berej-9,Zwierzchowski-7,Nocek-7,Psionka-3),
tabela po 12-rundzie: 1.Świętochłowice 17 +108, 2.Zielona Góra 17 +96, 3.Toruń 17 +56, 4.Lublin 14 +211,
5.Gniezno 13 -50, 6.Tarnów 13 -76, 7.Rzeszów 5 -127, 8.Łódź 0 -217

13 runda 14/9/75:
Stal T.-Stal Rz. (Ząbik-12,Plewiński-10,Krzyżaniak-9,Moskowicz-9, Araszewicz-6,Olkiewicz-5,Kościecha-3,Knyter-3 - Kniaź-6,Matjan-5,Kuźniar-4,Janik-4,Czarnecki-1,Wilk-1, biegi par wygrali 9-3: Plewiński,Ząbik), Motor-Śląsk (Studziński-10,Drużkowski-9,Krawczyk-7,Zwierzchowski-6, Berej-6,Mazur-4,Góral-3 - Mucha-9,P.Waloszek-9,Stroba-3,Kochman-3,Brabański-2,Wieczorek-1,Dłucik-1), Falubaz-Gwardia, Unia-Start
tabela po 13-rundzie: 1.Zielona Góra 19 +136, 2.Toruń 19 +92, 3.Świętochłowice 17 +91, 4.Lublin 16 +228,
5.Tarnów 15 -57, 6.Gniezno 13 -69, 7.Rzeszów 5 -163, 8.Łódź 0 -257

14 runda 21/9/75:
Gwardia-Stal T., Start-Falubaz (Błaszak-12,Kaczmarek-9,Kujawski-5,Puk-5, Sikora-4,Możdżeń-1,Rożak-1 - Marcinkowski-8,Łukaszewicz-6,Łoś-6,Filipiak-5,Proch-5,Ratajczyk-4,Grabowski-3, Żeromski-2, nie rozegrano biegów par z powodu zapadających ciemności), Śląsk-Unia, Stal Rz.-Motor,

Ostateczna kolejność drużyn w DM 2 Ligi 1975

1.  FALUBAZ ZIELONA GÓRA    21   10  1   3   +138
2.  STAL TORUŃ              21   10  1   3   +110

-------------------------------------------------
3.  ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE    19   9   1   4   +107 lub +109
4.  MOTOR LUBLIN            18   9   0   5   +260
5.  UNIA TARNÓW             15   7   1   6   -77 lub -75
6.  START GNIEZNO           13   6   1   7   -71
7.  STAL RZESZÓW            5    2   1   11  -195
8.  GWARDIA ŁÓDŹ            0    0   0   14  -272 lub -275

Falubaz Zielona Góra                  Stal Toruń
Romuald Łoś (3)            2,60       Janusz Plewiński (2)       2,61
Bolesław Proch (6)         2,52       Kazimierz Araszewicz (11)  2,35
Zbigniew Marcinkowski (15) 2,26       Jan Ząbik (14)             2,31
Zbigniew Filipiak (24)     2,04       Adam Olkiewicz (30)        1,84
Mirosław Łukaszewicz (29)  1,84       Jerzy Knyter (34)          1,71
Jan Grabowski (36)         1,63       Roman Kościecha (35)       1,69
Paweł Protasiewicz (41)    1,58       Jan Moskowicz (38)         1,62
Jan Ratajczyk (48)         1,48       Roman Janczuro (43)        1,56
Aleksander Grygor (60)     1,08       Bogdan Krzyżaniak (53)     1,43
Stefan Żeromski (-)        2,20
Jan Jakubowski (-)         0,00
Roman Tajchert (-)         0,00
Andrzej Huszcza (-)        0,00

Śląsk Świętochłowice                  Motor Lublin
Paweł Waloszek (1)         2,67       Witold Zwierzchowski (5)   2,54
Jacek Goerlitz (7)         2,50       Tadeusz Berej (9)          2,46
Jerzy Kochman (19)         2,17       Zbigniew Studziński (12)   2,34
Jan Mucha (20)             2,16       Stanisław Nocek (16)       2,21
Erwin Brabański (25)       2,01       Zbigniew Krawczyk (18)     2,19
Marian Stroba (28)         1,85       Andrzej Mazur (22)         2,13
Roman Wieczorek (32)       1,81       Józef Drużkowski (26)      2,00
Roman Buchczyk (56)        1,14       Marian Psionka (27)        1,88
Zygmunt Dłucik (58)        1,13       Marian Gomułka (45)        1,50
Eugeniusz Musioł (70)      0,63       Kazimierz Góral (-)        3,00
Eugeniusz Wyciślik (72)    0,54       Mirosław Chmura (-)        1,00
Piotr Kocur (-)            0,50       Stanisław Kowalczyk (-)    0,50

Start Gniezno                         Unia Tarnów
Eugeniusz Błaszak (8)      2,49       Marian Wardzała (4)        2,59
Wojciech Kaczmarek (13)    2,32       Stanisław Bartnik (23)     2,10
Janusz Jąder (31)          1,83       Stanisław Wojtanowski (33) 1,72
Gerard Sikora (37)         1,62       Stanisław Chorabik (52)    1,44
Wojciech Puk (50)          1,47       Edward Gawełczyk (61)      1,00
Leon Kujawski (54)         1,30       Marek Dobek (62)           1,00
Jan Puk (59)               1,12       Ryszard Chrupek (64)       0,94
Marek Rożak (66)           0,90       Józef Łabędź (69)          0,63
Marek Możdżeń (75)         0,25       Józef Skorupa (-)          0,50
Witold Chmielewski (-)     0,00       Andrzej Zając (-)          ?,??

Stal Rzeszów                          Gwardia Łódź
Zenon Kazior (10)          2,40       Czesław Kolman (39)        1,60
Jerzy Kniaź (17)           2,20       Zdzisław Żerdziński (40)   1,59
Grzegorz Kuźniar (21)      2,13       Stanisław Gołofit (42)     1,57
Jan Wilk (49)              1,47       Zygmunt Banasiak (44)      1,50
Eugeniusz Rak (55)         1,17       Stanisław Lalicki (46)     1,48
Zygmunt Matjan (57)        1,13       Kazimierz Pakulski (47)    1,48
Adam Janik (63)            0,96       Tadeusz Gortat (51)        1,47
Marian Krajewski (67)      0,88       Ryszard Witwicki (65)      0,92
Ryszard Czarnecki (73)     0,50       Henryk Jatczak (68)        0,68
Józef Batycki (-)          0,50       Jerzy Nowakowski (71)      0,55
Andrzej Gula (-)           0,33       Jan Kwiatkowski (74)       0,40
Kazimierz Bedzyk (-)       0,25
Antoni Baran (?)       0,??


Polish Moto Federation Junior Cup


Eliminacje grupowe

         GRUPA 1                               GRUPA 2

1. Bydgoszcz       9      113          1. Gorzów Wlkp     10     112

2. Gdańsk          6      102          2. Leszno          7      117
3. Toruń           5      87           3. Zielona Góra    4      91
4. Łódź            4      78           4. Gniezno         3      55


         GRUPA 3                               GRUPA 4

1. Lublin                 ??           1. Wrocław                ??

2. Częstochowa            ??           2. Rybnik                 ??
3. Tarnów                 ??           3. Opole                  ??
4. Rzeszów                ??           4. Świętochłowice         ??

Finał Młodzieżowego Pucharu PZMot - Lublin 25/10/1975


1.     Motor Lublin                                             38
2.     Stal Gorzów Wlkp                                         37
3.     Polonia Bydgoszcz                                        14

4.     Sparta Wrocław                                           7


Individual Polish Championship


31. Finał IMP - Częstochowa 28/9/1975


1.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp
2.     Marek Cieślak               Włókniarz Częstochowa
3.     Paweł Waloszek              Śląsk Świętochłowice


Individual Junior Polish Championship


9. Finał MIMP - Zielona Góra 28/9/1975


1.     Bolesław Proch              Falubaz Zielona Góra
2.     Tadeusz Berej               Motor Lublin
3.     Eugeniusz Błaszak           Start Gniezno


Polish Club Pair Championship


2. Finał MPPK - Leszno 27/9/1975


1.     Stal Gorzów Wlkp                                         30
2.     Sparta Wrocław                                           20
3.     ROW Rybnik                                               19


Golden Helmet


15. Finał Złotego Kasku - Wrocław 3/4, Częstochowa 10/4, Rybnik 8/5, Gorzów Wlkp 22/5,
Leszno 5/6, Opole 3/7, Bydgoszcz 7/8, Gdańsk 19/10/1975


1.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp
2.     Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp
3.     Bogusław Nowak              Stal Gorzów Wlkp


Silver Helmet


10. Finał Srebrnego Kasku - Łódź 10/4, Gniezno 15/5, Chorzów 22/5, Zielona Góra 5/6,
Lublin 13/7, Toruń 17/7, Rzeszów 7/8, Tarnów 4/9/1975


1.     Bolesław Proch              Falubaz Zielona Góra
2.     Ryszard Fabiszewski         Stal Gorzów Wlkp
3.     Eugeniusz Błaszak           Start Gniezno


Tournaments


Międzynarodowy Turniej Par - Bydgoszcz 15/3/1975


1.     Henryk Glücklich - Marian Zaranek             Polonia Bydgoszcz
2.     Stanisław Kasa - Marian Michaliszyn           Polonia Bydgoszcz
3.     Andrzej Koselski - Lech Bewicz                Polonia Bydgoszcz

Gorzów Wlkp 16/3/1975 testmecz STAL GORZÓW WLKP - FALUBAZ ZIELONA GÓRA  49 - 28
(źródło informacji - Witold Łukowski i Stanisław Szczuciński)

9.Woźniak-9(u,3,3,3), 10.Ćwikła-2(2,u,d,w), 11.Rembas-12(3,3,3,3), 12.Rzewiński-4+2(0,2*,2*,d), 13.Padewski-10+2(3,3,2*,2*), 14.Chomski-0(u), 15.Fabiszewski-11+1(3,3,3,2*), 16.Swadowski-1(1) -
1.Filipiak-7(3,2,1,1), 2.Łukaszewicz-0(w/-,u), 3.Protasiewicz-6(2,2,1,1), 4.Grabowski-2+1(1*,1), 5.Łoś-5(2,1,2,0), 6.Ratajczyk-2(1,0), 7.Marcinkowski-4(1,2,1,0), 8.Żeromski-1(0,1,0), R.Tajchert-2(0,2)
Zmiany: 7-I,X 8-VIII,IX,XII R-VII,XI 15-X,XIII 16-VII
Czasy biegów: 73:3, 74:0, 74:2, 73:1, 73:8, 75:3, 74:5, 75:0, 76:2, 75:2, 73:8, 75:2, 73:8

Turniej o Puchar Federacji Stal - Gorzów Wlkp 22/3/1975 (zaległy puchar z 27/10/1974 roku)
(źródło informacji - Andrzej Korzybski, Witold Łukowski i Stanisław Szczuciński)


1.     Stal Gorzów Wlkp                                         42

(5.Rembas-12(3,3,3,3), 6.Padewski-6(3,0,3,-), 7.Fabiszewski-11(3,3,?,?), 8.Woźniak-10(3,1,3,3), R.Rzewiński-3(3))

2.     Motor Lublin                                             22

(13.Studziński-7(2,?,?,?), 14.Berej-8, 15.Zwierzchowski-?(0,?,?,?), 16.Drużkowski-5(?,0,?,?), R.Psionka-2)

3.     Stal Rzeszów                                             20

(9.Kuźniar-6(0,?,?,?), 10.Kazior-2(2,?,?,?), 11.Kniaź-11, 12.Baran-?, R.Szostek-1)

4.     Stal Toruń                                               18

(1.Plewiński-5(1,?,?,?), 2.Kościecha-3(1,?,?,?), 3.Olkiewicz-3, 4.Ząbik-6(0,?,2,?), R.Knyter-1)

5.     Falubaz Zielona Góra                                     17

(17.Filipiak-4(0,?,?,?), 18.Protasiewicz-5(2,?,?,?), 19.Łoś-6, 20.Żeromski-2(?,3,?,?), R.Marcinkowski-?)

Czasy biegów: 73:2, 73:8, ?, ?, 73:5, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?

Toruń 23/3/1975 testmecz STAL-APATOR TORUŃ - WYBRZEŻE GDAŃSK            46 - 32
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

9.Plewiński-12(3,3,3,3), 10.Olkiewicz-7+2(2*,3,2*,0), 11.Kościecha-5(3,1,1,u?), 12.Miastkowski-1(1),
13.Krzyżaniak-7(3,2,2,0), 14.Moskowicz-2(1,u?,1), 15.Araszewicz-2+1(w,2*), R.Ząbik-10(3,3,3,1) -
1.Marsz-10(u?,3,2,2,3), 2.Zieliński-3(1,1,1,0), 3.Kowalski-5+1(2,2,w,1*), 4.Maraszek-0(0,-,0),
5.Skrobisz-6+1(2,u?,1,2*), 6.Zagórski-2(u?,2,u?), 7.Papakul-7+1(2,1*,1,3),
Zmiany: 1-XII 7-VI,X R-V,VIII,XI,XIII
Czasy biegów: 78:0, 78:0, 77:8, 77:0, 78:2, 77:6, 78:8, 78:0, 77:8, 79:2, 77:8, 77:6, 78:2

Leszno 23/3/1975 testmecz międzynarodowy UNIA LESZNO - MC GÜSTROW       ?? - ??
(źródło informacji - Krzysztof Batka)

(nie wiadomo, czy zawody odbyły się)

Gorzów Wlkp 25/3/1975 testmecz międzynarodowy STAL GORZÓW WLKP - MC GÜSTROW 47 - 31
(źródło informacji - Andrzej Korzybski i Stanisław Szczuciński)

9.M.Woźniak-0(w), 10.B.Rzewiński-7+1(3,2*,1,1), 11.J.Rembas-12(3,3,3,3), 12.S.Chomski-0(u,0,u,0), 13.Padewski-12(3,3,3,3), 14.A.Mielczarek-0(d,0) 15.R.Fabiszewski-8(3,3,1,1), 16.B.Nowak-8+1(3,3,2*) -
1.Tetztaf-6(2,2,2,0), 2.Mell-4+2(1,1,1*,1*), 3.Jensch-7(2,2,2,0,1), 4.Tcherny-1(1,0), 5.Bever-9(2,2,2,2,1), 6.Meier-2+1(1,1*,0), 7.Streck-2+1(1,0,1*)
czasy: 75:0, 73:2, 75:3, 74:0, 73:0, 74:5, 75:5, 75:0, 74:4, 75:0, 73:4, 74:3, ??:?
zmiany: 3-VIII 5-X 15-X,XIII 16-VI,IX,XII
sedzia - M.Krzyżaniak

Trójmecz towarzyski: GWARDIA ŁÓDŹ-WYBRZEŻE GDAŃSK-POLONIA BYDGOSZCZ - Bydgoszcz 23/3/1975


1.     POLONIA BYDGOSZCZ                                        31
2.     GWARDIA ŁÓDŹ                                             21
3.     WYBRZEŻE GDAŃSK                                          19

Gniezno 27/3/1975 testmecz START GNIEZNO - POLONIA BYDGOSZCZ            ?? - ??

(nie wiadomo, czy zawody odbyły się)

Trójmecz towarzyski: POLONIA BYDGOSZCZ-AK SLANY-STAL TORUŃ - Toruń 30/3/1975


1.     POLONIA BYDGOSZCZ                                        31
2.     STAL TORUŃ                                               22
3.     AK SLANY                                                 19

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Bydgoszcz 31/3/1975


1.     Marek Ziarnik               Polonia Bydgoszcz
2.     Marian Michaliszyn          Polonia Bydgoszcz
3.     Jan Ząbik                   Apator Toruń

Opole 2/4/1975 testmecz międzynarodowy KOLEJARZ OPOLE - ADMV MEISSEN    43 - 34
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Szczakiel-9, Friedek-9, F.Stach-8, Raba-5, Witelus-4, Siekierka-2, Libor-2, Hyla-2, Ciomber-2 -
Diense-11, Liebing-9, Knobloch-5, Schumann-4, Liebert-2, Raschke-2, Breyer-1

Zielona Góra 8/4/1975 testmecz FALUBAZ ZIELONA GÓRA - STAL GORZÓW WLKP  35 - 43
(źródło informacji - Witold Łukowski)

(9)Marcinkowski-5,(10)Grabowski-4,(11)Filipiak-10,(12)Łukaszewicz-4,(13)Łoś-6,(14)Żeromski-4, (15)Protasiewicz-2,(16)Grygor-0 -
Jancarz-11, Rembas-11, Fabiszewski-6, Plech-6(3,3,wsu), Nowak-6, Woźniak-2, Padewski-1
Z.Plech w 9-tym biegu uległ kontuzji złamania kości strzałkowej.

Toruń 12/4/1975 testmecz STAL TORUŃ - UNIA LESZNO                       36 - 42
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

9.Plewiński-12,10.Olkiewicz-1,11.Kościecha-10,12.Janczuro-1,13.Ząbik-9,14.Araszewicz-2,R.Krzyżaniak-1 -
1.Dobrucki-10,2.Heliński-7,3.Kowalski,4.Piwosz-8,5.Zb.Jąder,6.Adamczak,7.Okoniewski-?,R.Żyto

Turniej Indywidualny o Puchar Zarządu Miejskiego ZMS - Leszno 13/4/1975
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Wojciech Kaczmarek          Start Gniezno (10 (2,2,3,3), nr.3)
2.     Paweł Waloszek              Śląsk Świętochłowice (9 (2,3,1,3), nr.1)
3.     Zdzisław Dobrucki           Unia Leszno (9 (3,2,2,2), nr.9)

4.     Zbigniew Marcinkowski       Falubaz Zielona Góra (8 (2,3,3,0), nr.8)
5.     Jerzy Kowalski              Unia Leszno (8 (3,2,2,1), nr.10)
6.     Jan Ząbik                   Stal Toruń (7 (3,1,2,1), nr.4)
7.     Czesław Piwosz              Unia Leszno (6 (3,0,0,3), nr.5)
8.     Erwin Brabański             Śląsk Świętochłowice (6 (2,1,3,0), nr.2)
9.     Zbigniew Filipiak           Falubaz Zielona Góra (5 (0,1,3,1), nr.6)
10.    Paweł Protasiewicz          Falubaz Zielona Góra (5 (1,1,2,1), nr.7)
11.    Antoni Heliński             Unia Leszno (2 (0,0,2,0), nr.13)
12.    Janusz Plewiński            Stal Toruń (2 (1,1,0,0), nr.12)
13.    Gerard Sikora               Start Gniezno (1 (0,0,1,0), nr.11)

Łódź 8/5/1975 testmecz międzynarodowy GWARDIA ŁÓDŹ - NEWA LENINGRAD     50 - 27
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Pakulski-10, Gołofit-9, Żerdziński-9 - Ivanov-12

Młodzieżowy Turniej Indywidualny - Toruń 9/5/1975


1.     Kazimierz Araszewicz        Stal Toruń
2.     Wojciech Puk                Start Gniezno
3.     Jan Puk                     Start Gniezno

Turniej Indywidualny "Puchar 10-lecia Gorzowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego" - Gorzów Wlkp 9/5/1975


1.     Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp
2.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp
3.     Jerzy Rembas                Stal Gorzów Wlkp

Turniej Par - Toruń 29/5/1975


1.     Janusz Plewiński - Adam Olkiewicz             Stal Toruń
2.     Kazimierz Araszewicz - Roman Janczuro         Stal Toruń
3.     Andrzej Koselski - Marian Zaranek             Polonia Bydgoszcz

Zielona Góra 29/5/1975 testmecz FALUBAZ ZIELONA GÓRA - UNIA LESZNO      48 - 29
(źródło informacji - Witold Łukowski)

Łoś-11,Filipiak-10,Marcinkowski-9,Proch-7,Protasiewicz-6,Ratajczyk-2,Grygor-2,Grabowski-1 -
J.Kowalski-9,Ber.Jąder-6,Okoniewski-5,Adamczak-4,Wójcik-3,Dobrucki-2
zawody pożegnalne Mieczysława Mendyki - zakończenie kariery zawodniczej.

Trójmecz towarzyski: START GNIEZNO-?-? - Gniezno 29/5/1975


?.     START GNIEZNO                                            ??
?.     ?                                                        ??
?.     ?                                                        ??

Leszno 1/6/1975 testmecz UNIA LESZNO - FALUBAZ ZIELONA GÓRA             47 - 30
(źródło informacji - Witold Łukowski i Krzysztof Batka)

J.Kowalski-11,Z.Jąder-11,Adamczak-10,Okoniewski-5,Wójcik-5,Ber.Jąder-2,Heliński-2 -
Marcinkowski-9,Filipiak-7,Jakubowski-2,Łoś-1,Ratajczyk-1
Po zawodach rozegrano trzybiegowy turniej o Puchar PRZZ.
Kolejność była następująca: Okoniewski, Proch, Filipiak, Grygor
Zawody pierwotnie miały być rozegrane 9.05.1975 - zostały przełożone na 1.06.1975. Składy zespołów z
majowego programu: 1.R.Łoś, 2.J.Grabowski, 3.Z.Filipiak, 4.A.Grygor, 5.Pa.Protasiewicz, 6.J.Ratajczyk, 7.Z.Marcinkowski - 9.M.Okoniewski, 10.K.Adamczak, 11.J.Kowalski, 12.K.Wójcik, 13.Z.Jąder, 14.S.Turek, 15.Cz.Piwosz

Turniej Par - Grudziądz 1/6/1975
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Jan Chudzikowski - Zygmunt Słowiński          Sparta Wrocław         21 pkt.
2.     Marian Michaliszyn - Marek Ziarnik            Polonia Bydgoszcz      20 pkt.
3.     Andrzej Koselski - Marian Zaranek             Polonia Bydgoszcz      17 pkt.

4.     Janusz Plewiński - Adam Olkiewicz             Stal Toruń             17 pkt.

Testmecze międzypaństwowe   P O L S K A   -   A N G L I A


Chorzów 7/6/1975                      46  -  62
Bydgoszcz 7/6/1975                    71  -  37
Poznań 8/6/1975                       52  -  56
Gorzów Wlkp 8/6/1975                  50  -  58

Finał Mistrzostw Świata Par - Wrocław 15/6/1975


1.     SZWECJA                                                  24
2.     POLSKA                                                   23
3.     DANIA                                                    20+3

Turniej Par - Grudziądz 15/6/1975
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Janusz Plewiński - Roman Kościecha            Stal Toruń             21 pkt.
2.     Jan Ząbik - Kazimierz Araszewicz              Stal Toruń             18 pkt.
3.     Mariusz Okoniewski - Kazimierz Adamczak       Unia Leszno            14 pkt.

Turniej Par - Grudziądz 21/6/1975
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Henryk Żyto - Leszek Marsz                    Wybrzeże Gdańsk        21 pkt.
2.     Jan Ząbik - Bogdan Krzyżaniak                 Stal Toruń             20 pkt.
3.     Jan Chudzikowski - Zygfryd Kostka             Sparta Wrocław         15 pkt.

2. Memoriał Mariana Rose - Toruń 22/6/1975


1.     Zygfryd Kostka              Sparta Wrocław
2.     Janusz Plewiński            Stal Toruń
3.     Jan Chudzikowski            Sparta Wrocław

Memoriał Jerzego Białka - Gdańsk 28/6/1975


1.     Eugeniusz Błaszak           Start Gniezno
2.     Andrzej Marynowski          Wybrzeże Gdańsk
3.     Lech Bewicz                 Polonia Bydgoszcz

Gniezno 13/7/1975 testmecz START GNIEZNO - WYBRZEŻE GDAŃSK              ?? - ??

(nie wiadomo, czy zawody odbyły się)

Grudziądz 17/8/1975 testmecz STAL TORUŃ - GWARDIA ŁÓDŹ                  39 - 39
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Moskowicz-9,Olkiewicz-9,Araszewicz-8,Więckowski-2(grudziądzanin),Dichting-1(grudziądzanin) -

Finał Europejski Indywidualnych Mistrzostw Świata - Bydgoszcz 24/8/1975


1.     Ivan Mauger                 Nowa Zelandia
2.     Ole Olsen                   Dania
3.     Phil Crump                  Australia

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Ostrów Wlkp 26/8/1975


1.     Viktor Kalmykov             ZSRR
2.     Vladimir Gordeev            ZSRR
3.     Ryszard Fabiszewski         Stal Gorzów Wlkp

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Poznań 27/8/1975


1.     Vladimir Gordeev            ZSRR
2.     Eugeniusz Błaszak           Start Gniezno
3.     Wojciech Kaczmarek          Start Gniezno

Młodzieżowy Turniej Indywidualny o Puchar Rady Wojewódzkiej Federacji SZMP - Leszno 7/9/1975


1.     Mariusz Okoniewski          Unia Leszno
2.     Bolesław Proch              Falubaz Zielona Góra
3.     Robert Słaboń               Sparta Wrocław

Młodzieżowy Czwórmecz Towarzyski - Zielona Góra 10/9/1975
(źródło informacji - Witold Łukowski i Andrzej Korzybski)


1.     Falubaz Zielona Góra                                     30

(Huszcza-11, Marcinkowski-5, Żeromski-5, Tajchert-4)

2.     Unia Leszno                                              25

(Turek-9, Smoła-8, Heliński-6, Gała-2)

3.     Start Gniezno                                            22

(Kujawski-8, J.Puk-6, W.Puk-4, Możdżeń-2, Rożak-2)

4.     Sparta Wrocław                                           18

(Augustynowicz-8, Kamiński-4, K.Kałuża-4, Michalak-2)

Testmecze międzypaństwowe   P O L S K A   -   Z S R R


Gdańsk 30/9/1975                      39  -  39
Gorzów Wlkp 2/10/1975                 54  -  24
Gniezno 4/10/1975                     38  -  40
Ostrów Wlkp 7/10/1975                 46  -  32
Opole 11/10/1975                      31  -  47

Testmecze międzypaństwowe   POLSKA (jun.)   -   NRD (sen.)


Opole 21/9/1975                       55  -  23
Tarnów 25/9/1975                      42  -  36
Lublin 27/9/1975                      45  -  33
Grudziądz 28/9/1975                   39  -  39

Puchar Winobrania - Zielona Góra 18/9/1975
(źródło informacji - Andrzej Korzybski i Witold Łukowski)


1.     Romuald Łoś                 Falubaz Zielona Góra (14 pkt.)
2.     Zbigniew Marcinkowski       Falubaz Zielona Góra (13 pkt.)
3.     Bolesław Proch              Falubaz Zielona Góra (13 pkt.)

4.     Jan Ratajczyk               Falubaz Zielona Góra (10 pkt.)
5.     Jan Grabowski               Falubaz Zielona Góra (10 pkt.)
6.     Zbigniew Filipiak           Falubaz Zielona Góra (9 pkt.)
7.     Tetzlaff                    NRD (9 pkt.)
8.     Clemens Bever               NRD (9 pkt.)
9.     Mirosław Łukaszewicz        Falubaz Zielona Góra (8 pkt.)
10.    Stefan Żeromski             Falubaz Zielona Góra (8 pkt.)
11.    Jensch                      NRD (5 pkt.)
12.    Aleksander Grygor           Falubaz Zielona Góra (5 pkt.)
13.    Aleksander Janas            Falubaz Zielona Góra (4 pkt.)
14.    W.Mell                      NRD (2 pkt.)
15.    G.Mell                      NRD (2 pkt.)
16.    Schmidt                     NRD (1 pkt.)

Turniej Indywidualny o Puchar XXV-lecia Start Gniezno - Gniezno 28/9/1975


1.     Wojciech Kaczmarek          Start Gniezno
2.     Zbigniew Jąder              Unia Leszno
3-4.   Bernard Jąder               Unia Leszno
       Kazimierz Adamczak          Unia Leszno

25. Memoriał Alfreda Smoczyka - Leszno 5/10/1975


1.     Jerzy Rembas                Stal Gorzów Wlkp
2.     Mariusz Okoniewski          Unia Leszno
3.     Vladimir Paznikov           ZSRR

8. Memoriał Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego - Częstochowa 5/10/1975


1.     Marek Cieślak               Włókniarz Częstochowa
2.     Andrzej Tkocz               ROW Rybnik
3.     Czesław Goszczyński         Włókniarz Częstochowa

23. Łańcuch Herbowy Ostrowa Wielkopolskiego - Ostrów Wlkp 7/10/1975


1.     Jerzy Szczakiel             Kolejarz Opole
2.     Viktor Kuznetsov            ZSRR
3.     Piotr Pyszny                ROW Rybnik

15. "Puchar ROW" - Rybnik 12/10/1975


1.     Andrzej Tkocz               ROW Rybnik
2.     Antoni Fojcik               ROW Rybnik
3.     Piotr Pyszny                ROW Rybnik

Testmecze polskich klubów z zespołem SPEEDWAY CENTR CLUB WIEDEŃ


Zielona Góra 11/10/1975               64  -  32 (Falubaz-Speedway Centr)
(1-Adolf Funk-9, 2-Herbert Serecs???, 3-Alex Dautman???, 4-Hubert Fischbacher-2, 5-Walter Graubmuller-10,
6-Heinz Ziemmermann, 7-Walter Elephant-2, 8-Stefan Żeromski-4, ?-Boessner-5 -
9-Romuald Łoś-13, 10-Roman Tajchert-2, 11-Jan Grabowski-13, 12-Aleksander Grygor-11, 13-Jan Ratajczyk-15(3,3,3,3,3),
14-Jerzy Marcinkowski-4, 15-Mirosław Łukaszewicz-6) Leszno ?/10/1975                      59  -  34 (Unia-Speedway Centr)

Testmecze polskich klubów z zespołem RUDA HVEZDA PRAHA


Gdańsk 14/10/1975                     28  -  49 (Wybrzeże-Ruda Hvezda)
(Marsz-10,Skrobisz-7,Marynowski-5,Ślaz-4,Papakul-2 -
J.Stancl-11,Spinka-10,Klokocka-9,Vobornik-9,Kucera-6,J.Verner-2,Ondrasik-2, sędzia: Irena Nadolna)

Toruń 18/10/1975                      39  -  39 (Stal-Ruda Hvezda)
Gniezno 19/10/1975                    32  -  46 (Start-Ruda Hvezda)

Międzynarodowy Indywidualny Turniej Żużlowy o Puchar IKP - Bydgoszcz 16/10/1975


1.     Jiri Stancl                 CSRS
2.     Henryk Glücklich            Polonia Bydgoszcz
3.     Petr Ondrasik               CSRS

Turniej Indywidualny - Mistrzostwa Miasta Leszna - Leszno 19/10/1975


1.     Zdzisław Dobrucki           Unia Leszno
2.     Zbigniew Jąder              Unia Leszno
3.     Bernard Jąder               Unia Leszno

"Puchar Przechodni Miasta Leszna" - Leszno //1975


1.     Zbigniew Jąder - Zdzisław Dobrucki            Unia Leszno            19 pkt.
2.     Mariusz Okoniewski - Bernard Jąder            Unia Leszno            13 pkt.
3.     Jerzy Rembas - Ryszard Fabiszewski            Stal Gorzów Wlkp       12 pkt.

4.     Stanisław Kasa - Marian Zaranek               Polonia Bydgoszcz      10 pkt.
5.     Wojciech Kaczmarek - Gerard Sikora            Start Gniezno          6 pkt.

Puchar Indywidualny:


       Ryszard Fabiszewski                           Stal Gorzów Wlkp

Turniej Par - Rzeszów 19?/10/1975
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Marian Wardzała - Marek Dobek                 Unia Tarnów
2.     ?                                             ?
3.     ?                                             ?

Turniej Indywidualny o Puchar Federacji Stal - Rzeszów 8/11/1975
(źródło informacji - Andrzej Korzybski i Witold Łukowski)


1.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp (15 pkt.)
2.     Grzegorz Kuźniar            Stal Rzeszów (13 pkt.)
3.     Jerzy Rembas                Stal Gorzów Wlkp (12 pkt.)

4.     Bogusław Nowak              Stal Gorzów Wlkp (12 pkt.)
6.     Bolesław Proch              Falubaz Zielona Góra (9 pkt.)

Turniej o Puchar Federacji Stal - Lublin 9/11/1975
(źródło informacji - Witold Łukowski i Andrzej Korzybski)


1.     Stal Gorzów Wlkp                                         37

((17)Jancarz-9, (18)Rembas-10, (19)Nowak-10, (20)Fabiszewski-8)

2.     Motor Lublin                                             34

((1)Krawczyk, (2)Zwierzchowski, (3)Berej, (4)Studziński)

3.     Stal Toruń                                               21

((5)Kościecha, (6)Krzyżaniak, (7)Miastkowski, (8)Więckowski, (R)Licznerski)

4.     Stal Rzeszów                                             12

((13)Matjan, (14)Kuźniar, (15)Kniaź, (16)Wilk, (R)Janik)

5.     Falubaz Zielona Góra                                     11

((9)Proch, (10)Z.Marcinkowski, (11)Łoś, (12)Ratajczyk, (R)Grabowski)
sędzia - Witold Witek

2. Memoriał Jerzego Białka - Gdańsk //1975


1.     Eugeniusz Błaszak           Start Gniezno
2.     Andrzej Marynowski          Wybrzeże Gdańsk
3.     Lech Bewicz                 Polonia Bydgoszcz

5. Turniej Indywidualny o Puchar Rady Głównej ZS Start - Gniezno ?/?/1975
(źródło informacji - Krzysztof Mrówczyński (facebook - Historia gnieźnieńskiego żużla))


1.     Jan Puk                     Start Gniezno
2.     ?                           ?
3.     ?                           ?


1974     INDEX     1976