2 RUNDA DMP 1985: 8-4-1985

1 J.WO¬NICKI         8    (2,1,0,3,2)          71:60
2 S.TIETZ            1+1  (1*,0,-,0,0)         72:10
3 E.MIASTKOWSKI      12   (2,2,2,2,2,2)        72:20
4 S.MIEDZIŃSKI       2+1  (0,-,0,-,2*,d)       73:20
5 W.ŻABIAŁOWICZ      9    (1,1,2,3,2)          72:80
6 P.MAĆKIEWICZ       0    (0,-,0,-,0)          72:40
7 G.¦NIEGOWSKI       2+2  (1*,0,1*)            74:00
8 J.ZˇBIK            ns                        72:60
                                               72:80
9 B.PROCH            15   (3,3,3,3,3)          72:20
10 Krz.ZIARNIK       2    (0,-,1,-,1)          72:40
11 Z.RUTECKI         12   (3,3,1,2,3)          73:50
12 P.BUKIEJ          4+1  (1,2*,-,0,1)         73:30
13 R.DOŁOMISIEWICZ   9    (3,3,3,0)            78:00
14 R.BU¦KIEWICZ      5+2  (2*,0,1,1*,1)        79:00
15 M.ZIARNIK         8+1  (2*,3,3)
16 Z.BIZOŃ           1    (1)

Sędzia: STANISŁAW PIEŃKOWSKI                tabela biegów
ZMIANY:
3-VII 4-VI 7-V,VIII,XI 15-VI,IX,XIII 16-X

 Powrót