20 RUNDA DM2L 1991: 8-9-1991

Drużyna Ostrovii przyjechała na mecz z nieważnymi książeczkami
zdrowia (termin badań skończył się 1.09).

 Powrót