MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY CRZZ WARSZAWA - MONAKERNA SZTOKHOLM
WARSZAWA (stadion Budowlanych) 19-9-1954


1 BERNT NILSSON      15   (3,3,3,2,3,1)          77:50
2 BO SANDIN          3+1  (0,1,2*,?)             79:00
3 OLLE HEYMAN        10+1 (1*,0,2,3,3,1)         79:20
4 JOEL JANSSON       8+1  (2,3,0,1,2*,?)         80:70
5 DAN FORSBERG       16+2 (3,2*,2*,3,3,3)        80:00
6 SVEN FAHLÉN        10+1 (1,3,3,2*,?,1)         78:90
7 NILS JOHANSSON     1    (1,0)                  80:30
8 OVE NILSSON        ns                          79:00
                                                 79:10
9 EDWARD KUPCZYŃSKI  11   (2,1,3,3,?,2)          79:00
10 MIECZYSŁAW POŁUKARD 4+1 (1*,0,1,1,1,?)        79:40
11 JANUSZ SUCHECKI   9    (3,2,0,0,1,3)          78:90
12 FLORIAN KAPAŁA    0    (0,0)                  80:20
13 ANDRZEJ KRZESIŃSKI 8+1 (0,2,1,1,2,2*)         79:10
14 JÓZEF OLEJNICZAK  3+1  (2,1*,0,0,?)           80:10
15 WŁODZIMIERZ SZWENDROWSKI 7+1 (1,2,2,2*)       82:10
16 EUGENIUSZ NAZIMEK 3    (3)                    81:00
                                                 81:00

Bieg po biegu:

1. Nilsson, Kupczyński, Połukard, Sandin
2. Suchecki, Jansson, Heyman, Kapała
3. Forsberg, Olejniczak, Fahlén, Krzesiński
4. Nilsson, Suchecki, Sandin, Kapała
5. Jansson, Krzesiński, Olejniczak, Heyman
6. Fahlen, Forsberg, Kupczyński, Połukard
7. Nilsson, Sandin, Krzesiński, Olejniczak
8. Kupczyński, Heyman, Połukard, Jansson
9. Fahlén, Forsberg, Szwendrowski, Suchecki
10. Kupczyński, Nilsson, Połukard
11. Heyman, Szwendrowski, Jansson, Suchecki
12. Forsberg, Fahlén, Krzesiński, Olejniczak
13. Heyman, Jansson, Połukard
14. Forsberg, Szwendrowski, Suchecki
15. Nilsson, Krzesiński, Johansson
16. Forsberg, Kupczyński, Fahlén
17. Suchecki, Szwendrowski, Nilsson, Johansson
18. Nazimek, Krzesiński, Heyman

Sędzia: CZESŁAW KARPAŁA                     tabela biegów
ZMIANY:
7-XV,XVII 15-IX,XI,XIV,XVII 16-XVIII

(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

 Powrót