MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY REPREZENTACJA PZM - MONAKERNA SZTOKHOLM
WROCŁAW 21-9-1954


1 BERNT NILSSON      14   (u,3,3,2,3,3)          84:6    89:0    91:0
2 NILS JOHANSSON     5+1  (2,1,2*,u4)            86:5    87:0    88:4    89:0
3 OLLE HEYMAN        13+1 (3,1,3,2*,1,3)         87:6    87:7    88:6    89:8
4 JOEL JANSSON       8+1  (0,3,0,3,0,2*)         86:1    87:0    87:4    90:0
5 DAN FORSBERG       13+1 (3,1,3,1*,3,2)         87:0    87:1    88:6    89:2
6 SVEN FAHLÉN        5+1  (1,0,2*,2,u)           87:9    88:1    88:5    89:2
7 BO SANDIN          3+1  (2*,1)                 86:2    87:5    89:0    89:9
8 OVE NILSSON        1+1  (1*)                   86:8    87:9    88:2    89:8
                                                 85:9    88:4    89:4    91:1
9 EDWARD KUPCZYŃSKI  10   (1,3,2,1,3,0)          86:2    87:6    92:8
10 WŁODZIMIERZ SZWENDROWSKI 14+3 (3,2*,1*,3,2*,3)88:6    88:7    90:2
11 ANDRZEJ KRZESIŃSKI 7   (2,2,1,u3,2,u)         88:5    88:7    89:0    89:0
12 MIECZYSŁAW POŁUKARD 1+1 (1*,0,0)              88:0    88:2    88:8    90:0
13 EUGENIUSZ NAZIMEK 8    (2,2,1,3,ust,0)        85:9    89:6    90:2
14 JANUSZ SUCHECKI   1    (0,0,0,0,u,1)          88:8    89:5
15 JÓZEF OLEJNICZAK  ns                          86:6    87:0    87:8    95:0
16 FLORIAN KAPAŁA    4    (1,1,2)                87:8    88:5    89:8
                                                 88:2    88:6    89:2    94:2

Bieg po biegu:

1. Szwendrowski, Johansson, Kupczyński, Nilsson(u1)
2. Heyman, Krzesiński, Połukard, Jansson
3. Forsberg, Nazimek, Fahlén, Suchecki
4. Nilsson, Krzesiński, Johansson, Połukard
5. Jansson, Nazimek, Heyman, Suchecki
6. Kupczyński, Szwendrowski, Forsberg, Fahlén
7. Nilsson, Johansson, Nazimek, Suchecki
8. Heyman, Kupczyński, Szwendrowski, Jansson
9. Forsberg, Fahlén, Krzesiński, Połukard
10. Szwendrowski, Nilsson, Kupczyński, Johansson(u4)
11. Jansson, Heyman, Kapała, Krzesiński(u3)
12. Nazimek, Fahlén, Forsberg, Suchecki
13. Kupczyński, Szwendrowski, Heyman, Jansson
14. Forsberg, Krzesiński, Kapała, Fahlén(u)
15. Nilsson, Sandin, Suchecki(u3), Nazimek(ust)
16. Szwendrowski, Forsberg, Ove Nilsson, Kupczyński
17. Nilsson, Kapała, Sandin, Krzesiński(u3)
18. Heyman, Jansson, Suchecki, Nazimek

Sędzia: WACŁAW KOSSAKOWSKI                  tabela biegów
ZMIANY:
7-XV,XVII 8-XVI 16-XI,XIV,XVII

(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

 Powrót