Turniej nr 1 - Rybnik 23/4/1964

1. ()Stanisław Tkocz - Rybnik               3   3   3   2   3    14
2. ()Andrzej Wyglenda - Rybnik                          3        13
3. ()Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp      3                    13

4. ()Marian Kaiser - Gdańsk                 3                    12
5. ()Jan Malinowski - Rzeszów               2                    12
6. ()Joachim Maj - Rybnik                   1   3                11
7. ()Zbigniew Podlecki - Gdańsk                                  9
8. ()Rajmund Świtała - Bydgoszcz                                 7
9. ()Zygmunt Pytko - Tarnów                                      5
10.()Stanisław Rurarz - Częstochowa                              5
11.()Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                  5
12.()Paweł Waloszek - Świętochłowice                             3
13.()Kazimierz Bentke - Leszno              0                    2
14.()Marian Rose - Toruń                                         2
15.()Mieczysław Połukard - Bydgoszcz                             1
16.()Antoni Woryna - Rybnik                 u                    1
   (R1)Karol Peszke - Rybnik                                     4

    :    :    :    :    :
    :    :    78:10    :    :
    :    78:10    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 2 - Gdańsk 29/5/1964

1. ()Andrzej Wyglenda - Rybnik                                   13
2. ()Marian Kaiser - Gdańsk                                      13
3. ()Zbigniew Podlecki - Gdańsk                                  11

4. ()Paweł Waloszek - Świętochłowice                             10
5. ()Jan Malinowski - Rzeszów                                    9
6. ()Joachim Maj - Rybnik                                        9
7. ()Antoni Woryna - Rybnik                                      9
8. ()Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                           8
9. ()Kazimierz Bentke - Leszno                                   7
10.()Marian Rose - Toruń                                         7
11.()Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                  6
12.()Stanisław Rurarz - Częstochowa                              6
13.()Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                                5
14.()Mieczysław Połukard - Bydgoszcz                             3
15.()Stanisław Tkocz - Rybnik                                    2
16.()Bogdan Berliński - Gdańsk                                   1

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 3 - Gorzów Wlkp 2/7/1964

1. (14)Joachim Maj - Rybnik                 2   3   3   3   3    14
2. (11)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp           3   3   3   3   2    14
3. (12)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp    1   3   3   2   3    12

4. (9)Andrzej Wyglenda - Rybnik             0   3   2   3   3    11
5. (15)Marian Rose - Toruń                  3   2   2   1   3    11
6. (6)Paweł Waloszek - Świętochłowice       3   0   2   2   2    9
7. (2)Bronisław Rogal - Gorzów Wlkp         2   2   1   2   2    9
8. (16)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp         1   2   1   3   1    8
9. (10)Kazimierz Bentke - Leszno            2   1   2   2   1    8
10.(13)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         0   1   3   1   1    6
11.(8)Marian Kaiser - Gdańsk                2   1   1   0   2    6
12.(1)Stanisław Tkocz - Rybnik              3   2   0   u   ns   5
13.(5)Stanisław Kaiser - Gdańsk             d   0   0   1   1    2
14.(4)Jerzy Flizikowski - Gorzów Wlkp       1   0   1   ns  ns   2
15.(3)Wiesław Rutkowski - Piła              0   1   0   0   0    1
16.(7)Zbigniew Podlecki - Gdańsk            d   d   ns  ns  ns   0

    80:00    80:00    80:20    82:40    79:40
    84:00    79:00    79:80    79:80    80:00
    79:80    79:60    79:00    79:80    80:00
    79:60    79:00    79:80    80:30    80:20

Sędzia - Tadeusz Skiba                      tabela biegów

Turniej nr 4 - Rzeszów 9/7/1964

1. (9)Stefan Kępa - Rzeszów                 3   3   3   2   3    13
2. (5)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp     3   1   3   3   3    13
3. (1)Florian Kapała - Rzeszów              2   2   3   2   3    12

4. (15)Andrzej Wyglenda - Rybnik            3   3   0   3   2    11
5. (12)Jan Malinowski - Rzeszów             0   1   2   3   3    9
6. (13)Stanisław Tkocz - Rybnik             2   0   3   2   2    9
7. (4)Paweł Waloszek - Świętochłowice       3   2   2   1   0    8
8. (16)Antoni Woryna - Rybnik               0   3   2   1   2    8
9. (11)Joachim Maj - Rybnik                 2   2   0   3   1    8
10.(10)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp           1   3   1   0   1    6
11.(14)Marian Rose - Toruń                  1   2   1   0   2    6
12.(3)Marian Spychała - Rzeszów             0   1   2   2   0    5
13.(8)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław          2   0   0   1   0    3
14.(2)Stanisław Rurarz - Częstochowa        1   1   1   0   0    3
15.(R1)Marian Stawecki - Rzeszów            1   0   1            2
16.(R2)Stanisław Lalicki - Rzeszów          1   1                2
18.(7)Janusz Kościelak - Rzeszów            1   0   0            1
17.(6)Jan Kolber - Rzeszów                  0   0                0

    77:40    75:30    77:00    78:50    76:60
    78:40    77:40    77:80    79:00    77:80
    74:90    77:00    76:50    78:00    80:00
    77:50    77:50    77:40    77:10    79:60

Sędzia - Bolesław Sykut                     tabela biegów
Zmiany: R1 w biegach 9,16,19 za 6, R2 w biegach 13,18 za 7.

Turniej nr 5 - Świętochłowice 16/7/1964

1. (4)Paweł Waloszek - Świętochłowice       3   3   3   3   3    15
2. (15)Andrzej Wyglenda - Rybnik            3   3   3   2   3    14
3. (11)Joachim Maj - Rybnik                                 2    12

4. (5)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                     1    11
5. (12)Jan Malinowski - Rzeszów                                  10
6. (16)Antoni Woryna - Rybnik                                    9
7. (13)Stanisław Tkocz - Rybnik                                  9
8. (7)Kazimierz Bentke - Leszno                                  9
9. (6)Marian Kaiser - Gdańsk                                     8
10.(8)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                               6
11.(14)Marian Rose - Toruń                                       4
12.(1)Rajmund Świtała - Bydgoszcz                                4
13.(10)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                3
14.(2)Stanisław Rurarz - Częstochowa                             3
15.(3)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz                            2
16.(9)Zbigniew Podlecki - Gdańsk                                 0

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 6 - Bydgoszcz 27/8/1964

1. ()Andrzej Wyglenda - Rybnik                                   14
2. ()Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                           12
3. ()Edward Kupczyński - Bydgoszcz                               11

4. ()Zbigniew Podlecki - Gdańsk                                  11
5. ()Marian Kaiser - Gdańsk                                      11
6. ()Joachim Maj - Rybnik                                        11
7. ()Marian Rose - Toruń                                         9
8. ()Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                                7
9. ()Norbert Świtała - Bydgoszcz                                 7
10.()Rajmund Świtała - Bydgoszcz                                 5
11.()Kazimierz Bentke - Leszno                                   5
12.()Mieczysław Połukard - Bydgoszcz                             4
13.()Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                  3
14.()Andrzej Domiszewski - Wrocław                               3
15.()Stanisław Tkocz - Rybnik                                    3
16.()Paweł Waloszek - Świętochłowice                             2
17.()Zygfryd Friedek - Bydgoszcz                                 1
18.()Henryk Glücklich - Bydgoszcz                                1

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 7 - Wrocław - 3/9/1964

1. (15)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp    3   3   2   2   3    13
2. (3)Zbigniew Podlecki - Gdańsk            3   1   3   3   2    12
3. (13)Adolf Słaboń - Wrocław               2   3   3   3   1    12

4. (6)Marian Rose - Toruń                   0   1   3   3   3    10
5. (12)Stanisław Tkocz - Rybnik             3   3   1   3   0    10
6. (5)Andrzej Wyglenda - Rybnik             3   0   3   2   2    10
7. (2)Marian Kaiser - Gdańsk                2   3   0   1   3    9
8. (8)Andrzej Domiszewski - Wrocław         2   1   2   2   2    9
9. (9)Joachim Maj - Rybnik                  2   2   1   0   2    7
10.(7)Paweł Waloszek - Świętochłowice       1   2   1   1   1    6
11.(11)Stanisław Rurarz - Częstochowa       1   0   1   0   3    5
12.(14)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         ?   2   0   2   1    5
13.(4)Kazimierz Bentke - Leszno             0   2   2   1   1    5
14.(1)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp            1   1   2   0   1    5
15.(16)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz      1   0   0   0   ?    2
16.(10)Rajmund Świtała - Bydgoszcz          0   0   0   1   0    1

    78:90    80:30    80:40    80:40    80:50
    78:90    80:80    79:50    80:60    80:60
    78:90    79:60    80:90    80:20    80:60
    79:60    80:30    80:60    80:40    80:80

Sędzia - Wiktor Siedlecki                   tabela biegów

(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


KLASYFIKACJA KOŃCOWA 4. EDYCJI ZŁOTEGO KASKU 1964

1.  Andrzej Wyglenda - Rybnik            13  13  11  11  14  14  10    65
2.  Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp    13  8   12  13  11  12  13    63
3.  Joachim Maj - Rybnik                 11  9   14  8   12  11  7     57

4.  Marian Kaiser - Gdańsk               12  13  6   -   8   11  9     53
5.  Paweł Waloszek - Świętochłowice      3   10  9   8   15  2   6     48
6.  Stanisław Tkocz - Rybnik             14  2   5   9   9   3   10    47
7.  Zbigniew Podlecki - Gdańsk           9   11  0   -   0   11  12    43
8.  Kazimierz Bentke - Leszno            2   7   8   -   9   5   5     34
9.  Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         -   5   6   3   6   7   5     29
10. Stanisław Rurarz - Częstochowa       5   6   -   3   3   -   5     22
11. Mieczysław Połukard - Bydgoszcz      1   3   -   -   2   4   2     12

Odliczono dwa najgorsze wyniki.

 Powrót