1 RUNDA Młodzieżowego Pucharu PZMot - GRUPA 1 - Gdańsk 1/5/1977

1.Wybrzeże Gdańsk (kask biały)                                   40

 (1)Andrzej Marynowski                  3   3   3   3            12
 (2)Krzysztof Fede                      0   2   3   3            8
 (3)Janusz Kołacki                      2   2   3   2            9
 (4)Andrzej Kołodziejczyk               3   2   3   3            11
 (17)Mirosław Berliński                                          ns
2.Polonia Bydgoszcz (kask czerwony)                              30
 (13)Kazimierz Ziarnik                  3   3   1   u            7
 (14)Andrzej Maroszek                   2   3   2   2            9
 (15)Paweł Bukiej                       u   u   2                2
 (16)Wiesław Patynek                    2   3   2   3            10
 (20)Lech Bewicz                                    2            2
3.GSŻ Grudziądz (kask żółty)                                     15
 (5)Wiesław Ośkiewicz                   3   2   2   1            8
 (6)Krzysztof Rapczyński                1   0   1   0            2
 (7)Eugeniusz Miastkowski               2   1   0   1            4
 (8)Krzysztof Trykowski                 1   0   0   u            1
 (18)W.Grabowski                                                 ns
4.Gwardia Łódź (kask niebieski)                                  11
 (9)Zdzisław Żerdziński                 1   1   u   2            4
 (10)Ryszard Witwicki                   0   1   1   1            3
 (11)Janusz Jąder                       0   0   0   1            1
 (12)Henryk Kowalewski                  1   1   1   0            3
 (19)brak zawodnika                                              ns

    72:00    73:80    72:70    74:30
    74:00    74:00    74:20    73:00
    73:80    74:20    75:10    73:40
    75:00    73:40    74:20    74:60

Sędzia:                                     tabela biegów

2 RUNDA Młodzieżowego Pucharu PZMot - GRUPA 1 - Bydgoszcz 7/5/1977

1.Polonia Bydgoszcz (kask biały)                                 45

 (1)Kazimierz Ziarnik                   3   3   3                9
 (2)Andrzej Maroszek                    3   3   3   3            12
 (3)Paweł Bukiej                        3       3   u            6
 (4)Lech Bewicz                         3   3       3            9
 (17)Wiesław Patynek                        3   3   3            9
2.Stal Toruń (kask żółty)                                        27
 (5)Jan Moskowicz                       2   u   0   3            5
 (6)Krzysztof Kwiatkowski               2   2   2   2            8
 (7)Marek Makowski                      2   1   2   2            7
 (8)Wojciech Żabiałowicz                1   2   2   2            7
 (18)Adam Olkiewicz                                              ns
3.GSŻ Grudziądz (kask czerwony)                                  13
 (13)Wiesław Ośkiewicz                  2   1   1   1            5
 (14)Krzysztof Rapczyński               1       1   1            3
 (15)Eugeniusz Miastkowski              1   2   1   0            4
 (16)Krzysztof Trykowski                0   d   0   1            1
 (20)Wiesław Grabarz                        w                    0
4.Wybrzeże Gdańsk (kask niebieski)                               11
 (9)Janusz Kołacki                      0   1   0                1
 (10)Krzysztof Fede                     0   1   1   0            2
 (11)Andrzej Kołodziejczyk              1   2   2   1            6
 (12)Mirosław Berliński                 u       0   2            2
 (19)Henryk Kowalewski                              0   0        0

    77:80    77:20    78:20    78:10
    78:00    77:00    77:20    77:80
    77:00    77:80    77:90    82:40
    77:80    77:80    78:40    82:00

Sędzia:                                     tabela biegów

3 RUNDA Młodzieżowego Pucharu PZMot - GRUPA 1 - Toruń 8/5/1977

1.Stal Toruń                                                     39

 (1)Krzysztof Kwiatkowski               3   3   2   1            9
 (2)Wojciech Żabiałowicz                u   3   3   3            9
 (3)Marek Makowski                                  1            1
 (4)Jan Moskowicz                       3   3   2   3            11
 (17)Adam Olkiewicz                     3   3   3                9
2.Gwardia Łódź                                                   22
 (13)Zdzisław Żerdziński                3   1   1   3            8
 (14)Ryszard Witwicki                   3   2   3   1            9
 (15)Janusz Jąder                       2   0   1   2            5
 (RT-16)Marek Makowski                  2   u   1   3
3.GSŻ Grudziądz                                                  18
 (9)Wiesław Ośkiewicz                   2   2   2   2            8
 (10)Krzysztof Rapczyński               1   1   0   2            4
 (11)Eugeniusz Miastkowski              1   1   3   u            5
 (12)Wiesław Grabarz                    0   0   1   0            1
 (19)Krzysztof Trykowski                                         ns
4.Wybrzeże Gdańsk                                                11
 (5)Krzysztof Fede                      1   2   0   2            5
 (6)Andrzej Kołodziejczyk               0   2   0   0            2
 (7)Mirosław Berliński                  1   d   2   0            3
 (8)Henryk Kowalewski                   0   u   0   1            1
 (18)Janusz Kołacki                                              ns

    78:80    80:80    ??:??    79:20
    80:20    80:20    80:80    79:80
    79:80    81:00    79:60    ??:??
    80:00    80:60    79:80    ??:??

Sędzia:                                     tabela biegów

5 RUNDA Młodzieżowego Pucharu PZMot - GRUPA 1 - Grudziądz 12/6/1977

1.Polonia Bydgoszcz                                              41

 (?)Marek Ziarnik                       1   3       3            7
 (?)Wiesław Patynek                     3   3   3   3            12
 (?)Kazimierz Ziarnik                   3   3   1                7
 (?)Paweł Bukiej                        3   3   3   1            10
 (?)Lech Bewicz                                 2   3            5
2.Stal Toruń                                                     27
 (?)Krzysztof Kwiatkowski               2   2   2   2            8
 (?)Jan Moskowicz                       2   0   2   1            5
 (?)Wojciech Żabiałowicz                2   2   3   2            9
 (?)Marek Makowski                      1   2   2   0            5
3.REZERWA TORU                                                   15
 (?)Roman Kościecha                     3   1   3   2            9
 (?)Grzegorz Podolski                   0   0   0   2            2
 (?)Artur Dichting                      1   1   1   u            3
 (?)Jerzy Knyter                        0   0   0   1            1
3.GSŻ Grudziądz                                                  13
 (?)Wiesław Ośkiewicz                   2   0   1   1            4
 (?)Krzysztof Rapczyński                0   1   0   0            1
 (?)Eugeniusz Miastkowski               1   2   1   3            7
 (?)Wiesław Grabarz                     0   1   ns  ns           1

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia:                                     tabela biegów

4 RUNDA Młodzieżowego Pucharu PZMot - GRUPA 1 - Łódź 25/6/1977

1.Polonia Bydgoszcz                                              27

 (5)Kazimierz Ziarnik                   wu  0   1   2            3
 (6)Lech Bewicz                         1   3   3   3            10
 (7)Paweł Bukiej                        2   3       3            8
 (8)Krzysztof Głowacki                  2   w   2   2            6
 (18)Wiesław Bembnista                          u                0
2.Wybrzeże Gdańsk                                                26
 (13)Janusz Kołacki                     0   0       0            0
 (14)Andrzej Kołodziejczyk              3   2   3   1            9
 (15)Mirosław Berliński                 1   3   2   0            6
 (16)Andrzej Marynowski                 3   2   3   3            11
 (20)Krzysztof Fede                             0                0
3.Stal Toruń                                                     22
 (9)Adam Olkiewicz                      2   1   1   2            6
 (10)Wojciech Żabiałowicz               3   2   2   2            9
 (11)Marek Makowski                     0   1   3   1            5
 (12)Jan Moskowicz                      0   1   d   1            2
 (19)brak zawodnika                                              ns
4.Gwardia Łódź                                                   21
 (1)Zdzisław Żerdziński                 2   1   1   1            5
 (2)Ryszard Witwicki                    1   2   1   3            7
 (3)Paweł Szkobel                       1   wu  ns  ns           1
 (4)Jan Jąder                           3   3   2   0            8
 (19)brak zawodnika                                              ns

    80:20    80:00    80:60    80:60
    80:80    79:80    80:00    81:40
    81:80    80:20    80:60    82:00
    79:80    79:80    81:80    81:40

Sędzia: Władysław Kaba                      tabela biegów

(źródło informacji - Tomasz Santarek)

Ostateczna kolejność w GRUPIE 1

1.Polonia Bydgoszcz                                 143

2.Stal Toruń                                        116
3.Wybrzeże Gdańsk                                   89
4.Gwardia Łódź                                      58
5.GSŻ Grudziądz                                     58

 Powrót