1 RUNDA Młodzieżowego Pucharu PZMot - GRUPA 4 - Ruda ¦l±ska 30/4/1977

1.ROW Rybnik                                                     32

 (?)Stanisław Kiljan                    3   2   3   1            9
 (?)Piotr Brachmański                   1   1   1   3            6
 (?)Mieczysław Kmieciak                 3   2   3   1            9
 (?)Jan Nowak                           3   2   2   1            8
 (?)Bronisław Klimowicz                                          ns
2.Kolejarz Opole                                                 26
 (?)Herbert Czura                       2   1   1   2            6
 (?)Ryszard Rogula                      1   3   1   2            7
 (?)Leon Schmechta                      1   0   0                1
 (?)Bernard Dropała                     0                        0
 (?)Marian Witelus                          3   3   3   3        12
3.¦l±sk ¦więtochłowice                                           24
 (?)Jerzy Kochman                       2   2   3   3            10
 (?)Zygmunt Dłucik                      u   3   2   2            7
 (?)Eugeniusz Wyci¶lik                  3   1   2   0            6
 (?)Józef Paj±k                         0   0                    0
 (?)Janusz Tomczok                              u   1            1
4.Sparta Wrocław                                                 13
 (?)Ryszard Jany                        2   3   2   2            9
 (?)Krzysztof Zabawa                    1   0   1   0            2
 (?)Wojciech Kamiński                   2   0   w                2
 (RT)Daniel Wyrwiński                   0   1       u
 (?)Andrzej Cichy                               0   0            0

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia:                                     tabela biegów

2 RUNDA Młodzieżowego Pucharu PZMot - GRUPA 4 - Opole 9/6/1977

1.Kolejarz Opole                                                 38

 (?)Herbert Czura                       3   2       2            7
 (?)Jacek Goerlitz                      2   2   3   2            9
 (?)Leon Schmechta                      2   1       2            5
 (?)Alfred Siekierka                    3   3   3   3            12
 (?)Leonard Raba                                3   2            5
2.¦l±sk ¦więtochłowice                                           22
 (?)Jerzy Kochman                       3   3   2   3            11
 (?)Zygmunt Dłucik                      2   1   1   1            5
 (?)Eugeniusz Wyci¶lik                  1   3   1   1            6
 (?)Józef Paj±k                         0   0   0   u            0
3.ROW Rybnik                                                     21
 (?)Stanisław Kiljan                    1   3   1   3            8
 (?)Ryszard Szymański                   1   2   1   0            4
 (?)Mieczysław Kmieciak                 0   0                    0
 (?)Piotr Brachmański                   1   2   2   1            6
 (?)Bronisław Klimowicz                         3   d            3
4.Sparta Wrocław                                                 5
 (?)Wojciech Kamiński                   0   1   0   0            1
 (?)Krzysztof Zabawa                    3   1   0                4
 (RT)Daniel Wyrwiński                   0   0   u
 (RT)Włodzimierz Heliński               2   0   2   0
 (RT)Bernard Dropała                                3   2

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia:                                     tabela biegów

3 RUNDA Młodzieżowego Pucharu PZMot - GRUPA 4 - Ostrów Wlkp 11/6/1977

1.Kolejarz Opole                                                 39

 (?)Marian Witelus                      3   2                    5
 (?)Jacek Goerlitz                      2   3   3   1            9
 (?)Leon Schmechta                      2       2   3            7
 (?)Alfred Siekierka                    2   2   3   3            10
 (?)Leonard Raba                            3   3   2            8
2.¦l±sk ¦więtochłowice                                           19+3
 (?)Jerzy Kochman                       3   3   1   3            10+3
 (?)Zygmunt Dłucik                      2   2   2   0            6
 (?)Eugeniusz Wyci¶lik                  1   1   0   w            2
 (?)Józef Paj±k                         d   0   1   0            1
3.ROW Rybnik                                                     17
 (?)Stanisław Kiljan                    1   2   0   1            4
 (?)Mieczysław Kmieciak                 3   1   2   3            9
 (?)Bronisław Klimowicz                 0                        0
 (?)Piotr Brachmański                   0   1   0   2            3
 (?)Ryszard Szymański                       1   u                1
4.Sparta Wrocław                                                 14+2
 (?)Wojciech Kamiński                   1   w       w            1
 (?)Krzysztof Zabawa                    w   0   2   w            2
 (RT)Włodzimierz Heliński               1   0   1
 (?)Ryszard Jany                        3   3   3   2            11+2
 (RT)Bernard Dropała                            1   2

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia:                                     tabela biegów

4 RUNDA Młodzieżowego Pucharu PZMot - GRUPA 4 - Rybnik 26/6/1977

1.ROW Rybnik                                                     29

 (?)Stanisław Kiljan                    3   3   3   1            10
 (?)Jan Nowak                           1   2   2   2            7
 (?)Ryszard Szymański                   ns  2   1   u            3
 (?)Piotr Brachmański                   3   2   2   2            9
 (?)Bronisław Klimowicz                                          ns
2.¦l±sk ¦więtochłowice                                           28
 (?)Jerzy Kochman                       3   3   3   3            12
 (?)Zygmunt Dłucik                      w   2   3   0            5
 (?)Eugeniusz Wyci¶lik                  1   1   3   1            6
 (?)Józef Paj±k                         0   0   2   3            5
3.Kolejarz Opole                                                 22
 (?)Herbert Czura                       2   1   1                4
 (?)Leon Schmechta                      u       2   3            5
 (?)Ryszard Rogula                      2   3   d   0            5
 (?)Bernard Dropała                     2   d       3            5
 (?)Leonard Raba                            1   0   2            3
4.Sparta Wrocław                                                 9
 (?)Ryszard Jany                        3   3   w   2            8
 (RT)Krystian Fros                      d   d   1   1
 (?)Krzysztof Zabawa                    1   0   0   0            1
 (RT)Grzegorz Sterna                    2   1   1   u

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia:                                     tabela biegów

Ostateczna kolejno¶ć w GRUPIE 4

1.Kolejarz Opole                                    125

2.ROW Rybnik                                        99
3.¦l±sk ¦więtochłowice                              96
4.Sparta Wrocław                                    64

 Powrót