DMP DM2L MDMP DPP IMP MIMP MPPK MMPPK Złoty Kask Srebrny Kask Brązowy Kask Turnieje


W tym roku odeszli do wieczności...

Jan Bogucki
(ur.25-6-1937 zm.19-3-1995)
Lotar Dudek (ur.11-3-1942 zm.22-3-1995)
Stanisław Gołofit (ur.2-1-1939 zm.24-3-1995)
Bogdan Kowalski (ur.11-11-1936 zm.29-3-1995)
Klemens Musiał (ur.22-10-1913 zm.13-5-1995)
Adolf Jagoda (ur.14-11-1928 zm.24-6-1995)
Ryszard Nieścieruk (ur.15-6-1949 zm.14-7-1995)
Jan Boryczka (ur.14-5-1926 zm.31-8-1995)


Team Championship


1 Liga

               WROC.  TORUŃ  BYDG.  PIŁA   TARN.   GORZ.   RZES.  CZĘS.  GDAŃ.  LUBL.
WROCŁAW        ** **  
48-42  47-43  48-42  49-41   52-38   54-36  66-23  53-37  51-14
TORUŃ          
45-44  ** **  48-42  46-43  59-31   54-35   64-26  58-32  49-41  66-24
BYDGOSZCZ      
57-33  50-40  ** **  62-28  58-32   55-35   54-36  55-24  59-31  58-32
PIŁA           
42-48  48-42  49-41  ** **  50-40   51-39   54-36  51-39  52-38  60-30
TARNÓW         
49-41  54-35  48-42  52-38  ** **   52-38   56-34  68-22  63-27  67-22
GORZÓW WLKP    
37-53  47-43  58-31  42-46  48-42   ** **   59-30  54-36  57-33  66-24
RZESZÓW        
48-42  44-46  35-55  38-52  49-41   52-38   ** **  56-34  58-32  64-26
CZĘSTOCHOWA    
40-50  39-51  47-42  43-47  49-41 45,5-44,5 46-44  ** **  50-39  72-18
GDAŃSK         
28-62  44-46  44-45  49-39  41-49   37-53   60-30  44-46  ** **  56-34
LUBLIN         
39-51  42-48  31-59  45-45  43-47   35-54   38-52  58-32  30-59  ** **

1 runda 2/4/1995: Wrocław-Gdańsk, Bydgoszcz-Lublin, Piła-Toruń, Gorzów Wlkp-Tarnów, Rzeszów-Częstochowa
2 runda 9/4/1995:
Toruń-Bydgoszcz, (23/4)Tarnów-Piła, Częstochowa-Wrocław, Gdańsk-Gorzów Wlkp, Lublin-Rzeszów
3 runda 17/4/1995: (Lany Poniedziałek)
Wrocław-Toruń, Bydgoszcz-Gdańsk, Gorzów Wlkp-Piła, Rzeszów-Tarnów, Lublin-Częstochowa
4 runda 30/4/1995:
Toruń-Rzeszów, Piła-Częstochowa, Tarnów-Wrocław, Gorzów Wlkp-Bydgoszcz, Gdańsk-Lublin
5 runda 3/5/1995:
Wrocław-Gorzów Wlkp, Bydgoszcz-Piła, Rzeszów-Gdańsk, Częstochowa-Toruń, Lublin-Tarnów
6 runda 21/5/1995:
Toruń-Lublin, Piła-Wrocław, (1/6)Tarnów-Bydgoszcz, Gorzów Wlkp-Rzeszów, Gdańsk-Częstochowa
7 runda 28/5/1995:
Bydgoszcz-Wrocław, Rzeszów-Piła, Częstochowa-Tarnów, Gdańsk-Toruń, (6/8)Lublin-Gorzów Wlkp
8 runda 4/6/1995:
Wrocław-Rzeszów, Bydgoszcz-Częstochowa, Piła-Lublin, Tarnów-Gdańsk, (29/6)Gorzów Wlkp-Toruń
9 runda 18/6/1995:
Toruń-Tarnów, Rzeszów-Bydgoszcz, Częstochowa-Gorzów Wlkp, Gdańsk-Piła, Lublin-Wrocław
10 runda 25/6/1995:
Wrocław-Lublin, Bydgoszcz-Rzeszów, Piła-Gdańsk, Tarnów-Toruń, Gorzów Wlkp-Częstochowa
11 runda 2/7/1995:
Toruń-Gorzów Wlkp, Rzeszów-Wrocław, Częstochowa-Bydgoszcz, Gdańsk-Tarnów, Lublin-Piła
12 runda 9/7/1995:
(19/7)Wrocław-Bydgoszcz, Toruń-Gdańsk, Piła-Rzeszów, Tarnów-Częstochowa, Gorzów Wlkp-Lublin
13 runda 23/7/1995:
(2/8)Wrocław-Piła, Bydgoszcz-Tarnów, Rzeszów-Gorzów Wlkp, Częstochowa-Gdańsk, Lublin-Toruń
14 runda 15/8/1995:
Toruń-Częstochowa, Piła-Bydgoszcz, (23/8)Tarnów-Lublin, Gorzów Wlkp-Wrocław, Gdańsk-Rzeszów
15 runda 20/8/1995:
Wrocław-Tarnów, Bydgoszcz-Gorzów Wlkp, Rzeszów-Toruń, Częstochowa-Piła, Lublin-Gdańsk
16 runda 27/8/1995:
Toruń-Wrocław, Piła-Gorzów Wlkp, Tarnów-Rzeszów, Częstochowa-Lublin, Gdańsk-Bydgoszcz
17 runda 3/9/1995:
Wrocław-Częstochowa, (10/9)Bydgoszcz-Toruń, (4/9)Piła-Tarnów, (4/9)Gorzów Wlkp-Gdańsk, Rzeszów-Lublin
18 runda 17/9/1995:
(18/9)Toruń-Piła, (18/9)Tarnów-Gorzów Wlkp, Częstochowa-Rzeszów, Gdańsk-Wrocław, (18/9)Lublin-Bydgoszcz

Ostateczna kolejność drużyn w DMP 1995

1.  SPARTA-POLSAT WROCŁAW                 28   14  0   4   +191
2.  APATOR-ELEKTRIM TORUŃ                 26   13  0   5   +148
3.  POLONIA-JUTRZENKA BYDGOSZCZ           24   12  0   6   +210

4.  POLONIA PIŁA                          23   11  1   6   +59
5.  UNIA TARNÓW                           22   11  0   7   +128
6.  STAL-MICHAEL GORZÓW WLKP              18   9   0   9   +71
7.  STAL-VAN PUR RZESZÓW                  14   7   0   11  -83
8.  WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA                 14   7   0   11  -167
---------------------------------------------------------------
9.  WYBRZEŻE-RAFINERIA GDAŃSK             8    4   0   14  -135
10. MOTOR LUBLIN                          3    1   1   16  -422

2 Liga

               GNIE.  GRUD.  LESZ.  ZIEL.  RYBN.  KRAK.  ŁÓDŹ   KROS.  ŚWIĘ.  OPOLE
GNIEZNO        ** **  
50-40  46-44  47-43  56-32  67-23  57-32  72-18  56-34  58-32
GRUDZIĄDZ     
53-37  ** **  52-38  52-38  54-35  60-30  56-33  69-20  55-35  54-36
LESZNO        
51-39  48-41  ** **  45-45  67-23  70-20  50-40  75-14  52-38  63-27
ZIELONA GÓRA  
46-44  59-31  46-44  ** **  55-34  67-23  52-37  60-30  60-29  63-27
RYBNIK        
33-57  44-45  34-56  45-45  ** **  51-38  45-45  69-21  56-33  58-32
KRAKÓW        
43-47  44-46  39-51  42-45  51-39  ** **  60-29  54-36  62-28  51-37
ŁÓDŹ          
37-53  42-48  38-52  26-21  42-47  41-49  ** **  58-31  53-37  66-24
KROSNO        
40-49  37-52  25-64  31-58  49-41  54-35  48-41  ** **  49-41  40-00
ŚWIĘTOCHŁOWICE
38-52  30-60  32-58  33-57  41-49  54-36  46-44  53-37  ** **  51-39
OPOLE         
40-48  30-59  34-56  29-60  49-41  41-49  41-49  47-42  52-38  ** **

1 runda 2/4/1995: Leszno-Grudziądz, Kraków-Gniezno, Łódź-Rybnik, (11/4)Świętochłowice-Zielona Góra, Opole-Krosno
2 runda 9/4/1995:
Gniezno-Łódź, Grudziądz-Świętochłowice, Zielona Góra-Kraków, Rybnik-Opole, (23/4)Krosno-Leszno
3 runda 17/4/1995: (Lany Poniedziałek)
Gniezno-Zielona Góra, Leszno-Opole, Kraków-Krosno, Łódź-Grudziądz, Świętochłowice-Rybnik
4 runda 30/4/1995:
Grudziądz-Gniezno, Leszno-Łódź, Rybnik-Kraków, Krosno-Świętochłowice, Opole-Zielona Góra
5 runda 3/5/1995:
Gniezno-Rybnik, Zielona Góra-Grudziądz, Kraków-Leszno, Łódź-Krosno, Świętochłowice-Opole
6 runda 21/5/1995:
Grudziądz-Kraków, (31/5)Rybnik-Zielona Góra, (1/6)Krosno-Gniezno, Świętochłowice-Leszno, Opole-Łódź
7 runda 28/5/1995:
Gniezno-Leszno, Grudziądz-Rybnik, Zielona Góra-Krosno, Kraków-Opole, Świętochłowice-Łódź
8 runda 4/6/1995:
Leszno-Zielona Góra, Łódź-Kraków, Krosno-Rybnik, Świętochłowice-Gniezno, (11/6)Opole-Grudziądz
9 runda 18/6/1995:
Gniezno-Opole, Grudziądz-Krosno, Zielona Góra-Łódź, Rybnik-Leszno, Kraków-Świętochłowice
10 runda 25/6/1995:
Leszno-Rybnik, Łódź-Zielona Góra, Krosno-Grudziądz, Świętochłowice-Kraków, Opole-Gniezno
11 runda 2/7/1995:
Gniezno-Świętochłowice, Grudziądz-Opole, Zielona Góra-Leszno, Rybnik-Krosno, Kraków-Łódź
12 runda 9/7/1995:
Leszno-Gniezno, Rybnik-Grudziądz, Łódź-Świętochłowice, Krosno-Zielona Góra, Opole-Kraków
13 runda 23/7/1995:
Gniezno-Krosno, Leszno-Świętochłowice, Zielona Góra-Rybnik, Kraków-Grudziądz, Łódź-Opole
14 runda 15/8/1995:
Grudziądz-Zielona Góra, Leszno-Kraków, Rybnik-Gniezno, Krosno-Łódź, Opole-Świętochłowice
15 runda 20/8/1995:
Gniezno-Grudziądz, Zielona Góra-Opole, Kraków-Rybnik, Łódź-Leszno, Świętochłowice-Krosno
16 runda 27/8/1995:
Grudziądz-Łódź, (9/9)Zielona Góra-Gniezno, Rybnik-Świętochłowice, Krosno-Kraków, Opole-Leszno
17 runda 3/9/1995:
Leszno-Krosno, Kraków-Zielona Góra, (13/9)Łódź-Gniezno, (9/9)Świętochłowice-Grudziądz, Opole-Rybnik
18 runda 17/9/1995:
Gniezno-Kraków, (18/9)Grudziądz-Leszno, Zielona Góra-Świętochłowice, Rybnik-Łódź, Krosno-Opole

Ostateczna kolejność drużyn w DM 2 Ligi 1995

1.  START GNIEZNO                         30   15  0   3   +256
2.  GKM-BROWARY BYDGOSKIE GRUDZIĄDZ       30   15  0   3   +241

---------------------------------------------------------------
3.  UNIA LESZNO                           29   14  1   3   +351
4.  ZKŻ POLMOS-BERAM ZIELONA GÓRA         28   13  2   3   +271
5.  RKM RYBNIK                            14   6   2   10  -60
6.  WANDA-REALBUD KRAKÓW                  14   7   0   11  -114
7.  J.A.G. SPEEDWAY CLUB ŁÓDŹ             11   5   1   12  -64
8.  KKŻ KROSNO                            10   5   0   13  -316
9.  ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE                  8    4   0   14  -236
10. CEMWAP OPOLE                          6    3   0   15  -329


Junior Team Championship


Eliminacje grupowe

         GRUPA 1                               GRUPA 2

1. Piła            11     147          1. Rzeszów         12     162

2. Toruń           9      117          2. Rybnik          8      98
3. Gniezno         5      93           3. Kraków          4      80
4. Bydgoszcz       5      82           4. Lublin          0      30
5. Grudziądz       0      30


         GRUPA 3                               GRUPA 4

1. Częstochowa     10     150          1. Gorzów Wlkp     11     153

2. Tarnów          10     142          2. Gdańsk          6      99
3. Leszno          7      88           3. Zielona Góra    6      92
4. Świętochłowice  2      46           4. Ostrów Wlkp     0      24
5. Krosno          1      45

16. Finał MDMP - Gorzów Wlkp 12/9/1995


1.     Stal-VAN PUR Rzeszów                                     45
2.     Polonia Piła                                             31
3.     Stal-Michael Gorzów Wlkp                                 29


Team Polish Cup


         RUNDA 1                               RUNDA 2

1. Łódź                   48           1. Łódź                   36+3
2. Grudziądz              37
           2. Rybnik                 36+2
3. Opole                  19           3. Grudziądz              31
4. Ostrów Wlkp            15           4. Rzeszów                16


         RUNDA 3                               RUNDA 4

1. Piła                   41           1. Gorzów Wlkp            48,5

2. Leszno                 39           2. Częstochowa            37,5
3. Zielona Góra           21           3. Lublin                 23
4. Łódź                   18           4. Piła                   9

7. Finał DPP - Tarnów 15/11/1995


1.     Sparta-Polsat Wrocław                                    50
2.     Unia Tarnów                                              29
3.     Stal-Michael Gorzów Wlkp                                 21


Individual Polish Championship


51. Finał IMP - Wrocław 16/7/1995


1.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
2.     Piotr Świst                 Stal-Michael Gorzów Wlkp
3.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła


Individual Junior Polish Championship


29. Finał MIMP - Rzeszów 13/8/1995


1.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła
2.     Piotr Protasiewicz          Sparta-Polsat Wrocław
3.     Piotr Markuszewski          GKM-Browary Bydgoskie Grudziądz


Polish Club Pair Championship


22. Finał MPPK - Częstochowa 6/9/1995


1.     Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz                              30
2.     Sparta-Polsat Wrocław                                    25
3.     Apator-Elektrim Toruń                                    17+3


Polish Club Junior Pair Championship


14. Finał MMPPK - Piła 20/6/1995


1.     Polonia Piła                                             24
2.     Włókniarz Częstochowa                                    23
3.     Apator-Elektrim Toruń                                    20


Golden Helmet


35. Finał Złotego Kasku - Wrocław 25/8/1995


1.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
2.     Jarosław Olszewski          Wybrzeże-Rafineria Gdańsk
3.     Tomasz Bajerski             Apator-Elektrim Toruń


Silver Helmet


30. Finał Srebrnego Kasku - Toruń 1/10/1995


1.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła
2.     Sebastian Ułamek            Włókniarz Częstochowa
3.     Waldemar Walczak            Polonia Piła


Bronze Helmet


19. Finał Brązowego Kasku - Lublin 8/10/1995


1.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła
2.     Tomasz Poprawski            Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
3.     Grzegorz Walasek            ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra


Tournaments


Bydgoszcz 11/3/1995 testmecz POLONIA-JUTRZENKA BYDGOSZCZ - BERGRING TETEROW 57  -  33
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Reimar Schwinkendorf 4(1,1,0,2,w2), (2)Herbert Musehl 8(2,2,1,2,1), (3)Tomasz Gollob 6(3,3), (4)Kunkel 0(t,d3,0), (5)Volke 2(2,0,0,0), (6)Enrico Hoth 6(1,2,1,2), (7)Souther 2+1(0,1*,1), (8)A.Schmidt 4(1,2,1), (18)M.Schmidt 1(1), (19)Passow ns -
(9)Jacek Gollob 11+1(3,3,2*,3,d2), (10)Marcin Ryczek 1(d3,1,-,w2), (11)Ireneusz Kwieciński 11+2(2,1*,3,3,2*), (12)Paweł Łęcki 6+2(1,2*,2*,1), (13)Waldemar Cieślewicz 15(3,3,3,3,3), (14)Maciej Głód 0(u2), (15)Tomasz Poprawski 10+1(2,3,2*,3), (16)Tomasz Gollob 3(3), (17)Wojciech Malak 0(0,d3)
Sędzia - Ryszard Głód                   tabela biegów
Zmiany: 1-XIV(A) 2-XV(B) 6-XV(D) 8-IX,XI,XIV(C) 18-XIII
9-XV(C) 11-XIV(B) 13-XV(A) 15-XIV(D) 16-IX 17-VII,XI
Czasy: 68:50,66:40,65:56,66:35,65:87,68:87,68:40,68:25,65:31,68:10,69:00,67:81,68:50,69:15,66:45

Zielona Góra 18/3/1995 testmecz ZKŻ POLMOS-BERAM ZIELONA GÓRA - STAL-MICHEL GORZÓW WLKP 51  -  39
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Piotr Świst 7(1,3,-,3), (2)Robert Flis 2(0,0,2,d4,u4), (3)Ryszard Franczyszyn 5(2,1,0,2), (4)Piotr Paluch 4(w,-,3,1), (5)Marek Hućko 9(1,1,2,2,3), (6)Mariusz Staszewski 5+1(0,3,1*,1), (7)Piotr Rembas 7+1(3,t,1*,3), (8)Sylwester Moskwiak 0(0) -
(9)Sławomir Dudek 7+2(3,1*,1*,-,2), (10)Tomasz Kruk 6+2(2*,2*,2,0), (11)Andrzej Huszcza 9(1,2,3,3), (12)Jarosław Szymkowiak 9(3,2,-,3,1), (13)Rif Saitgareev 11(3,3,3,2), (14)Grzegorz Walasek 6+1(2*,2,0,2), (15)Mariusz Szańczuk 1(0,1,0), (16)Dariusz Kłopot 1(0,1,0), (17)Paweł Nizioł 1+1(1*)
Sędzia - Ryszard Bryła                  tabela biegów
Zmiany: 2-XV(B) 5-XV(B) 6-XIV(C) 7-XIV(A) 8-VI
9-XV(A) 12-XV(C) 14-XIV(B) 16-VIII,XII,XIV(D) 17-VIII
Czasy: 67:80,68:20,69:30,69:40,68:20,68:40,70:00,69:80,68:60,69:90,69:00,69:20,68:90,70:40,69:60

Piła 18/3/1995 testmecz POLONIA PIŁA - START GNIEZNO                    43  -  47
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Tomasz Fajfer 11(d1,2,3,3,3), (2)Adam Fajfer 9+2(2,2*,1,2,2*), (3)Zbigniew Rutecki 9(2,t,2,2,3), (4)Szczepan Kulczak 0(0,0), (5)Jacek Gomólski 11+2(3,3,2,1*,2*), (6)Rafał Sosna 3(1,2,0), (7)Przemysław Fajfer 3(2,1,u4), (8)Marek Nowak 1(1,0) -
(9)Krzysztof Okupski 7(3,1,3,0,d2), (10)Zenon Kasprzak 2+1(1,d2,0,1*), (11)Mirosław Korbel 6(1,3,0,1,1), (12)Jan Krzystyniak 12(3,3,2,3,1), (13)Jarosław Gała 3(2,1), (14)Waldemar Walczak 3(d2,wsu,1,2), (15)Rafał Dobrucki 10(1,3,3,3,u1), (16)Jacek Pionke ns
Sędzia - Henryk Kowalski                tabela biegów
Zmiany: 1-XV(B) 2-XIV(A) 3-XIV(C) 5-XV(B) 8-IX,XIII
9-XIV(D) 11-XIV(B) 12-XV(C) 14-XIII 15-XI,XV(A)
Czasy: 70:10,68:95,69:40,71:50,69:93,69:12,70:42,70:03,70:80,69:60,69:40,69:38,70:90,71:07,71:50

Wrocław 18/3/1995 testmecz SPARTA-POLSAT WROCŁAW - APATOR-ELEKTRIM TORUŃ 34  -  55
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Jacek Krzyżaniak 12+1(3,2,3,3,1*), (2)Sławomir Derdziński 4+2(2*,2*,-,d4), (3)Tomasz Bajerski 9+2(3,2*,1*,-,3), (4)Mirosław Kowalik 3+1(0,1*,2,w2), (5)Krzysztof Kuczwalski 9(3,3,3), (6)Tomasz Świątkiewicz 7+3(2*,2*,2*,1), (7)Wiesław Jaguś 11(3,3,3,2), (8)Adam Sondej 0(0), (17)Maciej Maciejewski 0(t), (18)Rafał Maćkowski 0(0) -
(9)Dariusz Śledź 13(1,3,3,3,3), (10)Waldemar Szuba 1(0,0,0,1), (11)Zbigniew Lech 6(2,1,2,1,0), (12)Krzysztof Zieliński 3+2(1*,0,-,2*), (13)Wojciech Załuski 7(0,1,2,2,2), (14)Piotr Baron 2+1(1,d3,1*), (15)Piotr Protasiewicz 1(0,1,0), (16)Krzysztof Jankowski 1(1,d1)
Sędzia - Krzysztof Woźniak              tabela biegów
Zmiany: 1-XV(B) 3-XIV(C) 6-XII 7-XV(D) 8-VIII 17-XIV(A) 18-XI
9-XV(A) 11-XV(C) 13-XIV(D) 16-VIII,XIV(B)
Czasy: 70:00,69:40,69:20,70:00,69:90,70:10,70:10,69:00,69:20,71:10,71:00,70:20,70:00,71:40,71:20

Częstochowa 18/3/1995 testmecz WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - RKM RYBNIK       48  -  42
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Dariusz Fliegert 9(1,2,2,2,2), (2)Eugeniusz Tudzież 2+1(0,0,1*,1), (3)Andrzej Musiolik 7+2(1*,2,0,2,2*), (4)Krzysztof Fliegert 8+1(2,1*,2,0,3), (5)Antoni Skupień 9(2,1,2,3,1), (6)Paweł Sobczyk 4(0,3,1), (7)Marek Fojcik 3+1(1,1,1*), (8)brak zawodnika -
(9)Sławomir Drabik 10+1(2*,3,3,2,d1), (10)Dariusz Rachwalik 7+1(3,2*,1,1), (11)Janusz Stachyra 15(3,3,3,3,3), (12)Artur Szulc 1(u,0,0,0,1), (13)Eugeniusz Skupień 12(3,3,3,3,u3), (14)Artur Pietrzyk 3(1,2,0), (15)brak zawodnika ns(ns,ns,ns), (16)brak zawodnika
Sędzia - Jan Banasiak                   tabela biegów
Zmiany: 1-XV(D) 3-XIV(A) 4-XIV(C) 5-XV(B)
9-XIV(D) 11-XV(C) 12-XIV(B) 13-XV(A)
Czasy: 71:61,71:95,71:44,72:52,71:68,71:40,73:12,70:87,71:40,71:39,71:09,70:34,70:30,72:04,70:43

Rybnik 19/3/1995 testmecz RKM RYBNIK - WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA            50  -  40
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Sławomir Drabik 12(3,3,dst,3,3), (2)Dariusz Rachwalik 1(0,0,1,0,0), (3)Janusz Stachyra 13(3,2,3,2,3), (4)Artur Szulc 0(0,0,0,d4), (5)Eugeniusz Skupień 12+1(2,3,3,2,2*), (6)Artur Pietrzyk 0(0,0,0), (7)Marek Fojcik 2(0,2,0), (8)brak zawodnika -
(9)Dariusz Fliegert 11(2,2,2,3,2), (10)Eugeniusz Tudzież 4+3(1*,1*,1*,1), (11)Andrzej Musiolik 11(2,3,3,2,1), (12)Krzysztof Fliegert 6+4(1*,1*,2*,1,1*), (13)Antoni Skupień 10(3,2,3,2,d4), (14)Paweł Sobczyk 5(1,3,1), (15)Eugeniusz Sosna 3+1(1,1,1*), (16)brak zawodnika
Sędzia - Maciej Spychała                tabela biegów
Zmiany: 1-XIV(A) 2-XIV(C) 3-XV(B) 5-XV(D)
9-XIV(B) 11-XV(C) 12-XIV(D) 13-XV(A)
Czasy: 69:33,69:12,68:50,69:43,69:79,68:65,70:69,68:63,69:19,69:85,68:13,68:95,68:18,68:50,69:53

Turniej Indywidualny o Puchar Prezesa firmy "Realbud" - Kraków 19/3/1995


1.     Grzegorz Rempała            Unia Tarnów
2.     Marek Dera                  Wanda-Realbud Kraków
3.     Michail Starostin           Rosja

Rzeszów 19/3/1995 testmecz STAL-VAN PUR RZESZÓW - GKM-BROWARY BYDGOSKIE GRUDZIĄDZ 64  -  25
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Adam Pawliczek 11(2,1,3,3,2), (2)Grzegorz Wiśniewski 3(0,1,0,1,1), (3)Robert Kempiński 0(d4,d,0,d4), (4)Jarosław Skarżyński 2(1,0,1,u), (5)Wojciech Żurawski 2(0,2,d4), (6)Piotr Markuszewski 5(1,1,3,d4), (7)Dariusz Winnicki 2(1,0,1), (8)Wiesław Ośkiewicz jr. 0(0,0) -
(9)Zoltan Adorjan 15(3,3,3,3,3), (10)Janusz Ślączka 2(1,d1,-,1), (11)Rafał Wilk 7+2(2*,3,1*,1), (12)Piotr Gancarz 9+2(3,2*,2,2*), (13)Georgi Petranov 9+2(2*,3,2*,2,u3), (14)Maciej Kuciapa 11+1(3,2*,3,3), (15)Piotr Winiarz 9+2(2*,3,2,2*), (16)Rafał Trojanowski 2+1(2*)
Sędzia - Ryszard Bielecki               tabela biegów
Zmiany: 1-XV(D) 2-XIV(C) 6-XV(B) 7-XII,XIV(A)
9-XV(C) 13-XV(A) 14-XIV(B) 15-XIV(D) 16-IX
Czasy: 69:00,70:82,71:28,70:28,72:47,71:28,70:43,71:30,73:17,71:84,71:47,72:35,71:28,71:55,71:43

Bydgoszcz 22/3/1995 testmecz POLONIA-JUTRZENKA BYDGOSZCZ - JAG SPEEDWAY ŁÓDŹ 52  -  38
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Karol Lis 5+2(1,-,1*,2,1*), (2)Sławomir Rypień 9(3,1,2,2,1), (3)Sławomir Tronina 11(3,2,2,2,2), (4)Krzysztof Mitura 3+2(1,0,1*,1*), (5)Cezary Owiżyc 3(2,0,-,1), (6)Marek Rypień 0(0,d4,0), (7)Sławomir Figiel 2+1(0,1,1*), (8)Paweł Jąder 5(1,2,2) -
(9)Jacek Gollob 13+1(2,2*,3,3,3), (10)Leszek Sokołowski 0(0,-,0), (11)Ireneusz Kwieciński 8(2,3,3,-,0), (12)Maciej Głód 0(0,-,0), (13)Waldemar Cieślewicz 12(3,3,3,3,d1), (14)Tomasz Poprawski 4(1,3,0), (15)Paweł Łęcki 4+1(1,2*,1), (16)Tomasz Gollob 6(3,3), (R1)Wojciech Malak 0(d4), (R2)Marcin Ryczek 0(0), (R3)Vaclav Milik 5+1(2*,3), (R4)Piotr Pietsch ns
Sędzia - Henryk Kowalski                tabela biegów
Zmiany: 1-XIV(A) 2-XV(D) 3-XV(B) 8-VI,X,XIV(C)
9-XV(C) 11-XIV(B) 13-XV(A) 16-VI,XIV(D) R1-XII R2-XIII R3-V,X
Czasy: 68:72,65:64,68:53,66:06,66:69,64:97,65:53,66:78,67:66,66:03,67:69,68:42,66:65,64:84,67:81

Piła 23/3/1995 testmecz POLONIA PIŁA - GKM-BROWARY BYDGOSKIE GRUDZIĄDZ  62  -  27
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Grzegorz Wiśniewski 0(0,d4,0), (2)Tomasz Kornacki 6+1(1,2,1,1*,1), (3)Robert Kempiński 7(2,d4,2,1,2), (4)Jarosław Skarżyński 4(wu,2,0,2,u3), (5)Wojciech Żurawski 6+1(1,1*,2,2,0), (6)Dariusz Winnicki 0(0,0,0), (7)Piotr Markuszewski 4+1(2,1,d2,1*), (8)brak zawodnika -
(9)Jan Krzystyniak 12(3,3,3,3), (10)Jarosław Gała 3+1(2*,0,1), (11)Krzysztof Okupski 10(3,d2,3,1,3), (12)Mirosław Korbel 4+1(1,1,2*,0), (13)Zenon Kasprzak 12+1(3,3,2*,3,1), (14)Waldemar Walczak 9+3(2*,2*,3,2*), (15)Rafał Dobrucki 12(3,3,3,3), (16)Jacek Pionke 0(0)
Sędzia - Józef Komakowski               tabela biegów
Zmiany: 2-XIV(A) 3-XV(B) 4-XIV(C) 5-XV(D) 7-XIII
11-XIV(B) 13-XV(A) 14-XIV(D) 15-XV(C) 16-XIII
Czasy: 69:57,69:14,69:23,68:62,69:60,70:30,68:60,69:19,69:90,68:45,69:63,70:54,68:52,70:56,68:30

Rybnik 24/3/1995 testmecz RKM RYBNIK - UNIA TARNÓW                      42  -  48
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Robert Nagy 7+1(2,0,3,1,1*), (2)Piotr Mikuta 0(0,0), (3)Jacek Rempała 14+1(3,3,3,3,2), (4)Robert Kużdżał 9+2(2*,2,1,3,1*), (5)Mirosław Ciernika 8+2(1*,3,1,1*,2), (6)Grzegorz Rempała 10(2,3,3,2), (7)Tomasz Rempała 0(0,0), (8)Janusz Wawrzonek 0(0,0) -
(9)Petr Vandirek 6(3,3,0,0), (10)Krzysztof Fliegert 6+1(1,1*,2,2,0), (11)Dariusz Fliegert 1+1(0,-,1*), (12)Andrzej Musiolik 8(1,1,-,3,3), (13)Antoni Skupień 10(3,2,2,0,3), (14)Paweł Sobczyk 3+1(0,2,1*), (15)Eugeniusz Sosna 2+2(1*,1*,0), (16)Eugeniusz Tudzież 6(2,2,2,0)
Sędzia - Marek Wojaczek                 tabela biegów
Zmiany: 1-XIV(A) 3-XV(D) 4-XV(B) 5-XIV(C) 8-VIII,XI
10-XV(C) 12-XIV(B) 13-XV(A) 16-IV,VIII,X,XIV(D)
Czasy: 68:22,69:29,69:60,68:97,69:66,68:04,70:00,69:13,69:75,69:45,69:13,69:45,69:31,69:81,69:47

Częstochowa 25/3/1995 testmecz WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - APATOR-ELEKTRIM TORUŃ 25  -  28
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Grigorij Kharchenko 6(3,3,d), (2)Sławomir Derdziński 8+1(2*,3,3), (3)Maciej Maciejewski 1(1), (4)Mirosław Kowalik 0(d2,d3,dst), (5)Krzysztof Kuczwalski 4+2(2*,2*), (6)Tomasz Świątkiewicz 6(3,3), (7)Wiesław Jaguś 3(3,0), (8)Rafał Maćkowski 0(d4), (R1)Adam Sondej 0(u3) -
(9)Dariusz Fliegert 5(1,2,2), (10)Dariusz Rachwalik 4(w2,1,3), (11)Marian Jirout 7(3,2,2), (12)Krzysztof Fliegert 4+1(2*,1,1), (13)Eugeniusz Skupień 0(d4,0), (14)Artur Pietrzyk 2+1(1,1*), (15)Sebastian Ułamek 3(1,2), (16)Mariusz Szulc ns
Sędzia - Jan Banasiak                   tabela biegów
Sędzia przerwał zawody po 9-tym biegu z powodu trudnych warunków torowych i karambolu w 10-tym biegu.

Gniezno 25/3/1995 testmecz START GNIEZNO - POLONIA PIŁA                 59  -  31
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Zenon Kasprzak 3(1,0,1,1), (2)Andrzej Rzepka 0(0,0,0), (3)Mirosław Korbel 7(1,1,2,1,2), (4)Rafał Kowalski 4+1(0,3,0,0,1*), (5)Jarosław Gała 7(2,2,2,1,d4), (6)Jacek Pionke 1(1,0), (7)Waldemar Walczak 9(2,3,3,0,1), (8)Przemysław Piechocki 0(0) -
(9)Tomasz Fajfer 12+2(3,2,3,2*,2*), (10)Szczepan Kulczak 4+1(2*,1,1), (11)Adam Fajfer 13+2(2*,3,2*,3,3), (12)Zbigniew Rutecki 7+1(3,1*,-,3,0), (13)Jacek Gomólski 13+1(3,3,2,2*,3), (14)Rafał Sosna 1+1(0,1*), (15)Krzysztof Jabłoński 2(wu,2), (16)Marek Nowak 6(3,3), (R1)Leszek Sikorski 0(0), (R2)Przemysław Fajfer 1(1)
Sędzia - Jerzy Mądrzak                  tabela biegów
Zmiany: 3-XIV(C) 4-XIV(A) 5-XV(D) 7-XII,XV(B) 8-X
9-XV(A) 11-XV(C) 12-XIV(D) 13-XIV(B) 16-VIII,XIII R1-XI R2-X
Czasy: 68:56,70:28,69:41,68:22,69:81,70:75,71:25,69:03,69:50,69:97,69:31,68:93,70:50,70:19,72:09

20-lecie startów Marka Kępy - Lublin 25/3/1995


1.     Jacek Krzyżaniak            Apator-Elektrim Toruń
2.     Dariusz Śledź               Sparta-Polsat Wrocław
3.     Roman Jankowski             Unia Leszno

14. Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych "Memoriał Mieczysława Połukarda" - 26/3/1995


1.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
2.     Vaclav Milik                Czechy
3.     Jacek Gomólski              Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz

Tarnów 26/3/1995 testmecz UNIA TARNÓW - WANDA-REALBUD KRAKÓW            64  -  25
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Marek Dera 9(2,2,3,2), (2)Piotr Zięba 0(0,0,-,0), (3)Mikhail Starostin 6(3,1,2), (4)Piotr Leśniowski 1(1,0,-,0), (5)Piotr Styczyński 5(1,1,1,2,0), (6)Tomasz Krotysz 1(0,1,0,u4), (7)Mariusz Niemczura 2(0,u,1,1), (8)Mariusz Łazarz 1(t,0,1) -
(9)Robert Nagy 12(3,3,3,3), (10)Janusz Wawrzonek 5+1(1,2*,1,1), (11)Robert Kużdżał 10+3(2,2*,2,2*,2*), (12)Piotr Mikuta 0(d,0,0,0,0), (13)Mirosław Ciernika 13+2(2*,3,2*,3,3), (14)Grzegorz Rempała 10+2(3,2*,3,2*), (15)Tomasz Rempała 12(3,3,3,3), (16)Robert Wardzała 1(d2,1)
Sędzia - Jerzy Najwer                   tabela biegów
Zmiany: 5-XV(B) 6-XIV(C) 7-XV(D) 8-VIII,XI,XIV(A)
11-XV(C) 13-XV(A) 14-XIV(D) 15-XIV(B) 16-VIII,XII
Czasy: 71:95,72:40,72:43,72:84,71:92,72:22,74:21,73:63,73:58,73:62,72:67,74:26,71:53,75:51,72:39

Wrocław 26/3/1995 testmecz SPARTA-POLSAT WROCŁAW - ZKŻ POLMOS-BERAM ZIELONA GÓRA 48  -  42
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Jarosław Szymkowiak 9(2,1,0,3,3), (2)Tomasz Kruk 3+1(1*,0,1,1), (3)Rif Saitgareev 13(1,3,3,3,3), (4)Dariusz Kłopot 0(0,0,0,0), (5)Sławomir Dudek 10(2,1,3,3,1), (6)Mariusz Szańczuk 2(0,1,1), (7)Grzegorz Walasek 5+1(0,3,0,2*), (8)brak zawodnika -
(9)Wojciech Załuski 7+2(3,2*,1*,d,1), (10)Waldemar Szuba 5(0,3,-,2), (11)Zbigniew Lech 6+2(2*,2*,2), (12)Krzysztof Zieliński 13(3,3,3,2,2), (13)Piotr Baron 8+2(3,2*,2,1*,0), (14)Piotr Protasiewicz 4+1(1,2,1*), (15)Bartłomiej Bardecki 1+1(1*,0,0), (16)Krzysztof Jankowski 4(2,2,0)
Sędzia - Marek Smyła                    tabela biegów
Zmiany: 1-XIV(A) 3-XV(B) 5-XV(D) 7-XIV(C)
9-XIV(B) 12-XV(C) 13-XV(A) 16-IX,X,XIV(D)
Czasy: 70:2,68:5,69:9,70:5,70:6,70:5,70:7,70:4,69:9,71:3,70:5,69:6,71:1,71:2,70:2

Gorzów Wlkp 26/3/1995 testmecz STAL-MICHEL GORZÓW WLKP - UNIA LESZNO    57  -  33
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Dariusz Łowicki 8(2,2,3,1,0), (2)Robert Banaszak 1(0,1*,0,u), (3)Dariusz Baliński 8+1(1,3,2,1*,1), (4)Robert Mikołajczak 3(3,0,-,0), (5)Zbigniew Krakowski 8(1,2,1,1,3), (6)Piotr Dym 1(0,1), (7)Adam Skórnicki 4+1(0,0,0,2,2*), (8)Mariusz Szmanda 0(t) -
(9)Marek Hućko 10(3,3,1,-,3), (10)Paweł Nizioł 1(1,0,-,-,0), (11)Ryszard Franczyszyn 7+2(2,1*,2,2*), (12)Sylwester Moskwiak 2+1(0,-,1*,-,1), (13)Piotr Paluch 12(3,3,3,3), (14)Piotr Rembas 6+3(2*,2*,0,2*), (15)Mariusz Staszewski 10+1(2,3,3,2*), (16)Robert Flis 9+1(1,3,3,2*)
Sędzia - Roman Siwiak                   tabela biegów
Zmiany: 1-XV(D) 3-XV(B) 5-XIV(C) 7-IX,XIV(A) 8-X
9-XV(A) 10-XIV(D) 12-XIV(B) 14-XIII 15-XII 16-VI,IX,XII,XV(C)
Czasy: 68:20,67:97,70:84,68:86,67:49,67:91,70:45,68:66,68:23,70:41,68:74,69:33,70:78,70:48,69:06

Rzeszów 30/3/1995 testmecz STAL-VAN PUR RZESZÓW - MOTOR LUBLIN          34  -  13
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Marek Kępa 7(3,2,2), (2)Robert Szewczyk 1(0,1,0), (3)Jerzy Mordel 2(2,d), (4)Robert Jucha 0(u,ns), (5)Tomasz Słowiński 0(0,0), (6)Robert Dados 2(1,1), (7)Paweł Staszek 1(1,0), (8)Andrzej Kutyna ns -
(9)Rafał Wilk 4+1(1*,3), (10)Sławomir Sitek 4+1(2,2*), (11)Piotr Gancarz 0(wsu), (12)Janusz Ślączka 7(3,1,3), (13)Georgi Petranov 5+1(2*,3), (14)Maciej Kuciapa 6(3,3), (15)Piotr Winiarz 5+1(3,2*), (16)Rafał Trojanowski 3+1(2*,1)
Sędzia - Ryszard Bielecki               tabela biegów
Sędzia przerwał zawody po 8-biegu z powodu złego stanu toru.
Zmiany: 16-IV,VIII
Czasy: 75:22,77:37,74:25,73:12,71:59,73:30,73:80,75:19

Ostrów Wlkp 30/3/1995 testmecz WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - GKM GRUDZIĄDZ    34  -  53
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Adam Pawliczek 10+1(3,0,3,2*,2), (2)Henryk Bem 8+1(2*,3,-,3), (3)Robert Kempiński 10(3,2,3,2), (4)Jarosław Skarżyński 8+1(2*,2,1,3), (5)Wojciech Żurawski 8+2(1,2*,3,2*), (6)Dariusz Winnicki 0(u,0,d2,0), (7)Piotr Markuszewski 3+1(dst,2,1*), (8)Tomasz Kornacki 5+1(2*,3), (R1)Grzegorz Wiśniewski 1(1) -
(9)Sławomir Drabik 9(1,3,2,1,2), (10)Dariusz Rachwalik 1(0,0,0,1), (11)Mariusz Szulc 0(w,-,ns), (12)Artur Pietrzyk 3(1,1,1,0,0), (13)Eugeniusz Skupień 5(3,1,0,d1,1), (14)Sebastian Ułamek 14+1(2*,3,3,wu,3,3), (15)Rafał Osumek 2(1,1,d4), (16)brak zawodnika
Sędzia - Jan Banasiak                   tabela biegów
Zmiany: 1-XV(B) 6-XV(D) 8-VIII,XIV(A) R1-XIV(B)
9-XIV(D) 12-XIV(B) 13-XV(C) 14-IV,X,XV(A)
Czasy: 72:61,71:44,71:36,71:01,70:02,70:87,70:78,70:02,69:77,78:76,71:44,71:43,72:23,71:71,70:89

Leszno 31/3/1995 testmecz UNIA LESZNO - UNIA TARNÓW                     49  -  41
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Robert Kużdżał 11(3,3,2,3,0,wu), (2)Piotr Mikuta 1(0,0,1), (3)Jacek Rempała 5(2,1,d4,2,0), (4)Janusz Wawrzonek 1(0,1), (5)Mirosław Ciernika 11+1(2,2,3,2*,2), (6)Grzegorz Rempała 12+1(1*,3,3,0,3,2), (7)Tomasz Rempała 0(t,0,0), (8)brak zawodnika -
(9)Adam Łabędzki 5(2,d4,2,1), (10)Adam Skórnicki 7+2(1*,3,1,1*,1), (11)Dariusz Łowicki 8+1(2,2*,3,1,0), (12)Zbigniew Krakowski 3(1,2,wu,0), (13)Roman Jankowski 12(3,1,3,2,3), (14)Robert Mikołajczak 3(0,2,1), (15)Damian Baliński 8+2(3,1*,1*,3), (16)Mariusz Szmanda ns
Sędzia - Józef Musiał                   tabela biegów
Zmiany: 1-XII,XV(B) 3-XIV(A) 5-XIV(C) 6-IX,XIII,XV(D)
10-XIV(D) 11-XV(A) 13-XV(C) 15-XIV(B)
Czasy: 64:40,64:20,63:20,65:00,65:00,65:00,64:80,64:20,64:60,63:60,65:00,65:40,65:00,65:10,65:70

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Świętochłowice 26/3/1995


1.     Rinat Mardanshin            Rosja
2.     Antoni Bielica              Śląsk Świętochłowice
3.     Krzysztof Bas               Śląsk Świętochłowice

Krajowe Eliminacje Indywidualnych Mistrzostw Świata - półfinały - Ostrów Wlkp 6/4,
Kraków 6/4, finał - Rawicz 12/4/1995


1.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła
2.     Jarosław Olszewski          Wybrzeże-Rafineria Gdańsk
3.     Marek Kępa                  Motor Lublin

Tarnów 7/4/1995 testmecz UNIA TARNÓW - UNIA LESZNO                      55  -  35
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Adam Łabędzki 0(d), (2)Adam Skórnicki 6(1,1,2,2), (3)Dariusz Łowicki 2(2,d), (4)Zbigniew Krakowski 5+1(1*,1,0,3,0), (5)Andrzejs Korolevs 9(3,3,2,0,1), (6)Robert Mikołajczak 7+1(0,0,1*,3,3), (7)Damian Baliński 6(1,2,1,2,0), (8)Piotr Dym 0(0,0,d) -
(9)Robert Kużdżał 8(3,3,2), (10)Piotr Mikuta 3+2(2*,0,0,1*), (11)Jacek Rempała 15(3,3,3,3,3), (12)Janusz Wawrzonek 6+1(0,2*,1,1,2), (13)Mirosław Ciernika 8+1(1*,2,3,2), (14)Grzegorz Rempała 5(2,1,1,1), (15)Tomasz Rempała 10+2(2*,3,0,3,2*), (16)brak zawodnika
Sędzia - Józef Rzepa                    tabela biegów
Zmiany: 4-VIII 5-XV(B) 6-XIII,XIV(A) 7-IX,XV(d) 8-VI,XI,XIV(C)
11-XV(C) 12-XIV(D) 14-XIV(B) 15-XII,XV(A)
Czasy: 72:87,77:04,72:04,73:93,73:24,73:26,73:89,72:70,73:86,72:63,72:86,74:19,73:26,74:09,72:67

Piła 13/4/1995 testmecz POLONIA PIŁA - MOTOR HERNING                    59  -  31
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Lars Munhedal 5(2,1,0,1,1), (2)Bastkjar 2(0,0,1,1), (3)Rene Bach 3+1(2,1*,0,d), (4)Hansen 0(0,0), (5)Anders Marting 8+2(2,1,2*,2,1*), (6)Pedersen 0(0), (7)B.Tonnessen 10(2,3,1,2,2), (8)Knuth 3(3,0), (R1)K.Tonnessen 0(u,u3) -
(9)Zenon Kasprzak 11+1(3,2*,3,3,0), (10)Jarosław Gała 5+2(1,-,2*,2*), (11)Waldemar Walczak 6+1(1,3,2*), (12)Jan Krzystyniak 6(3,-,3), (13)Grigorij Kharchenko 14+1(3,2*,3,3,3), (14)Rafał Kowalski 7(1,2,1,3), (15)Robert Gwara 4+2(0,1*,1,2*), (16)Krzysztof Okupski 3(3,d1), (R2)Rafał Dobrucki 3(3,dst)
Sędzia - Roman Cheładze                 tabela biegów
Zmiany: 1-XIV(A) 5-XV(B) 7-IX,XV(d) 8-X,XIV(C) R1-VII,XIII
9-XV(A) 13-XV(C) 14-XIV(D) 15-XIV(B) 16-V,X R2-VI,XII
Czasy: 68:41,67:72,67:90,68:06,68:16,69:30,70:21,68:52,68:88,71:77,68:69,70:41,69:41,72:34,69:11

Krajowe Eliminacje Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów - Łódź 20/4/1995


1.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła
2.     Piotr Winiarz               Stal-VAN PUR Rzeszów
3.     Sebastian Ułamek            Włókniarz Częstochowa

"Puchar LOTTO" - Lublin 22/4/1995


1.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
2.     Tony Rickardsson            Szwecja
3.     Dariusz Śledź               Sparta-Polsat Wrocław

Benefis Pera Jonssona - Toruń 23/4/1995


1.     Simon Wigg                  Holandia
2.     Jimmy Nilsen                Szwecja
3.     Mark Loram                  Wielka Brytania

10-lecie startów Sławomira Drabika - Częstochowa 23/4/1995


1.     Joe Screen                  Wielka Brytania
2.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
3.     Jacek Gollob                Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz

Turniej Par - Ostrów Wlkp 23/4/1995


1.     Zdzisław Rutecki, Szczepan Kulczak - Start Gniezno
2.     Jacek Brucheiser, Arkadiusz Matuszak - CEMWAP Opole
3.     Tomasz Fajfer, Marek Nowak - Start Gniezno

Ostrów Wlkp 28/4/1995 testmecz ISKRA OSTRÓW WLKP - JAG SPEEDWAY ŁÓDŹ    63  -  27
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Paweł Jąder 1(d1,-,1,dst,wu), (2)Karol Lis 3(1,-,2,0), (3)Sławomir Tronina 8(3,-,2,2,1), (4)Cezary Owiżyc 0(0,0,0), (5)Sławomir Rypień 7(2,3,1,-,1), (6)Marek Rypień 2(0,2,0,0), (7)Sylwester Klimczak 0(u4), (8)Robert Pruss 2(1,1), (R1)Roland Wieczorek 4(1,3), (R2)Krzysztof Mitura 0(0), (R3)Marcin Urbański 0(d3,t) -
(9)Rif Saitgareev 9(3,3,3), (10)Piotr Kociemba 7+1(2*,2,1,2), (11)Jacek Brucheiser 9+2(1*,2*,3,-,3), (12)Arkadiusz Matuszak 8+3(2,2*,-,2*,2*), (13)Przemysław Brucheiser 8+1(3,1*,3,1), (14)Konrad Szymura 3(1,1,1), (15)Marek Garsztka 14+1(3,3,3,3,2*), (16)Aleksadr Biznia 5+1(t,2*,3)
Sędzia - Sławomir Jędraś                tabela biegów
Zmiany: 1-XV(B) 3-XV(D) 5-XIV(A) 6-XIV(C) 8-VI,XII R1-IV,XIII R2-V R3-VII,XI
11-XIV(B) 12-XIV(D) 15-XII,XV(C) 16-VIII,X,XV(A)
Czasy: 70:08,70:05,69:66,70:66,71:40,70:56,71:83,72:15,71:31,71:67,70:93,72:25,71:91,71:96,72:46

Turniej Kwalifikacyjny Kadry Juniorów - Piła 5/5/1995


1.     Damian Baliński             Unia Leszno
2.     Sylwester Moskwiak          Stal-Michael Gorzów Wlkp
3.     Krzysztof Jabłoński         Start Gniezno

"Camel Cup" - Gdańsk 6/5, Bydgoszcz 1/7, Tarnów 19/8, Wrocław 16/9/1995


1.     Tommy Knudsen               Dania
2.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
3.     Hans Nielsen                Dania

Turniej Kwalifikacyjny Kadry Juniorów - Gniezno 6/5/1995


1.     Robert Dados                Motor Lublin
2.     Damian Baliński             Unia Leszno
3.     Paweł Łęcki                 Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz

Runda Kwalifikacyjna Indywidualnych Mistrzostw Świata - Toruń 7/5/1995


1.     Zoltan Adorjan              Węgry
2.     Jarosław Olszewski          Polska
3.     Roman Matousek              Czechy

Leszno 7/5/1995 testmecz UNIA LESZNO - STAL-MICHAEL GORZÓW WLKP         55  -  33
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Marek Hućko 5(3,d2,0,2,0), (2)Sylwester Moskwiak 4(wu,2,1,1,0), (3)Piotr Paluch 10(3,0,2,3,2), (4)Paweł Nizioł 3+1(0,1,1,1*), (5)Michał Żłobiński 2(2,0,0,0), (6)Piotr Rembas 7+1(1,wsu,2,2*,2), (7)Mariusz Staszewski 2(2,u/ns), (8)brak zawodnika -
(9)Dariusz Łowicki 12+2(2,2*,3,2*,3), (10)Maciej Jąder 6(u3,3,ust,3), (11)Damian Baliński 12(2,3,3,3,1), (12)Robert Mikołajczak 12+2(1*,3,2*,3,3), (13)Zbigniew Krakowski 5(3,1,1,0), (14)Piotr Dym 4(d4,3,0,1), (15)Adam Skórnicki 1(1,u/-), (16)Mariusz Szmanda 3(2,1)
Sędzia - Sławomir Jędraś                tabela biegów
Zmiany: 1-XV(D) 2-XIV(C) 3-XV(B) 6-X,XIV(A)
9-XV(A) 11-XV(C) 12-XIV(B) 14-XIV(D) 15-VII,X
Czasy: 63:2,64:0,65:9,64:4,65:4,64:5,67:6,65:2,65:4,67:0,67:4,63:8,65:6,65:0,65:3

Zielona Góra 7/5/1995 testmecz ZKŻ POLMOS-BERAM ZIELONA GÓRA - SPARTA-POLSAT WROCŁAW 55  -  35
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Henryk Piekarski 2(1,0,1,0), (2)Krzysztof Jankowski 1(d4,1), (3)Zbigniew Lech 8+1(2,3,1*,1,1), (4)Krzysztof Zieliński 9 (0,2,2,2,3), (5)Waldemar Szuba 6(0,2,2,2), (6)Piotr Protasiewicz 6(3,3,0,d4), (7)Bartłomiej Bardecki 3+1(2*,0,0,1), (8)Rafał Haj 0(t,0) -
(9)Jarosław Szymkowiak 10+2(2*,3,-,3,2*), (10)Tomasz Kruk 12(3,3,3,3), (11)Sławomir Dudek 11+1(3,-,2*,3,3), (12)Dariusz Kłopot 6(1,1,3,1), (13)Andrzej Huszcza 7+1(2,-,2*,1,2), (14)Grzegorz Walasek 5+2(1*,1*,3,0), (15)Mariusz Szańczuk 4(1,2,1), (16)Marek Zarzecki 0(0,0), (R)Dariusz Kuszyk 0(d4)
Sędzia - Aleksander Janas               tabela biegów
Zmiany: 3-XV(D) 4-XIV(A) 6-XV(B) 7-XIV(C) 8-VIII,XII
9-XV(C) 11-XV(A) 13-XIV(B) 14-XIV(D) 16-IV,IX R-V
Czasy: 65:9,67:3,65:8,67:4,66:8,67:9,67:7,69:7,66:9,68:7,68:2,68:5,67:2,67:5,67:5

Grand Prix Polski - Wrocław 20/5/1995


1.     Tomasz Gollob               Polska
2.     Hans Nielsen                Dania
3.     Chris Louis                 Wielka Brytania


Klasyfikacja końcowa Grand Prix 1995:

1.     Hans Nielsen                Dania
2.     Tony Rickardsson            Szwecja
3.     Sam Ermolenko               USA

"Puchar Herosa" - Warszawa 27/5/1995


1.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
2.     Rif Saitgareev              Rosja
3.     Piotr Świst                 Stal-Michael Gorzów Wlkp

19. Memoriał Mariana Rose - Toruń 3/6/1995


1.     Jacek Krzyżaniak, Krzysztof Kuczwalski      Apator-Elektrim Toruń
2.     Andrzej Huszcza, Rif Saitgareev             ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra
3.     Tomasz Bajerski, Grigorij Kharchenko        Apator-Elektrim Toruń

Pomorska Liga Młodzieżowa - Gdańsk 8/6/1995


1.     Polonia Piła                                             37
2.     Wybrzeże-Rafineria Gdańsk                                31
3.     Apator-Elektrim Toruń                                    28

4.     GKM-Browary Bydgoskie Grudziądz                          6

18. Memoriał Marcina Rożaka i Grzegorza Smolińskiego - Gniezno 13/6/1995


1.     Robert Mikołajczak          Unia Leszno
2.     Adam Skórnicki              Unia Leszno
3.     Rafał Sosna                 Start Gniezno

Półfinał Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów - Piła 15/6/1995


1.     Daniel Anderson             Szwecja
2.     Waldemar Walczak            Polska
3.     Rafał Dobrucki              Polska

Turniej Indywidualny - Opole 15/6/1995


1.     Robert Mikołajczak          Unia Leszno
2.     Rafał Osumek                Włókniarz Częstochowa
3.     Piotr Baron                 Sparta-Polsat Wrocław

"Puchar FSO" - Leszno 15/6/1995


1.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
2.     Jacek Gollob                Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
3.     Rif Saitgareev              Rosja

Łódź 15/6/1995 testmecz międzynarodowy JAG SPEEDWAY ŁÓDŹ - CENTRANS PLZEN 50  -  39
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Jaroslav Petrak 3+1(1*,1,d,1,u), (2)Pavel Karnas 9+1(2,3,d,1,2*,1), (3)K.Forgac 1(d,ns,1,t), (4)Roman Smolik 3(1,0,0,2), (5)Vaclav Milik 18(3,3,3,3,3,3), (6)Michal Makovsky 5+2(t,2*,2*,w,1), (7)brak zawodnika, (8)brak zawodnika -
(9)Przemysław Brucheiser 9(3,3,3,-,u), (10)Karol Lis 4+1(0,2,2*,d), (11)Cezary Owiżyc 6(3,2,-,1), (12)Krzysztof Mitura 7+2(2*,-,3,0,2*), (13)Sławomir Rypień 11(2,1,3,3,2), (14)Marek Rypień 7(1,1,2,3), (15)Sławomir Figiel 1(1,0,0), (16)Sławomir Tronina 5+2(2*,2*,1)
Sędzia - Józef Musiał                   tabela biegów
Zmiany: 1-XIV(A) 2-IV,XV(D) 5-VII,XV(B) 6-XI,XIV(C)
9-XV(A) 12-XIV(B) 13-XV(C) 14-XIV(D) 16-VI,VIII,XII
Czasy: 65:92,66:82,65:90,67:95,66:18,66:25,66:13,68:37,69:27,66:77,67:83,67:12,69:78,68:55,67:19

"Puchar LOTTO" - Warszawa 24/6/1995


1.     Hans Nielsen                Dania
2.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
3.     Tony Rickardsson            Szwecja

Turniej Indywidualny - Ostrów Wlkp 29/6/1995


1.     Piotr Baron                 Sparta-Polsat Wrocław
2.     Tomasz Fajfer               Start Gniezno
3.     Jacek Brucheiser            Cemwap Opole

Mecz towarzyski - Bydgoszcz 4/7/1995


"Kadra PZMot" - "North Arm Aussie"                          60 - 30

Turniej Kwalifikacyjny Kadry Juniorów - Wrocław 5/7/1995


1.     Damian Baliński             Unia Leszno
2.     Tomasz Poprawski            Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
3.     Adam Skórnicki              Unia Leszno

Turniej Kwalifikacyjny Kadry Juniorów - Wrocław 6/7/1995


1.     Damian Baliński             Unia Leszno
2.     Adam Skórnicki              Unia Leszno
3.     Piotr Mikuta                Unia Tarnów

Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski - ? ?/?, Leszno 11/7, Piła 18/7, Ostrów Wlkp 14/9, Rawicz 30/9/1995


1.     Robert Mikołajczak          Unia Leszno
2.     Adam Skórnicki              Unia Leszno
3.     Leszek Sikorski             Start Gniezno

Pomorska Liga Młodzieżowa - Grudziądz 14/7/1995


1.     Apator-Elektrim Toruń                                    38
2.     Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz                              29
3.     Polonia Piła                                             25

4.     GKM-Browary Bydgoskie Grudziądz                          15

45. Memoriał Alfreda Smoczyka - Leszno 15/7/1995


1.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
2.     Adam Łabędzki               Unia Leszno
3.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła

1. Memoriał Andrzeja Zarzeckiego i Artura Pawlaka - Zielona Góra 16/7/1995


1.     Mariusz Staszewski          Stal-Michael Gorzów Wlkp
2.     Grzegorz Walasek            ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra
3.     Rafał Sosna                 Start Gniezno

Ostrów Wlkp 16/7/1995 testmecz ISKRA OSTRÓW WLKP - CEMWAP OPOLE         52  -  37
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Jacek Brucheiser 9(3,3,d1,1,2), (2)Piotr Olszak 2(1,0,1), (3)Marek Mróz 10+1(3,w2,2*,0,2,3), (4)Mirosław Sosna 2(0,-,1,1,d3), (5)Arkadiusz Matuszak 9(2,1,3,3,0), (6)Mirosław Sakowski 5+2(1*,2,2*,0), (7)Mirosław Podchorodecki 0(u,ns,u), (8)brak zawodnika -
(9)Marek Latosi 6+1(2,0,2*,0,2), (10)Przemysław Cempel 0(0), (11)Tomasz Poprawski 7+1(2,2,2*,1), (12)Paweł Łęcki 8+2(1*,1,3,2,1*), (13)Przemysław Brucheiser 11+2(3,2*,3,2*,1), (14)Konrad Szymura 4(0,3,1), (15)Przemysław Tajchert 4(3,1,0), (16)Piotr Kociemba 12(3,3,3,3)
Sędzia - Ryszard Głód                   tabela biegów
Zmiany: 1-XV() 3-VI,XIV() 4-XII 5-XV() 6-XIV()
9-XIV() 12-XIV() 13-XV() 16-V,IX,XIII,XV
Czasy: 70:26,70:56,69:52,74:36,71:10,70:80,71:73,70:77,70:48,70:94,71:00,71:09,70:59,71:20,70:86

Łódź 21/7/1995 testmecz JAG SPEEDWAY ŁÓDŹ - GKM-BROWARY BYDGOSKIE GRUDZIĄDZ 57  -  33
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Adam Pawliczek 5(2,3,-,d3,0), (2)Wojciech Żurawski 4+1(1*,d4,0,2,1), (3)Robert Kempiński 5+1(2,1*,2), (4)Tomasz Kornacki 4+1(1*,d4,1,d3,2), (5)Jarosław Skarżyński 6+1(2,1,d3,1*,2), (6)Sławomir Janiszewski 1(0,-,1), (7)Piotr Markuszewski 7(2,3,2), (8)Wiesław Ośkiewicz 1(0,1,0) -
(9)Cezary Owiżyc 4(3,1,-,0), (10)Sławomir Rypień 2(0,-,1,1), (11)Paweł Jąder 12(3,3,3,3), (12)Sławomir Tronina 8+1(0,-,2*,3,3), (13)Krzysztof Mitura 5+1(3,2*), (14)Marek Rypień 7(1,-,3,3), (15)Sławomir Figiel 1+1(0,1*), (16)Karol Lis 5+1(3,t,2*), (R1)Przemysław Brucheiser 8(2,3,3), (R2)Paweł Świerzb 5+1(2,2*,1)
Sędzia - Roman Cheładze                 tabela biegów
Zmiany: 1-XV(D) 2-XV(B) 4-VIII 5-XIV(C) 8-VII,XI,XIV(A)
12-XV(C) 14-XIV(D) 16-V,XI,XV(A) R1-VI,IX,XIII R2-VII,X,XIV(B)
Czasy: 74:2,74:6,73:8,73:4,75:0,73:2,752:,74:4,73:8,74:8,74:8,73:8,74:0,74:6,75:4

Pomorska Liga Młodzieżowa - Piła 21/7/1995


1.     Apator-Elektrim Toruń                                    44
2.     Wybrzeże-Rafineria Gdańsk                              30
3.     Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz                              26

4.     Polonia Piła                                             17

Ostrów Wlkp 29/7/1995 testmecz ISKRA OSTRÓW WLKP - POLONIA PIŁA         43  -  47
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Jan Krzystyniak 10(3,d1,1,3,3), (2)Mirosław Korbel 0(u3,0,0), (3)Krzysztof Okupski 7(3,1,0,3), (4)Jarosław Gała 7+1(2*,3,2), (5)Zenon Kasprzak 7(3,-,1,3,dst), (6)Waldemar Walczak 9+1(2*,2,2,3), (7)Rafał Kowalski 6+2(3,1*,2*,0,0), (8)Jacek Pionke 1(1,0) -
(9)Marek Latosi 8+1(2,1,3,1*,1), (10)Konrad Szymura 1(1), (11)Jacek Brucheiser 6(1,2,3,u2), (12)Arkadiusz Matuszak 5+2(0,-,2*,2,1*), (13)Przemysław Brucheiser 9(1,3,1,2,2), (14)Paweł Łęcki 3(0,3,0), (15)Tomasz Poprawski 0(0,0), (16)Tomasz Bajerski 3(2,1), (R1)Marek Garsztka 8+2(2*,3,1*,2)
Sędzia - Józef Musiał                   tabela biegów
Zmiany: 1-XV(D) 5-XV(B) 6-XIV(A) 7-XIV(C) 8-V,XII
9-XV(C) 12-XIV(B) 13-XV(A) 16-VI,IX R1-V,X,XIII,XIV(D)
Czasy: 68:43,67:92,68:20,68:37,68:99,68:53,68:93,68:74,68:98,69:07,68:04,69:62,68:58,68:89,69:00

"Puchar Burmistrza Rawicza" - Rawicz 30/7/1995


1.     Adam Łabędzki               Unia Leszno
2.     Roman Jankowski             Unia Leszno
3.     Zenon Kasprzak              Polonia Piła

7. Memoriał Wiesława Pawlaka - Zielona Góra //1995


1.     Sławomir Dudek              ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra
2.     Rif Saitgareev              Rosja
3.     Zdzisław Rutecki            Start Gniezno

Turniej Kwalifikacyjny Kadry Juniorów - Krosno 2/8/1995


1.     Rafał Trojanowski           Stal-VAN PUR Rzeszów
2.     Tomasz Poprawski            Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
3.     Tomasz Rempała              Unia Tarnów

Turniej Kwalifikacyjny Kadry Juniorów - Tarnów 3/8/1995


1.     Rafał Trojanowski           Stal-VAN PUR Rzeszów
2.     Krzysztof Jabłoński         Start Gniezno
3.     Piotr Mikuta                Unia Tarnów

20-lecie startów Krzysztofa Okupskiego - Piła 5/8/1995


1.     Hans Nielsen                Dania
2.     Jarosław Olszewski          Wybrzeże-Rafineria Gdańsk
3.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz

10-lecie startów Jacka Gomólskiego i Tomasza Fajfera - Gniezno 5/8/1995


1.     Antonin Kasper jr.          Czechy
2.     Piotr Baron                 Sparta-Polsat Wrocław
3.     Jacek Gomólski              Start Gniezno

13. Memoriał Eugeniusza Nazimka - Rzeszów 6/8/1995


1.     Zoltan Adorjan              Węgry
2.     Jacek Rempała               Unia Tarnów
3.     Mirosław Cierniak           Unia Tarnów

Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Małopolski - Kraków 6/8/1995


1.     Sławomir Sitek              Stal-Van Pur Rzeszów
2.     Tomasz Krotysz              Wanda-Realbud Kraków
3.     Piotr Mikuta                Unia Tarnów

20-lecie startów Romana Jankowskiego - Leszno 13/8/1995


1.     Roman Jankowski             Unia Leszno
2.     Piotr Świst                 Stal-Michael Gorzów Wlkp
3.     Dariusz Stenka              Wybrzeże-Rafineria Gdańsk

"Puchar LOTTO" - Warszawa 14/8/1995


1.     Wiesław Jaguś               Apator-Elektrim Toruń
2.     Rafał Osumek                Włókniarz Częstochowa
3.     Sebastian Ułamek            Włókniarz Częstochowa

Pomorska Liga Młodzieżowa - Bydgoszcz 24/8/1995


1.     Apator-Elektrim Toruń                                    42
2.     Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz                              28
3.     Wybrzeże-Rafineria Gdańsk                                26

4.     GKM-Browary Bydgoskie Grudziądz                          5

"Puchar EB" - Poznań 26/8/1995


1.     Brian Karger                Dania
2.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
3.     Tony Rickardsson            Szwecja

12. Memoriał Jana Ciszewskiego - Świętochłowice 26/8/1995


1.     Daniel Andersson            Szwecja
2.     Adam Łabędzki               Unia Leszno
3.     Jason Crump                 Australia

28. Memoriał Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego - Częstochowa 9/9/1995


1.     Jan Staechmann              Dania
2.     Piotr Świst                 Stal-Michael Gorzów Wlkp
3.     Rafał Osumek                Włókniarz Częstochowa

"Puchar Prezesa ZNTK Ostrów Wlkp" - Ostrów Wlkp 9/9/1995


1.     Adam Łabędzki               Unia Leszno
2.     Dariusz Stenka              Wybrzeże-Rafineria Gdańsk
3.     Robert Sawina               Wybrzeże-Rafineria Gdańsk

Młodzieżowy mecz międzypaństwowy - Piła 20/9/1995


POLSKA - MOTOKOV (CZECHY)                               46 - 44

"Puchar Winobrania" - Zielona Góra 23/9/1995


1.     Piotr Świst                 Stal-Michael Gorzów Wlkp
2.     Piotr Protasiewicz          Sparta-Polsat Wrocław
3.     Andrzej Huszcza             ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra

Finał Drużynowych Mistrzostw Świata - Bydgoszcz 24/9/1995


1.     DANIA                                                    28
2.     WIELKA BRYTANIA                                          22
3.     USA                                                      19+3

Rzeszów 24/10/1995 testmecz STAL-VAN PUR RZESZÓW - UNIA TARNÓW          44  -  46
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Grzegorz Rempała 10(3,1,2,3,1), (2)Grzegorz Mróz 4+2(1,2*,1*,0), (3)Jacek Rempała 10(2,3,2,1,2), (4)Janusz Wawrzonek 1+1(1*,0), (5)Mirosław Cierniak 14(2,3,3,3,3), (6)Robert Wardzała 3+2(1*,0,1,1*), (7)Tomasz Rempała 4(0,1,3,u), (8)Piotr Mikuta 0(0) -
(9)Rafał Wilk 12(2,3,3,2,2), (10)Rafał Trojanowski 4(u,1,1,2), (11)Georgi Petranov 13(3,2,3,2,3), (12)Sławomir Sitek 0(0), (13)Janusz Ślączka 3(0,0,2,1), (14)Maciej Kuciapa 9+2(3,2*,3,d1,1*,0), (15)Piotr Winiarz 3+2(1*,2*,d3,0), (16)Kazimierz Zaborniak 0(0)
Sędzia - Ryszard Bielecki               tabela biegów
Zmiany: 1-XV() 3-XIV() 5-XV() 6-XIV() 7-XIII 8-IX
9-XV() 11-XIV() 14-VI,XII,XV() 15-XIV() 16-VIII
Czasy: 70:28,70:20,69:97,70:08,70:87,71:12,71:29,70:20,71:25,71:39,72:21,71:23,71:25,71:59,70:98

4. Turniej Sponsorów - Memoriał Gerarda Stacha - Opole 30/9/1995


Wyniki Turnieju Sponsorów:

1.     Sebastian Ułamek            Włókniarz Częstochowa
2.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła
3.     Jacek Krzyżaniak            Apator-Elektrim Toruń


Wyniki Memoriału Gerarda Stacha:

1.     Sebastian Ułamek            Włókniarz Częstochowa
2.     Grzegorz Walasek            ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra
3.     Mirosław Sakowski           Cemwap Opole

Międzynarodowy Turniej Indywidualny z okazji awansu do I-Ligi - Grudziądz 30/9/1995


1.     Vaclav Milik                Czechy
2.     Antonin Kasper jr.          Czechy
3.     Robert Dados                Motor Lublin

Turniej Pożegnalny Franciszka Jaziewicza - Ostrów Wlkp 1/10/1995


1.     Jan Krzystyniak             Polonia Piła
2.     Adam Łabędzki               Unia Leszno
3.     Sławomir Dudek              ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra

1. Memoriał Ryszarda Nieścieruka - Wrocław 7/10/1995


1.     Henrik Gustafsson           Szwecja
2.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła
3.     Dariusz Śledź               Sparta-Polsat Wrocław

"Lech Premium Cup" - Gniezno 8/10/1995


1.     Hans Nielsen                Dania
2.     Sam Ermolenko               USA
3.     Greg Hancock                USA

6. Memoriał Romana Gąsiora - Krosno 8/10/1995


1.     Bogdan Ciupak               KKŻ Krosno
2.     Maciej Bargiel              KKŻ Krosno
3.     Romuald Janusz              KKŻ Krosno

1. Memoriał Bogdana Kowalskiego - Grudziądz 15/10/1995


1.     Robert Kościecha            Apator-Elektrim Toruń
2.     Marceli Dubicki             Wybrzeże-Rafineria Gdańsk
3.     Wojciech Malak              Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz

Turniej Indywidualny "O Puchar Prezesa KS Start Gniezno" - Gniezno 15/10/1995


1.     Tomasz Fajfer               Start Gniezno
2.     Antonin Kasper jr.          Czechy
3.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła

Ostrów Wlkp 15/10/1995 testmecz ISKRA OSTRÓW WLKP - UNIA LESZNO         37  -  53
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Robert Mikołajczak 14+1(3,3,3,3,2*), (2)Mariusz Szmanda 1(0,0,1), (3)Adam Łabędzki 15(3,3,3,3,3), (4)Tomasz Wolsztyński 0(d4), (5)Dariusz Baliński 9+1(0,3,2,1*,3), (6)Maciej Jąder 9+2(1,3,1*,2,2*), (7)Andrzej Szymański 5+2(2*,0,2*,1), (8)Daniel Strzelbicki 0(0,0), (R1)Daniel Tęgi ns -
(9)Piotr Kociemba 12(2,2,2,3,2,1), (10)Sławomir Figiel 4+2(1*,2,1*,0), (11)Marek Latosi 9(2,1,2,3,1), (12)Krzysztof Japiński 2+1(1,1*,0,0), (13)Konrad Szymura 3+2(2*,1*,0,-,0), (14)Tomasz Jędrzejak 5+1(3,1*,1,0), (15)Przemysław Tajchert 0(0), (16)Paweł Świerzb 2(2,0)
Sędzia - Sławomir Jędraś                tabela biegów
Zmiany: 1-XV(B) 3-XV(D) 5-XIV(C) 6-XII,XIV(A) 7-XIIIVI,IX
9-XIII,XV(A) 11-XIV(D) 13-XV(C) 14-XIV(B) 16-VII,X
Czasy: 68:18,69:21,69:94,68:51,69:69,69:64,69:99,69:82,70:25,69:79,70:04,69:98,70:38,70:35,70:38

Supermecz "Południe-Północ" - Leszno 21/10/1995


"POŁUDNIE" - "PÓŁNOC"                  52 - 38

43. Łańcuch Herbowy Ostrowa Wielkopolskiego - Ostrów Wlkp 29/10/1995


1.     Rif Saitgareev              Rosja
2.     Roman Jankowski             Unia Leszno
3.     Jacek Rempała               Unia Tarnów

"Czwórmecz o Puchar Aleksandra Kwaśniewskiego" - Piła 29/10/1995


1.     Sparta-Polsat Wrocław                                    38
2.     Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz                              35
3.     Polonia Piła                                             27

4.     Apator-Elektrim Toruń                                    20

Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Pomorza - Bydgoszcz 22/11/1995


1.     Wiesław Jaguś               Apator-Elektrim Toruń
2.     Waldemar Walczak            Polonia Piła
3.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła

3. Turniej Gwiazdkowy - Piła 10/12/1995


1.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
2.     Peter Karlsson              Szwecja
3.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła


1994     INDEX     1996