DMP DM2L MDMP DPP IMP MIMP MPPK MMPPK Złoty Kask Srebrny Kask Brązowy Kask Turnieje


W tym roku odeszli do wieczności...

Emil Jakubowski
(ur.8-2-1942 zm.8-1-1995)
Edward Klaczkowski (ur.10-10-1924 zm.14-1-1995)
Ryszard Kopiec (ur.26-11-1922 zm.23-1-1995)
Jan Bogucki (ur.25-6-1937 zm.19-3-1995)
Lotar Dudek (ur.11-3-1942 zm.22-3-1995)
Stanisław Gołofit (ur.2-1-1939 zm.24-3-1995)
Bogdan Kowalski (ur.11-11-1936 zm.29-3-1995)
Bolesław Dobrowolski (ur.6-1-1908 zm.24-4-1995)
Klemens Musiał (ur.22-10-1913 zm.13-5-1995)
Henryk Geisler (ur.2-12-1928 zm.29-5-1995)
Ludomir Toroń (ur.19-9-1934 zm.10-6-1995)
Adolf Jagoda (ur.14-11-1928 zm.24-6-1995)
Ryszard Nieścieruk (ur.15-6-1949 zm.14-7-1995)
Jan Boryczka (ur.14-5-1926 zm.31-8-1995)
Tadeusz Pochylski (ur.12-6-1936 zm.16-11-1995)
Mieczysław Rechul (ur.5-11-1915 zm.17-11-1995


Team Championship


1 Liga

               WROC.  TORUŃ  BYDG.  PIŁA   TARN.   GORZ.   RZES.  CZĘS.  GDAŃ.  LUBL.
WROCŁAW        ** **  
48-42  47-43  48-42  49-41   52-38   54-36  66-23  53-37  51-14
TORUŃ          
45-44  ** **  48-42  46-43  59-31   54-35   64-26  58-32  49-41  66-24
BYDGOSZCZ      
57-33  50-40  ** **  62-28  58-32   55-35   54-36  55-24  59-31  58-32
PIŁA           
42-48  48-42  49-41  ** **  50-40   51-39   54-36  51-39  52-38  60-30
TARNÓW         
49-41  54-35  48-42  52-38  ** **   52-38   56-34  68-22  63-27  67-22
GORZÓW WLKP    
37-53  47-43  58-31  42-46  48-42   ** **   59-30  54-36  57-33  66-24
RZESZÓW        
48-42  44-46  35-55  38-52  49-41   52-38   ** **  56-34  58-32  64-26
CZĘSTOCHOWA    
40-50  39-51  47-42  43-47  49-41 45,5-44,5 46-44  ** **  50-39  72-18
GDAŃSK         
28-62  44-46  44-45  49-39  41-49   37-53   60-30  44-46  ** **  56-34
LUBLIN         
39-51  42-48  31-59  45-45  43-47   35-54   38-52  58-32  30-59  ** **

1 runda 2/4/1995: Wrocław-Gdańsk, Bydgoszcz-Lublin, Piła-Toruń, Gorzów Wlkp-Tarnów, Rzeszów-Częstochowa
2 runda 9/4/1995:
Toruń-Bydgoszcz, (23/4)Tarnów-Piła, Częstochowa-Wrocław, Gdańsk-Gorzów Wlkp, Lublin-Rzeszów
3 runda 17/4/1995: (Lany Poniedziałek)
Wrocław-Toruń, Bydgoszcz-Gdańsk, Gorzów Wlkp-Piła, Rzeszów-Tarnów, Lublin-Częstochowa
4 runda 30/4/1995:
Toruń-Rzeszów, Piła-Częstochowa, Tarnów-Wrocław, Gorzów Wlkp-Bydgoszcz, Gdańsk-Lublin
5 runda 3/5/1995:
Wrocław-Gorzów Wlkp, Bydgoszcz-Piła, Rzeszów-Gdańsk, Częstochowa-Toruń, Lublin-Tarnów
6 runda 21/5/1995:
Toruń-Lublin, Piła-Wrocław, (1/6)Tarnów-Bydgoszcz, Gorzów Wlkp-Rzeszów, Gdańsk-Częstochowa
7 runda 28/5/1995:
Bydgoszcz-Wrocław, Rzeszów-Piła, Częstochowa-Tarnów, Gdańsk-Toruń, (6/8)Lublin-Gorzów Wlkp
8 runda 4/6/1995:
Wrocław-Rzeszów, Bydgoszcz-Częstochowa, Piła-Lublin, Tarnów-Gdańsk, (29/6)Gorzów Wlkp-Toruń
9 runda 18/6/1995:
Toruń-Tarnów, Rzeszów-Bydgoszcz, Częstochowa-Gorzów Wlkp, Gdańsk-Piła, Lublin-Wrocław
10 runda 25/6/1995:
Wrocław-Lublin, Bydgoszcz-Rzeszów, Piła-Gdańsk, Tarnów-Toruń, Gorzów Wlkp-Częstochowa
11 runda 2/7/1995:
Toruń-Gorzów Wlkp, Rzeszów-Wrocław, Częstochowa-Bydgoszcz, Gdańsk-Tarnów, Lublin-Piła
12 runda 9/7/1995:
(19/7)Wrocław-Bydgoszcz, Toruń-Gdańsk, Piła-Rzeszów, Tarnów-Częstochowa, Gorzów Wlkp-Lublin
13 runda 23/7/1995:
(2/8)Wrocław-Piła, Bydgoszcz-Tarnów, Rzeszów-Gorzów Wlkp, Częstochowa-Gdańsk, Lublin-Toruń
14 runda 15/8/1995:
Toruń-Częstochowa, Piła-Bydgoszcz, (23/8)Tarnów-Lublin, Gorzów Wlkp-Wrocław, Gdańsk-Rzeszów
15 runda 20/8/1995:
Wrocław-Tarnów, Bydgoszcz-Gorzów Wlkp, Rzeszów-Toruń, Częstochowa-Piła, Lublin-Gdańsk
16 runda 27/8/1995:
Toruń-Wrocław, Piła-Gorzów Wlkp, Tarnów-Rzeszów, Częstochowa-Lublin, Gdańsk-Bydgoszcz
17 runda 3/9/1995:
Wrocław-Częstochowa, (10/9)Bydgoszcz-Toruń, (4/9)Piła-Tarnów, (4/9)Gorzów Wlkp-Gdańsk, Rzeszów-Lublin
18 runda 17/9/1995:
(18/9)Toruń-Piła, (18/9)Tarnów-Gorzów Wlkp, Częstochowa-Rzeszów, Gdańsk-Wrocław, (18/9)Lublin-Bydgoszcz

Ostateczna kolejność drużyn w DMP 1995

1.  SPARTA-POLSAT WROCŁAW                 28   14  0   4   +191
2.  APATOR-ELEKTRIM TORUŃ                 26   13  0   5   +148
3.  POLONIA-JUTRZENKA BYDGOSZCZ           24   12  0   6   +210

4.  POLONIA PIŁA                          23   11  1   6   +59
5.  UNIA TARNÓW                           22   11  0   7   +128
6.  STAL-MICHAEL GORZÓW WLKP              18   9   0   9   +71
7.  STAL-VAN PUR RZESZÓW                  14   7   0   11  -83
8.  WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA                 14   7   0   11  -167
---------------------------------------------------------------
9.  WYBRZEŻE-RAFINERIA GDAŃSK             8    4   0   14  -135
10. MOTOR LUBLIN                          3    1   1   16  -422

2 Liga

               GNIE.  GRUD.  LESZ.  ZIEL.  RYBN.  KRAK.  ŁÓDŹ   KROS.  ŚWIĘ.  OPOLE
GNIEZNO        ** **  
50-40  46-44  47-43  56-32  67-23  57-32  72-18  56-34  58-32
GRUDZIĄDZ     
53-37  ** **  52-38  52-38  54-35  60-30  56-33  69-20  55-35  54-36
LESZNO        
51-39  48-41  ** **  45-45  67-23  70-20  50-40  75-14  52-38  63-27
ZIELONA GÓRA  
46-44  59-31  46-44  ** **  55-34  67-23  52-37  60-30  60-29  63-27
RYBNIK        
33-57  44-45  34-56  45-45  ** **  51-38  45-45  69-21  56-33  58-32
KRAKÓW        
43-47  44-46  39-51  42-45  51-39  ** **  60-29  54-36  62-28  51-37
ŁÓDŹ          
37-53  42-48  38-52  26-21  42-47  41-49  ** **  58-31  53-37  66-24
KROSNO        
40-49  37-52  25-64  31-58  49-41  54-35  48-41  ** **  49-41  40-00
ŚWIĘTOCHŁOWICE
38-52  30-60  32-58  33-57  41-49  54-36  46-44  53-37  ** **  51-39
OPOLE         
40-48  30-59  34-56  29-60  49-41  41-49  41-49  47-42  52-38  ** **

1 runda 2/4/1995: Leszno-Grudziądz, Kraków-Gniezno, Łódź-Rybnik, (11/4)Świętochłowice-Zielona Góra, Opole-Krosno
2 runda 9/4/1995:
Gniezno-Łódź, Grudziądz-Świętochłowice, Zielona Góra-Kraków, Rybnik-Opole, (23/4)Krosno-Leszno
3 runda 17/4/1995: (Lany Poniedziałek)
Gniezno-Zielona Góra, Leszno-Opole, Kraków-Krosno, Łódź-Grudziądz, Świętochłowice-Rybnik
4 runda 30/4/1995:
Grudziądz-Gniezno, Leszno-Łódź, Rybnik-Kraków, Krosno-Świętochłowice, Opole-Zielona Góra
5 runda 3/5/1995:
Gniezno-Rybnik, Zielona Góra-Grudziądz, Kraków-Leszno, Łódź-Krosno, Świętochłowice-Opole
6 runda 21/5/1995:
Grudziądz-Kraków, (31/5)Rybnik-Zielona Góra, (1/6)Krosno-Gniezno, Świętochłowice-Leszno, Opole-Łódź
7 runda 28/5/1995:
Gniezno-Leszno, Grudziądz-Rybnik, Zielona Góra-Krosno, Kraków-Opole, Świętochłowice-Łódź
8 runda 4/6/1995:
Leszno-Zielona Góra, Łódź-Kraków, Krosno-Rybnik, Świętochłowice-Gniezno, (11/6)Opole-Grudziądz
9 runda 18/6/1995:
Gniezno-Opole, Grudziądz-Krosno, Zielona Góra-Łódź, Rybnik-Leszno, Kraków-Świętochłowice
10 runda 25/6/1995:
Leszno-Rybnik, Łódź-Zielona Góra, Krosno-Grudziądz, Świętochłowice-Kraków, Opole-Gniezno
11 runda 2/7/1995:
Gniezno-Świętochłowice, Grudziądz-Opole, Zielona Góra-Leszno, Rybnik-Krosno, Kraków-Łódź
12 runda 9/7/1995:
Leszno-Gniezno, Rybnik-Grudziądz, Łódź-Świętochłowice, Krosno-Zielona Góra, Opole-Kraków
13 runda 23/7/1995:
Gniezno-Krosno, Leszno-Świętochłowice, Zielona Góra-Rybnik, Kraków-Grudziądz, Łódź-Opole
14 runda 15/8/1995:
Grudziądz-Zielona Góra, Leszno-Kraków, Rybnik-Gniezno, Krosno-Łódź, Opole-Świętochłowice
15 runda 20/8/1995:
Gniezno-Grudziądz, Zielona Góra-Opole, Kraków-Rybnik, Łódź-Leszno, Świętochłowice-Krosno
16 runda 27/8/1995:
Grudziądz-Łódź, (9/9)Zielona Góra-Gniezno, Rybnik-Świętochłowice, Krosno-Kraków, Opole-Leszno
17 runda 3/9/1995:
Leszno-Krosno, Kraków-Zielona Góra, (13/9)Łódź-Gniezno, (9/9)Świętochłowice-Grudziądz, Opole-Rybnik
18 runda 17/9/1995:
Gniezno-Kraków, (18/9)Grudziądz-Leszno, Zielona Góra-Świętochłowice, Rybnik-Łódź, Krosno-Opole

Ostateczna kolejność drużyn w DM 2 Ligi 1995

1.  START GNIEZNO                         30   15  0   3   +256
2.  GKM-BROWARY BYDGOSKIE GRUDZIĄDZ       30   15  0   3   +241

---------------------------------------------------------------
3.  UNIA LESZNO                           29   14  1   3   +351
4.  ZKŻ POLMOS-BERAM ZIELONA GÓRA         28   13  2   3   +271
5.  RKM RYBNIK                            14   6   2   10  -60
6.  WANDA-REALBUD KRAKÓW                  14   7   0   11  -114
7.  J.A.G. SPEEDWAY CLUB ŁÓDŹ             11   5   1   12  -64
8.  KKŻ KROSNO                            10   5   0   13  -316
9.  ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE                  8    4   0   14  -236
10. CEMWAP OPOLE                          6    3   0   15  -329


Junior Team Championship


Eliminacje grupowe

         GRUPA 1                               GRUPA 2

1. Piła            11     147          1. Rzeszów         12     162

2. Toruń           9      117          2. Rybnik          8      98
3. Gniezno         5      93           3. Kraków          4      80
4. Bydgoszcz       5      82           4. Lublin          0      21
5. Grudziądz       0      30


         GRUPA 3                               GRUPA 4

1. Częstochowa     10     150          1. Gorzów Wlkp     11     153

2. Tarnów          10     142          2. Gdańsk          6      99
3. Leszno          6      88           3. Zielona Góra    6      92
4. Krosno          2      49           4. Ostrów Wlkp     0      24
5. Świętochłowice  2      46

16. Finał MDMP - Gorzów Wlkp 12/9/1995


1.     Stal-VAN PUR Rzeszów                                     45
2.     Polonia Piła                                             31
3.     Stal-Michael Gorzów Wlkp                                 29


Team Polish Cup


         RUNDA 1                               RUNDA 2

1. Łódź                   48           1. Łódź                   36+3
2. Grudziądz              37
           2. Rybnik                 36+2
3. Opole                  19           3. Grudziądz              31
4. Ostrów Wlkp            15           4. Rzeszów                16


         RUNDA 3                               RUNDA 4

1. Piła                   41           1. Gorzów Wlkp            48,5

2. Leszno                 39           2. Częstochowa            37,5
3. Zielona Góra           21           3. Lublin                 23
4. Łódź                   18           4. Piła                   9

7. Finał DPP - Tarnów 15/10/1995


1.     Sparta-Polsat Wrocław                                    50
2.     Unia Tarnów                                              29
3.     Stal-Michael Gorzów Wlkp                                 21


Individual Polish Championship


51. Finał IMP - Wrocław 16/7/1995


1.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
2.     Piotr Świst                 Stal-Michael Gorzów Wlkp
3.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła


Individual Junior Polish Championship


29. Finał MIMP - Rzeszów 13/8/1995


1.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła
2.     Piotr Protasiewicz          Sparta-Polsat Wrocław
3.     Piotr Markuszewski          GKM-Browary Bydgoskie Grudziądz


Polish Club Pair Championship


22. Finał MPPK - Częstochowa 6/9/1995


1.     Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz                              30
2.     Sparta-Polsat Wrocław                                    25
3.     Apator-Elektrim Toruń                                    17+3


Polish Club Junior Pair Championship


14. Finał MMPPK - Piła 20/6/1995


1.     Polonia Piła                                             24
2.     Włókniarz Częstochowa                                    23
3.     Apator-Elektrim Toruń                                    20


Golden Helmet


35. Finał Złotego Kasku - Wrocław 25/8/1995


1.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
2.     Jarosław Olszewski          Wybrzeże-Rafineria Gdańsk
3.     Tomasz Bajerski             Apator-Elektrim Toruń


Silver Helmet


30. Finał Srebrnego Kasku - Toruń 1/10/1995


1.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła
2.     Sebastian Ułamek            Włókniarz Częstochowa
3.     Waldemar Walczak            Polonia Piła


Bronze Helmet


19. Finał Brązowego Kasku - Lublin 8/10/1995


1.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła
2.     Tomasz Poprawski            Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
3.     Grzegorz Walasek            ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra


Tournaments


Bydgoszcz 11/3/1995 testmecz POLONIA-JUTRZENKA BYDGOSZCZ - BERGRING TETEROW 57  -  33
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Reimar Schwinkendorf 4(1,1,0,2,w2), (2)Herbert Mussehl 8(2,2,1,2,1), (3)Tomasz Gollob 6(3,3), (4)Michael Künkel 0(t,d3,0), (5)Andreas Völke 2(2,0,0,0), (6)Enrico Hoth 6(1,2,1,2), (7)Dirk Souther 2+1(0,1*,1), (8)Andreas Schmidt 4(1,2,1), (18)Mario Schmidt 1(1), (19)Passow ns -
(9)Jacek Gollob 11+1(3,3,2*,3,d2), (10)Marcin Ryczek 1(d3,1,-,w2), (11)Ireneusz Kwieciński 11+2(2,1*,3,3,2*), (12)Paweł Łęcki 6+2(1,2*,2*,1), (13)Waldemar Cieślewicz 15(3,3,3,3,3), (14)Maciej Głód 0(u2), (15)Tomasz Poprawski 10+1(2,3,2*,3), (16)Tomasz Gollob 3(3), (17)Wojciech Malak 0(0,d3)
Sędzia - Ryszard Głód                   tabela biegów
Zmiany: 1-XIV(A) 2-XV(D) 6-XV(B) 8-IX,XI,XIV(C) 18-XIII
9-XV(A) 11-XIV(B) 13-XV(C) 15-XIV(D) 16-IX 17-VII,XI
Czasy: 68:50,66:40,65:56,66:35,65:87,68:87,68:40,68:25,65:31,68:10,69:00,67:81,68:50,69:15,66:45

Zielona Góra 18/3/1995 testmecz ZKŻ POLMOS-BERAM ZIELONA GÓRA - STAL-MICHEL GORZÓW WLKP 50  -  40
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Piotr Świst 7(1,3,-,3), (2)Robert Flis 2(0,0,2,d4,u4), (3)Ryszard Franczyszyn 5(2,1,0,2), (4)Piotr Paluch 4(w,-,3,1), (5)Marek Hućko 9(1,1,2,2,3), (6)Mariusz Staszewski 5+1(0,3,1*,1), (7)Piotr Rembas 7+1(3,t,1*,3), (8)Sylwester Moskwiak 0(0), (17)Paweł Nizioł 1+1(1*) -
(9)Sławomir Dudek 7+2(3,1*,1*,-,2), (10)Tomasz Kruk 6+2(2*,2*,2,0), (11)Andrzej Huszcza 9(1,2,3,3), (12)Jarosław Szymkowiak 9(3,2,-,3,1), (13)Rif Saitgareev 11(3,3,3,2), (14)Grzegorz Walasek 6+1(2*,2,0,2), (15)Mariusz Szańczuk 1(0,1,0), (16)Dariusz Kłopot 1(0,1,0)
Sędzia - Ryszard Bryła                  tabela biegów
Zmiany: 2-XV(B) 5-XV(B) 6-XIV(C) 7-XIV(A) 8-VI 17-VIII
9-XV(A) 12-XV(C) 14-XIV(B) 16-VIII,XII,XIV(D)
Czasy: 67:80,68:20,69:30,69:40,68:20,68:40,70:00,69:80,68:60,69:90,69:00,69:20,68:90,70:40,69:60

Wrocław 18/3/1995 testmecz SPARTA-POLSAT WROCŁAW - APATOR-ELEKTRIM TORUŃ 34  -  55
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Jacek Krzyżaniak 12+1(3,2,3,3,1*), (2)Sławomir Derdziński 4+2(2*,2*,-,d4), (3)Tomasz Bajerski 9+2(3,2*,1*,-,3), (4)Mirosław Kowalik 3+1(0,1*,2,w2), (5)Krzysztof Kuczwalski 9(3,3,3), (6)Tomasz Świątkiewicz 7+3(2*,2*,2*,1), (7)Wiesław Jaguś 11(3,3,3,2), (8)Adam Sondej 0(0), (17)Maciej Maciejewski 0(t), (18)Rafał Maćkowski 0(0) -
(9)Dariusz Śledź 13(1,3,3,3,3), (10)Waldemar Szuba 1(0,0,0,1), (11)Zbigniew Lech 6(2,1,2,1,0), (12)Krzysztof Zieliński 3+2(1*,0,-,2*), (13)Wojciech Załuski 7(0,1,2,2,2), (14)Piotr Baron 2+1(1,d3,1*), (15)Piotr Protasiewicz 1(0,1,0), (16)Krzysztof Jankowski 1(1,d1)
Sędzia - Krzysztof Woźniak              tabela biegów
Zmiany: 1-XV(B) 3-XIV(C) 6-XII 7-XV(D) 8-VIII 17-XIV(A) 18-XI
9-XV(A) 11-XV(C) 13-XIV(D) 16-VIII,XIV(B)
Czasy: 70:00,69:40,69:20,70:00,69:90,70:10,70:10,69:00,69:20,71:10,71:00,70:20,70:00,71:40,71:20

Częstochowa 18/3/1995 testmecz WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - RKM RYBNIK       48  -  42
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Dariusz Fliegert 9(1,2,2,2,2), (2)Eugeniusz Tudzież 2+1(0,0,1*,1), (3)Andrzej Musiolik 7+2(1*,2,0,2,2*), (4)Krzysztof Fliegert 8+1(2,1*,2,0,3), (5)Antoni Skupień 9(2,1,2,3,1), (6)Paweł Sobczyk 4(0,3,1), (7)Marek Fojcik 3+1(1,1,1*), (8)brak zawodnika -
(9)Sławomir Drabik 10+1(2*,3,3,2,d1), (10)Dariusz Rachwalik 7+1(3,2*,1,1), (11)Janusz Stachyra 15(3,3,3,3,3), (12)Artur Szulc 1(u,0,0,0,1), (13)Eugeniusz Skupień 12(3,3,3,3,u3), (14)Artur Pietrzyk 3(1,2,0), (15)brak zawodnika ns(ns,ns,ns), (16)brak zawodnika
Sędzia - Jan Banasiak                   tabela biegów
Zmiany: 1-XV(D) 3-XIV(A) 4-XIV(C) 5-XV(B)
9-XIV(D) 11-XV(C) 12-XIV(B) 13-XV(A)
Czasy: 71:61,71:95,71:44,72:52,71:68,71:40,73:12,70:87,71:40,71:39,71:09,70:34,70:30,72:04,70:43

Leszno 18/3/1995 testmecz UNIA LESZNO - START GNIEZNO                   31  -  55

Piła 19/3/1995 testmecz POLONIA PIŁA - START GNIEZNO                    43  -  47
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Tomasz Fajfer 11(d1,2,3,3,3), (2)Adam Fajfer 9+2(2,2*,1,2,2*), (3)Zbigniew Rutecki 9(2,t,2,2,3), (4)Szczepan Kulczak 0(0,0), (5)Jacek Gomólski 11+2(3,3,2,1*,2*), (6)Rafał Sosna 3(1,2,0), (7)Przemysław Fajfer 3(2,1,u4), (8)Marek Nowak 1(1,0) -
(9)Krzysztof Okupski 7(3,1,3,0,d2), (10)Zenon Kasprzak 2+1(1,d2,0,1*), (11)Mirosław Korbel 6(1,3,0,1,1), (12)Jan Krzystyniak 12(3,3,2,3,1), (13)Jarosław Gała 3(2,1), (14)Waldemar Walczak 3(d2,wsu,1,2), (15)Rafał Dobrucki 10(1,3,3,3,u1), (16)Jacek Pionke ns
Sędzia - Henryk Kowalski                tabela biegów
Zmiany: 1-XV(B) 2-XIV(A) 3-XIV(C) 5-XV(B) 8-IX,XIII
9-XIV(D) 11-XIV(B) 12-XV(C) 14-XIII 15-XI,XV(A)
Czasy: 70:10,68:95,69:40,71:50,69:93,69:12,70:42,70:03,70:80,69:60,69:40,69:38,70:90,71:07,71:50

Rybnik 19/3/1995 testmecz RKM RYBNIK - WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA            50  -  40
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Sławomir Drabik 12(3,3,dst,3,3), (2)Dariusz Rachwalik 1(0,0,1,0,0), (3)Janusz Stachyra 13(3,2,3,2,3), (4)Artur Szulc 0(0,0,0,d4), (5)Eugeniusz Skupień 12+1(2,3,3,2,2*), (6)Artur Pietrzyk 0(0,0,0), (7)Marek Fojcik 2(0,2,0), (8)brak zawodnika -
(9)Dariusz Fliegert 11(2,2,2,3,2), (10)Eugeniusz Tudzież 4+3(1*,1*,1*,1), (11)Andrzej Musiolik 11(2,3,3,2,1), (12)Krzysztof Fliegert 6+4(1*,1*,2*,1,1*), (13)Antoni Skupień 10(3,2,3,2,d4), (14)Paweł Sobczyk 5(1,3,1), (15)Eugeniusz Sosna 3+1(1,1,1*), (16)brak zawodnika
Sędzia - Maciej Spychała                tabela biegów
Zmiany: 1-XIV(A) 2-XIV(C) 3-XV(B) 5-XV(D)
9-XIV(B) 11-XV(C) 12-XIV(D) 13-XV(A)
Czasy: 69:33,69:12,68:50,69:43,69:79,68:65,70:69,68:63,69:19,69:85,68:13,68:95,68:18,68:50,69:53

Turniej Indywidualny o Puchar Prezesa firmy "Realbud" - Kraków 19/3/1995


1.     Grzegorz Rempała            Unia Tarnów
2.     Marek Dera                  Wanda-Realbud Kraków
3.     Michail Starostin           Rosja

Rzeszów 19/3/1995 testmecz STAL-VAN PUR RZESZÓW - GKM-BROWARY BYDGOSKIE GRUDZIĄDZ 64  -  25
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Adam Pawliczek 11(2,1,3,3,2), (2)Grzegorz Wiśniewski 3(0,1,0,1,1), (3)Robert Kempiński 0(d4,d,0,d4), (4)Jarosław Skarżyński 2(1,0,1,u), (5)Wojciech Żurawski 2(0,2,d4), (6)Piotr Markuszewski 5(1,1,3,d4), (7)Dariusz Winnicki 2(1,0,1), (8)Wiesław Ośkiewicz jr. 0(0,0) -
(9)Zoltan Adorjan 15(3,3,3,3,3), (10)Janusz Ślączka 2(1,d1,-,1), (11)Rafał Wilk 7+2(2*,3,1*,1), (12)Piotr Gancarz 9+2(3,2*,2,2*), (13)Georgi Petranov 9+2(2*,3,2*,2,u3), (14)Maciej Kuciapa 11+1(3,2*,3,3), (15)Piotr Winiarz 9+2(2*,3,2,2*), (16)Rafał Trojanowski 2+1(2*)
Sędzia - Ryszard Bielecki               tabela biegów
Zmiany: 1-XV(D) 2-XIV(C) 6-XV(B) 7-XII,XIV(A)
9-XV(C) 13-XV(A) 14-XIV(B) 15-XIV(D) 16-IX
Czasy: 69:00,70:82,71:28,70:28,72:47,71:28,70:43,71:30,73:17,71:84,71:47,72:35,71:28,71:55,71:43

Bydgoszcz 22/3/1995 testmecz POLONIA-JUTRZENKA BYDGOSZCZ - JAG SPEEDWAY ŁÓDŹ 52  -  38
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Karol Lis 5+1(1,-,1*,2,1), (2)Sławomir Rypień 9(3,1,2,2,1), (3)Sławomir Tronina 11(3,2,2,2,2), (4)Krzysztof Mitura 3+2(1,0,1*,1*), (5)Cezary Owiżyc 3(2,0,-,1), (6)Marek Rypień 0(0,d4,0), (7)Sławomir Figiel 2+1(0,1,1*), (8)Paweł Jąder 5(1,2,2) -
(9)Jacek Gollob 13+1(2,2*,3,3,3), (10)Leszek Sokołowski 0(0,-,0), (11)Ireneusz Kwieciński 8(2,3,3,-,d4), (12)Maciej Głód 0(0,-,0), (13)Waldemar Cieślewicz 12(3,3,3,3,d1), (14)Tomasz Poprawski 4(1,3,0), (15)Paweł Łęcki 4+1(1,2*,1), (16)Tomasz Gollob 6(3,3), (17)Wojciech Malak 0(d4), (18)Marcin Ryczek 0(0), (19)Piotr Pietsch ns, (20)Vaclav Milik 5+1(2*,3)
Sędzia - Henryk Kowalski                tabela biegów
Zmiany: 1-XIV(A) 2-XV(D) 3-XV(B) 8-VI,X,XIV(C)
9-XV(C) 11-XIV(B) 13-XV(A) 16-VI,XIV(D) 17-XII 18-XIII 20-V,X
Czasy: 68:72,65:64,68:53,66:06,66:69,64:97,69:53,66:78,67:66,66:03,67:69,68:42,66:65,64:84,67:81

Piła 23/3/1995 testmecz POLONIA PIŁA - GKM-BROWARY BYDGOSKIE GRUDZIĄDZ  62  -  27
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Grzegorz Wiśniewski 0(0,d4,0), (2)Tomasz Kornacki 6+1(1,2,1,1*,1), (3)Robert Kempiński 7(2,d4,2,1,2), (4)Jarosław Skarżyński 4(wu,2,0,2,u3), (5)Wojciech Żurawski 6+1(1,1*,2,2,0), (6)Dariusz Winnicki 0(0,0,0), (7)Piotr Markuszewski 4+1(2,1,d2,1*), (8)brak zawodnika -
(9)Jan Krzystyniak 12(3,3,3,3), (10)Jarosław Gała 3+1(2*,0,1), (11)Krzysztof Okupski 10(3,d2,3,1,3), (12)Mirosław Korbel 4+1(1,1,2*,0), (13)Zenon Kasprzak 12+1(3,3,2*,3,1), (14)Waldemar Walczak 9+3(2*,2*,3,2*), (15)Rafał Dobrucki 12(3,3,3,3), (16)Jacek Pionke 0(0)
Sędzia - Józef Komakowski               tabela biegów
Zmiany: 2-XIV(A) 3-XV(B) 4-XIV(C) 5-XV(D) 7-XIII
11-XIV(B) 13-XV(A) 14-XIV(D) 15-XV(C) 16-XIII
Czasy: 69:57,69:14,69:23,68:62,69:60,70:30,68:60,69:19,69:90,68:45,69:63,70:54,68:52,70:56,68:30

Rybnik 24/3/1995 testmecz RKM RYBNIK - UNIA TARNÓW                      42  -  48
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Robert Nagy 7+1(2,0,3,1,1*), (2)Piotr Mikuta 0(0,0), (3)Jacek Rempała 14+1(3,3,3,3,2), (4)Robert Kużdżał 9+2(2*,2,1,3,1*), (5)Mirosław Ciernika 8+2(1*,3,1,1*,2), (6)Grzegorz Rempała 10(2,3,3,2), (7)Tomasz Rempała 0(0,0), (8)Janusz Wawrzonek 0(0,0) -
(9)Petr Vandirek 6(3,3,0,0), (10)Krzysztof Fliegert 6+1(1,1*,2,2,0), (11)Dariusz Fliegert 1+1(0,-,1*), (12)Andrzej Musiolik 8(1,1,-,3,3), (13)Antoni Skupień 10(3,2,2,0,3), (14)Paweł Sobczyk 3+1(0,2,1*), (15)Eugeniusz Sosna 2+2(1*,1*,0), (16)Eugeniusz Tudzież 6(2,2,2,0)
Sędzia - Marek Wojaczek                 tabela biegów
Zmiany: 1-XIV(A) 3-XV(D) 4-XV(B) 5-XIV(C) 8-VIII,XI
10-XV(C) 12-XIV(B) 13-XV(A) 16-IV,VIII,X,XIV(D)
Czasy: 68:22,69:29,69:60,68:97,69:66,68:04,70:00,69:13,69:75,69:45,69:13,69:45,69:31,69:81,69:47

Częstochowa 25/3/1995 testmecz WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - APATOR-ELEKTRIM TORUŃ 25  -  28
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Grigoriy Kharchenko 6(3,3,d), (2)Sławomir Derdziński 8+1(2*,3,3), (3)Maciej Maciejewski 1(1), (4)Mirosław Kowalik 0(d2,d3,dst), (5)Krzysztof Kuczwalski 4+2(2*,2*), (6)Tomasz Świątkiewicz 6(3,3), (7)Wiesław Jaguś 3(3,0), (8)Rafał Maćkowski 0(d4), (R1)Adam Sondej 0(u3) -
(9)Dariusz Fliegert 5(1,2,2), (10)Dariusz Rachwalik 4(w2,1,3), (11)Marian Jirout 7(3,2,2), (12)Krzysztof Fliegert 4+1(2*,1,1), (13)Eugeniusz Skupień 0(d4,0), (14)Artur Pietrzyk 2+1(1,1*), (15)Sebastian Ułamek 3(1,2), (16)Mariusz Szulc ns
Sędzia - Jan Banasiak                   tabela biegów
Sędzia przerwał zawody po 9-tym biegu z powodu trudnych warunków torowych i karambolu w 10-tym biegu.

Gniezno 25/3/1995 testmecz START GNIEZNO - POLONIA PIŁA                 59  -  31
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Zenon Kasprzak 3(1,0,1,1), (2)Andrzej Rzepka 0(0,0,0), (3)Mirosław Korbel 7(1,1,2,1,2), (4)Rafał Kowalski 4+1(0,3,0,0,1*), (5)Jarosław Gała 7(2,2,2,1,d4), (6)Jacek Pionke 1(1,0), (7)Waldemar Walczak 9(2,3,3,0,1), (8)Przemysław Piechocki 0(0) -
(9)Tomasz Fajfer 12+2(3,2,3,2*,2*), (10)Szczepan Kulczak 4+1(2*,1,1), (11)Adam Fajfer 13+2(2*,3,2*,3,3), (12)Zbigniew Rutecki 7+1(3,1*,-,3,0), (13)Jacek Gomólski 13+1(3,3,2,2*,3), (14)Rafał Sosna 1+1(0,1*), (15)Krzysztof Jabłoński 2(wu,2), (16)Marek Nowak 6(3,3), (R1)Leszek Sikorski 0(0), (R2)Przemysław Fajfer 1(1)
Sędzia - Jerzy Mądrzak                  tabela biegów
Zmiany: 3-XIV(C) 4-XIV(A) 5-XV(D) 7-XII,XV(B) 8-X
9-XV(A) 11-XV(C) 12-XIV(D) 13-XIV(B) 16-VIII,XIII R1-XI R2-X
Czasy: 68:56,70:28,69:41,68:22,69:81,70:75,71:25,69:03,69:50,69:97,69:31,68:93,70:50,70:19,72:09

20-lecie startów Marka Kępy - Lublin 25/3/1995


1.     Jacek Krzyżaniak            Apator-Elektrim Toruń
2.     Dariusz Śledź               Sparta-Polsat Wrocław
3.     Roman Jankowski             Unia Leszno

14. Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych "Memoriał Mieczysława Połukarda" - 26/3/1995


1.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
2.     Vaclav Milik                Czechy
3.     Jacek Gomólski              Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Świętochłowice 26/3/1995


1.     Rinat Mardanshin            Rosja
2.     Antoni Bielica              Śląsk Świętochłowice
3.     Krzysztof Bas               Śląsk Świętochłowice

Tarnów 26/3/1995 testmecz UNIA TARNÓW - WANDA-REALBUD KRAKÓW            64  -  25
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Marek Dera 9(2,2,3,2), (2)Piotr Zięba 0(0,0,-,0), (3)Mikhail Starostin 6(3,1,2), (4)Piotr Leśniowski 1(1,0,-,0), (5)Piotr Styczyński 5(1,1,1,2,0), (6)Tomasz Krotysz 1(0,1,0,u4), (7)Mariusz Niemczura 2(0,u,1,1), (8)Mariusz Łazarz 1(t,0,1) -
(9)Robert Nagy 12(3,3,3,3), (10)Janusz Wawrzonek 5+1(1,2*,1,1), (11)Robert Kużdżał 10+3(2,2*,2,2*,2*), (12)Piotr Mikuta 0(d,0,0,0,0), (13)Mirosław Ciernika 13+2(2*,3,2*,3,3), (14)Grzegorz Rempała 10+2(3,2*,3,2*), (15)Tomasz Rempała 12(3,3,3,3), (16)Robert Wardzała 1(d2,1)
Sędzia - Jerzy Najwer                   tabela biegów
Zmiany: 5-XV(B) 6-XIV(C) 7-XV(D) 8-VIII,XI,XIV(A)
11-XV(C) 13-XV(A) 14-XIV(D) 15-XIV(B) 16-VIII,XII
Czasy: 71:95,72:40,72:43,72:84,71:92,72:22,74:21,73:63,73:58,73:62,72:67,74:26,71:53,75:51,72:39

Wrocław 26/3/1995 testmecz SPARTA-POLSAT WROCŁAW - ZKŻ POLMOS-BERAM ZIELONA GÓRA 48  -  42
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Jarosław Szymkowiak 9(2,1,0,3,3), (2)Tomasz Kruk 3+1(1*,0,1,1), (3)Rif Saitgareev 13(1,3,3,3,3), (4)Dariusz Kłopot 0(0,0,0,0), (5)Sławomir Dudek 10(2,1,3,3,1), (6)Mariusz Szańczuk 2(0,1,1), (7)Grzegorz Walasek 5+1(0,3,0,2*), (8)brak zawodnika -
(9)Wojciech Załuski 7+2(3,2*,1*,d,1), (10)Waldemar Szuba 5(0,3,-,2), (11)Zbigniew Lech 6+2(2*,2*,2), (12)Krzysztof Zieliński 13(3,3,3,2,2), (13)Piotr Baron 8+2(3,2*,2,1*,0), (14)Piotr Protasiewicz 4+1(1,2,1*), (15)Bartłomiej Bardecki 1+1(1*,0,0), (16)Krzysztof Jankowski 4(2,2,0)
Sędzia - Marek Smyła                    tabela biegów
Zmiany: 1-XIV(A) 3-XV(B) 5-XV(D) 7-XIV(C)
9-XIV(B) 12-XV(C) 13-XV(A) 16-IX,X,XIV(D)
Czasy: 70:2,68:5,69:9,70:5,70:6,70:5,70:7,70:4,69:9,71:3,70:5,69:6,71:1,71:2,70:2

Gorzów Wlkp 26/3/1995 testmecz STAL-MICHEL GORZÓW WLKP - UNIA LESZNO    57  -  33
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Dariusz Łowicki 8(2,2,3,1,0), (2)Robert Banaszak 1(0,1*,0,u), (3)Dariusz Baliński 8+1(1,3,2,1*,1), (4)Robert Mikołajczak 3(3,0,-,0), (5)Zbigniew Krakowski 8(1,2,1,1,3), (6)Piotr Dym 1(0,1), (7)Adam Skórnicki 4+1(0,0,0,2,2*), (8)Mariusz Szmanda 0(t) -
(9)Marek Hućko 10(3,3,1,-,3), (10)Paweł Nizioł 1(1,0,-,-,0), (11)Ryszard Franczyszyn 7+2(2,1*,2,2*), (12)Sylwester Moskwiak 2+1(0,-,1*,-,1), (13)Piotr Paluch 12(3,3,3,3), (14)Piotr Rembas 6+3(2*,2*,0,2*), (15)Mariusz Staszewski 10+1(2,3,3,2*), (16)Robert Flis 9+1(1,3,3,2*)
Sędzia - Roman Siwiak                   tabela biegów
Zmiany: 1-XV(D) 3-XV(B) 5-XIV(C) 7-IX,XIV(A) 8-X
9-XV(A) 10-XIV(D) 12-XIV(B) 14-XIII 15-XII 16-VI,IX,XII,XV(C)
Czasy: 68:20,67:97,70:84,68:86,67:49,67:91,70:45,68:66,68:23,70:41,68:74,69:33,70:78,70:48,69:06

Rzeszów 30/3/1995 testmecz STAL-VAN PUR RZESZÓW - MOTOR LUBLIN          34  -  13
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Marek Kępa 7(3,2,2), (2)Robert Szewczyk 1(0,1,0), (3)Jerzy Mordel 2(2,d), (4)Robert Jucha 0(u,ns), (5)Tomasz Słowiński 0(0,0), (6)Robert Dados 2(1,1), (7)Paweł Staszek 1(1,0), (8)Andrzej Kutyna ns -
(9)Rafał Wilk 4+1(1*,3), (10)Sławomir Sitek 4+1(2,2*), (11)Piotr Gancarz 0(wsu), (12)Janusz Ślączka 7(3,1,3), (13)Georgi Petranov 5+1(2*,3), (14)Maciej Kuciapa 6(3,3), (15)Piotr Winiarz 5+1(3,2*), (16)Rafał Trojanowski 3+1(2*,1)
Sędzia - Ryszard Bielecki               tabela biegów
Sędzia przerwał zawody po 8-biegu z powodu złego stanu toru.
Zmiany: 16-IV,VIII
Czasy: 75:22,77:37,74:25,73:12,71:59,73:30,73:80,75:19

Ostrów Wlkp 30/3/1995 testmecz WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - GKM GRUDZIĄDZ    34  -  53
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Adam Pawliczek 10+1(3,0,3,2*,2), (2)Henryk Bem 8+1(2*,3,-,3), (3)Robert Kempiński 10(3,2,3,2), (4)Jarosław Skarżyński 8+1(2*,2,1,3), (5)Wojciech Żurawski 8+2(1,2*,3,2*), (6)Dariusz Winnicki 0(u,0,d2,0), (7)Piotr Markuszewski 3+1(dst,2,1*), (8)Tomasz Kornacki 5+1(2*,3), (R1)Grzegorz Wiśniewski 1(1) -
(9)Sławomir Drabik 9(1,3,2,1,2), (10)Dariusz Rachwalik 1(0,0,0,1), (11)Mariusz Szulc 0(w,-,ns), (12)Artur Pietrzyk 3(1,1,1,0,0), (13)Eugeniusz Skupień 5(3,1,0,d1,1), (14)Sebastian Ułamek 14+1(2*,3,3,wu,3,3), (15)Rafał Osumek 2(1,1,d4), (16)brak zawodnika
Sędzia - Jan Banasiak                   tabela biegów
Zmiany: 1-XV(B) 6-XV(D) 8-VIII,XIV(A) R1-XIV(B)
9-XIV(D) 12-XIV(B) 13-XV(C) 14-IV,X,XV(A)
Czasy: 72:61,71:44,71:36,71:01,70:02,70:87,70:78,70:02,69:77,78:76,71:44,71:43,72:23,71:71,70:89

Leszno 31/3/1995 testmecz UNIA LESZNO - UNIA TARNÓW                     49  -  41
(źródło informacji - Andrzej Korzybski i Martin Nowacki)

(1)Robert Kużdżał 11(3,3,2,3,0,wu), (2)Piotr Mikuta 1(0,0,1), (3)Jacek Rempała 5(2,1,d4,2,0), (4)Janusz Wawrzonek 1(0,1), (5)Mirosław Ciernika 11+1(2,2,3,2*,2), (6)Grzegorz Rempała 12+1(1*,3,3,0,3,2), (7)Tomasz Rempała 0(t,0,0), (8)brak zawodnika -
(9)Adam Łabędzki 5(2,d4,2,1), (10)Adam Skórnicki 7+2(1*,3,1,1*,1), (11)Dariusz Łowicki 11+1(3,2*,3,2,1), (12)Zbigniew Krakowski 3(1,2,wu,0), (13)Roman Jankowski 12(3,1,3,2,3), (14)Robert Mikołajczak 3(0,2,1), (15)Damian Baliński 8+2(3,1*,1*,3), (16)Mariusz Szmanda ns
Sędzia - Józef Musiał                   tabela biegów
Zmiany: 1-XII,XV(B) 3-XIV(A) 5-XIV(C) 6-IX,XIII,XV(D)
10-XIV(D) 11-XV(A) 13-XV(C) 15-XIV(B)
Czasy: 64:40,64:20,63:20,65:00,65:00,65:00,64:80,64:20,64:60,63:60,65:00,65:40,65:00,65:10,65:70

Trójmecz miniżużla zawodników Stali Gorzów Wlkp i Unii Tarnów - Marwice 1/4/1995
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     ORŁY                                                     26

(Tomasz Kwiatkowski-9(3,3,3), Mirosław Giżycki-6(3,1,2), Marcin Rajkowski-6(2,3,1), Łukasz Stanisławski-5(1,2,2))

2.     JASKÓŁKI                                                 22

(Paweł Baran-8(3,2,3), Tomasz Budzik-5(2,3,w), Sławomir Baran-5(2,d,3), Bogdan Biga-4(2,1,1))

3.     SOKOŁY                                                   19

(Adam Czechowicz-8(3,2,3), Michał Aszenberg-6(1,3,2), Łukasz Zarzecki-4(u,2,2), Tomasz Zywertowski-1(d,1,u))


Turniej indywidualny:
1.     Michał Aszenberg            Sokoły 9 pkt.
2.     Adam Czechowicz             Sokoły 8 pkt.
3.     Paweł Baran                 Jaskółki 6 pkt.

4.     Tomasz Kwiatkowski          Orły 5 pkt.
5.     Tomasz Budzik               Jaskółki 3 pkt.
6.     Mirosław Giżycki            Orły 3 pkt.
7.     Bogdan Biga                 Jaskółki 2 pkt.
8.     Sławomir Baran              Jaskółki 2 pkt.
9.     Łukasz Stanisławski         Orły 1 pkt.
10.    Łukasz Zarzecki             Sokoły 1 pkt.
11.    Tomasz Zywertowski          Sokoły 1 pkt.
12.    Leszek Zdrojewski           Orły ??? 1 pkt.
13.    Marcin Rajkowski            Orły 0 pkt.

Krajowe Eliminacje Indywidualnych Mistrzostw Świata - półfinały - Ostrów Wlkp 6/4,
Kraków 6/4, finał - Rawicz 12/4/1995


1.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła
2.     Jarosław Olszewski          Wybrzeże-Rafineria Gdańsk
3.     Marek Kępa                  Motor Lublin

Tarnów 7/4/1995 testmecz UNIA TARNÓW - UNIA LESZNO                      55  -  35
(źródło informacji - Andrzej Korzybski i Martin Nowacki)

(1)Adam Łabędzki 0(d), (2)Adam Skórnicki 4(1,1,0,2), (3)Dariusz Łowicki 2(2,d), (4)Zbigniew Krakowski 7+1(1*,1,2,3,0), (5)Andrzejs Korolevs 9(3,3,2,0,1), (6)Robert Mikołajczak 7+1(0,0,1*,3,3), (7)Damian Baliński 6(1,2,1,2,0), (8)Piotr Dym(lub Mariusz Szmanda) 0(0,0,d) -
(9)Robert Kużdżał 8(3,w,3,2), (10)Piotr Mikuta 3+2(2*,0,0,1*), (11)Jacek Rempała 15(3,3,3,3,3), (12)Janusz Wawrzonek 6+1(0,2*,1,1,2), (13)Mirosław Cierniak 8+1(1*,2,3,2), (14)Grzegorz Rempała 5(2,1,1,1), (15)Tomasz Rempała 10+2(2*,3,0,3,2*), (16)brak zawodnika
Sędzia - Józef Rzepa                    tabela biegów
Zmiany: 4-VIII 5-XV(B) 6-XIII,XIV(A) 7-IX,XV(d) 8-VI,XI,XIV(C)
11-XV(C) 12-XIV(D) 14-XIV(B) 15-XII,XV(A)
Czasy: 72:87,77:01,72:64,73:93,73:24,73:26,73:89,72:70,73:86,72:63,72:86,74:19,73:26,74:09,74:65

Piła 13/4/1995 testmecz POLONIA PIŁA - MOTOR HERNING                    59  -  31
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Lars Munhedal 5(2,1,0,1,1), (2)Bastkjar 2(0,0,1,1), (3)Rene Bach 3+1(2,1*,0,d), (4)Hansen 0(0,0), (5)Anders Marting 8+2(2,1,2*,2,1*), (6)Pedersen 0(0), (7)B.Tonnessen 10(2,3,1,2,2), (8)Knuth 3(3,0), (R1)K.Tonnessen 0(u,u3) -
(9)Zenon Kasprzak 11+1(3,2*,3,3,0), (10)Jarosław Gała 5+2(1,-,2*,2*), (11)Waldemar Walczak 6+1(1,3,2*), (12)Jan Krzystyniak 6(3,-,3), (13)Grigoriy Kharchenko 14+1(3,2*,3,3,3), (14)Rafał Kowalski 7(1,2,1,3), (15)Robert Gwara 4+2(0,1*,1,2*), (16)Krzysztof Okupski 3(3,d1), (R2)Rafał Dobrucki 3(3,dst)
Sędzia - Roman Cheładze                 tabela biegów
Zmiany: 1-XIV(A) 5-XV(B) 7-IX,XV(d) 8-X,XIV(C) R1-VII,XIII
9-XV(A) 13-XV(C) 14-XIV(D) 15-XIV(B) 16-V,X R2-VI,XII
Czasy: 68:41,67:72,67:90,68:06,68:16,69:30,70:21,68:52,68:88,71:77,68:69,70:41,69:41,72:34,69:11

Krajowe Eliminacje Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów - Łódź 20/4/1995


1.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła
2.     Piotr Winiarz               Stal-VAN PUR Rzeszów
3.     Sebastian Ułamek            Włókniarz Częstochowa

"Puchar LOTTO" - Lublin 22/4/1995


1.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
2.     Tony Rickardsson            Szwecja
3.     Dariusz Śledź               Sparta-Polsat Wrocław

Benefis Pera Jonssona - Toruń 23/4/1995


1.     Simon Wigg                  Holandia
2.     Jimmy Nilsen                Szwecja
3.     Mark Loram                  Wielka Brytania

10-lecie startów Sławomira Drabika - Częstochowa 23/4/1995


1.     Joe Screen                  Wielka Brytania
2.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
3.     Jacek Gollob                Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz

Turniej Par - Ostrów Wlkp 23/4/1995


1.     Zdzisław Rutecki, Szczepan Kulczak - Start Gniezno
2.     Jacek Brucheiser, Arkadiusz Matuszak - CEMWAP Opole
3.     Tomasz Fajfer, Marek Nowak - Start Gniezno

Ostrów Wlkp 28/4/1995 testmecz ISKRA OSTRÓW WLKP - JAG SPEEDWAY ŁÓDŹ    63  -  27
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Paweł Jąder 1(d1,-,1,dst,wu), (2)Karol Lis 3(1,-,2,0), (3)Sławomir Tronina 8(3,-,2,2,1), (4)Cezary Owiżyc 0(0,0,0), (5)Sławomir Rypień 7(2,3,1,-,1), (6)Marek Rypień 2(0,2,0,0), (7)Sylwester Klimczak 0(u4), (8)Robert Pruss 2(1,1), (R1)Roland Wieczorek 4(1,3), (R2)Krzysztof Mitura 0(0), (R3)Marcin Urbański 0(d3,t) -
(9)Rif Saitgareev 9(3,3,3), (10)Piotr Kociemba 7+1(2*,2,1,2), (11)Jacek Brucheiser 9+2(1*,2*,3,-,3), (12)Arkadiusz Matuszak 8+3(2,2*,-,2*,2*), (13)Przemysław Brucheiser 8+1(3,1*,3,1), (14)Konrad Szymura 3(1,1,1), (15)Marek Garsztka 14+1(3,3,3,3,2*), (16)Aleksadr Biznia 5+1(t,2*,3)
Sędzia - Sławomir Jędraś                tabela biegów
Zmiany: 1-XV(B) 3-XV(D) 5-XIV(A) 6-XIV(C) 8-VI,XII R1-IV,XIII R2-V R3-VII,XI
11-XIV(B) 12-XIV(D) 15-XII,XV(C) 16-VIII,X,XV(A)
Czasy: 70:08,70:05,69:66,70:66,71:40,70:56,71:83,72:15,71:31,71:67,70:93,72:25,71:91,71:96,72:46

Turniej Kwalifikacyjny Kadry Juniorów - Piła 5/5/1995


1.     Damian Baliński             Unia Leszno
2.     Sylwester Moskwiak          Stal-Michael Gorzów Wlkp
3.     Krzysztof Jabłoński         Start Gniezno

"Camel Cup" - Gdańsk 6/5, Bydgoszcz 1/7, Tarnów 19/8, Wrocław 16/9/1995


1.     Tommy Knudsen               Dania
2.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
3.     Hans Nielsen                Dania

Turniej Kwalifikacyjny Kadry Juniorów - Gniezno 6/5/1995


1.     Robert Dados                Motor Lublin
2.     Damian Baliński             Unia Leszno
3.     Paweł Łęcki                 Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz

Runda Kwalifikacyjna Indywidualnych Mistrzostw Świata - Toruń 7/5/1995


1.     Zoltan Adorjan              Węgry
2.     Jarosław Olszewski          Polska
3.     Roman Matousek              Czechy

Leszno 7/5/1995 testmecz UNIA LESZNO - STAL-MICHAEL GORZÓW WLKP         55  -  33
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Marek Hućko 5(3,d2,0,2,0), (2)Sylwester Moskwiak 4(wu,2,1,1,0), (3)Piotr Paluch 10(3,0,2,3,2), (4)Paweł Nizioł 3+1(0,1,1,1*), (5)Michał Żłobiński 2(2,0,0,0), (6)Piotr Rembas 7+1(1,wsu,2,2*,2), (7)Mariusz Staszewski 2(2,u/ns), (8)brak zawodnika -
(9)Dariusz Łowicki(lub Adam Łabędzki) 12+2(2,2*,3,2*,3), (10)Maciej Jąder 6(u3,3,ust,3), (11)Damian Baliński 12(2,3,3,3,1), (12)Robert Mikołajczak 12+2(1*,3,2*,3,3), (13)Zbigniew Krakowski 5(3,1,1,0), (14)Piotr Dym 4(d4,3,0,1), (15)Adam Skórnicki 1(1,u/-), (16)Mariusz Szmanda 3(2,1)
Sędzia - Sławomir Jędraś                tabela biegów
Zmiany: 1-XV(D) 2-XIV(C) 3-XV(B) 6-X,XIV(A)
9-XV(A) 11-XV(C) 12-XIV(B) 14-XIV(D) 16-VII,X
Czasy: 63:2,64:0,65:9,64:4,65:4,64:5,67:6,65:2,65:4,67:0,67:4,63:8,65:6,65:0,65:3

Zielona Góra 7/5/1995 testmecz ZKŻ POLMOS-BERAM ZIELONA GÓRA - SPARTA-POLSAT WROCŁAW 55  -  35
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Henryk Piekarski 2(1,0,1,0), (2)Krzysztof Jankowski 1(d4,1), (3)Zbigniew Lech 8+1(2,3,1*,1,1), (4)Krzysztof Zieliński 9 (0,2,2,2,3), (5)Waldemar Szuba 6(0,2,2,2), (6)Piotr Protasiewicz 6(3,3,0,d4), (7)Bartłomiej Bardecki 3+1(2*,0,0,1), (8)Rafał Haj 0(t,0) -
(9)Jarosław Szymkowiak 10+2(2*,3,-,3,2*), (10)Tomasz Kruk 12(3,3,3,3), (11)Sławomir Dudek 11+1(3,-,2*,3,3), (12)Dariusz Kłopot 6(1,1,3,1), (13)Andrzej Huszcza 7+1(2,-,2*,1,2), (14)Grzegorz Walasek 5+2(1*,1*,3,0), (15)Mariusz Szańczuk 4(1,2,1), (16)Marek Zarzecki 0(0,0), (R)Dariusz Kuszyk 0(d4)
Sędzia - Aleksander Janas               tabela biegów
Zmiany: 3-XV(D) 4-XIV(A) 6-XV(B) 7-XIV(C) 8-VIII,XII
9-XV(C) 11-XV(A) 13-XIV(B) 14-XIV(D) 16-IV,IX R-V
Czasy: 65:9,67:3,65:8,67:4,66:8,67:9,67:7,69:7,66:9,68:7,68:2,68:5,67:2,67:5,67:5

Grand Prix Polski - Wrocław 20/5/1995


1.     Tomasz Gollob               Polska
2.     Hans Nielsen                Dania
3.     Chris Louis                 Wielka Brytania


Klasyfikacja końcowa Grand Prix 1995:

1.     Hans Nielsen                Dania
2.     Tony Rickardsson            Szwecja
3.     Sam Ermolenko               USA

"Puchar Herosa" - Warszawa 27/5/1995


1.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
2.     Rif Saitgareev              Rosja
3.     Piotr Świst                 Stal-Michael Gorzów Wlkp

19. Memoriał Mariana Rose - Toruń 3/6/1995


1.     Jacek Krzyżaniak, Krzysztof Kuczwalski      Apator-Elektrim Toruń
2.     Andrzej Huszcza, Rif Saitgareev             ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra
3.     Tomasz Bajerski, Grigoriy Kharchenko        Apator-Elektrim Toruń

Pomorska Liga Młodzieżowa - Gdańsk 8/6, Bydgoszcz 11/7, Grudziądz 14/7, Piła 21/7, Bydgoszcz 24/8, Piła 4/10/1995


1.     Apator-Elektrim Toruń                        13          201

3.     Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz                  9           152
4.     Wybrzeże-Rafineria Gdańsk                    7           131
2.     Polonia Piła                                 6           111
5.     GKM-Browary Bydgoskie Grudziądz              0           26

Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Małopolski - Rzeszów 11/6, Kraków 6/8, Tarnów 9/10/1995


1.     Grzegorz Mróz               Unia Tarnów
2.     Piotr Mikuta                Unia Tarnów
3.     Sławomir Sitek              Stal-VAN PUR Rzeszów

18. Memoriał Marcina Rożaka i Grzegorza Smolińskiego - Gniezno 13/6/1995


1.     Robert Mikołajczak          Unia Leszno
2.     Adam Skórnicki              Unia Leszno
3.     Rafał Sosna                 Start Gniezno

Półfinał Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów - Piła 15/6/1995


1.     Daniel Anderson             Szwecja
2.     Waldemar Walczak            Polska
3.     Rafał Dobrucki              Polska

Młodzieżowy Turniej Indywidualany - I Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Festiwalowy - Opole 15/6/1995


1.     Robert Mikołajczak          Unia Leszno
2.     Rafał Osumek                Włókniarz Częstochowa
3.     Piotr Baron                 Sparta-Polsat Wrocław

"Puchar FSO" - Leszno 15/6/1995


1.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
2.     Jacek Gollob                Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
3.     Rif Saitgareev              Rosja

Rawicz 15/6/1995 testmecz międzynarodowy JAG SPEEDWAY ŁÓDŹ - CENTRANS PLZEN 50  -  39
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Jaroslav Petrak 3+1(1*,1,d,1,u), (2)Pavel Karnas 9+1(2,3,d,1,2*,1), (3)Kazimierz Forgac 1(d,ns,1,t), (4)Roman Smolik 3(1,0,0,2), (5)Vaclav Milik 18(3,3,3,3,3,3), (6)Michal Makovsky 5+2(t,2*,2*,w,1), (7)brak zawodnika, (8)brak zawodnika -
(9)Przemysław Brucheiser 9(3,3,3,-,u), (10)Karol Lis 4+1(0,2,2*,d), (11)Cezary Owiżyc 6(3,2,-,1), (12)Krzysztof Mitura 7+2(2*,-,3,0,2*), (13)Sławomir Rypień 11(2,1,3,3,2), (14)Marek Rypień 7(1,1,2,3), (15)Sławomir Figiel 1(1,0,0), (16)Sławomir Tronina 5+2(2*,2*,1)
Sędzia - Józef Musiał                   tabela biegów
Zmiany: 1-XIV(A) 2-IV,XV(D) 5-VII,XV(B) 6-XI,XIV(C)
9-XV(A) 12-XIV(B) 13-XV(C) 14-XIV(D) 16-VI,VIII,XII
Czasy: 65:92,66:82,65:90,67:95,66:18,66:25,66:13,68:37,69:27,66:77,67:83,67:12,69:78,68:55,67:19

Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego - Zielona Góra 21/6, Leszno 30/7, Gniezno 12/10, Gorzów Wlkp 28/10/1995


1.     Stal-Michael Gorzów Wlkp                     11          124

2.     Start Gniezno                                8.5         114
3.     Unia Leszno                                  3           64
4.     ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra                1.5         68

Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego - Zielona Góra 21/6, Leszno 30/7, Gniezno 12/10, Gorzów Wlkp 28/10/1995


1.     Sylwester Moskwiak          Stal-Michael Gorzów Wlkp
2.     Grzegorz Walasek            ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra
3.     Grzegorz Kłopot             ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra

"Puchar LOTTO" - Warszawa 24/6/1995


1.     Hans Nielsen                Dania
2.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
3.     Tony Rickardsson            Szwecja

Turniej Indywidualny - Ostrów Wlkp 29/6/1995


1.     Piotr Baron                 Sparta-Polsat Wrocław
2.     Tomasz Fajfer               Start Gniezno
3.     Jacek Brucheiser            Cemwap Opole

Gorzów Wlkp 29/6/1995 testmecz STAL-MICHAEL GORZÓW WLKP - APATOR-ELEKTRIM TORUŃ 47  -  43

(1)Jacek Krzyżaniak 4(2,d4,d4,2,d4), (2)Sławomir Derdziński 0(0,0), (3)Krzysztof Kuczwalski 3+1(0,1*,-,2), (4)Mirosław Kowalik 9+1(2,3,3,1*,u4), (5)Mark Loram 11+1(2,2,2*,d2,3,2), (6)Wiesław Jaguś 6+1(1,2*,3,0), (7)Tomasz Bajerski 10+1(2,3,1*,1,3), (8)Robert Kościecha ns -
(9)Piotr Świst 6(3,1,0,-,2), (10)Piotr Paluch 3(1,1,1), (11)Marek Hućko 11(3,3,3,1,1), (12)Robert Flis 7+2(1,2,2*,1*,1), (13)Billy Hamill 15(3,3,3,3,3), (14)Mariusz Staszewski 0(d3,d3,0), (15)Piotr Rembas 3(0,1,2), (16)Ryszard Franczyszyn 2(2,0)
Sędzia - Benon Dembiński                tabela biegów
Zmiany: 1-XIV(C) 4-XV(D) 5-IX,XV(B) 6-XII 7-VIII,XIV(A) 9-XIV(B) 11-XV(A) 12-XIV(D) 13-XV(C) 16-XII,XIII
Czasy: 67:26,67:33,64:59,67:51,64:25,68:54,68:31,67:10,65:28,68:32,65:49,65:65,65:70,66:12,65:33

Mecz towarzyski - Leszno 29/6/1995


"Unia Leszno/Polonia Bydgoszcz" - "North Arm Speedways Aussie" 49 - 47

Mecz towarzyski - Bydgoszcz 4/7/1995


"Drużyna PZM" - "North Arm Speedways Aussie"                60 - 30

Turniej Kwalifikacyjny Kadry Juniorów - Wrocław 5/7/1995


1.     Damian Baliński             Unia Leszno
2.     Tomasz Poprawski            Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
3.     Adam Skórnicki              Unia Leszno

Turniej Kwalifikacyjny Kadry Juniorów - Wrocław 6/7/1995


1.     Damian Baliński             Unia Leszno
2.     Adam Skórnicki              Unia Leszno
3.     Piotr Mikuta                Unia Tarnów

Mecz miniżużla zawodników Stali Gorzów Wlkp - Marwice ?/7/1995
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


"ORŁY" - "SOKOŁY"                                           35 - 37

Michał Aszenberg-10(1,0,3,1,2,3), Tomasz Zywertowski-11(2,0,3,3,3), Adam Czechowicz-8(2,2,3,d,1), G.Musiał-7(1,2,2,1,1), T.Dudkiewicz-1(1,0,0) -
Tomasz Kwiatkowski-11(3,3,2,1,2), A.Andrzejwski-0(0), Mirosław Giżycki-10(3,0,2,3,2), Marcin Rajkowski-4(0,1,1,2,0), M.Pacholak-8(2,3,3,0,0), L.Zdrojewski-2(1,1,0)


Turniej indywidualny:
1.     Tomasz Kwiatkowski          Orły 14+3(3,3,2,3,3) pkt.
2.     Mirosław Giżycki            Orły 14+2(3,2,3,3,3) pkt.
3.     Tomasz Zywertowski          Sokoły 14+u(2,3,3,3,3) pkt.

4.     Adam Czechowicz             Sokoły 10(d,3,3,2,2) pkt.
5.     Mariusz Pacholak            Orły 10(1,3,2,2,2) pkt.
6.     Leszek Zdrojewski           Orły 9(3,2,1,2,1) pkt.
7.     Michał Aszenberg            Sokoły 8(d,0,2,3,3) pkt.
8.     Marcin Rajkowski            Orły 8(0,1,3,2,2) pkt.
9.     Tomasz Dudkiewicz           Sokoły 8(2,2,2,1,1) pkt.
10.    Grzegorz Musiał             Sokoły 6(2,1,0,1,2) pkt.
11.    Mateusz Kyslinger           ? 4(1,1,1,1) pkt.

Turniej miniżużla o Puchar Wójta gminy Bogdaniec i firmy Trapex - Stanowiczki ?/7/1995
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


Turniej indywidualny:
1.     Tomasz Kwiatkowski          14+3 pkt.
2.     Michał Aszenberg            14+2 pkt.
3.     Adam Czechowicz             12 pkt.

4.     Leszek Zdrojewski           11 pkt.
5.     Tomasz Zywertowski          10 pkt.
6.     Grzegorz Musiał             10 pkt.
7.     Marcin Rajkowski            10 pkt.
8.     Łukasz Stanisławski         8 pkt.
9.     Mirosław Giżycki            7 pkt.
10.    Mateusz Kyslinger           7 pkt.
11.    Mariusz Pacholak            6 pkt.
12.    Adrian Szewczykowski        1 pkt.

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Kadetów w miniżużlu - Marwice ?/7/1995
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


Turniej indywidualny:
1.     Mirosław Giżycki            14(2,3,3,3,3) pkt.
2.     Łukasz Stanisławski         12+3(3,3,3,3,u1) pkt.
3.     Adam Czechowicz             12+2(3,2,3,2,2) pkt.

4.     Tomasz Zywertowski          12+1(d,3,3,3,3) pkt.
5.     Tomasz Kwiatkowski          10(t,2,2,3,3) pkt.
6.     Mariusz Pacholak            9(2,3,2,2,0) pkt.
7.     Leszek Zdrojewski           8(1,d,2,2,3) pkt.
8.     Tomasz Dudkiewicz           7(2,2,2,0,1) pkt.
9.     Mateusz Kyslinger           7(2,1,1,1,2) pkt.
10.    Jakub Ufir                  6(3,2,d,d,1) pkt.
11.    Grzegorz Musiał             6(3,d,1,2,ns) pkt.
12.    Adrian Szewczykowski        6(1,1,1,1,2) pkt.
13.    Marcin Rajkowski            5(u,1,1,1,2) pkt.
14.    Sławomir Dąbrowski          3(1,0,0,1,1) pkt.
15.    Rafał Przybyła              0(d) pkt.

Trójmecz miniżużla zawodników Stali Gorzów Wlkp i Unii Tarnów - Machowa ?/7/1995
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     SOKOŁY                                                   24

(Michał Aszenberg-8(2,3,3), Maciej Andrzejewski-5(3,2,0), Tomasz Zywertowski-9(3,3,3), Leszek Zdrojewski-2(0,1,1))

2.     ORŁY                                                     23

(Tomasz Kwiatkowski-8(3,3,2), Łukasz Stanisławski-8(2,3,3), Mariusz Pacholak-2(1,0,1), Marcin Rajkowski-5(2,1,2))

3.     JASKÓŁKI                                                 22

(Tomasz Budzik-6(1,2,3), Bogdan Biga-4(1,1,2), Paweł Baran-5(2,2,1), Sławomir Baran-7(3,2,2), Dawid Bendzera-ns)
sędzia: Piotr Rolnicki, bieg po biegu:
1.Kwiatkowski,Budzik,Aszenberg, 2.Andrzejewski,Stanisławski,Biga, 3.Zywertowski,P.Baran,Pacholak,
4.S.Baran,Rajkowski,Zdrojewski, 5.Kwiatkowski,Andrzejewski,Biga, 6.Stanisławski,P.Baran,Zdrojewski,
7.Aszenberg,S.Baran,Pacholak, 8.Zywertowski,Budzik,Rajkowski, 9.Aszenberg,Kwiatkowski,P.Baran,
10.Stanisławski,S.Baran,Zdrojewski, 11.Zywertowski,Budzik,Pacholak, 12.Biga,Rajkowski,Andrzejewski


Turniej indywidualny:
1.     Michał Aszenberg            Sokoły 9(3,3,3) pkt.
2.     Paweł Baran                 Jaskółki 6(2,2,2) pkt.
3.     Tomasz Kwiatkowski          Orły 5(2,2,1) pkt.

4.     Tomasz Budzik               Jaskółki 6(3,3,0) pkt.
5.     Sławomir Baran              Jaskółki 4(3,1) pkt.
6.     Tomasz Zywertowski          Sokoły 3(3,0) pkt.
7.     Łukasz Stanisławski         Orły 3(2,1) pkt.
8.     Marcin Rajkowski            Orły 2(2,0) pkt.
9.     Bogdan Biga                 Jaskółki 1(1) pkt.
10.    Maciej Andrzejewski         Sokoły 1(1) pkt.
11.    Mariusz Pacholak            Orły 0(0) pkt.
12.    Leszek Zdrojewski           Sokoły 0(0) pkt.
bieg po biegu:

Eliminacje:
1.Budzik,Kwiatkowski
,Andrzejewski
2.Zywertowski,Stanisławski
,Biga
3.Aszenberg,P.Baran
,Pacholak
4.S.Baran,Rajkowski
,Zdrojewski
Półfinały:
5.Budzik,Kwiatkowski
,Stanisławski,Zywertowski
6.Aszenberg,P.Baran
,S.Baran,Rajkowski
FINAŁ:
Aszenberg,P.Baran
,Kwiatkowski,Budzik

Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski - ? ?/?, Leszno 11/7, Piła 18/7, Ostrów Wlkp 14/9, Rawicz 30/9/1995


1.     Robert Mikołajczak          Unia Leszno
2.     Adam Skórnicki              Unia Leszno
3.     Leszek Sikorski             Start Gniezno

45. Memoriał Alfreda Smoczyka - Leszno 15/7/1995


1.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
2.     Adam Łabędzki               Unia Leszno
3.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła

1. Memoriał Andrzeja Zarzeckiego i Artura Pawlaka - Zielona Góra 16/7/1995


1.     Mariusz Staszewski          Stal-Michael Gorzów Wlkp
2.     Grzegorz Walasek            ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra
3.     Rafał Sosna                 Start Gniezno

Ostrów Wlkp 16/7/1995 testmecz ISKRA OSTRÓW WLKP - CEMWAP OPOLE         52  -  37
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Jacek Brucheiser 9(3,3,d1,1,2), (2)Piotr Olszak 2(1,0,1), (3)Marek Mróz 10+1(3,w2,2*,0,2,3), (4)Mirosław Sosna 2(0,-,1,1,d3), (5)Arkadiusz Matuszak 9(2,1,3,3,0), (6)Mirosław Sakowski 5+2(1*,2,2*,0), (7)Mirosław Podhorodecki 0(u,ns,u), (8)brak zawodnika -
(9)Marek Latosi 6+1(2,0,2*,0,2), (10)Przemysław Cempel 0(0), (11)Tomasz Poprawski 7+1(2,2,2*,1), (12)Paweł Łęcki 8+2(1*,1,3,2,1*), (13)Przemysław Brucheiser 11+2(3,2*,3,2*,1), (14)Konrad Szymura 4(0,3,1), (15)Przemysław Tajchert 4(3,1,0), (16)Piotr Kociemba 12(3,3,3,3)
Sędzia - Ryszard Głód                   tabela biegów
Zmiany: 1-XV() 3-VI,XIV() 4-XII 5-XV() 6-XIV()
9-XIV() 12-XIV() 13-XV() 16-V,IX,XIII,XV
Czasy: 70:26,70:56,69:52,74:36,71:10,70:80,71:73,70:77,70:48,70:94,71:00,71:09,70:59,71:20,70:86

Łódź 21/7/1995 testmecz JAG SPEEDWAY ŁÓDŹ - GKM-BROWARY BYDGOSKIE GRUDZIĄDZ 57  -  33
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Adam Pawliczek 5(2,3,-,d3,0), (2)Wojciech Żurawski 4+1(1*,d4,0,2,1), (3)Robert Kempiński 5+1(2,1*,2), (4)Tomasz Kornacki 4+1(1*,d4,1,d3,2), (5)Jarosław Skarżyński 6+1(2,1,d3,1*,2), (6)Sławomir Janiszewski 1(0,-,1), (7)Piotr Markuszewski 7(2,3,2), (8)Wiesław Ośkiewicz 1(0,1,0) -
(9)Cezary Owiżyc 4(3,1,-,0), (10)Sławomir Rypień 2(0,-,1,1), (11)Paweł Jąder 12(3,3,3,3), (12)Sławomir Tronina 8+1(0,-,2*,3,3), (13)Krzysztof Mitura 5+1(3,2*), (14)Marek Rypień 7(1,-,3,3), (15)Sławomir Figiel 1+1(0,1*), (16)Karol Lis 5+1(3,t,2*), (R1)Przemysław Brucheiser 8(2,3,3), (R2)Paweł Świerzb 5+1(2,2*,1)
Sędzia - Roman Cheładze                 tabela biegów
Zmiany: 1-XV(D) 2-XV(B) 4-VIII 5-XIV(C) 8-VII,XI,XIV(A)
12-XV(C) 14-XIV(D) 16-V,XI,XV(A) R1-VI,IX,XIII R2-VII,X,XIV(B)
Czasy: 74:2,74:6,73:8,73:4,75:0,73:2,75:2,74:4,73:8,74:8,74:8,73:8,74:0,74:6,75:4

Ostrów Wlkp 29/7/1995 testmecz ISKRA OSTRÓW WLKP - POLONIA PIŁA         43  -  47
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Jan Krzystyniak 10(3,d1,1,3,3), (2)Mirosław Korbel 0(u3,0,0), (3)Krzysztof Okupski 7(3,1,0,3), (4)Jarosław Gała 7+1(2*,3,2), (5)Zenon Kasprzak 7(3,-,1,3,dst), (6)Waldemar Walczak 9+1(2*,2,2,3), (7)Rafał Kowalski 6+2(3,1*,2*,0,0), (8)Jacek Pionke 1(1,0) -
(9)Marek Latosi 8+1(2,1,3,1*,1), (10)Konrad Szymura 1(1), (11)Jacek Brucheiser 6(1,2,3,u2), (12)Arkadiusz Matuszak 5+2(0,-,2*,2,1*), (13)Przemysław Brucheiser 9(1,3,1,2,2), (14)Paweł Łęcki 3(0,3,0), (15)Tomasz Poprawski 0(0,0), (16)Tomasz Bajerski 3(2,1), (R1)Marek Garsztka 8+2(2*,3,1*,2)
Sędzia - Józef Musiał                   tabela biegów
Zmiany: 1-XV(D) 5-XV(B) 6-XIV(A) 7-XIV(C) 8-V,XII
9-XV(C) 12-XIV(B) 13-XV(A) 16-VI,IX R1-V,X,XIII,XIV(D)
Czasy: 68:43,67:92,68:20,68:37,68:99,68:53,68:93,68:74,68:98,69:07,68:04,69:62,68:58,68:89,69:00

"Puchar Burmistrza Rawicza" - Rawicz 30/7/1995


1.     Adam Łabędzki               Unia Leszno
2.     Roman Jankowski             Unia Leszno
3.     Zenon Kasprzak              Polonia Piła

7. Memoriał Wiesława Pawlaka - Zielona Góra //1995


1.     Sławomir Dudek              ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra
2.     Rif Saitgareev              Rosja
3.     Zdzisław Rutecki            Start Gniezno

Turniej Kwalifikacyjny Kadry Juniorów - Krosno 2/8/1995


1.     Rafał Trojanowski           Stal-VAN PUR Rzeszów
2.     Tomasz Poprawski            Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
3.     Tomasz Rempała              Unia Tarnów

Turniej Kwalifikacyjny Kadry Juniorów - Tarnów 3/8/1995


1.     Rafał Trojanowski           Stal-VAN PUR Rzeszów
2.     Krzysztof Jabłoński         Start Gniezno
3.     Piotr Mikuta                Unia Tarnów

20-lecie startów Krzysztofa Okupskiego - Piła 5/8/1995


1.     Hans Nielsen                Dania
2.     Jarosław Olszewski          Wybrzeże-Rafineria Gdańsk
3.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz

11-lecie startów Jacka Gomólskiego i 10-lecie startów Tomasza Fajfera - Gniezno 5/8/1995


1.     Antonin Kasper jr.          Czechy
2.     Piotr Baron                 Sparta-Polsat Wrocław
3.     Jacek Gomólski              Start Gniezno

13. Memoriał Eugeniusza Nazimka - Rzeszów 6/8/1995


1.     Zoltan Adorjan              Węgry
2.     Jacek Rempała               Unia Tarnów
3.     Mirosław Cierniak           Unia Tarnów

Czwórmecz młodzieżowy - Zielona Góra 6/8/1995


1.     Sparta-Polsat Wrocław                                    37
2.     Start Gniezno                                            29
3.     ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra                            19

4.     Unia Leszno                                              10

Ostrów Wlkp 6/8/1995 testmecz POLONIA-JUTRZENKA BYDGOSZCZ - AMK SLANY   50  -  40

(1)R.Juna 7(2,2,1,1,1), (2)Antonin Sifalda 2+1(1*,-,0,0,1), (3)Robert Kral 10+1(2,2,2*,3,1), (4)Pavel Suna 1+1(1*,-,w), (5)Richard Wolff 12(3,2,2,2,3), (6)Jiri Safar 5+1(1,1*,-,-,1,2), (7)Peter Sach 1(1,0), (8)Michael Snajberk 2(1,1,0) -
(9)Ireneusz Kwieciński 11(3,3,3,2), (10)Wojciech Malak 3(0,0,-,3,0), (11)Tomasz Poprawski 14+1(3,3,3,3,2*), (12)Marcin Ryczek 0(0,u,-,0), (13)Paweł Łęcki 13+1(2,3,3,2*,3), (14)Konrad Szymura 6(0,2,-,1,3), (15)Dariusz Patynek 2(t,d,2), (16)Mirosław Duda 1(1,0)
Sędzia - Józef Musiał                   tabela biegów
Zmiany: 1-XIV() 2-XV() 5-XV() 6-VI,XI,XIII 8-V,IX,XIV()
11-XIV() 14-XII,XIV() 15-XV() 16-VIII,XV()
Czasy: 69:05,68:52,69:17,69:62,69:42,68:65,68:94,68:51,68:73,70:76,68:54,68:31,68:30,69:92,70:60

Łódź 11/8/1995 testmecz JAG SPEEDWAY ŁÓDŹ - LOKOMOTIV DAUGAVPILS        40  -  50

(1)Nikolay Kokins 11(3,3,2,3,0), (2)Viktor Sidorenko 3+1(0,1,1*,1), (3)Vladimir Voronkovs 11(2,2,2,2,3), (4)Vitaliy Biznia 2(0,1,0,1), (5)Andrey Korolovs 13+1(3,3,2*,3,2), (6)Aleksandr Biznia 7(0,3,3,1), (7)Maksims Andreyevs 3+1(1,1,1*) -
(9)Przemysław Brucheiser 3(2,0,1), (10)Sławomir Rypień 3+1(1*,2,0), (11)Paweł Jąder 11(1,3,3,1,2,1), (12)Sławomir Tronina 7(3,2,d2,2), (13)Krzysztof Mitura 10(2,d3,3,2,3), (14)Marek Rypień 3+1(1*,2,0), (15)Paweł Świerzb 0(u4,-,0), (16)Sławomir Figiel 0(d4), (R1)Karol Lis 3(3,0), (R2)Cezary Owiżyc 0(0)
Sędzia - Józef Musiał                   tabela biegów
Zmiany: 1-XV(B) 3-XIV(A) 5-XV(D) 6-XIV(C) 7-IV,VII,XI
11-XII,XV(A) 13-XV(C) 16-VII R1-IX,XIV(D) R2-VIII
Czasy: 73:4,74:0,73:6,73:4,74:4,72:8,75:2,73:6,74:6,74:8,74:0,74:6,74:2,74:8,73:8

Rawicz 11/8/1995 testmecz START GNIEZNO - POLONIA-JUTRZENKA BYDGOSZCZ   43  -  46

(1)Wojciech Malak 3(0,2,1,0), (2)Andrzej Rzepka 12(2,3,2,2,3), (3)Leszek Sokołowski 2(1,1,t), (4)Ireneusz Kwieciński 1(0,t,-,1), (5)Waldemar Cieślewicz 8(1,0,1,3,3), (6)Tomasz Poprawski 10(2,2,3,1,2), (7)Paweł Łęcki 9(3,1,3,2), (8)Marcin Ryczek 1(1) -
(9)Tomasz Fajfer 6(3,3), (10)Marek Nowak 8(1,1,3,2,1), (11)Adam Fajfer 8(3,0,3,2,0), (12)Rafał Sosna 3(2,u3,-,1), (13)Jacek Gomólski 7(3,2,2), (14)Krzysztof Jabłoński 4(dst,3,0,1), (15)Leszek Sikorski 7(2,0,2,-,3,0), (16)Przemysław Fajfer 0(d4), (17)Tomasz Cieślewicz 0(0,d4)
Sędzia - Benon Dembiński                tabela biegów
Zmiany: 2-XV(D) 5-XIV(A) 6-XIII,XV(B) 7-XIV(C) 8-IX
10-XV(C) 11-XV(A) 14-XIV(B) 15-IX,XIII,XIV(D) 16-XII 17-VIII,X
Czasy: 66:08,67:08,68:35,67:78,66:51,68:83,68:16,67:40,69:88,66:73,66:15,68:06,67:69,67:75,67:62

20-lecie startów Romana Jankowskiego - Leszno 13/8/1995


1.     Roman Jankowski             Unia Leszno
2.     Piotr Świst                 Stal-Michael Gorzów Wlkp
3.     Dariusz Stenka              Wybrzeże-Rafineria Gdańsk

"III Puchar Totalizatora Sportowego" - Warszawa 14/8/1995


1.     Wiesław Jaguś               Apator-Elektrim Toruń
2.     Rafał Osumek                Włókniarz Częstochowa
3.     Sebastian Ułamek            Włókniarz Częstochowa

Czwórmecz młodzieżowy - Gorzów Wlkp 24/8/1995


1.     Stal-Michael Gorzów Wlkp                                 37
2.     ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra                            27
3.     Start Gniezno                                            23

4.     Unia Leszno                                              6

"Dominik Show" - Gdańsk ?/8/1995


1.     Wyrzeże-Rafineria Gdańsk                                 52
2.     Polonia Piła                                             29
3.     Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz                              23

4.     GKM-Browary Bydgoskie Grudziądz                          4

"EB Speedway Cup" - Poznań 26/8/1995


1.     Brian Karger                Dania
2.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
3.     Tony Rickardsson            Szwecja

12. Memoriał Jana Ciszewskiego - Świętochłowice 26/8/1995


1.     Daniel Andersson            Szwecja
2.     Adam Łabędzki               Unia Leszno
3.     Jason Crump                 Australia

28. Memoriał Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego - Częstochowa 10/9/1995


1.     Jan Staechmann              Dania
2.     Piotr Świst                 Stal-Michael Gorzów Wlkp
3.     Rafał Osumek                Włókniarz Częstochowa

"Puchar Prezesa ZNTK Ostrów Wlkp" - Ostrów Wlkp 10/9/1995


1.     Adam Łabędzki               Unia Leszno
2.     Dariusz Stenka              Wybrzeże-Rafineria Gdańsk
3.     Robert Sawina               Wybrzeże-Rafineria Gdańsk

Młodzieżowy mecz międzypaństwowy - Piła 20/9/1995


POLSKA - MOTOKOV (CZECHY)                               46 - 44

"Puchar Winobrania" - Zielona Góra 23/9/1995


1.     Piotr Świst                 Stal-Michael Gorzów Wlkp
2.     Piotr Protasiewicz          Sparta-Polsat Wrocław
3.     Andrzej Huszcza             ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra

Młodzieżowy Turniej Par - Ostrów Wlkp 23/9/1995


1.     Maciej Jąder, Adam Skórnicki - Unia Leszno
2.     Tomasz Poprawski, Paweł Łęcki, Krzysztof Japiński - Iskra Ostrów Wlkp
3.     Leszek Sikorski, Przemysław Fajfer - Start Gniezno

Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Śląska - Częstochowa 23/9, Rybnik 28/9, Świętochłowice 14/10/1995


1.     Rafał Osumek                Włókniarz Częstochowa
2.     Piotr Ułamek                Włókniarz Częstochowa
3.     Eugeniusz Sosna             RKM Rybnik

Finał Drużynowych Mistrzostw Świata - Bydgoszcz 24/9/1995


1.     DANIA                                                    28
2.     WIELKA BRYTANIA                                          22
3.     USA                                                      19+3

Rzeszów 24/9/1995 testmecz STAL-VAN PUR RZESZÓW - UNIA TARNÓW          44  -  46
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Grzegorz Rempała 10(3,1,2,3,1), (2)Grzegorz Mróz 4+2(1,2*,1*,0), (3)Jacek Rempała 10(2,3,2,1,2), (4)Janusz Wawrzonek 1+1(1*,0), (5)Mirosław Cierniak 14(2,3,3,3,3), (6)Robert Wardzała 3+2(1*,0,1,1*), (7)Tomasz Rempała 4(0,1,3,u), (8)Piotr Mikuta 0(0) -
(9)Rafał Wilk 12(2,3,3,2,2), (10)Rafał Trojanowski 4(u,1,1,2), (11)Georgi Petranov 13(3,2,3,2,3), (12)Sławomir Sitek 0(0), (13)Janusz Ślączka 3(0,0,2,1), (14)Maciej Kuciapa 9+2(3,2*,3,d1,1*,0), (15)Piotr Winiarz 3+2(1*,2*,d3,0), (16)Kazimierz Zaborniak 0(0)
Sędzia - Ryszard Bielecki               tabela biegów
Zmiany: 1-XV() 3-XIV() 5-XV() 6-XIV() 7-XIII 8-IX
9-XV() 11-XIV() 14-VI,XII,XV() 15-XIV() 16-VIII
Czasy: 70:28,70:20,69:97,70:08,70:87,71:12,71:29,70:20,71:25,71:39,72:21,71:23,71:25,71:59,70:98

4. Turniej Sponsorów - Memoriał Gerarda Stacha - Opole 30/9/1995


Wyniki Turnieju Sponsorów:

1.     Sebastian Ułamek            Włókniarz 1995
2.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła
3.     Jacek Krzyżaniak            Apator-Elektrim Toruń


Wyniki Memoriału Gerarda Stacha:

1.     Sebastian Ułamek            Włókniarz Częstochowa
2.     Grzegorz Walasek            ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra
3.     Mirosław Sakowski           Cemwap Opole

Międzynarodowy Turniej Indywidualny z okazji awansu do I-Ligi - Grudziądz 30/9/1995


1.     Vaclav Milik                Czechy
2.     Antonin Kasper jr.          Czechy
3.     Robert Dados                Motor Lublin

Turniej Pożegnalny Franciszka Jaziewicza - Ostrów Wlkp 1/10/1995


1.     Jan Krzystyniak             Polonia Piła
2.     Adam Łabędzki               Unia Leszno
3.     Sławomir Dudek              ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra

Krosno 1/10/1995 testmecz KKŻ KROSNO - POLSKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA      51  -  39
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

1.Piotr Styczyński-3(u,0,-,1,2), 2.Marek Muszyński-7(1,3,3,d), 3.Jerzy Głogowski-4+1(1*,3), 4.Piotr Gancarz-3(2,1,0),
5.Sławomir Sitek-9+1(3,1,2*,2,1), 6.Piotr Mikuta-5(1,1,3,0,0), 7.Robert Wardzała-8(1,3,3,1,0), 8.Bogusław Przybyło-0(d,0) -
9.Romuald Janusz-13+1(2*,3,2,3,3), 10.Maciej Bargiel-8+1(3,d,1*,3,1), 11.Bogdan Ciupak-10(3,2,2,d,3), 12.Mariusz Guzik-2(0,-,1,1),
13.Paweł Grygolec-11+2(2,2,3,2*,2*), 14.Arkadiusz Stasik-0(0,0), 15.Mariusz Rygiel-1(0,-,1), 16.Janusz Wawrzonek-6+2(2*,2,2*)
Sędzia - Ryszard Bielecki               tabela biegów
Zmiany: 1-XIV(A) 5-XV(B) 6-XI,XIV(C) 7-IX,XV(D) 8-VIII,XIII
9-XV(A) 10-XIV(D) 11-XIV(B) 13-XV(C) 15-X 16-VI,VII,XI
Czasy: 75:3,76:0,78:0,80:0,77:3,79:1,76:2,76:9,76:2,78:1,76:4,78:3,75:6,78:4,78:0

Młodzieżowy Turniej Indywidualny - Kraków 7/10/1995


1.     Rafał Osumek                Włókniarz Częstochowa
2.     Mariusz Węgrzyk             RKM Rybnik
3.     Rafał Chiński               Śląsk Świętochłowice

1. Memoriał Ryszarda Nieścieruka - Wrocław 7/10/1995


1.     Henrik Gustafsson           Szwecja
2.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła
3.     Dariusz Śledź               Sparta-Polsat Wrocław

"Lech Premium Cup" - Gniezno 8/10/1995


1.     Hans Nielsen                Dania
2.     Sam Ermolenko               USA
3.     Greg Hancock                USA

6. Memoriał Romana Gąsiora - Krosno 8/10/1995


1.     Bogdan Ciupak               KKŻ Krosno
2.     Maciej Bargiel              KKŻ Krosno
3.     Romuald Janusz              KKŻ Krosno

Młodzieżowy Turniej Par - Leszno 8/10/1995


1.     Maciej Jąder, Robert Mikołajczak - Unia Leszno
2.     Konrad Szymura, Tomasz Jędrzejak - Iskra Ostrów Wlkp
3.     Przemysław Fajfer, Tomasz Cieślewicz - Start Gniezno

1. Memoriał Bogdana Kowalskiego - Grudziądz 15/10/1995


1.     Robert Kościecha            Apator-Elektrim Toruń
2.     Marceli Dubicki             Wybrzeże-Rafineria Gdańsk
3.     Wojciech Malak              Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz

Turniej Indywidualny "O Puchar Prezesa KS Start Gniezno" - Gniezno 15/10/1995


1.     Tomasz Fajfer               Start Gniezno
2.     Antonin Kasper jr.          Czechy
3.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła

Ostrów Wlkp 15/10/1995 testmecz ISKRA OSTRÓW WLKP - UNIA LESZNO         37  -  53
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

(1)Robert Mikołajczak 14+1(3,3,3,3,2*), (2)Mariusz Szmanda 1(0,0,1), (3)Adam Łabędzki 15(3,3,3,3,3), (4)Tomasz Wolsztyński 0(d4), (5)Dariusz Baliński 9+1(0,3,2,1*,3), (6)Maciej Jąder 9+2(1,3,1*,2,2*), (7)Andrzej Szymański 5+2(2*,0,2*,1), (8)Daniel Strzelbicki 0(0,0), (R1)Daniel Tęgi ns -
(9)Piotr Kociemba 12(2,2,2,3,2,1), (10)Sławomir Figiel 4+2(1*,2,1*,0), (11)Marek Latosi 9(2,1,2,3,1), (12)Krzysztof Japiński 2+1(1,1*,0,0), (13)Konrad Szymura 3+2(2*,1*,0,-,0), (14)Tomasz Jędrzejak 5+1(3,1*,1,0), (15)Przemysław Tajchert 0(0), (16)Paweł Świerzb 2(2,0)
Sędzia - Sławomir Jędraś                tabela biegów
Zmiany: 1-XV(B) 3-XV(D) 5-XIV(C) 6-XII,XIV(A) 7-XIIIVI,IX
9-XIII,XV(A) 11-XIV(D) 13-XV(C) 14-XIV(B) 16-VII,X
Czasy: 68:18,69:21,69:94,68:51,69:69,69:64,69:99,69:82,70:25,69:79,70:04,69:98,70:38,70:35,70:38

Czwórmecz młodzieżowy - Zielona Góra 15/10/1995


1.     Stal-Michael Gorzów Wlkp                                 43
2.     ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra                            26
3.     Start Gniezno                                            21

4.     Sparta-Polsat Wrocław                                    ns

Supermecz "Południe-Północ" - Leszno 21/10/1995


"POŁUDNIE" - "PÓŁNOC"                  52 - 38

Czwórmecz młodzieżowy - Leszno 22/10/1995


1.     Stal-Michael Gorzów Wlkp                                 43
2.     Unia Leszno                                              19
3.     Start Gniezno                                            18

4.     ZKŻ Polmos-Beram Zielona Góra                            15

Młodzieżowy Turniej Indywidualny - Gniezno 25/10/1995


1.     Przemysław Fajfer           Start Gniezno
2.     Tomasz Cieślewicz           Start Gniezno
3.     Sylwester Moskwiak          Stal-Michael Gorzów Wlkp

43. Łańcuch Herbowy Ostrowa Wielkopolskiego - Ostrów Wlkp 29/10/1995


1.     Rif Saitgareev              Rosja
2.     Roman Jankowski             Unia Leszno
3.     Jacek Rempała               Unia Tarnów

"Czwórmecz o Puchar Aleksandra Kwaśniewskiego" - Piła 29/10/1995


1.     Sparta-Polsat Wrocław                                    38
2.     Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz                              35
3.     Polonia Piła                                             27

4.     Apator-Elektrim Toruń                                    20

Turniej Indywidualny - 3.Puchar Prezesa Browaru Witnica - Witnica 5/11/1995


1.     Robert Flis                 Stal-Michael Gorzów Wlkp (8+3(3,2,3))
2.     Sylwester Moskwiak          Stal-Michael Gorzów Wlkp (8+2(3,3,2))
3.     Marek Hućko                 Stal-Michael Gorzów Wlkp (8+1(3,3,2))

4.     Jarosław Łukaszewski        Wanda-Realbud Kraków (9+u1(3,3,3))
5.     Mariusz Staszewski          Stal-Michael Gorzów Wlkp (6+3(2,2,2))
6.     Piotr Rembas                Stal-Michael Gorzów Wlkp (6+2(2,1,3))
7.     Paweł Nizioł                Stal-Michael Gorzów Wlkp (7+1(1,3,3))
8.     Krzysztof Okupski           Polonia Piła (6+d(2,3,1))
9.     Piotr Radzki                Stal-Michael Gorzów Wlkp (6(2,1,3))
10.    Robert Woźniak              Stal-Michael Gorzów Wlkp (5(2,1,2))
11.    Krzysztof Cegielski         Stal-Michael Gorzów Wlkp (4(d,2,2))
12.    Paweł Dmitrzak              Stal-Michael Gorzów Wlkp (3(1,1,1))
13.    Mirosław Daniszewski        Wanda-Realbud Kraków (ns(ns,ns,ns))
14.    Ryszard Franczyszyn         Stal-Michael Gorzów Wlkp (ns(ns,ns,ns))
sędzia - Stanisław Pieńkowski, bieg po biegu (rozgrywane na dystansie 2 okrążeń):
1.(39:38)Łukaszewski,Rembas,Nizioł, 2.(41:28)Flis,Staszewski,Cegielski(d)
3.(40:90)Hućko,Okupski,Dmitrzak, 4.(42:50)Moskwiak,Woźniak,Daniszewski(ns)
5.(40:16)Łukaszewski,Radzki,Franczyszyn(ns), 6.(40:25)Okupski,Flis,Rembas
7.(--:--)Nizioł,Daniszewski(ns),Franczyszyn(ns), 8.(42:91)Hućko,Staszewski,Woźniak
9.(41:44)Moskwiak,Cegielski,Dmitrzak, 10.(39:75)Rembas,Staszewski,Radzki
11.(40:78)Flis,Hućko,Franczyszyn(ns), 12.(39:19)Łukaszewski,Cegielski,Daniszewski(ns)
13.(40:13)Nizioł,Moskwiak,Okupski, 14.(41:89)Radzki,Woźniak,Dmitrzak
finał B.(40:66)Staszewski,Rembas,Nizioł,Okupski(d)
finał A.(na dystansie 3 okrążeń)(60:09)Flis,Moskwiak,Hućko,Łukaszewski(u1)

Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Pomorza - Bydgoszcz 22/11/1995


1.     Wiesław Jaguś               Apator-Elektrim Toruń
2.     Waldemar Walczak            Polonia Piła
3.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła

3. Turniej Gwiazdkowy - Piła 10/12/1995


1.     Tomasz Gollob               Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz
2.     Peter Karlsson              Szwecja
3.     Rafał Dobrucki              Polonia Piła


1994     INDEX     1996